Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Бие махбодтой болсноор дамжуулан Бурхан Өөрийн ажлыг хийх шаардлага

Кино клипүүд   773  

Танилцуулга

Бурхан бие махбодтой болох нь завхарсан хүн төрөлхтнийг аврахад илүү ач тустай гэж яагаад хэлдэг вэ? Бурхан бие махбодтой болохын хэрэгцээ ба үндсэн ач холбогдлыг юунаас харж болох вэ? Төгс Хүчит Бурхан ийнхүү хэлдэг, “Хүний махан бие Сатанаар ялзруулагдаж, хамгийн их сохорч, гүн гүнзгий хорлогдсон. Бурхан махбодоор биечлэн ажилладагийн хамгийн үндсэн шалтгаан нь, Түүний авралын бай нь махан биеэс бүтсэн хүн бөгөөд бас Бурханы ажилд саад хийхийн тулд Сатан хүний махан биеийг ашигладагаас болдог. Сатантай тулалдах тулаан нь чухамдаа хүнийг байлдан дагуулах ажил бөгөөд үүний зэрэгцээ хүн бас Бурханы авралын бай юм. Ийнхүү бие махбодтой болсон Бурханы ажил чухал билээ. Сатан хүний махан биеийг ялзруулж, хүн Сатаны биелэл болсон ба Бурханд ялагдах зүйл болсон. Ийм байдлаар Сатантай тулалдах, хүн төрөлхтнийг аврах ажил газар дэлхий дээр болдог бөгөөд Сатантай тулалдахын тулд Бурхан хүн болох ёстой. Энэ бол хамгийн бодитой ажил юм” (Үг нь Махбодоор Илэрсэн).