Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Төгс Хүчит Бурхан сүр жавхлант сэнтийд заларлаа

Найрал дуу   1497  

Танилцуулга

Ялгуусан Хаан сүр жавхлант сэнтийд заларлаа.

Бүрэн гэтэлгэсэн Тэрээр Өөрийн бүх ардыг удирдан,

суу алдартайгаар гарч ирнэ.

Бүх зүйлс Түүний мутарт байдаг.

Тэнгэрлэг мэргэн ухаан, хүч чадлаараа

Тэр Сионыг барьж, бэхэлсэн, Сионыг барьж, бэхэлсэн.

Сүр жавхлантайгаар, Тэр энэ нүгэлт ертөнцийг шүүнэ,

бүх үндэстэн, ард түмнийг, газар дэлхий,

далай тэнгис болоод түүнд орших амьд зүйлс

болоод садар самууны дарсыг амссан бүхнийг шүүнэ.

Тэдний дээр Бурхан Өөрийн шүүлтийг явуулна.

 

Бурхан тэдэнд уурсаж, Өөрийн сүр жавхланг илчилж,

хойш тавилгүй, нэн даруй тэднийг шүүнэ.

Түүний уур хилэнгийн гал тэдний мөнх бус гэм нүглийг сөнөөнө,

тэдний мөнх бус гэм нүглийг сөнөөнө.

Гай гамшиг хормын төдийд тэдэн дээр ирнэ.

Тэд зугатах, хоргодох газар олоход хэцүү еэ;

уйлж шүдээ хавирах тэд өөрсдийн дээр мөхлөө авчирна.

Тэд зугатаж, хоргодох газар олоход хэцүү еэ;

уйлж шүдээ хавирах тэд өөрсдийн дээр мөхлөө авчирна.

Ялагчид болох Бурханы хайртай хөвгүүд Сионд үлдэнэ.

Тэд тэндээс хэзээ ч гарахгүй, тэд тэндээс хэзээ ч гарахгүй.

Цорын ганц үнэн Бурхан гарч ирлээ (Бурхан гарч ирлээ)

Дэлхийн төгсгөл (Дэлхийн төгсгөл) бидний өмнө илчлэгдлээ.

Сүүлчийн өдрүүдийн шүүлт эхэллээ.

Бүх ард түмэн Бурханы дуу хоолойг сонсож,

Түүний үйлдэлд анхаарал хандуулна.

Магтаалын дуу хоолой хэзээ ч зогсохгүй, хэзээ ч зогсохгүй.

Бүх ард түмэн Бурханы дуу хоолойг сонсож,

Түүний үйлдэлд анхаарал хандуулна.

Магтаалын дуу хоолой хэзээ ч зогсохгүй, хэзээ ч зогсохгүй.

Магтаалын дуу хоолой хэзээ ч зогсохгүй, хэзээ ч зогсохгүй.

 

"Үг нь махбодоор илэрсэн" номоос

 

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

 

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Цааш нь