16. Антихрист гэж юу вэ? Антихристийг хэрхэн ялган таньж болох вэ?

Холбогдолтой Бурханы үг:

Бурхан махбод болоогүй байх үед хүн Бурханыг эсэргүүцдэг эсэх нь тэнгэр дэх үл үзэгдэх Бурханд шүтэн мөргөж, хүндэлдэг эсэхэд нь үндэслэн хэмжигддэг байлаа. Бурханыг эсэргүүцэх гэдэг тодорхойлолт тэр үед тийм ч бодитой байгаагүй, учир нь тэр үед хүн Бурханыг харж чадаагүй, Бурханы дүрийг ч, мөн хэрхэн ажиллаж, ярьдгийг нь ч мэдээгүй байсан юм. Бурхан хүнд харагдаагүй байсан учраас хүнд Бурханы талаар ямар ч үзэл байгаагүй ба тодорхойгүй байдлаар Түүнд итгэж байлаа. Тиймээс, хүн төсөөлөлдөө Бурханд яаж ч итгэж байсан бай, Бурхан хүнийг яллаагүй, хүнээс ихийг ч шаардаагүй, учир нь хүн Бурханыг огтхон ч харж чадахгүй байв. Бурхан махбод болж, хүмүүсийн дунд ажиллахаар ирэх үед, бүгд Бурханыг харж, үгийг нь сонсож, махбод дахь Бурханы бүх үйлийг хардаг. Тэр үед, хүний бүх үзэл хөөс болон сарнин замхардаг билээ. Гэхдээ Бурхан махбодоор илрэхийг харсан хүмүүсийн хувьд, зүрх сэтгэлдээ дуулгавартай байсан бүхэн яллагдахгүй, харин санаатайгаар Түүний эсрэг зогсдог хүмүүсийг Бурханыг эсэргүүцэгч гэж үзэх болно. Тийм хүмүүс нь антихристүүд бөгөөд Бурханыг зориудаар эсэргүүцдэг дайснууд юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханыг мэддэггүй бүхэн нь Бурханыг эсэргүүцдэг хүмүүс юм”-аас

Хэрвээ чи Бурханд олон жил итгэсэн атлаа Түүнд хэзээ ч дуулгавартай байгаагүй юм уу, Түүний бүх үгийг хүлээж аваагүй, харин оронд нь чамд захирагдаж, чиний үзлийн дагуу ажиллахыг Бурханас гуйсан бол чи хамгийн тэрслүү хүн бөгөөд үл итгэгч мөн. Хүний үзэлд нийцдэггүй Бурханы ажил болон үгийг ийм хүн яаж дуулгавартай дагаж чадах юм бэ? Хамгийн тэрслүү хүн бол Бурханаас санаатайгаар зөрж, эсэргүүцдэг нэгэн юм. Тэр бол Бурханы дайсан, антихрист мөн. Ийм хүн Бурханы шинэ ажилд байнга дайсагнасан хандлага тээдэг, захирагдах өчүүхэн ч санаа зорилго цухуйлгаж байгаагүй бөгөөд дуулгавартай байдлыг дуртайяа харуулж, эсвэл өөрийгөө даруу болгосон удаа огт байхгүй. Тэр бусдын өмнө өөрийгөө өргөмжилж, хэнд ч хэзээ ч захирагддаггүй. Бурханы өмнө тэр өөрийгөө үгийг номлоход хамгийн их мэргэшсэн бөгөөд бусад дээр ажиллахдаа хамгийн чадамгай гэж үздэг. Тэрээр аль хэдийн эзэмшсэн “эрдэнэсээ” хэзээ ч хаядаггүй, харин тэдгээрийг шүтэн мөргөх, бусдад номлох гэр бүлийн удам дамжсан эд зүйл мэт үздэг ба өөрийг нь шүтдэг тэр мунхгуудад сургаал айлдахдаа тэдгээрийг ашигладаг. Чуулганд иймэрхүү хэдэн хүн үнэндээ байдаг. Тэднийг үеэс үед Бурханы гэрт түр оршин суудаг “мохошгүй баатрууд” гэж хэлж болох юм. Тэд үг (хоосон сургаал) номлохыг өөрсдийн хамгийн эрхэм үүрэг болгодог. Тэд “ариун агаад халдашгүй дархан” үүргээ жилээс жилд, үеэс үед идэвхтэй биелүүлж явдаг. Тэдэнд хэн ч хүрч зүрхэлдэггүй, ганц ч хүн тэднийг илт зэмлэж зүрхэлдэггүй. Эрин үеэс эрин үед тэд эрээгүй аашлан бусдыг эзэрхэж, Бурханы гэрт “хаан” болдог. Энэ сүрэг чөтгөр гар нийлэн, Миний ажлыг нураахаар горьддог; энэ амьд диаволууд Миний нүдний өмнө оршин тогтнохыг Би хэрхэн зөвшөөрч чадах билээ?

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханд үнэнч зүрх сэтгэлээр дуулгавартай байдаг хүмүүсийг Бурхан гарцаагүй олж авна”-аас

Та нар Бурханы ажлын зарчмыг мэддэггүй, мөн Ариун Сүнсний ажилд хайхрамжгүй ханддаг учраас Бурханы ажлыг эсэргүүцэж, өөрсдийн үзлийг ашиглан өнөөдрийн ажлыг хэмждэг гэдгээ мэдэж ав. Та нар өөрсдийн үзэл болон төрөлхийн биеэ тоосон зангаасаа үүдэн Бурханыг эсэргүүцэж, Ариун Сүнсний ажилд саад болдог. Энэ нь Бурханы ажил буруугаас болдоггүй, харин та нар угаасаа хэтэрхий дуулгаваргүйгээс болдог. Зарим хүн Бурханд итгэсний дараа хүн хаанаас бий болсныг ч баттай хэлж чаддаггүй атлаа Ариун Сүнсний ажлын зөв, бурууг үнэлж олон нийтийн өмнө үг хэлж зүрхэлдэг. Тэр ч байтугай тэд Ариун Сүнсний шинэ ажилтай элч нарт хүртэл сургаал айлдаж, гар хөлөө гозолзуулан, элий балай зүйл ярьдаг; тэдний хүн чанар хэтэрхий дорд бөгөөд тэдэнд өчүүхэн төдий ч эрүүл ухаан байдаггүй. Тийм хүмүүс Ариун Сүнсний ажлаар гологдож, тамын галд шатаагдах өдөр ирэх бус уу? Тэд Бурханы ажлыг мэддэггүй, харин Түүний ажлыг шүүмжилж, мөн Түүнд хэрхэн ажиллахыг нь заахаар оролддог. Тийм ухаангүй хүмүүс Бурханыг хэрхэн мэдэж чадах юм бэ? Хүн Бурханыг эрж хайж, мэдрэх явцдаа Түүнийг мэдэж авдаг; харин Бурханыг дураараа шүүмжлэх явцдаа Ариун Сүынсний гэгээрлээр дамжуулан мэдэж авдаг юм биш. Бурханы талаарх хүмүүсийн мэдлэг хэдий чинээ үнэн зөв байна, тэд Түүнийг төдий чинээ бага эсэргүүцдэг. Харин хүмүүс Бурханыг хэдий чинээ бага мэднэ, Түүнийг төдий чинээ амархан эсэргүүцдэг. Чиний үзэл, чиний хуучин уг чанар, чиний хүн чанар, зан байдал, ёс суртахууны төлөв бол Бурханыг эсэргүүцэх “хөрөнгө” бөгөөд ёс суртахуун нь ялзарсан, хэв чанар нь муу, хүн чанар нь дорд байх тусмаа хүн төдий чинээ Бурханы дайсан байдаг. Үзэл ихтэй, өөрийгөө зөвтгөдөг зан чанартай хүмү үс нь бие махбодтой болсон Бурханд бүр ч илүү дайсагнадаг ба тийм хүмүүс бол антихристүүд юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы ажлын гурван үе шатыг мэдэх нь Бурханыг мэдэх зам юм”-аас

Бурханы ажлын зорилгыг ойлгодоггүй хүмүүс бол Бурханыг эсэргүүцдэг хүмүүс бөгөөд Бурханы ажлын зорилгыг мэддэг атлаа Бурханыг хангалуун байлгахаар эрж хайдаггүй хүмүүс бол бүр ч Бурханыг эсэргүүцдэг хүмүүс юм. Том сүмд Библи уншдаг хүмүүс Библийг өдөр бүр цээжээр уншдаг хэдий ч нэг ч хүн Бурханы ажлын зорилгыг ойлгодоггүй. Нэг ч хүн Бурханыг мэдэх чадваргүй; түүнчлэн нэг ч хүн Бурханы хүсэлд нийцдэггүй. Тэд бүгдээрээ хэрэггүй, өөдгүй хүмүүс бөгөөд бүгд өндөрт зогсож, Бурханд сургамжилдаг хүмүүс юм. Тэд Бурханы нэрээр далайлгадаг атлаа Түүнийг санаатайгаар эсэргүүцдэг хүмүүс юм. Тэд өөрсдийгөө Бурханд итгэгчид гэж нэрлэдэг ч хүний махыг идэж, цусыг уудаг хүмүүс юм. Ийм хүмүүс бүгд хүний сүнсийг залгидаг диаволууд, зөв замд ороход нь хүмүүсийг санаатайгаар үймүүлдэг толгойлогч чөтгөрүүд, мөн Бурханыг эрж хайдаг замд хүмүүст саад болдог бул хар чулуу билээ. Хэдийгээр тэд “эрүүл чийрэг бие махбодтой” ч Бурханыг эсэргүүцэхэд хүмүүсийг хөтөлдөг антихристүүд гэдгийг дагагчид нь яаж мэдэх юм бэ? Ялангуяа хүний сүнсийг залгидаг амьд диаволууд гэдгийг нь тэд яаж мэдэх юм бэ?

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханыг мэддэггүй бүхэн нь Бурханыг эсэргүүцдэг хүмүүс юм”-аас

Лавлагаанд зориулсан номлол, нөхөрлөлийн эшлэлүүд:

Антихристүүдийн нөхөрлөдөг зүйл гаднаа Бурханы үг мэт харагддаг, мөн тэд үнэний тухай зарим нэг мэдлэг, туршлагыг нөхөрлөдөг хэдий ч энэ нь, тэдэнд Ариун Сүнсний гэгээрэл, гэрэлтүүлэлт байдаг гэсэн үг биш, учир нь Ариун Сүнс тэдэн дээр ажилладаггүй. Гэвч тэд бусдын туршлага, ойлголтын үгийг хулгайлж, тэдгээрийг ашиглан зүсээ хувиргаж, өөрсдийгөө чимж чаддаг. Мөн хүмүүсийг мэхлэхийн тулд үнэнтэй харьцангуй нийцэлтэй бусдын ойлголтыг хулгайлж чаддаг бөгөөд хүмүүс эдгээр үгийг сонсоод, “Энэ хүний хэлж байгаа зүйл зөв ч юм, сайн ч юм. Тэр үнэхээр Ариун Сүнсний гэгээрэл, гэрэлтүүлэлттэй юм байна” гэж боддог. Хүмүүс түүнийг биширнэ. Гэвч үнэндээ эдгээрийг бүгдийг нь бусдаас хулгайлсан байдаг. Та нар хэл дээ, завхарсан хүн төрөлхтөн эдгээр заль мэхийг ашигладаг уу? Завхарсан бүх хүн хэрхэн хулгайлж, хэрхэн дүр үзүүлж, хэрхэн зүсээ хувиргахаа мэддэг. Бусдын үгийг хулгайлах дэндүү амархан. Өөр нэгний нөхөрлөлийг сонсчихоод хамгийн хүчирхэг, сайн сайхан үгийг нь нууцхан тэмдэглэн авч, цээжилтлээ хэдэнтээ тоть шиг давтаад, дараа нь бусадтай ярилцахаар явдаг. Заримдаа нэг газар очиж бусдыг сонсоод, өөр нэг газар очиж үг хэлнэ. Тэд маш хурдан ингэдэг болохоор нүд ирмэхийн зуурт л үүнийг өөрсдийн болгосон байдаг. Тэд үүнийг авах хоромдоо харцага шиг дайрдаг. Хүмүүс ингэх чадвартай гэдгийг бүгд мэддэг билээ. Антихристүүд буруу замаар явж, Ариун Сүнсний ажил байхгүй тул Бурханы үг болон үнэний талаар бодит ойлголттой байх боломжгүй юм. Гэхдээ антихристүүдийн ярилцдаг зарим зүйлийг сонсоход зарим хүнд биширмээр санагддаг бөгөөд “Түүнд Ариун Сүнсний ажил байхгүй гэж үү? Эс бөгөөс тэр яаж Бурханы үг болон үнэний талаар ийм ойлголттой байж чаддаг билээ?” гэж боддог. Үнэндээ тийм үгийг хулгайлж болдог учраас ингэж бодох нь буруу юм. Антихрист бусдын үгийг дуурайж чадна. Өнөө үед Бурханы үг болон Бурханы гэрийн нөхөрлөлийг өөрсдөдөө авдаг шашны нэлээд хэдэн пастор бий. Пасторууд эдгээрийг уншчихаад ням гарагт цуглаандаа номлоход нь хүмүүс сонсоод, “Өө, энэ үнэхээр гайхалтай номлол байлаа. Энэ удаад үнэхээр үнэнийг агуулжээ” гэж боддог. Тэгээд бүгд урамтайгаар хандив өргөж, ийм маягаар пасторуудын амин зуулга баталгааждаг. Шашны ертөнцөд ийм номлогч олон байдаг уу? Тэд үнэн замыг харуулах үед хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалздаг атлаа Бурханы гэрийн номыг олж авчхаад номлолдоо нууцаар ашигладаг. Тэд мөнгө олж, хүмүүсийг мэхэлж, өөрсдийгөө өргөмжлөхийн тулд тэдгээрийг ашигладаг. Тэд илт Бурханы үгийг авч, өөрсдийн үг, туршлага, мэдлэг хэмээдэг. Энэ бол бусдыг мэхлэх гэсэн антихристүүдийн жигшүүрт арга юм.

Амийн оролтын тухай номлол ба нөхөрлөл II дахь “Хуурамч христ болон антихристийн заль мэхийг хэрхэн ялган таних тухай”-аас

Хүн антихрист чөтгөрүүдийг ялган танихын тулд уг чанарынх нь долоон шинжээр дамжуулан нэвт харж чаддаг байх ёстой. Энэ нь антихрист чөтгөрүүдийн сатанлаг үнэн төрхийг тодорхой танихад туйлын чухал билээ. Антихристийн диаволлаг уг чанарын долоон шинжийг дор тайлбарлалаа:

Нэгдүгээрт, бүх антихрист нь биеэ тоосон, ихэрхүү байдаг; тэд хэнийг ч дуулгавартай дагахаас татгалзан, өөрсдийгөө л өргөмжилж, аливаа зүйлийг өөрсдийнхөөрөө хийдэг. Тэд бусдыг дорд үздэг бөгөөд зүрх сэтгэлд нь Бурханыг гэх ямар ч орон зай байдаггүй, Бурханаас эмээх зүрх сэтгэл гэж огт алга. Чуулган дахь хэн ч антихристүүдийг үнэмшүүлж чадахгүй, мөн тэднийг хянаж чадах хүн гэж үгүй. Чуулганы бүх түвшний удирдагч, ажилчид тэдний дайсан мэт байдаг. Жишээлбэл, зарим нь: “Би өөр хэнийг ч биш, Бурханыг л дуулгавартай дагадаг” гэж хэлдэг. Эсвэл: “Би тэрийг л дуулгавартай дагадаг, гэхдээ өөр хэнийг ч дуулгавартай дагахгүй” гэдэг. … Ийм хүмүүс нь бүгд диавол Сатаны уг чанарыг эзэмшдэг гэдгийг үүнээс харж болох бөгөөд иймд тэд өөрсдийгөө өргөмжлөх чадвартай, маадгар, мөн урагшлах хүсэлгүй байж, өөрсдийгөө Бурханы ууган хөвгүүд, Түүний хайртай хөвгүүд хэмээн гэрчлэх гэж тэсэж яддагт нь огтхон ч гайхах зүйлгүй юм. Ийм хорон муу хүмүүс бүгд эрх мэдэлд хүрмэгцээ жинхэнэ антихрист чөтгөрүүд болдог. Хэнийг ч дуулгавартай дагахаас татгалзан, өөрсдийгөө өргөмжилдөг нь антихристүүдийн диаволлаг уг чанарын эхний шинж мөн.

Хоёрдугаарт, антихристүүдийн диаволлаг уг чанар нь үнэнийг хайрладаггүй, бүр үзэн ядаж, эсэргүүцэн, Бурхантай тайсагнадаг. Антихристүүд Бурханы үгийг идэж уухыг хэзээ ч ноцтойгоор авч үздэггүй. Тэд Бурханы үгийг хэзээ ч үнэхээр идэж, уугаагүй, Бурханы үг болон үнэнийг хүлээн зөвшөөрдөггүй. Иймээс тэд Бурханы үгэн дээр Ариун Сүнсний гэгээрэл, гэрэлтүүлэлт огтхон ч байдаггүй төдийгүй Бурханы үгээр дамжуулан өөрсдийнхөө завхралын үнэнийг үнэхээр мэддэггүй. Иймд антихрист чөтгөрүүд өөрсдийгөө мэдэх тухай хэзээ ч ярьдаггүй, тэр ч бүү хэл өөрсдөд нь завхрал байдаггүй мэт өөрсдийгөө задлан шинжилж, ил болгодоггүй. Тэд Бурханы үг болон үнэний тухай жинхэнэ мэдлэгийн талаар хэзээ ч нөхөрлөж чаддаггүй, түүнчлэн Бурханы ажил болон Бурханд юу байгаа, Бурхан юу болох тухайд гэрчлэл хийж чаддаггүй. Тэдний хийж чаддаг ганц зүйл нь өөрсдийгөө өргөмжилж, өөрсдөдөө гэрчлэл хийх явдал юм. Тэд өөрсдийгөө Бурханы ууган хөвгүүд, хайртай хөвгүүд, мөн төгс болгуулсан хүмүүс хэмээн гэрчилж ч зүрхэлдэг. Тэд үнэхээр туйлын жигшүүртэй, ичгүүргүй байдаг. Энэ бол антихристүүдийн диаволлаг уг чанарын хоёр дахь шинж билээ.

Гуравдугаарт, антихристүүдийн диаволлаг уг чанар нь үнэнийг хайрладаггүй, тэр ч бүү хэл үнэнийг үзэн ядаж, эсэргүүцэн, Бурхантай дайсагнадаг учраас антихристүүд үнэнийг хэрэгжүүлж байгааг хүн хэзээ ч олж харахгүй. Антихрист чөтгөрүүд үнэнийг хэзээ ч хэрэгжүүлдэггүй бөгөөд үүний гол илрэл нь дараах юм: 1. Тэд Бурханы шүүлт, гэсгээлт, шалгалт, цэвэршүүлэлтэд хэзээ ч захирагддаггүй; 2. Тэд Бурханы үг юм уу үнэнд хэзээ ч захирагддаггүй; 3. Тэд үнэнийг хэзээ ч хүлээн зөвшөөрдөггүй; 4. Тэд засалт, харьцалтыг хэзээ ч хүлээн зөвшөөрдөггүй; 5. Үнэнийг нөхөрлөж, хэрэгжүүлэх чадвартай хэнийг ч, хэзээ ч дуулгавартай дагадаггүй—тэд хэнийг ч үнэмшдэггүй; 6. Тэд үргэлж бусдаас дээгүүр байр сууриас ярьж, тэр ч бүү хэл Бурханы байр сууриас ярьдаг бөгөөд үргэлж хүмүүст сургамжилдаг. Тэд Бурханы үгийг буруугаар тайлбарлаж, үнэнийг гуйвуулж, зөв бурууг орвонгоор нь эргүүлж, сөрөг дайралт хийж, бусдыг улайран яллаж, зоргоороо шүүдэг. Тэд бусад хүнийг байнга хуурч, шүүж, яллаж, хорлодог. Түүнчлэн тэд Бурханы сонгосон хүмүүсийн эсрэг хорслоор дүүрч байдаг. Иймээс антихристүүд бол хэзээ ч үнэнийг хэрэгжүүлдэг хүмүүс биш гэдгийг энэ нь нотолдог. Энэ бол антихристүүдийн диаволлаг уг чанарын гурав дахь шинж билээ.

Дөрөвдүгээрт, антихристүүдийн хийж байгаа бүхэн нь зөвхөн эрх мэдэл, ашиг хонжооны төлөө тэмцэх, мөн Бурханы сонгосон хүмүүсийг хянаж, өөрсдийн бие даасан хаанчлалыг байгуулах зорилгод хүрэхийн төлөө байдаг. Антихристүүд зөвхөн байр суурь, эрх мэдэл эрэлхийлж, сатанлаг хүчнийг туйлын их шүтдэг. Байр суурь, сүр хүч, мөнгө бол антихристүүдийн шүтээн, тэдний эрэлхийлдэг зорилго юм. Энэ бол антихристүүдийн уг мөн чанар билээ. Антихристүүд зөвхөн байр суурь, эрх мэдлийн төлөө мэрийж, шаргуу ажилладаг. Хэрвээ байр суурь, эрх мэдлийн төлөө биш байвал тэд юуг ч хийхгүй. Тэд байр суурь, эрх мэдлийн төлөөх тэмцэлд нь ашиг тус болох юуг ч хийхэд бэлэн байдаг. Байр суурь эрж хайхын төлөө тэд бусдыг ямар ч байдлаар дарлаж, хорлож, хөнөөхөөс буцахгүй. Антихристүүдийн нүдээр бол байр суурь, эрх мэдлээр бүх зүйлийг олж авч чадна, харин байр суурь, эрх мэдлээ алдана гэдэг бүхнээ алдаж буй хэрэг юм. Энэ бол тэр чигтээ агуу улаан лууны диаволлаг уг мөн чанарын илрэл билээ. Энэ бол антихристүүдийн диаволлаг уг чанарын дөрөв дэх шинж юм.

Тавдугаарт, антихристүүд эрх мэдэл, байр суурь эрэлхийлэх дуртай байхаас гадна хорон муу бүх хүнтэй хуйвалдаж, хамсах дуртай байдаг. Өөрсөдтэй нь адилхан олиггүй дур хүсэлтэй ямар ч хүнд тэд татагдаж, тэдний төлөө үйлчилж чаддаг; өөрсдийг нь шүтэж, зусардсан хэнийг ч тэд таалж, хамсдаг. Антихристүүдийн урхиддаг хүмүүс бол бүгд чөтгөр, араатан, сүнсгүй амьтад юм. Антихрист чөтгөрүүд нь зөв замаар алхаж, үнэнийг эрэлхийлдэг үнэнч хүмүүстэй холбогдоход хэзээд дургүй байдаг. Тэдэнд сайхан сэтгэлтэй, сайн хүмүүс хэзээ ч таалагддаггүй, тэр ч бүү хэл тэд баримтыг гуйвуулж, зөв бурууг орвонгоор нь эргүүлэн, хорон муу хүнийг сайн хүн гэж, харин сайн хүнийг хорон муу хүн гэж хэлдэг. Тэд бусдыг дарлаж, хорлонтойгоор гүжирдэж, улайран яллаж, мөн бусдыг буруутган, өөрсдийнхөө нүглийг нуун далдлаж, зэрлэгээр аашлахын тулд яахаас ч буцдаггүй. Энэ нь хаа сайгүй байх чуулгануудад эмх замбараагүй явдал үүсгэдэг. Энэ нь антихристүүдийн диаволлаг уг чанарыг бүр ч илүү нотолдог. Бүх антихрист чөтгөрийн хамгийн их үзэн яддаг зүйл нь үнэнийг эрэлхийлж, зарчмыг баримталдаг, шударга ёсны мэдрэмжтэй сайн хүмүүс билээ. Тэдний хамгийн их үзэн яддаг зүйл гэвэл өөрсдийг нь ялган таних чадвартай, ёрын мууд зэвүүцдэг, үнэн болон хүн чанарыг эзэмшсэн хүмүүс юм. Тийм учраас антихристүүд сайн хүмүүсийг хяхаж хавчин, хорлож, хөнөөхийн зэрэгцээ бүх түвшний удирдагч, ажилчинтай сөргөлддөг. Энэ бол антихристүүдийн диаволлаг уг чанарын тав дахь шинж юм.

Зургаадугаарт, бүх антихрист чөтгөр нь Ариун Сүнсний ашигладаг хүнийг гүнээ үзэн яддаг бөгөөд түүнийг орлохоор хуйвалддаг. Тэд уурсан, улангасдаг. Чуулганууд ардчилсан сонгууль явуулж байгааг болон Бурханы сонгосон хүмүүс Бурханд итгэх зөв замд орж эхэлж байгааг хараад тэд уур хилэнтэйгээр улангассан хариу дайралт эхлүүлж, чуулганы сонгуулийг үймүүлэхийн тулд чадах бүхнээ хийдэг. Тэд Бурханы сонгосон хүмүүсийг төөрөгдүүлэхийн тулд бүхий л төрлийн төөрөгдөл, тэрс үзлийг тараан, бүр Бурханы гэрийн бүх түвшин дэх удирдагч, ажилчдыг хуурамч хэмээн дайрч давшлан, шүүж, яллахдаа тулдаг. Тэд Бурханы сонгосон хүмүүс болон бүх түвшний удирдагч, ажилчдын дунд зөрчилдөөн үүсгэх гэсэндээ ингэдэг. Тэд Бурханы сонгосон хүмүүсийг хуурч, хянахын тулд ичгүүргүйгээр бусдаар өөрсдөдөө санал өгүүлж, өөрсдөдөө захируулахаар оролддог. Харин үнэнийг эрэлхийлэн, Бурханы ажлыг чин үнэнчээр дуулгавартай дагадаг, үнэний бодит байдалд орсон хүмүүсийг ямар ч түвшний удирдагч, ажилчин болгон сонгохыг зөвшөөрдөггүй. Энэ нь чуулгануудыг ноёрхож, Бурханы сонгосон хүмүүсийг хянах гэсэн антихристүүдийн санаархлыг бүрэн илчилсэн байна. Бүх антихрист чөтгөр нь Ариун Сүнсний ашигладаг хүн болон Бурханы гэр дэх бүх түвшний удирдагч, ажилчдыг тун их үзэн яддаг гэдгийг бид үүнээс дүгнэж болох юм. Энэ нь антихрист чөтгөрүүдийн жигшүүртэй санаа зорилгыг улам бүр ил болгодог: тэд Бурханы гэрт үнэн хаанчлахаас хамгийн их айж, үнэнийг эрэлхийлдэг хүмүүс Бурханы гэрт хаанчлахаас мөн хамгийн их айдаг. Учир нь Бурханы гэрт үнэн болон үнэнийг эрэлхийлдэг хүмүүс хаанчлах өдөр нь антихристүүд дуусгавар болох өдөр юм. Антихрист чөтгөрүүдийн хамгийн их үзэн яддаг зүйл нь Ариун Сүнсний ашигладаг хүн болон үнэнийг эрэлхийлдэг бүх түвшний удирдагч, ажилчид байдаг нь илэрхий. Энэ бол антихристүүдийн диаволлаг уг чанарын зургаа дахь шинж юм.

Долоодугаарт, бут ниргэм ялагдал, гололттой нүүр туллаа ч гэсэн ямарваа антихрист чөтгөр хэзээ ч үнэхээр гэмшдэггүй, өөрсдийгөө мэдэхээр үнэхээр эргэцүүлдэггүй. Зарим диавол нулимс унагаж байсан ч, энэ нь гэмшлийн нулимс бус, харин ч гомдоллосон нулимс, дуулгаваргүй байдал, үзэн ядалтын нулимс юм. Эдгээр нь яавч харуусал, өртэй байдлын нулимс биш. Учир нь мөс чанар, эрүүл ухаангүй бүх хүн бол диавол бөгөөд бүх диаволд өчүүхэн төдий ч хүн чанар байдаггүй. Тэд бүгд Сатаны төрөл бөгөөд Бурхан тэднийг яавч аврахгүй. Антихрист чөтгөрүүд бүгд диавол Сатаны уг чанарыг эзэмшсэн байдаг бөгөөд аврагдахаас нэгэнт өнгөрсөн тул өөрсдийгөө хэзээ ч мэдэхгүй, мөн үнэхээр гэмшихгүй. Тэд хэзээ ч үнэнийг хүлээн зөвшөөрч, Бурханыг чин үнэнчээр дуулгавартай дагахгүй. Энэ бол антихристүүдийн диаволлаг уг чанарын долоо дахь шинж юм.

Дээрх долоон шинж нь антихрист чөтгөрүүдийн сатанлаг мөн чанар болон уг чанарын бүрэн дүр зураг билээ. Антихристүүдийн энэ долоон шинжтэй бүх хүн нь жинхэнэ Сатан, диаволууд юм. Тэд бүгд Сатан, диаволаас төрөл олж төрсөн Сатаны боол билээ…

Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы ажлын зохицуулалтын сонгомол хураангуй дахь “Үнэхээр Сатаны эсрэг тэрсэлж, ялалт байгуулахын тулд антихристүүдийг бүрэн хөөх ёстой”-гоос

Өмнөх: 15. Яагаад чуулганууд шашин болж дордох чадвартай байдаг вэ?

Дараах: 17. Хуурамч Христ гэж юу вэ? Хуурамч Христийг хэрхэн ялган таньж болох вэ?

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх