Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Хавсралт: Бурханы үгийн нууцлаг байдлын тайлбарууд