Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Хавсралт:

Бурханы үгийн нууцлаг байдлын тайлбарууд