Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.
Магтан дууны найрал 13-р бүлэг | гайхалтай клип:  (7) Бурханы хаанчлалын ирэлт-2Магтан дууны найрал 13-р бүлэг | гайхалтай клип: (7) Бурханы хаанчлалын ирэлт-2 Магтан дууны найрал 13-р бүлэг | гайхалтай клип:  (6) Бүх зүйлийн шинэчлэлтМагтан дууны найрал 13-р бүлэг | гайхалтай клип: (6) Бүх зүйлийн шинэчлэлт Магтан дууны найрал 13-р бүлэг | гайхалтай клип:  (5) Сатаны сүйрэлМагтан дууны найрал 13-р бүлэг | гайхалтай клип: (5) Сатаны сүйрэл Магтан дууны найрал 13-р бүлэг | гайхалтай клип:  (4) Гэрэл дэх сэргэн мандалтМагтан дууны найрал 13-р бүлэг | гайхалтай клип: (4) Гэрэл дэх сэргэн мандалт Магтан дууны найрал 13-р бүлэг | гайхалтай клип:  (3) Хуучин дэлхий ертөнцийн сүйрэлМагтан дууны найрал 13-р бүлэг | гайхалтай клип: (3) Хуучин дэлхий ертөнцийн сүйрэл Магтан дууны найрал 13-р бүлэг | гайхалтай клип:  (2) Бурханы үгийн эрх мэдэлМагтан дууны найрал 13-р бүлэг | гайхалтай клип: (2) Бурханы үгийн эрх мэдэл Магтан дууны найрал 13-р бүлэг  гайхалтай клип  (1) Тамын дүр зурагМагтан дууны найрал 13-р бүлэг гайхалтай клип (1) Тамын дүр зураг Сайн мэдээний хөгжимт жүжиг | Эзэний аврал “Шиаужэний түүх” | “Эргэн ирсэн нь” (Монгол хэлээр)Сайн мэдээний хөгжимт жүжиг | Эзэний аврал “Шиаужэний түүх” | “Эргэн ирсэн нь” (Монгол хэлээр) Христийн сүмийн хөгжимт жүжиг | “Шиаужэний түүх” гайхалтай клип | Сайныг орхиж мууг сонгосон ньХристийн сүмийн хөгжимт жүжиг | “Шиаужэний түүх” гайхалтай клип | Сайныг орхиж мууг сонгосон нь Сайн мэдээний хөгжимт жүжиг | “Шиаужэний түүх” гайхалтай клип | Нэгэн Христэд итгэгчийн “Доройтол”Сайн мэдээний хөгжимт жүжиг | “Шиаужэний түүх” гайхалтай клип | Нэгэн Христэд итгэгчийн “Доройтол” Сайн мэдээний хөгжимт жүжиг | “Шиаужэний түүх” гайхалтай клип | Амьдралын үдэшлэгСайн мэдээний хөгжимт жүжиг | “Шиаужэний түүх” гайхалтай клип | Амьдралын үдэшлэг Сайн мэдээний хөгжимт жүжиг | “Шиаужэний түүх” гайхалтай клип | Алтны төлөөх тэмцэлСайн мэдээний хөгжимт жүжиг | “Шиаужэний түүх” гайхалтай клип | Алтны төлөөх тэмцэл Сайн мэдээний хөгжимт жүжиг | “Шиаужэний түүх” | Христэд итгэгчийн бага нас | Хайч, Чулуу, ДаавууСайн мэдээний хөгжимт жүжиг | “Шиаужэний түүх” | Христэд итгэгчийн бага нас | Хайч, Чулуу, Даавуу “Бүхнийг Захирагч Нэгэн” баримтат киноны клип: Бурхан орчлон ертөнц дэх бүх зүйлийг захирдаг“Бүхнийг Захирагч Нэгэн” баримтат киноны клип: Бурхан орчлон ертөнц дэх бүх зүйлийг захирдаг Киноны клип: Дэлхийг бүтээж, хүн төрөлхтнийг удирдан чиглүүлж, золин аврах Бурханы ажлын тэмдэглэлКиноны клип: Дэлхийг бүтээж, хүн төрөлхтнийг удирдан чиглүүлж, золин аврах Бурханы ажлын тэмдэглэл “Бүхнийг Захирагч Нэгэн” киноны клип: Бурхан бүх улс орон, бүх хүний хувь заяаг захирдаг“Бүхнийг Захирагч Нэгэн” киноны клип: Бурхан бүх улс орон, бүх хүний хувь заяаг захирдаг Бурхан бол эхлэл ба төгсгөлБурхан бол эхлэл ба төгсгөл

Бурхан бол эхлэл ба төгсгөл

Найрал дуу   1514  

Танилцуулга

Бурхан бол Эхлэл

Бурхан бол Эхлэл

Бурхан бол Эхлэл

ба Төгсгөл,

ба Төгсгөл,

ба Төгсгөл.

Бурхан бол Суулгагч

Бурхан бол Суулгагч

Бурхан бол Суулгагч

ба Хураагч (Хураагч).

 

Бурхан бол Эхлэл ба Төгсгөл; Бурхан бол Суулгагч ба Хураагч.

Бурхан бол Эхлэл ба Төгсгөл; Бурхан бол Суулгагч ба Хураагч.

Бурхан бол Эхлэл ба Төгсгөл; Бурхан бол Суулгагч ба Хураагч.

 

Бурхан махан бие болсон нь шинэ эринийг эхлүүлэх зорилготой,

мэдээж Тэрээр шинэ эринийг эхлүүлэхэд,

Хуучин эринийг мөн нэгэн зэрэг дуусгана.

Бурхан бол Эхлэл (Бурхан бол Эхлэл) ба Төгсгөл юм (Төгсгөл юм).

Тэр л Өөрөө Өөрийн ажлыг хийдэг ба

иймд өнгөрсөн эринг дуусгах нь Түүний Өөрийн ажил юм.

Энэ бол Түүний Сатаныг дарж (Сатаныг дарж)

дэлхийг байлдан дагуулахын баталгаа. ха! ха! ха! ха!

Түүнд Өөрөө хүмүүсийн дунд ажиллах бүр нь шинэ тэмцлийн эхлэл.

Шинэ ажлыг эхлүүлэлгүйгээр хуучин ажлаа дуусгах боломж мэдээж байхгүй.

 

Хуучин зүйлийг дуусгасангүй нь Сатантай хийх тулаан

Сатантай хийх тулаан төгсгөлдөө ирсний баталгаа биш. (ха!)

 

Зөвхөн Бурхан Өөрөө хүмүүсийн дунд ирж шинэ ажил хийх юм бол

хүн Сатаны дарангуйллаас, Сатаны дарангуйллаас чөлөөлөгдөж,

шинэ амьдрал, шинэ эхлэлийг олж авах юм.

Үгүй бол хүн үүрд хуучин эриндээ амьдарч,

Сатаны хуучин нөлөөн дор

үүрд амьдрах болно. ха! ха! ха! ха!

Бурханы удирдаж буй эрин бүрд хэсэг хүмүүс чөлөөлөгдөж,

Бурханы ажилтай хамтаар шинэ эрин рүү урагшилдаг.

Бурханы ялалт бол Түүнийг дагагч бүхний ялалт юм.

Бурханы ялалт, ялалт бол Түүнийг дагагч бүхний ялалт юм.

Бурханы удирдаж буй эрин бүрд хэсэг хүмүүс чөлөөлөгдөж,

Бурханы ажилтай хамтаар шинэ эрин рүү урагшилдаг.

Бурханы ялалт бол Түүнийг дагагч бүхний ялалт юм.

Бурханы ялалт бол Түүнийг дагагч бүхний ялалт юм.

 

Бурхан бол Эхлэл ба Төгсгөл

Бурхан бол Суулгагч ба Хураагч

 

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос

 

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

 

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд