ХУУЛИЙН ЭРИН ҮЕ ДЭХ АЖИЛ

Еховагийн израильчууд дээр хийсэн ажил нь Бурханы газар дээрх эх газрыг буюу Түүний байсан ариун газрыг хүмүүсийн дунд байгуулсан. Тэр Өөрийн ажлыг Израилийн ард түмнээр хязгаарласан. Эхэндээ Тэр Израилийн гадна ажиллаагүй; оронд нь Өөрийн ажлын цар хүрээг хязгаарлахын тулд тохирох хүмүүсийг сонгон авчээ. Израиль бол Бурханы, Адам болон Еваг бүтээсэн газар бөгөөд тэр газрын шорооноос Ехова хүнийг бүтээсэн; энэ газар нь Түүний газар дээрх ажлын үндэс болсон юм. Ноагийн, бас Адамын үр удам болох израильчууд нь Еховагийн газар дээрх ажлын хүний суурь байсан билээ.

Тэр үед, Еховагийн Израиль дахь ажлын ач холбогдол, зорилго, үе шат нь Өөрийн ажлыг бүх дэлхий дээр эхлүүлэх буюу Израилийг төвөө болгон аажмаар Харь үндэстнүүд рүү түгэх явдал байлаа. Энэ бол орчлон ертөнц даяар ажиллахдаа Түүний баримталдаг зарчим—загвар байгуулаад дараа нь орчлон ертөнцийн бүх хүн Түүний сайн мэдээг хүлээн авах хүртэл үүнийгээ өргөжүүлэх явдал мөн. Эхний израильчууд нь Ноагийн үр удам байсан. Энэ хүмүүст зөвхөн Еховагийн амьсгал өгөгдсөн ба тэд амьдралын үндсэн хэрэгцээгээ хангахуйц хангалттай ихийг ойлгосон байсан боловч Ехова ямархуу Бурхан болохыг, хүний төлөөх Түүний хүсэл юу болохыг мэдээгүй, бүх бүтээлийн Эзэнийг яаж хүндэтгэх ёстойг бол бүр ч мэдээгүй. Даган мөрдөх[а] дүрэм журам, хууль байсан эсэх, Бүтээгчийн төлөө хийх ёстой ажил бүтээгдсэн зүйлд байсан эсэх тухайд бол: Адамын үр удам эдгээр зүйлийн алийг ч мэддэггүй байлаа. Тэдний мэддэг бүхэн гэвэл гэр бүлээ тэжээхийн тулд эр нөхөр нь хөлсөө гарган хөдөлмөрлөж, эхнэр нь нөхөртөө захирагдаж, Еховагийн бүтээсэн хүн төрөлхтнийг үргэлжлүүлэх ёстой гэдэг байв. Өөрөөр хэлбэл, Еховагийн амьсгал болон амийг агуулж байсан энэ хүмүүс Бурханы хуулийг хэрхэн дагахыг, эсвэл бүх бүтээлийн Эзэнийг яаж сэтгэл хангалуун байлгахаа мэддэггүй байжээ. Тэд хэтэрхий багыг ойлгож байлаа. Иймээс, тэдний зүрх сэтгэлд хэдийгээр зальтай зүйл огт байгаагүй, атаархал, хэрүүл тэмцэл хааяа л тэдний дунд гардаг байсан боловч тэд бүх бүтээлийн Эзэн болох Еховаг мэддэггүй, ойлгодоггүй байв. Хүний эдгээр өвөг дээдэс зөвхөн Еховагийн зүйлийг идэж, Еховагийн зүйлийг эдлэхийг л мэддэг байсан боловч Еховаг хүндэтгэхийг мэддэггүй байжээ; Ехова бол тэдний өвдөг сөгдөн шүтэн мөргөх ёстой Нэгэн гэдгийг мэддэггүй байлаа. Иймд тэднийг яаж Түүний бүтээл гэж нэрлэж болох юм бэ? Хэрвээ тийм байсан юм бол “Ехова бол бүх бүтээлийн Эзэн” болон “Тэрээр Өөрийгөө харуулж, Өөрийгөө алдаршуулж, Өөрийгөө төлөөлүүлэхээр хүнийг бүтээсэн” гэдэг үг хий дэмий хэлэгдсэн болохгүй гэж үү? Еховаг хүндэлдэггүй хүмүүс яаж Түүний алдрын гэрчлэл болж чадах юм бэ? Тэд яаж Түүний алдрын илрэл болж чадах юм бэ? Тэгвэл “Би хүнийг Өөрийн дүрээр бүтээсэн” гэх Еховагийн үг муу ёрын нэгэн болох Сатаны гар дахь арга хэрэгсэл болох бус уу? Эдгээр үг нь Ехова хүнийг бүтээсэн явдлыг доромжилсон тэмдэг болохгүй гэж үү? Ажлын тэрхүү үе шатыг дуусгахын тулд Ехова хүн төрөлхтнийг бүтээснийхээ дараа Адамын цаг үеэс Ноагийнхыг хүртэл тэднийг зааварчилж, залж чиглүүлээгүй юм. Харин ч үер дэлхийг устгасны дараа л Тэр, Ноа болон бас Адамын үр удам болох израильчуудыг албан ёсоор залж чиглүүлж эхэлсэн билээ. Израиль дахь ажил болон айлдвар нь Израилийн бүх ард иргэдийг удирдаж Израилийн газар нутаг даяар амьдарч байсан бөгөөд Ехова Өөрийн амийг өгөхийн тулд амьсгалаа хүнд үлээж, хүнийг шорооноос босгож, бүтээгдсэн хүн болгож чадахаас гадна хүн төрөлхтнийг шатааж, харааж, Өөрийн таягийг ашиглан хүн төрөлхтнийг удирдаж, мөн газар дээрх хүний амьдралыг чиглүүлж, тэдний дунд өдөр шөнийн цагийн дагуу ярьж, ажиллаж чадна гэдгийг хүмүүст харуулжээ. Хүн Еховагийн атгасан шорооноос үүссэн, цаашлаад хүнийг Ехова бүтээсэн гэдгийг Өөрийн бүтээлүүдэд мэдүүлэхийн тулд л энэ ажлыг хийсэн юм. Үүгээр ч зогсохгүй, Израильд эхлүүлсэн Түүний ажил нь бусад хүмүүс болон улс үндэстнүүд (үнэндээ тэд нар Израилиас тусгаар биш байсан ба харин ч Израилиас салж одсон харь үндэстэн боловч Адам, Евагаас үүссэн байв) Израилиас Еховагийн сайн мэдээг хүлээн авснаар орчлон ертөнц дээрх бүх бүтээгдсэн зүйл Еховаг хүндэтгэж, Түүнийг дээдлэх байлаа. Ехова Өөрийн ажлыг Израильд эхлэлгүйгээр оронд нь хүн төрөлхтнийг бүтээчихээд газар дээр дураар нь амьдруулсан бол тэр тохиолдолд хүний махан биеийн уг чанарын хувьд (уг чанар гэдэг нь хүн өөрийн харахгүй зүйлийг хэзээ ч мэдэж чадахгүй гэсэн үг, өөрөөр хэлбэл Ехова хүн төрөлхтнийг бүтээснийг болон тэр ч байтугай Тэр яагаад үүнийг хийснийг ч мэдэхгүй байх байсан юм) хүн төрөлхтнийг Ехова бүтээсэн гэдгийг, эсвэл Тэр бол бүх бүтээлийн Эзэн гэдгийг хэзээ ч мэдэхгүй байх байв. Хэрвээ Ехова хүнийг бүтээж, газар дээр тавиад, дараа нь хэсэг хугацаанд удирдамж өгөхөөр хүн төрөлхтний дунд үлдэхийн оронд зүгээр л гар дахь тоосоо гөвөөд, явчих байсан бол тэр тохиолдолд бүх хүн юу ч биш болох байв; тэр ч бүү хэл Түүний бүтээсэн тэнгэр, газар, бүх зүйл, бүх хүн юу ч биш болж, түүнчлэн Сатанаар гишгэлүүлэх байсан юм. Ийм маягаар, “Тэрээр газар дээр буюу бүтээлүүдийнхээ дунд зогсох ариун газартай байх ёстой” гэсэн Еховагийн хүсэл сүйрэх байлаа. Иймээс хүн төрөлхтнийг бүтээснийхээ дараа Тэр амьдралыг нь залж чиглүүлэхийн тулд тэдний дунд үлдэж, тэдний дундаас тэдэнд хандаж ярих чадвартай байсан нь бүгд Өөрийн хүслийг гүйцэлдүүлж, Өөрийн төлөвлөгөөг биелүүлэхийн тулд байсан юм. Израильд Түүний хийсэн ажил нь бүх зүйлийг бүтээхээсээ өмнө гаргасан Түүний төлөвлөгөөг биелүүлэх л зорилготой байсан, тиймээс Тэр эхлээд Израильчуудын дунд ажилласан болон бүх зүйлийг бүтээсэн нь бие биетэйгээ зөрчилдөөгүй бөгөөд хоёулаа Түүний удирдлага, Түүний ажил, Түүний алдрын төлөө, мөн хүн төрөлхтнийг бүтээснийх нь утга учрыг гүнзгийрүүлэхийн төлөө байсан билээ. Тэрээр Ноагаас хойш, газар дээрх хүн төрөлхтний амьдралыг хоёр мянган жилийн турш залж чиглүүлсэн ба энэ явцдаа хүмүүст бүх зүйлийн Эзэн Еховаг хэрхэн хүндэтгэж, биеэ хэрхэн авч явж, хэрхэн үргэлжлүүлэн амьдрахыг ойлгуулж, хамгийн гол нь яаж Еховаг гэрчилж, Түүнд дуулгавартай байж, Түүнд хүндлэл үзүүлж, Давид болон түүний тахилчдын адилаар Түүнийг хөгжмөөр магтан дуулахыг ойлгуулсан билээ.

Еховагийн ажлаа хийсэн хоёр мянган жилээс өмнө хүн юу ч мэдээгүй бөгөөд бараг бүх хүн ёс суртахууны доройтолд орж, дэлхийг үерээр устгахаас өмнө садар самуун болон ялзралд гүн идэгдсэн байсан, тэдний зүрх сэтгэлд Ехова байгаагүй, Түүний зам бүр ч байгаагүй. Тэд Еховагийн хийх гэж байгаа ажлыг хэзээ ч ойлгоогүй; тэдэнд эрүүл ухаан дутмаг, мэдлэг бүр ч бага байсан бөгөөд хүн, Бурхан, бүх зүйл, амийг огт мэдэхгүй, амьсгалдаг машинтай адил байлаа. Газар дээр тэд могойтой адилаар олон уруу таталтанд оролцож, Еховаг доромжилсон олон зүйл хэлсэн боловч мэдлэггүй байсан тул Ехова тэднийг гэсгээж, сахилгажуулаагүй юм. Үерийн дараа л, Ноаг 601 настай байхад Ехова Ноад албан ёсоор харагдаж түүнийг болон түүний гэр бүлийг залж чиглүүлж, үерээс амьд гарсан шувууд, амьтдыг Ноа болон түүний үр удмын хамтаар Хуулийн эрин үеийг дуустал нийтдээ 2500 жил удирджээ. Тэрээр Израильд ажилласан, өөрөөр хэлбэл, албан ёсоор нийт 2000 жил ажилласан бөгөөд Израильд болон үүний гадна нэгэн зэрэг ажилласан хугацаа нь 500 жил байсан нь нийтдээ 2500 жил болсон байна. Энэ хугацаанд Тэрээр, Еховад үйлчлэхийн тулд тэд сүм барьж тахилчийн нөмрөг нөмрөх ёстой бөгөөд гутал нь сүмийг бохирдуулж, сүмийн дээрээс гал бууж тэднийг шатааж алах вий гэсэндээ сүм рүүгээ үүрээр хөл нүцгэн орох ёстойг израильчуудад зааварчилсан билээ. Тэд өөрсдийн үүргийг гүйцэтгэж, Еховагийн төлөвлөгөөнд захирагдсан юм. Тэд сүмд Еховад залбирдаг байсан ба Еховагаас илчлэл авсныхаа дараа буюу Еховаг ярьсны дараа хурсан олныг дагуулан Еховад буюу өөрсдийн Бурханд хүндэтгэл үзүүлэх ёстой гэдгийг тэдэнд заажээ. Мөн тэднийг хазаарлаж, Еховаг хүндэтгэх зүрх сэтгэлтэй байлгахын тулд Ехова тэдэнд, сүм болон тахилын ширээ барьж, Еховагийн тогтоосон цагт буюу Алгасал баярын үеэр шинэ төрсөн тугал, хургыг бэлдэж, тахилын ширээн дээр тахил болгон өргөж Еховад үйлчлэхийг тушаасан юм. Тэд энэ хуулийг дуулгавартай дагах эсэх нь Еховад үнэнч зангийнх нь хэмжүүр болж байв. Ехова бас тэдэнд зориулан Өөрийн бүтээлийн долоо дахь өдрийг Амралтын өдөр болгон тушаасан. Амралтын өдрийн дараагийн өдрийг Тэрээр нэг дэх өдөр буюу Еховаг магтах, Түүнд тахил өргөх, Түүнд зориулан хөгжим тоглох өдөр болгожээ. Энэ өдөр Ехова, тахилын ширээн дээрх тахилыг хүмүүст идүүлэхээр хуваахын тулд бүх тахилчийг цуглуулсан, ингэснээр тэд Еховагийн тахилын ширээн дээрх тахилыг эдэлж чадах байв. Тэгээд Ехова, тэд бол ерөөгдсөн, Түүнтэй хамт хуваалцах хувьтай ба тэд Түүний сонгосон хүмүүс гэж хэлжээ (энэ бол Израильчуудтай хийсэн Еховагийн гэрээ байв). Ийм учраас өнөөдрийг хүртэл Израилийн ард түмэн, Ехова бол зөвхөн тэдний Бурхан бөгөөд бусад хүмүүсийн Бурхан биш гэж хэлдэг.

Хуулийн эрин үед Ехова, өөрийг нь даган Египетээс гарсан израильчуудад дамжуулах олон тушаалыг Мосед буулгасан. Эдгээр тушаалыг Ехова израильчуудад өгсөн бөгөөд египетчүүдтэй ямар ч хамаагүй байв; тэдгээр нь израильчуудыг хязгаарлахад зориулагдсан байлаа. Тэдэнд шаардлага тавихын тулд Тэрээр тушаалуудыг ашиглажээ. Тэд Амралтын өдрийг сахиж байгаа эсэх, эцэг эхээ хүндэлж байгаа эсэх, хуурамч шүтээнд мөргөж байгаа эсэх гэх мэт: эдгээр нь тэдний нүгэлтэй юу эсвэл зөв шударга уу гэдгийг шүүх зарчмууд байлаа. Тэдний дундаас Еховагийн галд цохиулсан зарим хүн байсан, чулуугаар шидүүлж алуулсан, мөн Еховагийн ерөөлийг хүртсэн зарим хүн байсан бөгөөд тэд эдгээр тушаалыг дуулгавартай дагасан эсэхийн дагуу энэ нь шийдэгддэг байв. Амралтын өдрийг сахиагүй хүмүүсийг чулуугаар шидэж алж байжээ. Амралтын өдрийг сахиагүй тахилчид Еховагийн галд цохиулдаг байв. Эцэг эхдээ хүндлэл үзүүлдэггүй хүмүүсийг ч бас чулуугаар шидэж алж байлаа. Энэ бүгдийг Ехова сайшаадаг. Тэдний амьдралыг удирдах хугацаанд хүмүүс Түүний үгийг сонсож, дуулгавартай дагаж, Түүний эсрэг тэрслэхгүй байхын тулд Ехова Өөрийн тушаалууд болон хуулийг тогтоожээ. Шинэ төрсөн хүн төрөлхтнийг хяналтдаа байлгаж, Өөрийнхөө хожмын ажлын суурийг илүү сайн тавихын тулд Тэр эдгээр хуулийг ашигласан юм. Иймд Еховагийн хийсэн ажилд үндэслэн эхний эрин үеийг Хуулийн эрин үе гэж нэрлэжээ. Ехова олон айлдвар хэлж, их ажил хийсэн боловч, хүмүүсийг зөвхөн эерэгээр залж чиглүүлж байсан ба эдгээр мэдлэггүй хүмүүст хэрхэн хүн байхыг, яаж амьдрахыг, яаж Еховагийн замыг ойлгохыг заажээ. Түүний хийсэн ажлын дийлэнх нь хүмүүсээр Өөрийн замыг сахиулж, Өөрийн хуулийг дагуулахын төлөө байв. Уг ажил багахан ялзарсан хүмүүс дээр хийгдсэн; энэ нь тэдэнд зан чанарын өөрчлөлт болон амийн өсөлт гаргах хэмжээнд өргөжөөгүй. Тэрээр хүмүүсийг хязгаарлаж, хянахын тулд хуулийг хэрэглэхэд л анхаарч байв. Тухайн үеийн израильчуудын хувьд Ехова бол зүгээр л сүм дэх Бурхан, тэнгэр дэх Бурхан байлаа. Тэрээр үүлэн багана, галан багана байсан юм. Еховагийн тэднээс шаардсан бүхэн нь өнөөдрийн хүмүүсийн мэддэгээр Түүний хууль болон тушаалуудыг дагах явдал байв, үүнийг дүрэм ч гэж хэлж болох юм, учир нь Еховагийн хийсэн зүйл тэднийг өөрчлөхийн төлөө биш, харин өөрсдөд нь байх учиртай илүү их зүйлийг тэдэнд өгч, тэдэнд Өөрийн амаар зааварчлах явдал байсан. Учир нь бүтээгдсэнийхээ дараа хүн юуг эзэмших ёстой талаараа юу ч мэддэггүй байсан юм. Иймээс Ехова хүмүүст, газар дээр амьдрахдаа эзэмших учиртай зүйлсийг өгч, Өөрийн удирдсан хүмүүсийг өвөг дээдэс болох Адам, Евагаасаа илүү гарахад хүргэсэн, учир нь Еховагийн тэдэнд өгсөн зүйл анх Адам, Ева хоёрт өгсөн зүйлээс илүү байлаа. Ямар ч байсан, Еховагийн Израильд хийсэн ажил нь хүмүүсийг залж чиглүүлэх, хүмүүст өөрсдийнх нь Бүтээгчийг таниулах зорилготой байв. Тэр тэднийг байлдан дагуулаагүй эсвэл өөрчлөөгүй, харин ердөө л залж чиглүүлсэн юм. Энэ бол Хуулийн эрин үе дэх Еховагийн ажлын үр дүн билээ. Энэ бол Израилийн бүхий л газар нутаг дахь Түүний ажлын цаад шалтгаан , жинхэнэ түүх, мөн чанар бөгөөд хүн төрөлхтнийг Еховагийн гарын хяналтад байлгахын төлөөх зургаан мянган жилийн ажлынх нь эхлэл мөн. Эндээс Түүний зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөн дэх олон ажил гарсан юм.

Тайлбар:

а. Эх бичвэрт “даган мөрдөх” гэдэг үг байдаггүй.

Өмнөх: САЙН МЭДЭЭ ТҮГЭЭХ АЖИЛ НЬ БАС ХҮНИЙГ АВРАХ АЖИЛ МӨН

Дараах: ЗОЛИН АВРАЛЫН ЭРИН ҮЕИЙН АЖЛЫН ЦААД ҮНЭН ТҮҮХ

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

ГУРВАН САНУУЛГА

Бурханд итгэгчийн хувиар чи бүх зүйл дээр Түүнээс өөр хэнд ч үнэнч байх ёсгүй ба бүх зүйл дээр Түүний хүсэлд нийцэх чадвартай байх ёстой....

Үхлийн савраас мултарсан нь

Төгс Хүчит Бурхан ингэж хэлсэн байдаг: “Бурхан үргэлж хүний зүрх сэтгэлд оршиж, цаг үргэлжид хүмүүсийн дунд амьдардаг. Тэр хүний амьдралын...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх