Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.
Magtan duu 2019 “Бурханыг мөнхөд магтан талархъя” (Praise and Worship)Magtan duu 2019 “Бурханыг мөнхөд магтан талархъя” (Praise and Worship) Mагтан дуу 2019 “Хайраар нэгджээ” Бурханы хайр биднийг нэгдүүлжээMагтан дуу 2019 “Хайраар нэгджээ” Бурханы хайр биднийг нэгдүүлжээ Магтан дууны бүжиг 2019 “Бурханыг магтах гэж бид баяр хөөртэйгөөр цугладаг” Энэтхэг бүжигМагтан дууны бүжиг 2019 “Бурханыг магтах гэж бид баяр хөөртэйгөөр цугладаг” Энэтхэг бүжиг Магтан дууны бүжиг 2019 “Бурханы агуу ажил гүйцэлдлээ”  Бурхан алдаршсаныг магтан дуулъяМагтан дууны бүжиг 2019 “Бурханы агуу ажил гүйцэлдлээ” Бурхан алдаршсаныг магтан дуулъя Magtan duu “Бурхан алдар суугаа Зүүн зүгт аваачсан” Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтахMagtan duu “Бурхан алдар суугаа Зүүн зүгт аваачсан” Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтах Магтан дуу “Христийн хаанчлал хүмүүсийн дунд биеллээ олдог” Бурханы ажил биелэгдсэнийг магтацгааяМагтан дуу “Христийн хаанчлал хүмүүсийн дунд биеллээ олдог” Бурханы ажил биелэгдсэнийг магтацгаая Тай Чи бүжиг | “Бурханы илрэлтийн утга учир” | Эзэний дахин ирэлтийг магтан дуулъяТай Чи бүжиг | “Бурханы илрэлтийн утга учир” | Эзэний дахин ирэлтийг магтан дуулъя Шинэ тэнгэр, газар илэрсэн – “Орчлон ертөнц мөн хязгааргүй уудам орон зай Бурханыг магтаж байна”Шинэ тэнгэр, газар илэрсэн – “Орчлон ертөнц мөн хязгааргүй уудам орон зай Бурханыг магтаж байна” Бурханы жинхэнэ хайрыг амсъя – Магтан ба мөргөл “Сайхан хайрын дуу” | Төгс Хүчит Бурханы ЧуулганБурханы жинхэнэ хайрыг амсъя – Магтан ба мөргөл “Сайхан хайрын дуу” | Төгс Хүчит Бурханы Чуулган Бурханы ажил биелэгдсэнийг магтан дуулъяБурханы ажил биелэгдсэнийг магтан дуулъя Бурханы хайранд амьдаръя – Магтаалын бүжиг “Сайхан хайрын дуу” | Төгс Хүчит Бурханы ЧуулганБурханы хайранд амьдаръя – Магтаалын бүжиг “Сайхан хайрын дуу” | Төгс Хүчит Бурханы Чуулган Эзэн Есүсийн дахин ирэлтийг угтацгаая – Магтан ба мөргөл“Сайхан Канаан нутаг дахь баяр баясгалан”Эзэн Есүсийн дахин ирэлтийг угтацгаая – Магтан ба мөргөл“Сайхан Канаан нутаг дахь баяр баясгалан” Бурханы хайр – баллет бүжиг “Бурхан намайг авраагүй бол”Бурханы хайр – баллет бүжиг “Бурхан намайг авраагүй бол”

Mагтан дуу 2019 “Хайраар нэгджээ” Бурханы хайр биднийг нэгдүүлжээ

Дуу бүжгийн видеонууд   22  

Танилцуулга

Mагтан дуу 2019 “Хайраар нэгджээ” Бурханы хайр биднийг нэгдүүлжээ


Алс холоос аянд гарч, Бурханы гэрт цуглаад бид

Өдөр бүр Бурханы үгийг идэж уун,

чуулганы амьдралаар амьдардаг.

Бурханы үгийг хэрэгжүүлэн туулж,

үнэнийг үнэхээр ойлгож авдаг.

Хоосрол, шаналал, ээдрээ бүхэн

өнгөрсөнд үлдэж хоцордог.

Бурханы үг биднийг нэгтгэжээ;

Бурханы үгийг зүрх сэтгэлдээ эдлэх хэчнээн жаргалтай.

Бие биеэ хайрлан, инээд баяслаар бялхаж,

үнэнийг ойлгон, Бурханыг магтаад,

зүрх сэтгэл маань чөлөөлөгджээ!

Бурханыг хайрлах сэтгэлтэйгээр

Түүний өмнө бид цугладаг.

Бурханы үгийг уншихад сэтгэл маань гэрэлтэж,

бүх зүйлд хэрэгжүүлэх арга замаа олдог.

Бие биеэ тусалж дэмжин,

Бурханы хайранд бид амьдардаг.

Худал хуурмагаас ангижраад бид үнэнч байж сурдаг.

Бурханы үг биднийг нэгтгэдэг,

зүрх сэтгэлээрээ бид холбогдоод,

хамгийн дотноор бие биеэ хайрладаг.

Бурхан маш хайр татам гэдгийг хараад

зүрх сэтгэл маань дүрэлздэг,

Бурханыг бид сэтгэлдээ хайрлан магтдаг,

мөн ч их ерөөлтэй еэ!

Хамт байсан өдрүүдээ эргэн хараад,

баяр гунигийг бид мэдэрдэг,

ард үлдсэн бүхэн мартагдашгүй дурсамж болжээ.

Бурхан биднийг өнөөдөрт авчраад,

маш их хайрыг мэдрүүллээ.

Шалгалт, цэвэршүүлэлт туулаад

амь зан чанарт минь өөрчлөлт гарлаа.

Бурханыг гэрчлэх үүрэг хүлээж,

тус тусын замаар бид явдаг.

Бурханы үгээр үүрд урагш хөтлөгдөн,

Бурханы сайн мэдээг бид газар дээр түгээдэг.

Ах эгч нар аа, нэгэн зүрх сэтгэлээр босоцгоо;

Бурханыг хайрлана гэдэг

Түүний хүсэлд анхаарахыг хэлдэг юм.

Зовлон хэчнээн их ч бай, бид хэзээ ч ухрахгүй;

үүрд Бурханыг хайрлан гэрчилж,

эцсээ хүртэл үнэнч байх болно!

Ах эгч нар аа, нэгэн зүрх сэтгэлээр босоцгоо;

хаанчлалын сайн мэдээг түгээн,

Бурханы хүслийг дагацгаа.

Бурхантай хамт эргэн цуглаад, хэзээ ч хагацахгүй байх

Бурханы алдрын өдрийг бид мөрөөсдөг билээ!


“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд