Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурханд зориулж би дуулахыг хүсэж байна

Бурханы үнэн ажлаас би ихийг авсан.

Түүний үгнүүдээс би хүн төрлөхтний ялзралыг харсан.

Түүний үнэнээс би Бурханы зан чанар,

амьдралын утгыг мэддэг болсон.

Бурханы шүүлт хүмүүсийн тэрслүү занг илчилж,

сатаны ялзралыг харсан.

Шалгалтууд надад үнэнээр дутаж байгааг илчилэхэд

Бурханы өмнө би сөгдөн гэмшинэ.

Зүрхнийхээ үгийг би Бурханд зориулж дуулахыг хүсэж байна.

Тэр намайг энэ ертөнцөөс сонгож

Өөрийн ажлаар дамжуулан аварсан.

Зүрхнийхээ үгийг би Бурханд зориулж дуулахыг хүсэж байна.

Өөрийн Тэр намайг энэ ертөнцөөс сонгож ажлаар дамжуулан аварсан.

Бурханд зориулж би дуулахыг хүсэж байна.


Шүүгдэж, ариусгагдах боломж олгсоон Бурханд талархая.

Түүний аврал агуу мөн бодитой,

Түүний хайрыг эргэн төлөхөд дэндүү их.

Бурханы бие даруухан бас нуугдмал,

бидэнд үнэнийг авчрахаар бүх зовлонд шаналдаг.

Бурханы хүмүүс Бурханы үгэнд баясаж, тансаг найранд оролцоно.

Зүрхнийхээ үгийг би Бурханд зориулж дуулахыг хүсэж байна.

Тэр намайг энэ ертөнцөөс сонгож

Өөрийн ажлаар дамжуулан аварсан.

Зүрхнийхээ үгийг би Бурханд зориулж дуулахыг хүсэж байна.

Тэр намайг энэ ертөнцөөс сонгож Өөрийн

ажлаар дамжуулан аварсан.

Бурханд зориулж би дуулахыг хүсэж байна.


Бурханы үгс амийн баялаг, хүн шиг амьдрах боломж өгдөг.

Үүргээ биелүүлж үнэнийг хайж Бурханыг гэрчлэн,

бас магтахаар шийддэг.

Үнэнийг хайж Бурханыг гэрчлэн, магтъя.

Зүрхнийхээ үгийг би Бурханд зориулж дуулахыг хүсэж байна.

Тэр намайг энэ ертөнцөөс сонгож

Өөрийн ажлаар дамжуулан аварсан.

Зүрхнийхээ үгийг би Бурханд зориулж дуулахыг хүсэж байна.

Тэр намайг энэ ертөнцөөс сонгож

Өөрийн ажлаар дамжуулан аварсан.

Бурханд зориулж би дуулахыг хүсэж байна.

Зүрхнийхээ үгийг би Бурханд зориулж дуулахыг хүсэж байна.

Тэр намайг энэ ертөнцөөс сонгож

Өөрийн ажлаар дамжуулан аварсан.

Зүрхнийхээ үгийг би Бурханд зориулж дуулахыг хүсэж байна.

Тэр намайг энэ ертөнцөөс сонгож

Өөрийн ажлаар дамжуулан аварсан.

Бурханд зориулж би дуулахыг хүсэж байна.


“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос


Өмнөх:Бурханы хайрыг олж авах нь баяр хөөр өгдөг

Дараах:Бурхан намайг аварсан