6. Үнэнч хүн гэж юу вэ? Бурхан яагаад үнэнч хүмүүст дуртай байдаг вэ?

Холбогдолтой Бурханы үг:

Бурхан үнэнч хүнд дуртай гэдгийг та нар мэдэх учиртай. Бурхан итгэмжит мөн чанартай болохоор Түүний үгэнд үргэлж итгэж болно. Түүнчлэн, Түүний үйлдэл алдаагүй агаад маргаангүй байдаг. Ийм учраас Өөрт нь туйлын үнэнч хүмүүст Бурхан дуртай. Үнэнч байдал гэдэг нь Бурханд зүрх сэтгэлээ өгөх; ямар ч зүйл дээр Түүнийг огт хуурахгүй байх; бүх зүйл дээр Түүнтэй илэн далангүй байж, үнэнийг хэзээ ч нуухгүй байх; дээд хүмүүсээ хуурч, доод хүмүүсээ төөрөлдүүлэх зүйл хэзээ ч хийхгүй байх; Бурханд бялдуучлах зүйл хэзээ ч хийхгүй байх явдал юм.Товчхондоо үнэнч байна гэдэг нь өөрийн үйлдэл болон үгэн дэх хольцоос татгалзаж, Бурханыг ч, хүнийг ч мэхлэхгүй байх явдал билээ. … Зарим хүн ёсорхуу, зүй зохистой байдлаар авирлаж, Бурханы өмнө нэн “даруу” мэт харагддаг боловч Сүнсний өмнө догширч, бүх эрээ цээрээ алддаг. Та нар ийм хүнийг үнэнч хүмүүсийн тоонд оруулах уу? Хэрвээ чи хоёр нүүртэй агаад хүмүүстэй харьцахдаа чадамгай бол Би чамайг гарцаагүй Бурханаар даажигнадаг хүн гэж хэлнэ. Хэрвээ үг чинь шалтаг болон хэрэггүй зөвтгөлөөр дүүрэн бол Би чамайг үнэнийг хэрэгжүүлэх туйлын дургүй хүн гэж хэлнэ. Хэрвээ чамд хуваалцахыг хүсдэггүй олон нууц байдаг бол, хэрвээ чи өөрийнхөө нууцыг буюу өөрийнхөө бэрхшээлийг бусдын өмнө илчилж,_гэрлийн замыг эрж хайх маш дургүй бол чи авралыг хялбархан олж авч, харанхуйгаас хялбархан гарч ирж чадахгүй хүн юм гэж Би хэлнэ. Хэрвээ үнэний замыг эрж хайх нь чамд таалагддаг бол чи үргэлж гэрэлд амьдардаг хүн юм. Хэрвээ чи нэрд гаралгүйгээр хичээнгүйлэн, чин сэтгэлээсээ ажиллаж, үргэлж өгч, хэзээ ч авалгүйгээр Бурханы гэрт үйлчлэл үзүүлэгч байхдаа маш баяртай байдаг бол Би чамайг үнэнч ариун хүн гэж хэлнэ, учир нь чи шагнал эрж хайдаггүй, зүгээр л үнэнч шударга байдаг. Хэрвээ чи илэн далангүй байхыг хүсдэг бол, өөрт байгаа бүхнийг зарлагадахыг хүсдэг бол, өөрийнхөө амийг Бурханы төлөө золиосолж, гэрчлэлд зогсох чадвартай бол, Бурханыг хангалуун байлгахыг л мэддэг, өөрийгөө боддоггүй, өөртөө юм авдаггүй байх хэмжээнд үнэнч шударга бол энэ хүмүүс гэрлээр тэтгэгддэг бөгөөд хаанчлалд үүрд амьдрах хүмүүс юм гэж Би хэлнэ.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Гурван сануулга”-аас

Энгийн хүмүүсийн зан чанарт шударга бус байдал, хуурмаг зан байдаггүй, хүмүүс бие биетэйгээ хэвийн харилцаатай байдаг ба тэд ганцаараа ажилладаггүй, тэдний амьдрал дундаж ч биш, мөн доройтсон ч биш байдаг. Иймээс бүгдийн дунд Бурхан өргөмжлөгдөж, Түүний үг хүмүүсийн дунд түгэж, хүмүүс Бурханы халамж, хамгаалалт дор бие биетэйгээ амар жимэр амьдарч, Сатаны хөндлөнгийн оролцоогүйгээр газар дэлхий эв зохицлоор дүүрэх ба Бурханы алдар хүмүүсийн дунд хамгийн чухал байрыг эзэлдэг. Тийм хүмүүс яг тэнгэрэлчүүд шиг: цэвэр, эрч хүчтэй, Бурханы талаар хэзээ ч гомдоллодоггүй бөгөөд өөрсдийн бүх хичээл чармайлтыг гагцхүү газар дээрх Бурханы алдрын төлөө зориулж байдаг.

Үг нь махбодоор илэрсэн ном дахь бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдваруудын нууцын тухай тайлбарын “Арван зургаадугаар бүлэг”-ээс

Бусдын талаар ямар ч хардлага сэрдлэг өвөрлөдөггүй хүмүүсийг Би маш их үнэлдэг ба үнэнийг хурдан хүлээн зөвшөөрдөг хүмүүст Би маш их дуртай; ийм хоёр төрлийн хүмүүст Би асар их халамж үзүүлнэ, учир нь Миний нүдээр бол тэд үнэнч хүмүүс билээ.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Газар дээрх Бурханыг хэрхэн мэдэх вэ”-ээс

Миний хаанчлал үнэнч шударга, хоёр нүүргүй, ов мэхгүй хүмүүсийг шаарддаг. Чин сэтгэлтэй, үнэнч шударга хүмүүс энэ дэлхий дээр нэрд гардаггүй биш гэж үү? Би бол яг эсрэгээр. Үнэнч шударга хүмүүс Над дээр ирэхийг зөвшөөрнө; Би ийм төрлийн хүнийг таашаадаг ба Надад бас ийм төрлийн хүн хэрэгтэй. Энэ бол яг нарийндаа Миний зөвт байдал юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн ном дахь Христийн эхэн үеийн айлдваруудын “Гучин гуравдугаар бүлэг”-ээс

Бурхан хүмүүсээс үнэнч бай гэж хүсдэг нь ов мэхтэй хүмүүст үнэхээр зэвүүцэж, дургүйцдэгийг нь нотолдог. Бурхан ов мэхтэй хүмүүст дургүй гэдэг нь тэдний үйлдэл, зан чанар, сэдэлд дургүй гэсэн үг юм; өөрөөр хэлбэл, Бурхан тэдний аливааг хийдэг арга замд дургүй. Иймээс бид Бурханд таалагдъя гэвэл эхлээд үйлдлээ болон оршин тогтнох аргаа өөрчлөх ёстой. Урьд нь бид хүмүүсийн дунд амьдрахын тулд худал хуурмаг болон дүр эсгэлтэд найддаг байсан. Энэ нь бидний хөрөнгө, оршин тогтнолын үндэс, амь, биеэ авч явах суурь байсан бөгөөд Бурхан энэ бүгдийг жигшдэг байсан юм. Дэлхий ертөнцийн үл итгэгчдийн дунд чи яаж зальхай, ов мэхтэй байхаа мэдэхгүй бол бат зогсоход хэцүү байж болох юм. Чи худал хэлж, хууран мэхэлж, сайхан амьдрал олж авахын тулд өөрийгөө хамгаалж, өнгөлөн далдлах гэж хуйвалдаанч, дотуур тамиртай арга барил ашиглаж л чадна. Бурханы гэрт энэ нь яг эсрэгээрээ байдаг: Чи ов мэх гаргаж, дүр эсгэх, өөрийгөө өнгөлөн далдлахын тулд нарийн заль ашиглах тусмаа бат зогсож бүр чаддаггүй бөгөөд Бурхан ийм хүмүүсийг төдий чинээ их жигшиж, голдог. Үнэнч хүмүүс л тэнгэрийн хаанчлалаас хувь хүртэнэ гэдгийг Бурхан урьдчилан тогтоосон юм. Хэрэв чи үнэнч биш бөгөөд амьдрал дахь хэрэгжүүлэлт чинь үнэнч байхад чиглээгүй, чи үнэн царайгаа илчилдэггүй бол Бурханы ажлыг олж авч, Бурханы магтаалыг хүртэх боломж хэзээ ч олдохгүй.

Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Үнэнч хүн байх хамгийн үндсэн хэрэгжүүлэлт”-ээс

Лавлагаанд зориулсан номлол, нөхөрлөлийн эшлэлүүд:

Үнэнч хүн байна гэдэг чухамдаа юу гэсэн үг вэ? Нэгдүгээрт, үнэнч хүн бол мөс чанар, эрүүл ухаантай, мөн Бурханыг зүрх сэтгэлдээ өргөмжилдөг, Бурханы хайрыг хариулах чадвартай байдаг гэдгийг бид баттай хэлж болох юм. Хоёрдугаарт, үнэнч хүн үнэн, бодитой байдлаар ярьдаг. Тэд баримтыг гуйвуулалгүй шударгаар ярьж, бусдад шударга ханддаг. Гуравдугаарт, үнэнч хүн Бурханыг хүндэлж, үнэнийг хэрэгжүүлэн, Бурханыг дуулгавартай дагадаг. Дөрөвдүгээрт, үнэнч хүн үүргээ үнэнчээр биелүүлдэг; хийдэг бүхэндээ Бурханд үнэнч байдаг. Тавдугаарт, үнэнч хүн зүрх сэтгэлдээ Бурханыг хайрладаг. Тэрээр бүх зүйл дээр Бурханы хүслийг харгалзан үзэж чаддаг. Зургаадугаарт, үнэнч хүн Бурханы үгээр амьдардаг бөгөөд Бурханыг үнэхээр шүтэн мөргөж чаддаг. Эдгээр шинжийг агуулдаг хүн бол үнэнч хүн юм. Энэ хүмүүс өмнө нь амьдарч байхад Бурхан сэтгэл хангалуун байдаг. Бурхан ийм л хүнийг бүрэн төгс болгож, ийм л хүнийг олж авахыг хүсдэг билээ. Ийм төрлийн хүн бол үнэнч хүн юм.

Амийн оролтын тухай номлол ба нөхөрлөл V дахь “Үнэнч хүн байх: Дүгнэлт”-ээс

Бурхан яагаад үнэнч хүмүүст дуртай байдаг вэ? Нэгдүгээрт, үнэнч хүмүүс бусадтай эв найртай байж чаддаг; бусдын дотнын найз байж чаддаг. Тэд чамайг хуурахын оронд үнэнийг хэлдэг; ийм хүмүүстэй харьцаж байхдаа ухаан санаа чинь цэлмэг, чөлөөтэй, амар амгалан байдаг. Хоёрдугаарт, хамгийн чухал нь үнэнч хүмүүс итгэл даахуйц, найдвартай байдаг; юм даалгах, тусламж авах үедээ чи тэдэнд итгэж чаддаг. Иймээс үнэнч хүмүүстэй харьцаж байхад тайван, санаа амар, зовнилгүй, амгалан байдаг бөгөөд тайтгарал, баяслыг мэдэрдэг. Үнэнч хүн л бусдын дотнын нөхөр болж, бусдын итгэлийг олж чаддаг тул үнэнч хүн л хүний жинхэнэ төрх билээ.

Амийн оролтын тухай номлол ба нөхөрлөл VII дахь “Үнэнийг ойлгож, Сатаны нөлөөнөөс ангижирах нь л аврал юм”-аас

Өмнөх: 5. Хүн яаж Бурхантай хэвийн харилцаа тогтоож болох вэ?

Дараах: 7. Ов мэхтэй хүн гэж юу вэ? Ов мэхтэй хүмүүс яагаад аврал хүртэж чаддаггүй вэ?

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

4. Хүн Бурханы нэрийн ач холбогдлыг мэдэхгүй байх юм уу Бурханы шинэ нэрийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байх асуудлын шинж чанар юу вэ?

Хэрэв хүн зөвхөн "Ехова бол Бурхан", "Есүс бол Христ" гэсэн зөвхөн нэг эрин үед хэрэглэгдэх үнэнийг дагах аваас хүн хэзээ ч Ариун Сүнсний ажлыг дагаж дийлэхгүйгээр барахгүй үүрд Ариун Сүнсний ажлыг олж авах чадваргүй байх болно.

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх