Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдварууд (Түүвэр)

  • 1
  • 2
  • 3

ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ

ЧУУЛГАНУУДААР ЯВАХДАА ХРИСТИЙН ХЭЛСЭН ҮГС

(ТҮҮВЭР)

  • 1
  • 2
  • 3