Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Чуулгануудаар явахдаа Христийн хэлсэн үгс (IV)