7. Ов мэхтэй хүн гэж юу вэ? Ов мэхтэй хүмүүс яагаад аврал хүртэж чаддаггүй вэ?

Холбогдолтой Бурханы үг:

Хэрвээ чи маш зальтай бол хаалттай зүрх сэтгэлтэй бөгөөд бүх хэрэг явдал, бүх хүний талаар эргэлзсэн бодолтой байдаг. Энэ шалтгааны улмаас, Надад итгэх итгэл чинь хардлагын суурин дээр бий болдог. Ийм төрлийн итгэл нь Миний хэзээ ч хүлээн зөвшөөрөхгүй зүйл юм. Жинхэнэ итгэлгүй болохоор чи жинхэнэ хайраас бүр ч хол байна. Хэрвээ чи Бурханд эргэлзэж, Түүний талаар хүссэнээрээ төсөөлөн боддог бол гарцаагүй бусад хүмүүсээс хамгийн зальтай нь юм. Бурхан хүнтэй адил байж чадах эсэхийг чи төсөөлөн боддог: уучилшгүй нүгэлтэй, явцуу зан авиртай, шударга бус, эрүүл ухаангүй, шударга ёсны мэдрэмж дутмаг, муу санаа, заль, мэх хэрэглэдэг, түүнчлэн муу, харанхуйн таалалд нийцдэг гэх мэт. Хүнд ийм бодол байдгийн шалтгаан нь Бурханы талаарх өчүүхэн төдий ч мэдлэг хүнд байдаггүйгээс болдоггүй гэж үү? Тийм итгэл нь нүглээс өөрцгүй! Цаашлаад, Миний таалдаг хүмүүс бол бялдууч, зусарчдаас өөр хэн ч биш бөгөөд ийм чадвар дутмаг хүмүүс Бурханы гэрт ч гэсэн олонд нэр хүндгүй байж, хөлөө олoхгүй гэж итгэдэг хүмүүс ч байдаг. Энэ олон жилийн туршид та нарын цуглуулсан мэдлэг энэ гэж үү? Та нарын олж авсан зүйл энэ үү? Миний талаарх та нарын мэдлэг зөвхөн тийм үл ойлголцлоор зогсдоггүй; түүнээс ч дор зүйл бол Бурханы Сүнсний эсрэг та нарын доромжлол, Тэнгэрийг гутаах явдал юм. Ийм учраас, та нарынх шиг ийм итгэл та нарыг Надаас улам холдон явж, Намайг илүү их эсэргүүцэхэд хүргэнэ гэж Би хэлдэг.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Газар дээрх Бурханыг хэрхэн мэдэх вэ”-ээс

Бурханд итгэдэг атлаа үнэнийг эрэлхийлдэггүй бүх хүн Сатаны нөлөөнөөс ангижирах аргагүй байдаг. Биеэ авч явахдаа үнэнч шударга бус, бусдын өмнө нэг янзаар аашилж, харин ар хударгаар нь өөрөөр авирладаг, гаднаа даруу төлөв, тэвчээртэй, хайр сэтгэлтэй хэрнээ мөн чанартаа зусар зальхай, ов мэхтэй, Бурханд огт үнэнч биш хүмүүс бол харанхуйн нөлөөн дор амьдарч буй хүмүүсийн нийтлэг төлөөлөл юм. Тэд бол хорт могойн төрлийн хүмүүс мөн. Бурханд итгэх итгэл нь үргэлж өөрсдийнх нь ашиг тусын төлөө байдаг, өөрийгөө зөвтгөдөг, онгироо сагсуу, өөрсдийгөө гайхуулдаг, өөрсдийн байр суурийг хамгаалдаг хүмүүс бол Сатаныг хайрлаж, үнэнийг эсэргүүцдэг хүмүүс билээ. Тэд бол Бурханыг эсэргүүцдэг, Сатанд бүрэн харьяалагддаг хүмүүс юм. Бурханы ачааг боддоггүй, Бурханд үнэн сэтгэлээрээ үйлчилдэггүй, өөрсдийн ашиг сонирхол болон гэр бүлийнхээ ашиг сонирхолд байнга санаа тавьдаг, Бурханы төлөө өөрсдийгөө зарлагадахын тулд бүхнийг орхих чадваргүй, Түүний үгээр хэзээ ч амьдардаггүй хүмүүс Бурханы үгийн гадна амьдарч байгаа юм. Тийм хүмүүс Бурханы сайшаалыг хүртэж чаддаггүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Харанхуйн нөлөөнөөс ангижирвал Бурханаар авхуулна”-аас

Хожим нь, урдах замаараа явахдаа та нар заль мэх гаргаж, худал хуурмаг болон шударга бус байдалд оролцох ёсгүй, эс тэгвээс үр дагавар нь төсөөлшгүй байх болно! Та нар худал хуурмаг болон шударга бус байдал юу болохыг ойлгохгүй байсаар л байна. Надад харуулж болохгүй, олонд ил тод болгож болохгүй аливаа үйлдэл, ааш араншин нь худал хуурмаг болон шударга бус байдал юм. Одоо чи үүнийг ойлгох ёстой! Хэрвээ чи ирээдүйд худал хуурмаг болон шударга бус байдалд оролцвол ойлгохгүй байгаа дүр бүү үзүүл, тэр нь мэдсээр байж бурууг хийх явдал бөгөөд бүр ч их гэм буруутай юм. Энэ нь та нарыг зөвхөн галд шатаагдах байтугай өөрсдийгөө сүйд хийхэд хүргэнэ.

Үг нь махбодоор илэрсэн ном дахь Христийн эхэн үеийн айлдваруудын “Дөчин тавдугаар бүлэг”-ээс

Зарим хүн юу ч хийж байсан бай, чуулганы тугийг үргэлж намируулдаг, үнэндээ энэ нь өөрсдийнх нь ашиг тусын төлөө байдаг. Тийм төрлийн хүнд зөв сэдэл байдаггүй. Тэр бол гажуудсан, зальжин бөгөөд түүний хийдэг ихэнх зүйл хувийн ашиг хонжоо хайхын төлөө байдаг. Ийм хүн Бурханыг хайрлахаар эрэлхийлдэггүй; зүрх сэтгэл нь мөн л Сатанд харьяалагддаг ба Бурхан руу эргэж чаддаггүй. Ийм хүнийг олж авах ямар ч арга зам Бурханд байхгүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханыг хайрлах жинхэнэ хайр аяндаа гарч ирдэг”-ээс

Бурхан үнэнч хүнд дуртай гэдгийг та нар мэдэх учиртай. Бурхан итгэмжит мөн чанартай болохоор Түүний үгэнд үргэлж итгэж болно. Түүнчлэн, Түүний үйлдэл алдаагүй агаад маргаангүй байдаг. Ийм учраас Өөрт нь туйлын үнэнч хүмүүст Бурхан дуртай. … Чиний дотор жинхэнэ итгэл, жинхэнэ үнэнч зан байгаа эсэхийг, Бурханы төлөө зовсон баримт чамд байгаа эсэхийг болон Бурханд бүрэн захирагдсан эсэхээ чи мэдэх ёстой. Хэрвээ чамд эдгээр нь дутагддаг бол чиний дотор дуулгаваргүй байдал, заль мэх, шунал, гомдол үлдсэн байдаг. Зүрх сэтгэл чинь үнэнч шударга биш учраас чи Бурханы сайшаалыг хэзээ ч хүртэхгүй бөгөөд хэзээ ч гэрэлд амьдраагүй. Хүний хувь заяа чухамдаа ямар байх нь түүнд үнэнч шударга, час улаан зүрх сэтгэл байгаа эсэхээс болон цэвэр ариун сүнс байгаа эсэхээс хамаардаг. Хэрвээ чи маш үнэнч бус, хорон зүрх сэтгэлтэй, цэвэр бус сүнстэй хүн бол хувь заяаны чинь бүртгэл хүнийг шийтгэдэг газар байх нь гарцаагүй. Чи өөрийгөө маш үнэнч шударга гэж хэлдэг атлаа үнэний дагуу үйлдэж, үнэн үг хэлж хэзээ ч чаддаггүй бол Бурханы шагнахыг хүлээсээр л байна уу? Бурхан чамайг Өөрийнхөө нүдний цэцгий мэт үзнэ гэж найдсаар л байна уу? Энэ нь утгагүй бодол биш гэж үү? Чи бүх зүйл дээр Бурханыг мэхэлдэг, тэгвэл чам шиг бохир гартай хүнийг яаж Бурханы гэрт байлгаж болох юм бэ?

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Гурван сануулга”-аас

Энд Бурхан хүмүүст хэрэгжүүлэлтийн зам олгосон бөгөөд хэрэв чи энэ маягаар хэрэгжүүлэлгүй, зүгээр л уриа лоозон, хоосон сургаал хашхирдаг бол авралыг амархан хүлээн авахгүй хүн байна. Энэ нь авралтай үнэхээр холбоотой байдаг. Аврагдана гэдэг хүн нэг бүрд маш чухал. Бурхан өөр хаа нэгтээ энэ тухай хэлсэн үү? Өөр газарт Бурхан аврагдах хэцүү тухай бараг хэлдэггүй боловч үнэнч байх тухай ярихдаа, “Хэрэв чи ингэж үйлдэхгүй бол аврахад маш хэцүү хүн байна” гэж үнэхээр хэлдэг. “Авралыг амархан хүлээн авахгүй байх” гэдэг нь чамайг аврахад хэцүү, мөн чи авралын зөв замд орох чадваргүй тул аврагдах боломжгүй гэсэн үг юм. Бурхан хүмүүст жаахан орон зай үлдээх гэж ингэж хэлдэг; өөрөөр хэлбэл, чамайг аврахад амаргүй боловч нөгөөтээгүүр Бурханы үгийг хэрэгжүүлэх юм бол чамд найдлага бий бөгөөд аврагдаж болно. Хэрэв чи Бурханы үгийг хэрэгжүүлдэггүй, мөн өөрийн нууц, саад бэрхшээлийг хэзээ ч задлан шинжилдэггүй, эдгээр хувийн зүйлээ хэзээ ч, хэнд ч хэлдэггүй, эдгээрийнхээ тухай хүмүүст сэтгэлээ уудалдаггүй, мөн өөрийгөө ил болгохын тулд энэ талаар хүмүүстэй ярилцдаггүй, эсвэл хүмүүстэй хамт эдгээрийг хэзээ ч задлан шинжилдэггүй бол чамд аврагдах ямар ч боломж байхгүй. Яагаад тэр вэ? Хэрэв чи энэ маягаар өөрийгөө ил болгож, задлан шинжилдэггүй бол завхарсан зан чанар чинь хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй. Хэрэв чи өөрчлөгдөж чадахгүй бол аврагдах талаар мартаж болно. Бурхан эдгээр үгийг хэлдэг нь ийм утга учиртай бөгөөд энэ нь Бурханы хүсэл юм.

Бурхан яагаад хүмүүсийг үнэнч байх ёстой хэмээн үргэлж онцолж ирсэн бэ? Учир нь энэ нь маш чухал бөгөөд аврагдаж чадах эсэхтэй чинь шууд холбоотой байдаг. … Бурхан үнэнч хүмүүсийг хүсдэг. Чи ариун биш, урвамтгай, зальхай, дотуур тамиртай бол үнэнч хүн биш юм. Хэрэв чи үнэнч хүн биш бол Бурхан чамайг аврах ямар ч боломжгүй бөгөөд чи яавч аврагдаж чадахгүй.

Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Үнэнч хүн байх хамгийн үндсэн хэрэгжүүлэлт”-ээс

Надад бүх зүйл зөвт бөгөөд зөвт бус, заль мэхтэй, шударга бус байдал огт байхгүй; шударга бус, зальхай хэн боловч нь тамын хүү байх ёстой—Үхэгсдийн оронд төрөх ёстой. Надад бүх зүйл ил тод; Миний биелнэ гэж хэлсэн болгон биелж, бий болно гэж хэлсэн бүхэн бий болдог бөгөөд Би цорын ганц Бурхан Өөрөө тул эдгээр зүйлийг хэн ч өөрчилж, даган дуурайж чадахгүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн ном дахь Христийн эхэн үеийн айлдваруудын “Ерэн зургаадугаар бүлэг”-ээс

Лавлагаанд зориулсан номлол, нөхөрлөлийн эшлэлүүд:

Ов мэхтэй хүмүүс бусдыг хуураад зогсохгүй Бурханд ов мэхтэй ханддаг. Учир нь тэд ийм уг чанартай байдаг. Бурханы үгийн талаар баримталдаг хандлагаас нь ов мэхтэй хүмүүсийн уг чанарыг харж болох юм: Тэд Бурханы үгийн талаар үргэлж эргэлзээ өвөрлөдөг ба үүнд итгэдэггүй. Энэ асуудал дээр ов мэхтэй хүмүүс болон үнэнч хүмүүс шал өөр байдаг. Үнэнч хүмүүс тун гэнэн цайлган. Тэгээд Бурханы хэлдэг бүхэнд итгэж, дуулгавартай дагаж, яг Бурханы шаардсанаар хийдэг. Иймээс Бурхан үнэнч хүмүүсийг таалж, ерөөдөг; үнэнч хүмүүсийн хувьд Ариун Сүнсний ажлыг олж авахад хамгийн амархан байдаг. Харин ов мэхтэй хүн шал эсрэг байдаг. Бурханыг юу ч гэж хэллээ гэсэн ов мэхтэй хүн, арга заль, мэргэн ухаан байна хэмээн үүнийг нь байнга сэрдэж байдаг тул амархан хүлээн зөвшөөрч, хэрэгжүүлж чаддаггүй. Ов мэхтэй хүмүүс Бурханы үгэнд эргэлзээд зогсохгүй Бурханы ажлыг судлахдаа гаргууд байдаг. Тэд наймаацахын тулд Бурханы жинхэнэ сэдлийг таахаар үргэлж оролддог. Мэдээж ов мэхтэй хүмүүс наймаацахдаа хамгийн чадмаг. Тэдний гүн ухаан нь наймаацах гүн ухаан, алдагдал хүлээхгүй байх гүн ухаан байдаг. Тэд бүр итгэлийнхээ тухайд ч Бурхантай наймаацахаар оролдсон билээ. Тэгээд итгэлдээ ерөөгдөх, хараагдах эсэхээ үргэлж бодлогошрон, Бурханы ардууд уу, үйлчлэл үзүүлэгчид үү гэдэгтээ бүр их санаа зовдог. Тэд цаг ямагт тооцоо хийж байдаг бөгөөд энэ асуудлыг тодорхой мэдэж чадаагүй ямар ч өдөр нь амь эрж хайхад анхаарал хандуулахгүй өдөр билээ. Ов мэхтэй хүмүүс бол зальт үнэгнүүд агаад бүх хүнээс хамгийн зальхай нь байдаг. Ийм учраас Бурхан ов мэхтэй хүмүүсийг хамгийн их үзэн яддаг бөгөөд тэдэнд илүү их хүчин чармайлт зарцуулж, тэдэнтэй дахин ярихыг хүсдэггүй. Ов мэхтэй хүмүүс Бурханы үгэнд үргэлж өө сэв хайсан хандлагатай байдаг бөгөөд логикийн алдаа, мэтгэлцэх үндэслэл хайн Түүний үгийг судалдаг. Ов мэхтэй хүмүүс Бурханы үгэнд эргэлзэж, тэрсэлж, эсэргүүцэж, үл итгэх хандлагаар ханддаг учир Ариун Сүнсний ажил тэдэнд огт байдаггүй. Тэд Бурханы үгийг уншиж байхдаа өчүүхэн төдий ч гэгээрэл олж авдаггүй бөгөөд асар утгагүй, болхи харагддаг. Үнэн хэрэгтээ Бурханы үгэнд зөрчилдөөн огт байхгүй боловч тэд зөрчилдөөнтэй олон газрыг олж, өөрсдийгөө асуудалд оруулахаар зүтгэдэг. Энэ нь Ариун Сүнсний гэгээрэл, сүнслэг ойлголтоор хөөрхийлмөөр дулимаг гэдгийг нь онцлон харуулдаг. Ов мэхтэй хүмүүсийн уг чанар бол яах аргагүй Бурханыг эсэргүүцдэг сатанлаг уг чанар гэдгийг Бурханы үгэнд хандах хандлагаас нь харж болно. Бурханы үгэнд эргэлзэж, үл итгэх хандлага гаргадаг бүх хүн бол Бурханы үгээс ямар ч үнэнийг олж авахгүй мөн чанартаа өв мэхтэй хүмүүс бөгөөд тэд таягдуулж л дуусах нь эргэлзээгүй юм.

Дээрхийн нөхөрлөлөөс

Өмнөх: 6. Үнэнч хүн гэж юу вэ? Бурхан яагаад үнэнч хүмүүст дуртай байдаг вэ?

Дараах: 8. Үнэнч хүн болон ов мэхтэй хүний хоорондох ялгаа юу вэ?

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх