1. Үнэнч хүн гэж юу болох, яагаад Бурхан хүмүүсээс үнэнч байхыг шаарддаг тухай

Холбогдох Бурханы үг:

Бурхан үнэнч хүнд дуртай гэдгийг та нар мэдэх учиртай. Бурхан итгэмжит мөн чанартай болохоор Түүний үгэнд үргэлж итгэж болно; түүнчлэн, Түүний үйлдэл алдаа мадаггүй агаад маргаангүй байдаг. Ийм учраас Өөрт нь туйлын үнэнч хүмүүст Бурхан дуртай. Үнэнч байдал гэдэг нь Бурханд зүрх сэтгэлээ өгөх, бүх зүйл дээр Бурханд үнэн сэтгэлээсээ хандаж, бүх зүйл дээр Түүнтэй илэн далангүй байж, бодит баримтыг хэзээ ч нуухгүй байж, дээд, доод хүмүүсээ мэхлэхээр оролдохгүй байж, Бурханд бялдуучлах зүйл хэзээ ч хийхгүй байна гэсэн үг юм. Товчхондоо үнэнч байна гэдэг нь өөрийн үйлдэл болон үгийг цэвэр байлгаж, Бурханыг ч, хүнийг ч мэхлэхгүй байх явдал билээ. Миний хэлдэг зүйл маш энгийн боловч та бүхний хувьд хоёр дахин хэцүү бэрх байдаг. Олон хүн үнэнч шударгаар ярьж, үйлдсэний оронд тамд яллагдахыг илүүд үздэг. Иймээс үнэнч бус хүмүүст өөрөөр ханддагт минь гайхах юмгүй. Мэдээж үнэнч байхад хэчнээн хэцүү байдгийг чинь Би сайн мэднэ. Та нар бүгд маш ухаантай, юмыг өөрсдийн өчүүхэн жаахан хэмжүүрээр хэмжихдээ дадамгай учраас Миний ажлыг хавьгүй илүү амархан болгодог. Та нар дор бүрнээ өөрсдийн нууцыг дотроо хадгалж байдаг тул Би та нарыг галаар “хүмүүжүүлэхийн” тулд нэг нэгээр чинь гай гамшигт оруулна, ингэснээр тэр цагаас хойш та нар Миний үгэнд бүрэн итгэлтэй болж магад юм. Эцэст нь Би “Бурхан бол итгэмжит Бурхан” гэх үгийг амнаас чинь гарган авна, тэгэхэд та нар цээжээ дэлдэн “Хүний зүрх сэтгэл зальтай юм!” хэмээн халаглана. Тэр үед та нарын сэтгэл санааны байдал ямар байх вэ? Та нар одоогийнх шигээ бардам байхгүй гэж Би төсөөлж байна. Тэр ч бүү хэл, одоогийнх шигээ “гүн гүнзгий, ойлгомжгүй” байхгүй. Зарим хүн Бурханы өмнө ёсорхуу, зүй зохистой байж, “хүмүүжилтэй” байхаар хүч чадлаа дайчилдаг ч Сүнсний өмнө хамаг эрээ цээрээ алддаг. Та нар ийм хүмүүсийг үнэнч хүмүүсийн тоонд оруулах уу? Хэрвээ чи хоёр нүүртэй, мөн “хүн хоорондын харилцаанд” чадварлаг бол Би чамайг гарцаагүй Бурханаар даажигнадаг хүн гэж хэлнэ. Хэрвээ үг чинь шалтаг болон хэрэггүй зөвтгөлөөр дүүрэн бол Би чамайг үнэнийг хэрэгжүүлэх дургүй хүн гэж хэлнэ. Хэрвээ чамд хуваалцахыг хүсдэггүй олон нууц байдаг бол, хэрвээ чи өөрийнхөө нууцыг буюу өөрийнхөө бэрхшээлийг бусдын өмнө дэлгэж, гэрлийн замыг эрж хайх маш дургүй бол чи авралыг амархан хүртэж, харанхуйгаас хялбархан гарч ирж чадахгүй хүн юм гэж Би хэлнэ. Хэрвээ үнэний замыг эрж хайх нь чамд тун таалагддаг бол чи үргэлж гэрэлд амьдардаг хүн юм. Хэрвээ чи Бурханы гэрт үйлчлэл үзүүлэхдээ тун их баяртай байж, нэрд гаралгүйгээр хичээнгүйлэн, чин сэтгэлээсээ ажиллаж, үргэлж өгч, хэзээ ч авдаггүй бол Би чамайг үнэнч ариун хүн гэж хэлнэ, учир нь чи шагнал эрэлхийлдэггүй, зүгээр л үнэнч шударга хүн байдаг. Хэрвээ чи илэн далангүй байхыг хүсдэг бол, байгаа бүхнээ зарлагадахыг хүсдэг бол, Бурханы төлөө амиа золиосолж, гэрчлэлдээ бат зогсож чаддаг бол, мөн Бурханыг хангалуун байлгахыг л мэддэг, өөрийгөө боддоггүй, өөрийнхөө төлөө юм авдаггүй байх хэмжээнд үнэнч шударга бол ийм хүмүүс гэрлээр тэтгэгддэг, хаанчлалд үүрд амьдрах хүмүүс юм гэж Би хэлнэ.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Гурван сануулга”-аас эш татав

Бусдыг сэжиглэдэггүй хүмүүсийг Би маш их үнэлдэг ба үнэнийг дуртайяа хүлээн зөвшөөрдөг хүмүүс Надад таалагддаг; ийм хоёр төрлийн хүмүүсийг Би асар их халамжилна, учир нь Миний нүдээр бол тэд үнэнч хүмүүс билээ. Хэрвээ чи ов мэхтэй бол бүх хүн, бүх хэрэг явдалд сэрэмжилж, сэжиглэж хандах бөгөөд тиймээс Надад итгэх итгэл чинь хардлагын суурин дээр үндэслэнэ. Ийм итгэлийг Би хэзээ ч хүлээн зөвшөөрч чадахгүй. Жинхэнэ итгэлгүй болохоор чамд жинхэнэ хайр бүр ч байдаггүй. Хэрвээ чи Бурханд эргэлзэж, Түүний талаар хүссэнээрээ боддог бол гарцаагүй хамгийн зальтай хүн юм. Бурхан хүнтэй адил байж чадах эсэхийг чи эргэцүүлэн боддог: уучилшгүй нүгэлтэй, жудаггүй, шударга бус, эрүүл ухаангүй, шударга ёсны мэдрэмж дутмаг, муу арга заль хэрэглэдэг, урвамтгай, зальхай, ёрын муу, харанхуйд дуртай гэх мэт. Хүмүүс ийм бодолтой байдгийн шалтгаан нь тэдэнд Бурханы талаарх өчүүхэн төдий ч мэдлэг байдаггүйгээс болдог бус уу? Тийм итгэл нь нүглээс өөрцгүй! Түүнчлэн, Миний таалалд нийцдэг хүмүүс бол яг нарийндаа бялдууч, зусарчид бөгөөд ийм чадвар дутмаг хүмүүсийг Бурханы гэрт ч хүлээн авахгүй, тэд тэнд хөлөө олoхгүй гэж итгэдэг хүмүүс ч бий. Энэ олон жилийн турш эзэмшсэн мэдлэг чинь энэ үү? Та нарын олж авсан зүйл энэ үү? Миний талаарх та нарын мэдлэг зөвхөн ийм буруу ойлголтоор зогсдоггүй; Бурханы Сүнсийг доромжилж, Тэнгэрийг гутаадаг чинь үүнээс ч дор. Ийм учраас, та нарынх шиг ийм итгэл та нарыг Надаас улам холдуулж, Намайг илүү их эсэргүүцэхэд хүргэнэ гэж Би хэлдэг.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Газар дээрх Бурханыг хэрхэн мэдэх вэ”-ээс эш татав

Би бүхий л хугацаанд хүнд хатуу чанд стандарт тавьж ирсэн. Хэрвээ чи санаархал болзолтойгоор үнэнч байдаг бол чиний тэр үнэнч байдал гэх зүйл Надад хэрэггүй, учир нь санаархлаараа Намайг хуурч, болзлоороо Намайг сүрдүүлдэг хүмүүсийг Би жигшин зэвүүцдэг. Би хүнийг Надад туйлын үнэнч байж, итгэл гэдэг ганц үгийн төлөө, үүнийг батлахын тулд бүх зүйлийг хийгээсэй л гэж хүсдэг. Намайг хөөргөх гэж зулгуйдахыг чинь Би үзэн яддаг, учир нь Би та нарт үргэлж чин сэтгэлээсээ ханддаг, тиймээс та нарыг ч бас Надад жинхэнэ итгэлээр хандаасай гэж хүсдэг.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Чи Бурханы жинхэнэ итгэгч мөн үү?”-ээс эш татав

Үнэнч хүний илэрхийлэл юу вэ? Асуудлын гол нь бүх зүйлд үнэнийг хэрэгжүүлэх явдал юм. Чи өөрийгөө үнэнч гэж хэлдэг атлаа Бурханы үгийг үргэлж хайхралгүй орхиж, хүссэн бүхнээ хийдэг бол энэ нь үнэнч хүний илэрхийлэл мөн үү? “Хэв чанар минь дорд ч гэлээ би үнэнч зүрх сэтгэлтэй” гэж чи хэлдэг. Гэвч үүрэг хүлээх үедээ чи зовлонгоос айж, сайн биелүүлж чадахгүй бол хариуцлага үүрэх хэрэгтэй болно гэж эмээдэг тул үүнээс бултах гэж шалтаг тоочиж, үүнийг хий гэж бусад хүнд даалгадаг. Ингэх нь үнэнч хүний илэрхийлэл мөн үү? Мэдээж биш. Тэгвэл, үнэнч хүн яаж авирлах ёстой вэ? Тэд хүлээн зөвшөөрч, дуулгавартай дагах ёстой бөгөөд дараа нь үүргээ чадах чинээгээрээ гүйцэтгэхээр зүтгэж, Бурханы хүсэлд нийцэхээр чармайх ёстой. Үүнийг хэд хэдэн арга замаар илэрхийлдэг. Нэг арга зам нь, чи өөр юу ч бодолгүйгээр үүргээ үнэнчээр хүлээн зөвшөөрөөд, хайнга бус байх ёстой. Өөрийнхөө ашиг тусын төлөө бүү хуйвалд. Энэ бол үнэнч байдлын илэрхийлэл мөн. Өөр нэг арга зам нь гэвэл, бүх хүч чадал, зүрх сэтгэлээ зориулах явдал юм. “Миний хийж чадах бүхэн энэ; би үүнийгээ бүгдийг нь ашиглаж, Бурханд үүнийг бүрэн зориулна” гэж чи хэлнэ. Энэ нь үнэнч зангийн илэрхийлэл бус уу? Чи өөрт байгаа бүхнийг, өөрийн хийж чадах бүхнийг зориулдаг—энэ нь үнэнч зангийн илэрхийлэл билээ. Хэрвээ чи өөрт байгаа бүхнийг зориулах хүсэлгүй бол, эдгээрийг нууж, цааш хийдэг, үйлдэлдээ тогтворгүй, үүргээсээ бултдаг ба урагшгүйтвэл үр дагаврыг нь үүрэх ёстой болохоос айсандаа өөр хүнээр хийлгэдэг бол энэ чинь үнэнч байгаа хэрэг үү? Үгүй, тийм биш. Иймээс үнэнч хүн байх нь гагцхүү хүсэлтэй байх явдал биш. Хэрвээ аливаа зүйл нүүрлэхэд үүнийг хэрэгжүүлдэггүй бол чи үнэнч хүн биш. Асуудалтай тулгарах үедээ чи үнэнийг хэрэгжүүлж, бодит илэрхийлэлтэй байх ёстой. Энэ бол үнэнч хүн байх цорын ганц зам бөгөөд зөвхөн энэ л үнэнч зүрх сэтгэлийн илэрхийлэл мөн. Үнэнч хүн байхын тулд зүгээр л үнэнийг хэлж, худал ярихгүй байхад хангалттай гэж зарим хүн боддог. Үнэнч байх гэдгийн тодорхойлолт үнэхээр тийм явцуу байдаг гэж үү? Хэрхэвч үгүй. Чи зүрх сэтгэлээ ил болгож, Бурханд өгөх ёстой; үнэнч хүн ийм хандлагатай байх учиртай. Иймээс үнэнч байдал маш их эрхэм нандин байдаг. Энэ юу гэсэн үг вэ? Ийм зүрх сэтгэл чиний зан авирыг хянаж, байдлыг чинь хянаж чаддаг гэсэн үг. Ийм зүрх сэтгэл маш эрхэм нандин. Хэрвээ чи ийм төрлийн үнэнч байдалтай бол чи ийм төрлийн байдалд амьдарч, ийм төрлийн зан авир харуулж, ийм төрлөөр зарлагадах ёстой.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Үнэнч хүн байснаар л хүн үнэхээр жаргалтай байж чадна”-аас эш татав

Чи Бурханд олон жил итгэсэн бөгөөд хүмүүс чамтай уулзах тусмаа, чамайг шударгаар ярьдаг, бусдад чин сэтгэлээсээ ханддаг, үүргээ чин сэтгэлээсээ гүйцэтгэдэг, өөрөөр хэлбэл ил тод, илэн далангүй, үг, үйл хэрэг нь ил тод үнэнч шударга хүн гэж боддог бол; бас хэлж, хийж байгаа зүйл, илэрхийлж байгаа үзэл бодол, гүйцэтгэж байгаа үүрэг, бусадтай ярихдаа гаргадаг шударга хандлагаас чинь бусад хүн чиний зүрх сэтгэл, ёс жудаг, зан чанар, эрэлхийллээс гадна сэтгэлийн гүн дэх тэмүүлэл, зорилгыг чинь ч бас харж чадаад, чамайг үнэнч шударга хүн гэдгийг чинь хардаг бол чи үнэнч шударга хүн мөн юм. Чи Бурханд итгэж, үүргээ гүйцэтгээд нэлээд удаж байгаа ч хүмүүст чиний яриа илэн далангүй санагддаггүй, үзэл бодлыг чинь яг нарийн хэлж мэддэггүй, чамайг юм хийх үед зүрх сэтгэлийг чинь юм уу сэтгэлийн гүн дэх санаа зорилго, зорилтыг чинь харж чаддаггүй бол; чи нууцлаг хүн бөгөөд өөрийгөө маш сайн нууж, далдалж, баг өмсөж, хуурамч дүрийг сайн эсгэдэг бол; бас бусад хүн чамтай танил болоод хэдэн жил болж байгаа ч одоо хэр нь зүрх сэтгэлийг чинь нэвт харж чаддаггүй, ааш зан, араншныг чинь бага сага л таньж, түргэн зантай юу, ноомой юу, эсвэл уриалгахан хүн үү гэдгийг чинь л мэдэж чаддаг бол—чиний зөвхөн зан араншныг л харж чаддаг, харин зан чанарын чинь хамгийн гүн дэх мөн чанар юу болохыг харж чаддаггүй бол чи асуудалтай байна. Энэ нь юуг нотолж байна вэ? Зүрх сэтгэлийг чинь Сатан захирсан хэвээр, чи өчүүхэн төдий ч үнэнийг олж аваагүй, завхарсан зан чанар чинь огтхон ч ариусаагүй болохыг баталдаг. Ийм хүн аврагдахад маш хэцүү. Хэдий тэд зальжин, бусдын дэргэд тойруулж ярьж чаддаг, авхаалжтай, сэргэлэн, хүмүүстэй харилцах чадвартай ч гэсэн тэдэнтэй ажилладаг хүн бүрд эргэлзээтэй, найдлагагүй, итгэл хүлээхээргүй, тэдэнд итгэж болохгүй мэт мэдрэмж төрдөг. Хамт ажиллаж байгаа хүмүүстээ тэд үргэлж харагдаж байгаагаасаа өөр юм шиг, далд нууц байгаа юм шиг санагддаг. Энэ бол Бурханд итгэдэг жинхэнэ итгэгч биш.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Үнэнч хүн байснаар л чи жинхэнэ хүний төрхийг амьдран харуулж чадна”-аас эш татав

Бурхан яагаад хүмүүсийг үнэнч байх ёстой хэмээн үргэлж онцолж ирсэн бэ? Учир нь энэ нь маш чухал бөгөөд аврагдаж чадах эсэхтэй чинь шууд холбоотой байдаг. Зарим хүн: “Би биеэ тоосон, өөрийгөө зөвтгөдөг, түргэн ууртай, төрөлх байдлаа байнга ил гаргадаг, өнгөцхөн, нэрэлхүү, хүмүүсийг инээлгэх дуртай, бусдын сайшаалыг хүртэхийг үргэлж хүсдэг…” гэж хэлдэг. Эдгээр нь бүгд ердөө л нэг шалихгүй зүйлс. Үргэлж бүү тэдгээрийн талаар яриад яваад бай. Зан чанар, зан төлөвөөсөө үл хамааран, Бурханы шаардсанаар үнэнч шударга байж чадаж байгаа цагт чи аврагдаж чадна. Тэгэхээр, чи юу гэж бодож байна, үнэнч шударга байх чухал уу? Энэ бол хамгийн чухал зүйл, тиймээс Бурханы үгийн нэг хэсэг болох Гурван Сануулгад Бурхан үнэнч шударга байх тухай ярьсан байдаг. Бурхан бусад бичвэрүүдэд хэрхэн сүнсэнд амьдрах, хэрхэн хэвийн сүнслэг амьдралаар амьдрах, хэрхэн чуулганы зөв амьдралаар амьдрах, хэрхэн хэвийн хүн чанарыг амьдран харуулах тухай ярьдаг нь үнэн боловч ямар хүн байх ёстой, эсвэл хэрхэн хэрэгжүүлэх тухай Тэр хаана ч тодорхой хэлж өгдөггүй—гэвч үнэнч шударга байх тухай ярихдаа Тэр хүмүүст замыг харуулж, хэрхэн хэрэгжүүлэхийг хэлж өгдөг; энэ нь маш тодорхой байдаг. Бурхан: “Хэрэв чамд хуваалцах дургүй олон нууц байгаа бол, бусдын өмнө нууцаа—бэрхшээлээ ил болгож, гэрлийн замыг эрж хайх ихээхэн дургүй бол Би чамайг амархан авралд хүрэхээргүй хүн юм гэж хэлнэ” гэдэг. Үнэнч шударга байх нь авралд хүрэхтэй холбоотой. Чи юу гэж бодож байна, үнэнч шударга байх чухал уу? (Чухал.) Бурханы хүсдэг зүйл бол үнэнч хүмүүс. Чи худал хэлж, хуурах мэхлэх чадвартай бол, урвамтгай, зальхай, олиггүй хүн бол үнэнч хүн биш. Хэрэв чи үнэнч хүн биш бол Бурхан чамайг аврах ямар ч боломжгүй бөгөөд чи яавч аврагдаж чадахгүй. Чи үнэнч шударга хүн болж өөрчлөгдөөгүй бөгөөд өөрийгөө угийн маш сүсэг бишрэлтэй, биеэ тоосон юм уу өөрийгөө зөвтгөдөг биш, төлөөс төлж маш сайн чадна, сайн мэдээг түгээж, олон хүнийг Бурханы өмнө авчирч чадна гэж хэлдэг. Гэвч чи үнэнч шударга биш, ов мэхтэй хэвээр, огтхон ч өөрчлөгдөөгүй. Чи аврагдаж чадах уу? (Үгүй.) Тиймээс аврагдахын тулд бид юуны түрүүнд Бурханы үг хийгээд шаардлагын дагуу үнэнч шударга байх ёстой гэдгийг Бурханы эдгээр үг бидний нэг бүрд маань сануулдаг. Бид өөрсдийгөө нээлттэй болгож, завхарсан зан чанараа ил болгож, сэдэл, нууцаа ил болгож чаддаг байж, гэрлийн замыг хайх ёстой.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Үнэнч хүн байх хамгийн үндсэн хэрэгжүүлэлт”-ээс эш татав

Бурхан хүмүүсээс үнэнч бай гэж шаарддаг нь ов мэхтэй хүмүүсийг үнэхээр үзэн ядаж, ов мэхтэй хүмүүст дургүйцдэг гэдгийг нь нотолдог. Бурхан ов мэхтэй хүмүүст дургүй гэдэг нь тэдний үйлдэл, зан чанар, сэдэлд дургүй гэсэн үг юм; өөрөөр хэлбэл, Тэр аливааг хийдэг тэдний арга замд дургүй байдаг. Тиймээс Бурханд таалагдъя гэвэл бид өөрсдийн үйлдэл, оршин тогтнох арга замыг эхлээд өөрчлөх ёстой. Урьд нь бид хүмүүсийн дунд амьдрахын тулд худал хуурмаг болон дүр эсгэлтэд найдаж, эдгээрийг өөрсдийн хөрөнгө, оршин тогтнолын үндэс, амь, биеэ авч явах суурь болгон ашигласан. Энэ нь Бурханы жигшдэг зүйл байв. Дэлхий ертөнцийн үл итгэгчдийн дунд чи яаж зальхай, ов мэхтэй байхаа мэдэхгүй бол бат зогсоход хэцүү байж болох юм. Чи худал хэлж, хууран мэхэлж, сайхан амьдрал олж авахын тулд өөрийгөө хамгаалж, өнгөлөн далдлах гэж хуйвалдаанч, дотуур тамиртай арга барил ашиглаж л чадна. Бурханы гэрт энэ нь яг эсрэгээрээ байдаг: Чи ов мэх гаргаж, дүр эсгэх, өөрийгөө өнгөлөн далдлахын тулд нарийн заль ашиглах тусмаа бат зогсож бүр чаддаггүй бөгөөд Бурхан ийм хүмүүсийг төдий чинээ их жигшиж, голдог. Үнэнч хүмүүс л тэнгэрийн хаанчлалаас хувь хүртэнэ гэдгийг Бурхан урьдчилан тогтоосон юм. Хэрэв чи үнэнч биш бөгөөд амьдрал дахь хэрэгжүүлэлт чинь үнэнч байхад чиглээгүй, чи үнэн царайгаа илчилдэггүй бол Бурханы ажлыг олж авч, Бурханы магтаалыг хүртэх боломж хэзээ ч олдохгүй.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Үнэнч хүн байх хамгийн үндсэн хэрэгжүүлэлт”-ээс эш татав

Бурхан хүмүүст ов мэхтэй бус, харин үнэнч шударга байж, шулуун шударга ярьж, шударга зүйл хий гэж хэлдэг. Бурхан ингэж хэлдэг нь хүмүүсийг газраар мурилзах могой адил ярьж, хэрэг явдлын үнэнийг үргэлж хоёрдмол утгаар ярьж, дүйвүүлдэг Сатаны төрхтэй битгий байгаасай гэсэндээ тэдэнд жинхэнэ хүний төрхтэй байх боломж олгох ач холбогдолтой. Өөрөөр хэлбэл, хүмүүс үг, үйлдлийнхээ аль алинд нь үнэ хүндтэй, шулуун шударга, хар муу шинжгүй, ямарваа ичих зүйл үгүй, цэвэр зүрх сэтгэлтэй, гаднах зүйл нь доторх зүйлтэйгээ зохицож нийцсэн амьдралаар амьдраасай; тэд зүрх сэтгэлдээ боддог ямар ч зүйлийг хэлж, хэнийг ч хуурдаггүй, Бурханыг хуурдаггүй, юу ч нуудаггүй, зүрх сэтгэл нь цэвэр ариун газар шиг байлгах гэсэндээ ингэж хэлдэг. Энэ бол хүмүүсийг үнэнч шударга байхыг шаарддаг Бурханы зорилт билээ.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Хүн бол Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөнөөс хамгийн их ашиг хүртэгч”-ээс эш татав

Хүмүүс үнэнч шударга байхаар эрэлхийлж байж л хэр гүн гүнзгий завхарснаа, мөн хүний төрхтэй эсэхээ мэдэж чадна; тэд үнэнч байдлыг хэрэгжүүлэх үедээ л хэр олон худал үг хэлдэг, ов мэх, булхайгаа хэчнээн гүн нуудгаа мэддэг болж чадна. Үнэнч байхаар хэрэгжүүлэх туршлагатай болж байхдаа л хүмүүс завхралынхаа тухай үнэнийг аажмаар мэдэж авч, уг чанар мөн чанараа таньж чаддаг бөгөөд тэгсэн цагт л тэдний завхарсан зан чанар тасралтгүй ариусаж чадна. Завхарсан зан чанар нь тасралтгүй ариусах явцад л хүмүүс үнэнийг олж авч чадна. Эдгээр үгийг яаралгүй туул. Бурхан зальжин хүмүүсийг төгс болгодоггүй. Хэрэв зүрх сэтгэл чинь үнэнч биш, чи өөрөө үнэнч хүн биш бол Бурхан чамайг хэзээ ч олж авахгүй. Үүний адилаар чи ч гэсэн үнэнийг хэзээ ч олж авахгүй, бас Бурханыг олж авах чадваргүй байх болно. Хэрэв чи Бурханыг олж авч чадахгүй, үнэнийг ойлгодоггүй бол энэ нь юу гэсэн үг вэ? Энэ нь чи Бурханд дайсагнаж, Бурхантай нийцэлгүй байна гэсэн үг бөгөөд Тэр чиний Бурхан биш юм. Хэрвээ Бурхан чиний Бурхан биш бол чи аврал хүртэж чадахгүй. Аврал хүртэж чадахгүй бол чи үүрд Бурханы өстөн дайсан байх бөгөөд үр дүн чинь тодорхойлогдох болно. Иймээс хэрвээ хүмүүс аврагдахыг хүсвэл эхлээд үнэнч шударга байх ёстой. Эцэст нь Бурханаар авхуулах хүмүүсийг тэмдэглэдэг тэмдэг бий. Энэ нь юу болохыг та нар мэдэх үү? “Тэдний амнаас ямар ч худал олдсонгүй; тэд гэм зэмгүй билээ” гэж Библийн Илчлэлд бичсэн байдаг. “Тэд” гэж хэн бэ? Тэд бол Бурханы төгс болгож, олж авч, авардаг хүмүүс юм. Бурхан энэ хүмүүсийг хэрхэн дүрсэлдэг вэ? Тэдний үйлдлийн шинж чанар, илэрхийлэл юу вэ? (Тэд гэм зэмгүй байдаг. Тэгээд огт худал хэлдэггүй.) Огт худал хэлдэггүй гэж юу гэсэн үг болохыг та нар бүгд ойлгож, ухаарах ёстой: Энэ нь үнэнч шударга байх гэсэн үг. Гэм зэмгүй байх гэж юу гэсэн үг вэ? Гэмз эмгүй хүнийг Бурхан хэрхэн тодорхойлдог вэ? Гэм зэмгүй хүмүүс Бурханаас эмээж, муугаас зайлж чаддаг; тэд бол Бурханы замыг баримталж чаддаг хүмүүс юм. Тийм хүмүүс Бурханы нүдээр төгс байдаг; тэд гэм зэмгүй билээ.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Амийн өсөлтийн зургаан үзүүлэлт”-ээс эш татав

Өмнөх: 2. Жинхэнэ гэмшилд хэрхэн хүрч болох тухай

Дараах: 2. Ов мэхтэй хүн гэж юу болох, тэдний илрэл юу вэ?

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх