22-Р БҮЛЭГ

Хүн гэрэл дунд амьдардаг, гэсэн ч гэрлийн эрхэм нандин байдлыг мэддэггүй. Тэр гэрлийн мөн чанар, гэрлийн эх сурвалж, түүнчлэн энэ нь хэнд харьяалагддагийг мэддэггүй. Хүмүүсийн дунд гэрэл өгөхдөө Би тэдний дундах нөхцөл байдлыг нэн даруй шинжилдэг: Гэрлээс үүдэн бүх хүн өөрчлөгдөж, өсөж байгаа ба харанхуйг орхисон. Би орчлон ертөнцийн өнцөг булан бүрийг ажиглаж, уулс мананд бүрхэгдсэнийг, ус хүйтэнд хөлдсөнийг, мөн гэрэл гарсан тул хүмүүс илүү эрхэм зүйлийг олж мэдэж магад учраас Зүүн зүг рүү харахыг үзсэн—гэсэн ч хүн будан дундаас тодорхой зүг чигийг ялган харж чадахгүй хэвээр үлдсэн юм. Бүхий л дэлхий мананд хучигдсан учраас Намайг үүлсийн дундаас ажиглахад Миний оршин тогтнолыг хүн хэзээ ч нээн илрүүлээгүй; хүн газар дээр ямар нэг зүйлийг эрж хайж байдаг, тэр хоол хүнс хайж байгаа мэт, Миний ирэхийг хүлээх санаатай мэт харагддаг—гэсэн ч тэр Миний өдрийг мэддэггүй, Зүүн зүгт сүүмэлзэх гэрэл рүү байн байн харж л чаддаг. Бүх хүний дундаас үнэхээр Миний зүрх сэтгэлийн дагуу байдаг хүмүүсийг Би эрж хайдаг. Би бүх ард түмний дунд алхаж, бүх ард түмний дунд амьдардаг ч хүн газар дээр эсэн мэнд, эрүүл саруул байдаг болохоор үнэхээр Миний зүрх сэтгэлийн дагуу байдаг хэн ч үгүй. Хүмүүс Миний хүслийг хэрхэн анхаарахаа мэддэггүй, тэд Миний үйлдлийг хардаггүй ба гэрлийн дунд хөдөлж, гэрэл тусгуулж чаддаггүй. Хэдийгээр хүн Миний үгийг хэзээд эрхэмлэдэг ч Сатаны зальжин аргыг таньж чаддаггүй; хүний биеийн хэмжээ хэтэрхий жижиг учраас зүрх сэтгэлийнхээ хүссэнээр байж чаддаггүй. Хүн Намайг хэзээ ч чин сэтгэлээсээ хайрлаж байгаагүй. Би түүнийг өргөмжлөх үед тэр үнэ цэнгүйгээ мэдэрдэг, гэвч энэ нь түүнийг Миний сэтгэлд нийцэхүйц хичээхэд хүргэдэггүй. Тэр зүгээр л Миний өгсөн “байр суурийг” гартаа атгаад нарийн шинжилдэг; Миний хайр татам байдалд мэдрэмжгүй хандаж, харин өөрийн байр суурийн ерөөлд шунан ташуурахаар зүтгэдэг. Энэ нь хүний дутагдал бус уу? Уулс нүүхдээ чиний байр суурийн төлөө тойруу замаар явна гэж үү? Ус урсахдаа хүний байр суурийн өмнө урсахаа болих уу? Тэнгэр, газар хүний байр сууриас болж урвуугаар өөрчлөгдөх үү? Нэгэнтээ Би хүмүүст ахин дахин өршөөнгүй хандаж байсан—гэсэн ч хэн ч үүнийг эрхэмлэн нандигнаагүй, тэд үүнийг зүгээр л түүх шиг сонсож, эсвэл тууж шиг уншсан. Миний үг хүний зүрх сэтгэлийг үнэхээр хөдөлгөдөггүй юм уу? Миний айлдвар үнэхээр ямар ч үр нөлөөгүй юм уу? Нэг ч хүн Миний оршин тогтнолд итгэдэггүй юм гэж үү? Хүн өөрийгөө хайрладаггүй; харин ч Над руу дайрахын тулд Сатантай нэгдэж, Надад үйлчлэх “хөрөнгө” болгон Сатаныг ашигладаг. Би Сатаны бүх зальжин аргыг нэвтэлж, дэлхийн хүмүүс Сатаны хууран мэхлэлтийг хүлээн зөвшөөрдгийг болиулна, ингэснээр тэд Сатаны оршин тогтнолоос болж Намайг эсэргүүцэхгүй.

Хаанчлалд Би бол Хаан—гэхдээ хүн Намайг Хаан шиг үзэхийн оронд тэнгэрээс бууж ирсэн Аврагч шиг үздэг. Үүний үр дүнд өөрт нь өглөг өгөхийг Надаас хүсэн хүлээдэг ба Миний талаарх мэдлэгийг эрэлхийлдэггүй. Маш олон хүн Миний өмнө гуйлгачин шиг хашхиран уйлсан; маш олон хүн өөрсдийн “хүүдийг” Надад нээж, амь зуух хоол өгөхийг гуйсан; маш олон хүн Намайг тамшаалан идэж, гэдсээ дүүргэхийг хүсэж буй өлсгөлөн чоно шиг шунахай харцаа Над дээр тогтоосон; маш олон хүн Миний энэрлийн төлөө залбирч, эсвэл Миний гэсгээлтийг дуртайяа хүлээн зөвшөөрөөд өөрсдийн гэм буруугаас болж чимээгүйхэн толгой гудайн ичсэн. Намайг ярих үед хүний янз бүрийн тэнэг авир учир утгагүй санагддаг ба түүний жинхэнэ дүр төрх гэрлийн дунд илчлэгддэг, тэгээд гялалзсан гэрэлд хүн өөрийгөө уучилж чаддаггүй. Тиймээс тэр Миний өмнө яаран ирж, бөхийн өөрийн нүглийг улайдаг. Хүний “шударга зангаас” болж Би түүнийг авралын тэргэн дээр дахин нэг удаа татан гаргасан, тиймээс хүн Надад талархаж, Над руу хайрласан харц чулууддаг. Гэсэн ч тэр үнэхээр Надад хоргодох дургүй хэвээр байдаг бөгөөд зүрх сэтгэлээ Надад бүрэн өгөөгүй. Тэр зүгээр л Надаар бардамнан сайрхдаг ч Намайг үнэхээр хайрладаггүй, учир нь тэр оюун ухаанаа Надад хандуулаагүй; түүний бие Миний өмнө байсан ч зүрх сэтгэл нь Миний ард байдаг. Дүрэм журмын талаарх хүний ойлголт хэт дулимаг, мөн тэр Миний өмнө ирэх ямар ч сонирхолгүйн улмаас Би түүнийг зохих дэмжлэгээр хангадаг, ингэснээр тэр өөрийн гөжүүд мэдлэггүй байдлаасаа Над руу эргэж магад юм. Энэ нь Миний хүнд өгдөг яг тэр өршөөл бөгөөд энэ нь хүнийг аврахаар хичээдэг Миний арга барил билээ.

Орчлон ертөнц даяарх хүмүүс Миний өдөр ирснийг тэмдэглэж, тэнгэрэлчүүд Миний бүх ардын дунд алхдаг. Сатан төвөг учруулах үед, тэнгэр дэх үйлчлэлээсээ болж тэнгэрэлчүүд Миний ардуудад үргэлж тусалдаг. Тэд хүний сул талаас болж диаволд хууртдаггүй, харин харанхуйн хүчний дайралтаас үүдэн манан дунд хүний амьдралыг туулахаар бүр ч их чармайдаг. Бүх хүн Миний нэрийн дор захирагддаг бөгөөд Намайг илт эсэргүүцэхээр хэн ч, хэзээ ч босдоггүй. Тэнгэрэлчүүдийн хөдөлмөрийн үрээр хүн Миний нэрийг хүлээн зөвшөөрдөг ба бүгд Миний ажлын урсгал дунд байдаг. Дэлхий нуран унаж байна! Вавилон саажилттай байна! Шашны ертөнц—газар дээрх Миний эрх мэдэлд энэ устахгүй байж яаж чадах юм бэ? Хэн Надад дуулгаваргүй хандаж, эсэргүүцсээр байж зүрхлэх вэ? Хуулийн багш нар уу? Шашны бүх албан тушаалтнууд уу? Газар дээрх захирагчид, эрх мэдэлтнүүд үү? Тэнгэрэлчүүд үү? Миний биеийн төгс, бүрэн байдлыг хэн баярлан тэмдэглэдэггүй вэ? Бүх хүний дундаас хэн Миний магтаалыг тасралтгүй дуулж, хэн байнга аз жаргалтай байдаггүй вэ? Би агуу улаан лууны ичээ буй газар амьдардаг боловч энэ нь Намайг айн чичирч, эсвэл зугтахад хүргэдэггүй, учир нь түүний бүх хүн бүгдээрээ аль хэдийн түүнийг жигшиж эхэлсэн. Лууны төлөө, лууны өмнө юу ч, хэзээ ч “үүргээ” биелүүлж байгаагүй; харин ч бүх зүйл зөв гэж үзсэнээ хийж, дор бүрнээ өөрсдийнхөө замаар явдаг. Газар дээрх улс орнууд мөхөхгүй байж хэрхэн чадах вэ? Газар дээрх улс орнууд нуран унахгүй байж хэрхэн чадах вэ? Миний ардууд баярлан хөөрөхгүй байж хэрхэн чадах вэ? Тэд баяр баясалтайгаар дуулахгүй байж хэрхэн чадах вэ? Энэ нь хүний ажил уу? Энэ нь хүний гараар хийгдсэн зүйл үү? Би хүнд оршин тогтнох үндсийг өгч, түүнийг эд баялгаар хангасан, гэсэн ч хүн өөрийн одоогийн нөхцөл байдалд сэтгэл ханадаггүй бөгөөд Миний хаанчлалд орох гэж гуйдаг. Гэвч зохих төлөөсийг нь төлөхгүйгээр, өөрийгөө амь бие хайргүй зориулах дургүй байж Миний хаанчлалд яаж тийм амархан орж чадах юм бэ? Хүнээс ямар нэг зүйлийг хатуу нэхэхийн оронд Би түүнд шаардлага тавьдаг, ингэснээр газар дээрх Миний хаанчлал алдраар дүүрч болох юм. Хүн өнөөг хүртэл Надаар замчлуулсан, тэр ийм байдалд оршиж, Миний гэрлийн удирдамж дунд амьдардаг. Хэрвээ ийм байгаагүй бол, газар дээрх хүмүүсээс хэн өөрсдийн хэтийн ирээдүйг мэдэх байсан бэ? Хэн Миний хүслийг ойлгох байсан бэ? Би Өөрийн хангалтыг хүнээс шаардах шаардлагадаа нэмсэн; энэ нь байгалийн хуультай нийцдэг бус уу?

Өчигдөр та нар салхи, бороон дунд амьдарсан, өнөөдөр та нар Миний хаанчлалд орж, хаанчлалын ардууд болсон бөгөөд маргааш та нар Миний ерөөлийг эдлэх болно. Хэн ер нь ийм зүйлсийг төсөөлж байсан бэ? Та нар амьдралдаа хэчнээн их саад тотгор, зовлон бэрхшээлийг туулах вэ, та нар мэдэх үү? Салхи бороон дунд Би урагшилж, жил бүрийг хүмүүсийн дунд өнгөрөөсөн ба ингээд өнөө үе ирлээ. Эдгээр нь Миний удирдлагын төлөвлөгөөний алхмууд биш гэж үү? Миний төлөвлөгөөнд ер нь хэн нэмэрлэсэн бэ? Миний төлөвлөгөөний алхмуудаас хэн зугтаж чадах вэ? Би хэдэн зуун сая хүний зүрх сэтгэлд амьдардаг, Би бол хэдэн зуун сая хүний дундах Хаан бөгөөд Би хэдэн зуун сая хүнд гологдож, доромжлуулж ирсэн. Миний дүр хүмүүсийн зүрх сэтгэлд үнэхээр байхгүй. Хүн Миний үгээс Миний алдар суутай төрхийг бүүр түүрхэн л мэдэрдэг боловч бодол дахь хөндлөнгийн оролцооны улмаас өөрийн мэдрэмжид итгэдэггүй; түүний зүрх сэтгэлд зөвхөн тодорхойгүй Би байдаг, гэхдээ тэнд удаан байдаггүй. Тэгээд Намайг хайрлах түүний хайр ч бас ийм байдаг: Миний өмнө түүний хайр тасалдангуй харагдаж, хүн болгон Намайг өөрсдийнхөө зан аашийн дагуу хайрладаг мэт, сарны бүүдгэр гэрэлд түүний хайр анивчиж байгаа мэт байдаг. Өнөөдөр зөвхөн Миний хайраас болж л хүн үлдэж хоцордог ба амьд үлдэх сайн заяатай болсон. Хэрвээ тэгээгүй бол, өөрсдийн турж эцсэн биеэс болж хүмүүсийн дотроос хэн лазерын туяанд хэрчигдэхгүй байх вэ? Хүн одоо ч өөрийгөө мэддэггүй. Тэр Миний өмнө гайхуулж, Миний нүднээс далдуур өөрийнхөө талаар сайрхдаг, гэхдээ Миний өмнө хэн ч Намайг “эсэргүүцэж” зүрхэлдэггүй. Гэсэн хэдий ч хүн Миний ярьдаг эсэргүүцлийн утга учрыг мэддэггүй; харин ч Намайг хуурах гэж байнга оролдсоор, өөрийгөө байнга өргөмжилсөөр байдаг—ингэснээрээ Намайг илт эсэргүүцдэггүй гэж үү? Би хүний сул талуудыг тэвчдэг, гэхдээ Би хүний өөрийнх нь хийсэн эсэргүүцэлд өчүүхэн төдий ч өршөөнгүй хандахгүй. Хэдийгээр тэр утгыг нь мэддэг ч энэ утгын дагуу үйлдэхийг хүсдэггүй ба зүгээр л өөрийнхөө сонголтын дагуу үйлдэн, Намайг мэхэлдэг. Би цаг үргэлж Өөрийн зан чанарыг үгээрээ тодорхой болгодог, гэсэн ч хүн ялагдалтай эвлэрдэггүй—үүний зэрэгцээ өөрийн зан чанарыг илчилдэг. Миний шүүлтийн дунд хүн бүрэн үнэмшиж, Миний гэсгээлтийн дунд эцэстээ Миний дүрийг амьдран харуулж, газар дээрх Миний илрэл болно!

1992 оны 3 дугаар сарын 22

Өмнөх: 21-Р БҮЛЭГ

Дараах: 23-Р БҮЛЭГ

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх