3. Хоёр нүүр гаргах гэж юу вэ?

Холбогдох Бурханы үг:

Фарисайчууд хоёр нүүртэй байдаг тул тэдэнд илэрч харагддаг бүх зүйл нь тэдний үнэн төрх бус, худал хуурмаг, бүгд дүр эсгэлт байдаг. Тэдний үнэн төрх нь нүднээс далд, зүрх сэтгэл дотор нь нуугдаастай байдаг. Хэрэв хүмүүс үнэнийг эрэлхийлдэггүй, үнэнийг ойлгодоггүй бол олж авсан онол нь юу болох вэ? Тэдгээр нь хүмүүсийн байнга ярьдаг хоосон сургаал болдог уу? Хүмүүс дүр эсгэж, өөрсдийгөө сайхан харагдуулахын тулд эдгээр зөв сургаал гэгчийг ашигладаг. Явсан газар бүрд нь тэдний ярьдаг зүйл, хэлдэг үг, гадаад зан авир нь бусдад зөв зүйтэй, сайн сайхан харагддаг. Тэд бүгд хүний үзэл, таашаалд нийцтэй байдаг. Бусдын нүдэнд тэд сүсэгтэй, даруу байдаг. Мөн хүлээцтэй, тэвчээртэй байж, бусдыг болон Бурханыг хайрлаж чаддаг ч үнэндээ энэ бүхэн нь хуурамч байдаг; энэ нь бүгд дүр эсгэлт, өөрсдийгөө хайрцагладаг байдал юм. Гаднаа тэд Бурханд үнэнч байдаг ч үнэндээ зүгээр л бусдад харуулахын тулд үйлдэж байдаг. Хэн ч хараагүй байх үед тэд өчүүхэн ч үнэнч биш бөгөөд хийдэг бүхэн нь ёс төдий байдаг. Тэд өнгөцхөн байдлаар гэр бүл, ажил албаа орхиод, шаргуу ажиллаж, өөрсдийгөө зарлагаддаг боловч үнэн хэрэгтээ чуулганаас нууцхан ашиг хүртэж, тахилаас хулгайлж байдаг. Тэдний гаднаа илчилдэг бүх зүйл, бүх зан авир нь хуурамч байдаг! Хоёр нүүрт фарисай гэж үүнийг хэлдэг. “Фарисай” гэх энэ хүмүүс хаанаас гардаг вэ? Тэд үл итгэгчдийн дундаас гарч ирдэг үү? Тэд бүгд итгэгчдийн дундаас гарч ирдэг. Яагаад энэ итгэгчид тийм болж хувирдаг вэ? Бурханы үг тэднийг ийм болгосон юм гэж үү? Тэд тийм хүмүүс болж өөрчлөгддөгийн гол шалтгаан юу вэ? Тэд буруу замаар орсон байдаг. Бурханы үгийг тэд өөрсдийгөө зэвсэглэх хэрэгсэл болгосон; тэд эдгээр үгээр зэвсэглэж, амин зуулгаа баталгаажуулах, зүгээр юм олж авах хөрөнгө хэмээн эдгээрт ханддаг. Тэд хоосон сургаал номлохоос өөрийг хийдэггүй атлаа тэдгээр үгийг хэзээ ч хэрэгжүүлээгүй. Бурханы замыг хэзээ ч дагаагүй мөртөө үг, сургаал номлосоор байдаг хүмүүс ямархуу хүмүүс вэ? Тэд бол хоёр нүүртэй фарисайчууд юм. Тэдний сайн зан авир, сайхан биеэ авч явах байдал гэгддэг зүйл, орхисон, зарлагадсан өчүүхэн зүйлс нь тэр чигтээ биеэ барьсан байдаг бөгөөд бүгд тэдний гаргадаг дүр эсгэлт байдаг. Тэдгээр нь бүхэлдээ хуурамч; бүгд дүр эсгэлт юм. Энэ хүмүүсийн зүрх сэтгэлд Бурханыг хүндлэх өчүүхэн ч хүндлэл, тэр ч бүү хэл Бурханд итгэх ямар ч жинхэнэ итгэл байдаггүй. Үүнээс гадна, тэд бол үл итгэгчид. Хэрэв хүмүүс үнэнийг эрэлхийлдэггүй бол ийм замаар алхаж, фарисайчууд болно. Ингэвэл аймшигтай бус уу?

Эцсийн өдрүүдийн Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Амийн өсөлтийн зургаан үзүүлэлт”-ээс эш татав

Израильд “фарисай” гэдэг нь нэг төрлийн цол хэргэм байсан юм. Одоо яагаад оронд нь шошго болсон бэ? Учир нь фарисайчууд нэг төрлийн хүмүүсийн төлөөлөл болсон. Энэ төрлийн хүмүүс ямар шинж чанартай вэ? Тэд уриа лоозон хашхирч, сүрлэг яруу үг хэл ашигладаг; дүр эсгэж, өөр хүн мэт жүжиглэж, үнэн дүр төрхөө нуухдаа гарамгай бөгөөд агуу сайхан сэтгэлтэй, асар ариун, шулуун шударга, алагчлалгүй, шударга үйлстэн мэт аягладаг. Үр дүнд нь тэд үнэнийг өчүүхэн ч хэрэгжүүлдэггүй. Тэд ямар үйлдэл хийдэг вэ? Тэд бичвэр уншиж, номлож, бусдад сайныг үйлд, мууг бүү үйлд, Бурханыг бүү эсэргүүц хэмээн номлодог; тэд чихэнд чимэгтэй зүйлс хэлж, бусдын нүдэн дээр сайхан авирладаг ч ар хударгаар нь тахил хулгайлдаг. Эзэн Есүс тэднийг “шумуулыг шүүж, тэмээг залгидаг” гэж хэлсэн. Энэ нь, тэд уриа лоозонг сайрхан уншиж, сүрлэг онол ярьдаг бөгөөд үг нь чихэнд чимэгтэй сонсогддог гээд бүх зан авир нь гаднаа сайн мэт харагддаг ч үйл хэрэг нь эмх замбараагүй, бүхэлдээ Бурханыг эсэргүүцдэг гэсэн үг юм. Тэдний зан авир, гадаад төрх байдал нь бүгд дүр эсгэлт, бүгд залилан; зүрх сэтгэлдээ тэд үнэнийг ч, эерэг зүйлсийг ч өчүүхэн ч хайрладаггүй. Тэд үнэнээс, Бурханаас ирдэг юм бүгдээс, эерэг зүйлсээс залхсан байдаг. Тэд юуг хайрладаг вэ? Тэд шударга ёс, зөвт байдлыг хайрладаг уу? (Үгүй.) Эдгээрийг хайрладаггүй гэдгийг нь та нар яаж мэдэж байгаа юм бэ? (Эзэн Есүс ажиллаж, тэнгэрийн хаанчлалын сайн мэдээг түгээхээр ирсэн боловч тэд Түүнийг ялласан.) Тэд Түүнийг яллаагүй бол та нар мэдэж чадах байсан уу? Эзэн Есүсийг ажиллахаар ирэхээс өмнө, тэд шударга ёс, зөвт байдлыг хайрладаггүй гэдгийг нь чи юунаас харж болох байсан бэ? Чи хэлж мэдэхгүй байх байсан, тийм үү? Тэдний бүх зан авир нь дүр эсгэлт бөгөөд энэ дүр эсгэлтээ ашиглан өөрсдөд нь итгэдэг хүмүүсийг залилдаг. Энэ чинь хоёр нүүр, хууран мэхлэлт биш гэж үү? Ийм мэхлэгчид үнэнийг хайрлаж чадах уу? Тэдний энэ сайхан зан авирын цаад зорилго юу вэ? Тэдний зорилгын нэг тал нь бусдыг зальдах; өөр нэг тал нь бусдыг мэхэлж, тэднийг өөртөө үнэмшүүлж, тэднээр шүтүүлж, эцэст нь шагнал хүртэх юм. Тийм том луйвар хийж дөнгөдөг тэдний арга барил хэчнээн ухаалаг байж таарах вэ? Тийм хүмүүс тэгвэл шударга ёс, зөвт байдлыг хайрладаг уу? Мэдээж үгүй хүмүүс тэгвэл шударга ёс, эд хөрөнгийг хайрладаг бөгөөд шагнал хүртэхийг хүсдэг. Тэд хүмүүст зориулсан Бурханы удирдамжийн үгийг хэрэгжүүлдэг үү? Огтхон ч үгүй. Тэдгээрийн өчүүхэн хэсгийг ч амьдран харуулдаггүй; тэд ердөө л хүмүүсийг залилж, ятган үнэмшүүлж, байр суурь, нэр төрөө бататгахын тулд зүсээ хувиргаж, өөр хүн мэт жүжиглэдэг. Эдгээр зүйлийг баттай болгомогцоо тэд хөрөнгө, орлогын эх үүсвэр олж авахдаа тэдгээрийг ашигладаг. Энэ жигшүүртэй биш гэж үү? Үнэнийг хайрладаггүй нь тэдний мөн чанар юм гэдгийг энэ бүх зан авираас харж болно, учир нь тэд хэзээ ч үнэнийг хэрэгжүүлдэггүй. Үнэнийг хэрэгжүүлдэггүйнх нь тэмдэг юу вэ? Хамгийн том тэмдэг нь энэ байсан: Эзэн Есүс ажиллахаар ирсэн бөгөөд Түүний хэлсэн бүхэн зөв, үнэн байсан. Тэд үүнд хэрхэн хандсан бэ? (Үүнийг хүлээн зөвшөөрөөгүй.) Тэд Эзэн Есүсийн үгийг буруу гэж итгэсэн учраас хүлээн зөвшөөрөөгүй юу, эсвэл зөв гэж мэдсээр байж хүлээн зөвшөөрөөгүй юу? (Тэд зөв гэж мэдэж байсан мөртөө хүлээн зөвшөөрөөгүй.) Тэгвэл энэ нь ямар шалтгаантай байж болох вэ? Тэд үнэнийг хайрладаггүй, эерэг зүйлсийг үзэн яддаг. Эзэн Есүсийн хэлсэн бүхэн ямар ч алдаа мадаггүй зөв байсан бөгөөд Эзэн Есүсийн үгээс Түүний эсрэг ашиглах ямар ч өө олоогүй хэдий ч тэд Түүнийг яллаж, дараа нь ийнхүү хуйвалдсан: “Түүнийг цовдлуулъя. Тэр эсвэл бид.” Ийм маягаар тэд өөрсдийгөө Эзэн Есүсийн эсрэг турхирсан. Хэдий тэд Эзэн Есүс бол Эзэн мөн гэдэгт итгээгүй ч Тэрээр хууль эрх зүйг ч, Еховагийна хуулийг ч зөрчөөгүй сайн хүн байв; тэд яагаад Эзэн Есүсийг ялласан юм бэ? Тэд яагаад Эзэн Есүст тэгж хандсан юм бэ? Тэр хүмүүс хэчнээн хорон муу, хорлонтой болохыг эндээс харж болно—тэд туйлын ёрын муу! Фарисайчуудын илчилдэг ёрын муу төрх байдал нь сайхан сэтгэлийн өнгөлөн далдлалтаас нь нэг их ялгаатай байж чадахгүй. Аль нь тэдний жинхэнэ төрх байдал, аль нь худал хуурмаг болохыг олон хүн ялган таньж чаддаггүй ч Эзэн Есүсийн илрэлт, ажил тэднийг бүгдийг нь илчилсэн. Фарисайчууд зүсээ ямар сайн хувиргаж, гаднаа хэчнээн эелдэг харагддаг гээч—баримтуудыг илчлээгүй байсан бол хэн болохыг нь хэн ч харж чадахгүй байх байлаа.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Бурханд итгэхийн хамгийн чухал хэсэг бол үнэнийг хэрэгжүүлэх явдал юм”-аас эш татав

“Хүн дуурайх” гэдэг үгийн чухал хэсэг нь хүний зан төрх юм. Тэгэхээр антихристүүд хүний ямар зан төрхийг хуулбарладаг вэ? Тэд хэн болж дүр эсгэдэг вэ? Мэдээжийн хэрэг, тэдний жүжиглэл нь байр суурь, нэр хүндийн төлөө байдаг. Үүнийг тийм зүйлээс салгаж болохгүй, эс бөгөөс тэд яавч тэгж дүр эсгэхгүй—тэд яагаад ч тийм тэнэг зүйл хийхгүй байсан. Тийм зан авирыг шившигтэй, жигшмээр, зэвүүн гэж үздэг байтал тэд яагаад тэгж авирласаар байдаг юм бэ? Тэдэнд өөрийн гэсэн зорилго, сэдэл байдаг нь эргэлзээгүй—санаархал, сэдэл энд багтана. Антихристүүд хүмүүсийн санаа сэтгэлд байр суурьтай болох гэж байгаа бол тэр хүмүүст үнэлүүлэх ёстой. Тэгэхээр хүмүүс юунаас болж тэгэх вэ? Хүмүүсийн үзлээр сайн гэгддэг зарим зан авир, илэрхийллийг дуурайхаас гадна, бусдад өөрсдийгөө үнэлүүлэхийн тулд антихристүүд бас хүмүүсийн агуу, гайхамшигтай гэж итгэдэг тодорхой нэг зан авир, дүр төрхийг дуурайдаг. Хүмүүс өөрсдийгөө олон жил Бурханд итгэсэн агаад маш сүнслэг гэж бусад хүнд бодуулахын тулд сүнслэг болж дүр эсгэдэг зарим хүнтэй чуулган дээр үргэлж таардаг. Хүмүүс сүнслэг хүмүүсийг гайхалтай агаад гайхамшигтай гэж итгэдэг бус уу? (Тийм ээ). Антихрист ямар ч маягийн, ямар ч төрлийн хүнийг дуурайсан ч, тэр нь хүмүүсийн сайн, гайхамшигтай, журамт гэж үздэг төрлийн хүн байж таардаг, эс бөгөөс тэд тийм хүмүүсийг дуурайхгүй байсан. Хэрвээ тэд Сатаныг дуурайсан бол хүмүүс тэднийг өөдтэй үзэх байсан уу? Хэрвээ тэд нэг дээрэлхүү этгээд, дээрэмчин, гэмт хэрэгтэн юм уу, янхныг дуурайвал хүмүүс тэднийг үнэлэх уу? (Үгүй). Хэрвээ тэд өөрсдийгөө фарисай, эсвэл Иудас гэж хэлбэл, хүмүүс тэднийг жигшин голохгүй гэж үү? (Тэгнэ). Тийм хүмүүсийг сөрөг, муу гэж үзэх нь тодорхой. Антихристүүд тийм хүмүүсийг хэзээ ч дуурайхгүй л дээ. Тэгэхээр тэд хэнийг дуурайдаг вэ? Хүмүүсийн санаанд гайхамшигтай, сайн, гайхалтай гэж харагддаг хүмүүсийг дуурайдаг. Эхнийх нь бол чуулган дахь олон жил Бурханд итгэсэн, сүнслэг туршлага, гэрчлэлтэй, Бурханы нигүүлсэл, ерөөлийг хүртсэн, тэмдэг, гайхамшгийг туулсан, агуу үзэгдлүүд харсан, зарим нэг ер бусын туршлагатай хүмүүс; бас бусдын ойр хавьд байхдаа, хоёр, гурван цаг, бүр илүү ч удаан дэмий хоосон ярьж чаддаг хүмүүс; арга зам, арга барил нь, юм хийх зарчим нь чуулганы журамтай нийцдэг хүмүүс; тэгээд мөн Бурханд маш итгэдэг юм шиг хүмүүс байдаг. Ийм хүмүүсийг сүнслэг хүмүүс гэдэг бөгөөд тэд харьцангуй сүнслэг. Тэгэхээр антихристүүд сүнслэг хүмүүсийг хэрхэн дуурайдаг вэ? Хүмүүст өөрсдийгөө сүнслэг гэж харуулахын тулд тэд ердөө л яг ийм ижил зүйлс хийдэг. Тэгээд тэд ийм зүйлс хийх үед аяндаа зүрх сэтгэлээс нь гардаг уу? Үгүй. Антихристүүд ердөө л дуурайж, дүрэм журам дагадаг. Тэднийг ийм зүйлс хийхэд зарим нь бусад хүнд зөв зан авир юм шиг санагддаг. Жишээлбэл, тэд асуудалтай тулгарахаараа залбирахдаа хурдан боловч ингэхдээ хэлбэр төдий л хийдэг. Үнэндээ тэд чин сэтгэлээсээ эрж хайж, залбирч байгаа юм биш; тэд Бурханыг хайрладаг, Бурханыг асар их хүндэтгэдэг, зарим нэг асуудалтай тулгарахаараа залбирдаг гэж хүмүүсээр хэлүүлэхийг л хичээж байгаа юм. Түүнээс гадна, тэд хэчнээн ноцтой өвдсөн ч гэсэн, эмчилгээ хийлгэх хэрэгтэй байхад хийлгэдэггүй, эсвэл эм уух хэрэгтэй байхад уудаггүй. “Хэрвээ чи эм уухгүй бол өвчин чинь бүр хүндэрч болно. Залбирах үе гэж байна, бас эмчилгээ хийлгэх үе гэж байна. Чи итгэлээ дагаж, үүргээ хаяхгүй байх л хэрэгтэй шүү дээ” гэж хүмүүсийг хэлэхэд тэд хариуд нь “Зүгээр зүгээр—надад Бурхан байгаа, би айхгүй байна” гэдэг. Гаднаа тэд амгалан, айгаагүй бөгөөд итгэлээр дүүрэн байгаа юм шиг дүр эсгэх боловч дотроо бол үхтлээ айдаг; нүднээс далдуур бол тэд ар араас нь эм ууж, бие нь эвгүйцмэгц нууцаар эмч рүү гүйдэг. Эм ууж байхыг нь хүмүүс олж хараад юу юм бэ гэж асуувал “Би нэг нэмэлт тэжээл л ууж байна. Надад эрч хүч өгдөг болохоор би үүргээ гүйцэтгэхдээ юмыг саатуулдаггүй” гэдэг. Мөн тэд “Өвчин бол Бурханы шалгалт. Бид өвчин дунд амьдрахад өвчтэй болдог; бид Бурханы үгэн дунд амьдрахад өвчин арилдаг. Бид өвчин дунд амьдрах ёсгүй—бид Бурханы үгэн дунд амьдарвал энэ өвчин арилна” гэж хэлдэг. Тэд өнгөн дээрээ хүмүүст үргэлж ингэж сургаж, бусдад туслах гээд Бурханы үгийг ашигладаг. Гэвч өөрсдөд нь ямар нэгэн зүйл тохиолдвол өөрсдийн арга барилаар амьхандаа шийдвэрлэх гэж хичээдэг. Гаднаа тэд: Бүх зүйл дээр Бурханд найд, бүх зүйл Бурханы гарт байдаг гэж бас хэлнэ. Гэхдээ үнэндээ тэд нүднээс далд тэгдэггүй. Тэдэнд жинхэнэ итгэл байдаггүй. Тэд асуудалтай тулгарахаараа хүмүүсийн нүдэн дээр бол залбирч, өөрсдийгөө Бурханы дээд эрх хийгээд зохицуулалтад захирагддаг, энэ асуудал Бурханаас ирсэн, хүмүүс гомдоллох хэрэггүй гэж хэлдэг. Гэвч зүрх сэтгэлдээ тэд: “Би маш үнэнч, үүргээ гүйцэтгэж маш шаргуу ажилладаг байтал энэ өвчин яаж надад тохиолдож болдог байна аа? Яагаад өөр хэн ч тусаагүй юм бэ?” гэж бодож байдаг. Тэд гомдоллож огт зүрхэлдэггүй боловч зүрх сэтгэлд нь Бурханы талаар эргэлзээ төрдөг; Бурханы хийдэг бүхэн зөв биш юм шиг санагддаг. Гэхдээ тэд гаднаа бүх зүйл зүгээр байгаа юм шиг, өвдсөн ч гэсэн, өвчин саад болохгүй байгаа юм шиг, үүргээ гүйцэтгэж бас л чадах юм шиг, итгэл нь хэвээр бөгөөд Бурханы төлөө өөрсдийгөө зарлагадаж бас л чадах юм шиг харагддаг. Тэднийг дүр эсгэгч гэж хэлэх үед зан авир нь бохирдсон нь харагддаг. Ийм хүний итгэл болон дуулгавартай байдал нь хуурмаг, үнэнч сэтгэл нь ч мөн адил. Жинхэнэ дуулгавартай байдал, жинхэнэ итгэл энд байхгүй, тэр ч байтугай тэд Бурханд чин сэтгэлээсээ найдаж, хэрэг явдлыг Бурханы гарт даатгадаггүй. Бурхан юу зохицуулдаг, Бурханы хүсэл юу байдаг нь тэдэнд хамаагүй; тэд завхралаа шинждэггүй, ямар асуудалтай гэдгээ шинждэггүй, бас асуудал гарахад тэр асуудлыг шийдвэрлэдэггүй, харин гаднаа тэднийг юу ч саатуулахгүй байгаа юм шиг, захирагдаж, итгэж, баттай зогсож чадаж байгаа юм шиг дүр эсгэдэг. Гэхдээ тэд зүрх сэтгэлдээ “Бурхан намайг үзэн яддаг болохоор энэ өвчин надад тохиолдов уу? Тэр намайг үзэн яддаг юм чинь би үйлчлэл үзүүлэгч үү? Бурхан намайг үйлчлэл үзүүлэх гээд ашиглаж байна уу? Надад төгсгөл бас байна уу? Бурхан намайг илчилж, энэ үүргийг гүйцэтгэхийг минь болиулахын тулд үүнийг ашиглаж байна уу?” хэмээн бодож байдаг. Гаднаа сүнслэг хүний дүр үзүүлж, “Үүний цаана Бурханы сайн санаа зорилго байгаа” хэмээн хэлж, ямар нэгэн зүйл тохиолдох болгонд гомдоллохгүй байгаа атлаа зүрх сэтгэлдээ тэд ийм л зүйл боддог. Тэд ил тод гомдоллодоггүй боловч зүрх сэтгэл нь цухалдаж, санаа бодол нь шуургатай тэнгис шиг долгилдог; Бурханы талаарх гомдол, эргэлзээ, асуулт бүгд нэгэн зэрэг гарч ирдэг. Гаднаа тэд Бурханы үгийг уншсан хэвээр, үүргээ гүйцэтгэхдээ шалмаг байх боловч, зүрх сэтгэлдээ үүргээ аль хэдийн хаячихсан байдаг. Дүр эсгэх гэж үүнийг хэлэх бус уу?

Антихристүүдийг илчлэх нь номын “Тэд өөрсдөө ялгарч… тулд л үүргээ биелүүлдэг… (X)”-аас эш татав

Орчин нөхцөл ямар байх, үүргээ хаана гүйцэтгэхээс үл хамааран, антихристүүд сул дорой биш, Бурханд туйлын их хайртай, Бурханд бүрэн дүүрэн итгэдэг, хэзээ ч сөрөг байгаагүй, үнэний талаарх, Бурханы талаарх сэтгэлийн гүн дэх бодит хандлага, бодит үзэл бодлоо бусдаас нуудаггүй юм шиг дүр үзүүлдэг. Үнэндээ, зүрх сэтгэлийнхээ гүнд тэд өөрсдийгөө бүхнийг чадагч гэж үнэхээр итгэдэг үү? Өөрсдөд нь ямар ч сул тал байхгүй гэж тэд үнэхээр итгэдэг үү? Үгүй. Тэгэхээр, өөрсдөд нь сул тал, тэрслүү байдал, завхарсан зан чанар бий гэдгийг мэддэг байж тэд яагаад бусдын өмнө ингэж ярьж, авирладаг юм бэ? Зорилго нь тодорхой: бусдын дунд, бусдын өмнө байр сууриа хамгаалах гэж л тэр. Хэрвээ тэд бусдын өмнө илэрхий сөрөг байж, сул дорой зүйл илэн далангүй хэлж, тэрслүү байдал харуулж, өөрсдийгөө мэдэх тухай яривал энэ нь тэдний байр суурь, нэр хүндэд хор хүргэх зүйл, хохирол болно. Тиймээс ч тэд өөрсдийгөө сул дорой, сөрөг байна, төгс биш, харин ердөө л нэг жирийн хүн гэж хэлснээс үхсэн нь дээр гэж үздэг. Тэд завхарсан зан чанартай гэдгээ, жирийн хүн, өчүүхэн, ялихгүй зүйл гэдгээ хүлээн зөвшөөрвөл хүмүүсийн санаа сэтгэл дэх байр сууриа алдана гэж боддог. Тиймээс тэд ямар ч байсан энэ байр сууриа орхиж чаддаггүй, харин ч баталгаажуулах гэж хамаг чадлаараа мэрийдэг. Асуудалтай тулгарах болгондоо тэд урагш алхдаг боловч илчлэгдэж магадгүй, хүмүүс өөрсдийг нь нэвт шувт харж чадна гэдгийг хараад хурдхан нуугддаг. Аяыг нь олох боломж байвал, өөрсдийгөө харуулах, тэд бол мэргэжилтэн, энэ хэрэг явдлын талаар мэддэг, ойлгодог, энэ асуудлыг шийдвэрлэж чадна гэж дүр эсгэх боломжтой байвал урагш яаран гарч бусдын сайшаалыг хүртэж, энэ салбарт туршлагатай гэдгээ тэдэнд мэдүүлэх бололцоог шүүрэн авдаг. Тэднээс нэг асуудлын талаар ямар ойлголттой, ямар үзэл бодолтой байгааг нь асуувал тэд ярихаас цааргалж, бусад хүн бүрийг эхлээд яриулдаг. Тэдэнд цааргалах шалтгаан бий: Тэдэнд үзэл бодол байхгүй болохоор тэгж байгаа юм биш, харин бодсоноо шууд хэлбэл нэр нүүр алдахад хүрнэ, эсвэл мэдлэггүй юм уу, хэн ч санал нийлэхээргүй ялихгүй зүйл хэлнэ гэж эмээдэг. Нэг шалтгаан нь энэ. Нөгөө нь гэвэл, тэдэнд үзэл бодол байдаггүй, санаан зоргоор ярьж зүрхэлдэггүй. Энэ хоёр шалтгаан, эсвэл өөр олон шалтгааны улмаас бодсоноо хэлж, өөрийн үзэл бодлыг илэрхийлэхээс зайлсхийж, үнэн төрхөө ил гаргахаас эмээж, бодит биеийн хэмжээ, жинхэнэ үзэл бодлоо харуулж, хүмүүсийн санаа сэтгэл дэх дүр төрхдөө нөлөөлөхөөс айдаг. Тиймээс хүмүүс өөрсдийн үзэл, бодол, ойлголтыг нөхөрлөх үед нэг хүний, эсвэл зарим хүний илүү ухаалаг, баттай мэдэгдлийг барьж аваад өөрийн болгон ашиглаж, гол утгыг нь базаж аваад хүн болгонд нөхөрлөдөг, ингэснээрээ хүмүүсийн санаа сэтгэлд өндөр байр суурьтай болдог. Үзэл бодлоо үнэхээр илэрхийлэх цаг ирэхэд тэд жинхэнэ байдлынхаа талаар хүмүүст хэзээ ч дэлгэдэггүй буюу үнэндээ юу боддогоо, хэв чанар нь ямар, хүн чанар, ойлгох чадамж нь ямар болох, үнэний талаар жинхэнэ мэдлэгтэй эсэхээ мэдэгддэггүй. Тиймээс сүнслэг, төгс хүн гэж гайхуулж, дүр эсгэхийн зэрэгцээ үнэн төрх, жинхэнэ биеийн хэмжээгээ далдлахын тулд хамаг чадлаараа мэрийдэг. Тэд ах эгч нарт сул талаа хэзээ ч харуулдаггүй, өөрсдийн дутагдал, сул талыг бас хэзээ ч хүлээн зөвшөөрдөггүй; харин ч далдлах гэж хамаг чадлаараа мэрийдэг. Хүмүүс тэднээс “Чи маш олон жил Бурханд итгэсэн, Бурханы талаар ямар нэг эргэлзээ чамд ер нь төрж байсан уу?” гэж асуухад тэд “Үгүй” гэж хариулдаг. Тэднээс “Гэр бүлийн чинь гишүүн нас барахад чи уйлсан уу?” гэж асуухад тэд “Үгүй, би нэг ч дусал нулимс унагаагүй” гэж хариулдаг. Тэднээс “Чи энэ бүх жилүүдэд Бурханд итгэж, маш их зүйлээс татгалзан, өөрийгөө маш их зарлагадсан, чи ямар нэг зүйлд харамсаж байсан уу?” гэж асуухад тэд “Үгүй” гэж хариулдаг. Тэднээс “Чамайг өвдөхөд санаа тавих хэн ч байхгүй үед бухимдаж, гэрээ санасан уу?” гэж асуухад тэд “Хэзээ ч тэгээгүй” гэж хариулдаг. Тэд өөрсдийгөө гуйвшгүй, шийдэмгий, золиос гаргаж чаддаг, өөрсдийгөө зарлагадах чадвартай, ямар ч алдаа дутагдалгүй, өө сэвгүй хүн гэж харуулдаг. Тэдэнд алдаа дутагдал нь юу болохыг хэлж, энгийн ах, эгчийн хувьд тэдэнтэй илэн далангүй байж, нөхөрлөвөл тэд ямар хариу үйлдэл үзүүлдэг вэ? Өөрсдийгөө хамгаалж, зөвтгөн, асуудлыг шийдэхийн тулд, хэлснийг чинь бусниулахын тулд, хэлсэн үгийг чинь няцааж, эцэст нь өөрсдөд нь ийм асуудал байхгүй, хүмүүсийн боддог шиг төгс, сүнслэг хэвээр байгаа гэж хүлээн зөвшөөрүүлэхийн тулд хамаг чадлаараа мэрийдэг. Энэ бүхэн дүр эсгэлт бус уу? Өөрсдийгөө төгс, бүхнийг чадагч гэж боддог хэн бүхэн ердөө л дүр эсгэж байна. Тэднийг ердөө л дүрс эсгэж байна гэж Би яагаад хэлдэг вэ? Би яагаад тэднийг бүгдийг нь ив ижил гээд байна вэ? Хэн нэгэн төгс үү? Хэн нэгэн бүхнийг чадагч уу? “Бүхнийг чадагч” гэж юу гэсэн үг вэ? Энэ нь төгс хүчит гэсэн үг үү? Энэ хорвоо ертөнц дээрх хэн ч бүхнийг чадагч биш; зөвхөн Бурхан л бүхнийг чадагч, зөвхөн Бурхан л төгс хүчит билээ. Тэгэхээр хүмүүс өөрсдийгөө бүхнийг чадагч, төгс хүчит гэж мэтгэдэг бол тэд юу вэ? Тэд бол тэргүүн тэнгэр элч, тэд бол чөтгөрүүд, тэд бол хүмүүсийн дундах антихристүүд юм. Антихристүүд бүхнийг чадагч, төгс мэт дүрс эсгэдэг. Антихристүүд өөрсдийгөө мэддэг үү? (Үгүй). Тэд өөрсдийгөө мэддэггүй учраас өөрсдийгөө мэдэх тухай нөхөрлөл хийж чадах уу? (Зарим хоёр нүүртнүүд хийдэг). Зөв; ийм хүмүүс өөрсдийгөө мэдэх тухай нөхөрлөх дүр эсгэдэг. Тэгэхээр, тэд өөрсдийгөө мэдэх тухай нөхөрлөх болон өөрийгөө жинхэнээсээ мэдэхийн хоорондох ялгаа нь юу вэ? (Хоёр нүүртнүүд өөрсдийгөө бусдад үнэлүүлж, сайн талаа харуулахын тулд өөрсдийгөө мэдэх тухай нөхөрлөдөг. Өөрсдийгөө жинхэнээсээ мэддэг хүмүүс завхарсан зан чанараа, өөрсдийгөө жинхэнээсээ мэддэг болж, Бурханы үгийн үрээр зарим гэмшлээ харуулж байгаа талаараа нөхөрлөж, задлан шинжилдэг). Ялгаа бий. Антихристүүд өөрийгөө мэдэх тухай ярихдаа өөрсдийнх нь талаар хүн болгоны мэддэг, хардаг зүйлийг ашиглан өөрсдийгөө тайлбарлаж, хамгаалдаг, ингэснээр хүмүүс тэднийг зөв гэж бодон тэднийг үнэлж, тэдэнд буруу зүйл бараг байхгүй ч гэсэн өөрсдийгөө мэддэг бөгөөд алдаагаа хүлээн зөвшөөрч, гэмшихээр Бурханы өмнө очиж чаддаг гэж боддог. Тэдний зорилго юу вэ? Хүмүүсийг хуурах. Хүмүүсийг өөрсдөөс нь сураасай гэсэндээ завхарсан зан чанараа задлан шинжилж байгаа хэрэг үнэндээ огт биш. Хүмүүст өөрсдийгөө илүү их үнэлүүлэхийн тулд өөрсдийгөө мэдэхийг ашиглахад үр нөлөө нь ямар байдаг вэ? Тэд хүмүүсийг хуурдаг. Өөрийгөө мэдэх нь яаж энэ байх билээ? Энэ бол хүмүүсийг мэхэлж байгаа, хүмүүсийг хуурч, бусдад өөрийгөө үнэлүүлэхийн тулд өөрийгөө мэдэх тухай хэрэгжүүлэлт болон хэллэгийг ашиглаж буй хэрэг билээ.

Антихристүүдийг илчлэх нь номын “Тэд өөрсдөө ялгарч… тулд л үүргээ биелүүлдэг… (X)”-аас эш татав

Антихристүүдэд тодорхой нэг сайхан зан авир, үг хэллэгийг хөгжүүлж, тодорхой дүрэм журмыг дагаж мөрдөхөөс илүү сайн хийдэг зүйл гэж үгүй; үүндээ тэд гаршсан. Энэхүү гаршсан зүйл нь тэдний ясанд нь байдаг зүйл, өөрөөр хэлбэл, мөн чанар нь юм. Тэдний хамгийн сайн хийдэг зүйл нь хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн гүнд байдаг эерэг эрэл хайгуул, эрмэлзэл биш, харин ердөө л гаднаа сайн, зөв харагддаг зүйлс юм; тэдний мөн чанар, зан чанар, эсвэл сэтгэлийнх нь гүнд болж байгаа зүйл гаднах зан авирынх нь яг эсрэгээр байдаг. Жишээ нь, бусадтай ярьж, харилцахдаа эелдэг, даруу төлөв юм шиг байдаг, гомдоох зүйл хэзээ ч хэлдэггүй, үргэлж бусдын нэр хүндийг хамгаалах гэж оролддог, бусдын дутагдлыг ил болгодоггүй, санаан зоргоор шүүж, ялладаг ч үгүй, хүмүүсийг сэтгэлээр унаж, сул дорой болоход цагаа олж тусламжийн гараа сунгадаг зарим антихрист байдаг. Тэд сайхан сэтгэлтэй, эелдэг, сайн хүн шиг сэтгэгдэл төрүүлдэг. Хүнд хэцүү байдалд орсон үед нь заримдаа тэд хүмүүст үгээр тусалдаг, зарим үед бас бага зэрэг хүч тэнхээ өгдөг; бага зэрэг мөнгө эсвэл материаллаг зүйл хандивлаж туслах үе ч байдаг. Гаднаас нь харвал ийм зан авир сайн уу? Ихэнх хүний санаагаар бол тэд ийм л хүнтэй харилцаж, холбоотой байхыг хүсдэг; ийм хүмүүс бусдыг ямар нэгэн байдлаар заналхийлж, үймүүлэхгүй, магадгүй бүр эд материал, сэтгэл зүйн туслалцаа юм уу бүр амь руу ороход сургаалын чанартай тусламж үзүүлэх гэх зэргээр ч тусалж чадна. Ийм хүмүүс гаднаа муу зүйл огт хийдэггүй, бусдад садаа болдоггүй. Тэд өөрсдийнхөө байгаа ямар ч бүлгийг онцгой эв найртай болгодог юм шиг санагддаг; тэднийг зааварлаж, эвлэрүүлэн зохицуулах үед хүн бүр аз жаргалтай, хоорондоо эв найртай, хэрэлдэж муудалцахгүй, бие биетэйгээ маш сайн харилцан ойлголцож байгаа юм шиг байдаг. Тэднийг байхад, бие биетэйгээ хэчнээн сайхан эв найртай, хэчнээн дотно байдаг юм бэ гэж хүн бүр боддог. Тэднийг байхгүйд зарим хүн хамт байхдаа бие биетэйгээ санал зөрөлдөж, нэг нэгнийгээ хавчин гадуурхаж, атаархуу, хэрүүлч болдог; харин антихрист эвлэрүүлэн зохицуулахаар тэдний дунд ирмэгц хүн болгон хэрэлдэхээ больдог. Антихристүүд ажилдаа дадамгай юм шиг санагддаг боловч тэдний “ажил” гэгч нь яг юу болохыг нэг зүйл тод томруун харуулдаг. Тэдний удирдамж, удирдлага дор хүмүүс нийгэмшиж, бусдад зусардаж, бялдуучлан, нүүрэн дээр нь сайхан зүйл хэлж, үнэн зүйлийг хэлэхгүй байж, бусдыг гомдоохгүй байж сурсан байдаг. Тэд чуулганыг юу болгосон бэ? Нийгмийн бүлэг болгожээ. Антихристүүд ах эгч нарыг энэ зам руу хөтлөхдөө өөрсдийгөө асар их гавьяа хүртэх ёстой, ах эгч нарт үнэхээр сайшаалтай зүйл, маш чухал үйл хийсэн, ах эгч нарт асар ихээр тусалсан гэж боддог. Тэд ах эгч нарт даруу төлөв байх, эелдэг боловсон үг яриатай байх, суух эсвэл зогсохдоо ямар дүр төрх үзүүлэх ёстой, ярихдаа харцаа хаашаа чиглүүлэх, хувцсаа яаж өмсөх ёстойг үргэлж заадаг. Ах эгч нарт тэдний үргэлж заадаг зүйл нь үнэнийг хэрхэн ойлгох, үнэн-бодит байдалд хэрхэн орох тухай биш байдаг. Харин тэд дүрэм журмыг хэрхэн дагах, биеэ хэрхэн зөв авч явахыг заадаг. Тэдний зааснаар хүмүүс хоорондын харилцаа үнэнд юм уу үнэн-зарчимд суурилдаггүй, харин Сайн хүн байх хүн хоорондын гүн ухаанд түшиглэдэг. Гаднаа хэн ч хэнийг ч гомдоодоггүй, хэн ч хэний ч дутагдлыг хэлдэггүй. Гэхдээ хэн ч хэнд ч үнэхээр юу гэж бодож байгаагаа хэлдэггүй, өөрийн завхрал, дуулгаваргүй байдлын талаар нөхөрлөхөөр зүрх сэтгэлээ нээдэггүй, өөрийн дутагдал, гэм буруугийн талаар ч нөхөрлөдөггүй; харин өнгөц түвшинд, хэн зовж зүдэрч, төлөөс төлсөн, хэн үүргээ гүйцэтгэхэд үнэнч байсан, хэн ах эгч нарт ашиг тус хүргэж чадсан, хэн Бурханы гэрт асар их хувь нэмэр оруулдаг, хэн хоригдож, ял шийтгүүлсэн тухай чалчдаг—ийм зүйлийн талаар л тэд ярьдаг. Антихристүүд өөрсдөө дүр эсгэж, өөрсдийгөө далдлахын тулд гаднаа номхон даруу, тэвчээртэй, хүлээцтэй байж, хүмүүст бүх талаар туслах зэргээр зүгээр нэг сайхан зан авир гаргадаггүй, харин бусдад энэ сайхан зан авираа халдааж, бусдын даган дуурайх үлгэр жишээг өөрөө үзүүлэхээр бас оролдоно. Энэ сайхан зан авирын цаад зорилго нь хүмүүсийн анхаарлыг өөртөө татахаас өөр юу ч биш, өөрөөр хэлбэл, чуулган дахь ихэнх хүн завхарсан зан чанараа ярилцаж, ах эгч нарын дундаас нэг нь нөгөөгөө завхарсан зан чанартай болохыг таньж, үүнтэй нь харьцаж чаддаг байхад антихристүүд л ганцаараа даруу төлөв, тэвчээртэй байж, бүх зүйлд хүлээцтэй байн, хэнтэй ч харьцаж, хэнийг ч засаж, хэний ч дутагдлыг ил болголгүй хүн болгонтой эвтэй байдаг—тэд л ганцаараа чуулган дахь сайн хүмүүс. Антихристүүдийн дүр эсгэдэг хуурамч зан авир нь энэ билээ.

Антихристүүдийг илчлэх нь номын “Тэд өөрсдөө ялгарч… тулд л үүргээ биелүүлдэг… (X)”-аас эш татав

Зарим хүн өөрсдийн хүндрэл бэрхшээлийг шийдвэрлэх гэж бус, харин онцгой байдалд зориулж, эсвэл өөрсдийгөө орхиж, бусдад туслахын тулд л тодорхой үнэнээр өөрсдийгөө зэвсэглэдэг. Бид тэр хүмүүсийг “аминч бус хүмүүс” гэж нэрлэдэг. Тэд бусдыг үнэний хүүхэлдэй, өөрсдийгөө үнэний эзэн гэж үзээд, үнэнийг тууштай баримталж, идэвхгүй бус байхыг бусдад зааж сургангаа өөрсдөө хөндлөнгийн ажиглагчид хэвээр үлддэг. Энэ ямар төрлийн хүмүүс вэ? Тэд үнэний зарим үгээр өөрсдийгөө зэвсэглэдэг ч ердөө бусдад зааж сургахын тулд л үүнийгээ ашигладаг, харин сүйрэлтэйгээ тулгарахаас сэргийлэхийн тулд юу ч хийдэггүй. Хэчнээн өрөвдөлтэй! Хэрвээ тэдний үг бусдад тусалж чаддаг юм бол тэд яагаад өөрсдөдөө тусалж чаддаггүй юм бэ? Бид тэднийг бодит байдалгүй хоёр нүүртнүүд гэж нэрлэх ёстой. Тэд үнэний үгээр бусдыг хангаж, үүнийг хэрэгжүүлэхийг бусдаас хүсдэг хэр нь өөрсдөө үнэнийг хэрэгжүүлэхийн тулд ямар ч хүчин чармайлт гаргадаггүй. Тэд жигшүүртэй бус уу? Тэд өөрсдөө үүнийг хийж чадахгүй нь тодорхой атал үнэний үгийг хэрэгжүүл гэж бусдыг хүчилдэг—ямар гээчийн харгис арга барил вэ! Тэд бусдад туслахын тулд бодит байдлыг ашиглахгүй байна; хүмүүсийг хангахдаа хайрыг ашиглахгүй байна. Тэд зүгээр л хүмүүсийг хууран мэхэлж, хорлож байна. Хэрвээ хүн нэг бүр үнэний үгийг дараагийнхдаа дамжуулан ийнхүү үргэлжилбэл хүн бүр үнэний үгийг ярьдаг ч өөрсдөө хэрэгжүүлдэггүй болж дуусах бус уу? Ийм хүмүүс яаж өөрчлөгдөж чадах юм бэ? Тэд өөрсдийнхөө асуудлыг огт мэддэггүй; тэд яаж урагшлах замтай байж чадах юм бэ?

Эцсийн өдрүүдийн Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Үнэнийг хайрладаг хүмүүст урагшлах зам бий”-ээс эш татав

Зарим хүн олны анхаарлыг өөртөө татах дуртай байдаг. Ах эгч нарынхаа дэргэд Бурханд өртэй гэж ярьдаг ч ар хударгаар нь үнэнийг хэрэгжүүлэлгүй, шал эсрэгээр нь хийдэг. Тэд шашны фарисайчууд биш гэж үү? Бурханыг үнэн голоосоо хайрладаг, үнэнтэй хүн нь Бурханд үнэнч нэгэн боловч үүнийгээ ил гаргадаггүй. Асуудал үүсэхэд тэрээр үнэнийг хэрэгжүүлэхэд бэлэн байдаг ба мөс чанарынхаа эсрэг үг, үйлдэл хийдэггүй. Орчин нөхцөл ямар ч байсан хамаагүй, асуудал үүсэх үед тэрээр мэргэн ухаанаа харуулдаг, үйл хэрэгтээ зарчимтай байдаг. Ийм хүн л жинхэнээсээ үйлчилдэг нэгэн юм. Бурханд өртэй тухайгаа үргэлж дүр эсгэдэг хүмүүс байдаг; тэд өдөржин санаа зовнисон байдлаар хөмсгөө зангидаж, дүр эсгэн, өрөвдөлтэй царайлж өдөр хоногоо өнгөрүүлдэг. Хэчнээн жигшүүртэй гээч! “Бурханд ямар өртэй тухайгаа надад хэлж болох уу?” гэж асуувал тэд хэлэх үггүй болно. Хэрвээ чи Бурханд үнэнч бол гаднаа энэ талаар бүү ярь; харин бодит хэрэгжүүлэлтээр Бурханыг гэх хайраа харуулж, чин үнэнч сэтгэлээр Түүнд залбир. Бурхантай үг хэлээрээ, хааш яаш л харьцдаг хүмүүс бол бүгд хоёр нүүртнүүд! Зарим нь залбирах болгондоо Бурханд өртэйгөө ярьж, Ариун Сүнс хөдөлгөөгүй байхад хүртэл залбирах бүрдээ мэгшин уйлж эхэлдэг. Ийм хүмүүс шашны зан үйл болон үзэлтэй байдаг; тэд ийм зан үйл, үзлээр амьдран, ийм үйлдлийг Бурхан таалдаг, бас өнгөц сүсэг бишрэл, гунигт нулимс бол Бурхан таашаадаг зүйл гэдэгт үргэлж итгэдэг. Ийм хөгийн хүмүүсээс ямар сайн юм гарах билээ? Зарим нь даруу байдлаа харуулахын тулд бусдын дэргэд ярих үедээ журамтай дүр үзүүлдэг. Зарим нь бусдын өмнө ямар ч хүч чадалгүй хурга адил зориуд зусарддаг. Хаанчлалын ардуудад тохирох төрх байдал энэ мөн үү? Хаанчлалын ардууд цог золбоотой агаад эрх чөлөөтэй, гэм зэмгүй агаад нээлттэй, үнэнч агаад хайр татам байж, эрх чөлөөтэй амьдардаг байх ёстой. Тэд жудагтай, нэр төртэй, хаашаа ч явсан гэрчлэлд зогсож чаддаг байх ёстой; тийм хүмүүсийг Бурхан болон хүмүүсийн аль аль нь хайрладаг. Шинээр итгэж байгаа хүмүүс гадаад талын хэт олон хэрэгжүүлэлттэй байдаг; тэд эхлээд харьцалт, эвдэлтийн үеийг туулах ёстой. Зүрх сэтгэлдээ Бурханд итгэдэг хүмүүс гаднаа бусдаас ялгардаггүй, гэвч үйлдэл болон үйл хэрэг нь бусдад магтууштай байдаг. Ийм хүмүүсийг л Бурханы үгийг амьдран харуулж байна гэж үзэж болно. Хэрвээ чи өдөр болгон энэ, тэр хүнд сайн мэдээ номлож, тэднийг аврал руу аваачдаг ч эцсийн эцэст дүрэм, сургаал дотор амьдарч байгаа бол Бурханд алдрыг авчирч чадахгүй. Ийм хүмүүс бол шашны хүмүүс, бас хоёр нүүртнүүд юм.

Шашны хүмүүс цугларах болгондоо “Эгч минь, ойрд та ямаршуухан байв даа?” гэж асуудаг. Эгч хариуд нь, “Би Бурханд өртэй, бас Түүний хүслийг биелүүлж чадахгүй байгаа юм шиг санагддаг” гэдэг. Өөр нэг нь “Би ч гэсэн Бурханд өртэй, бас Түүнийг хангалуун байлгаж чаддаггүй” гэж хэлдэг. Энэ цөөн хэдэн үг, өгүүлбэр л дангаараа тэдний зүрх сэтгэлийн гүн дэх бузар булай зүйлсийг илэрхийлдэг; ийм үг хамгийн жигшүүртэй, дэндүү ой гутам байдаг. Ийм хүмүүсийн уг чанар Бурханыг эсэргүүцдэг. Бодит байдалд анхаарлаа хандуулдаг хүмүүс зүрх сэтгэл доторх бүхнээ ярилцаж, нөхөрлөлдөө яриандаа өөрсдийн зүрх сэтгэлийг уудалж байдаг. Үүнд ганц ч худал ааль аяг, ёсорхуу байдал, хоосон нялуун үг гэж байхгүй. Тэд үргэлж шулуун шударга байж, ертөнцийн дүрэм журамд захирагддаггүй. Ямар ч мэдрэмжгүй ч гэлээ, гаднаа гаргаж үзүүлэх дуртай хүмүүс байдаг. Өөр хэн нэгнийг дуулах үед тэд саван дахь будаа нь аль хэдийн түлэгдсэнийг ч анзааралгүй бүжиглэж эхэлдэг. Ийм хүмүүс нь үнэн сүсэгт, хүндлүүштэй бус, хэтэрхий хөнгөмсөг байдаг. Энэ бүх зүйл бол бодит байдлаас тасарсны илрэл юм. Зарим хүн сүнслэг амийн хэрэг явдлын талаар ярилцах үедээ хэдий Бурханд өртэйгөө ярьдаггүй ч зүрх сэтгэл дотроо Түүнийг гэсэн жинхэнэ хайрыг тээж байдаг. Бурханд өртэй чинь бусадтай ямар ч хамаагүй; чи хүнд биш, Бурханд өртэй. Тэгэхээр энэ тухай бусдад байнга ярих ямар хэрэгтэй юм бэ? Чи гаднах чармайлт, илэрхийлэлд биш, харин бодит байдалд ороход анхаарлаа хандуулах ёстой.

Хүмүүсийн өнгөц сайн үйл хэрэг юуг төлөөлдөг вэ? Тэдгээр нь махан биеийг төлөөлдөг ба хамгийн сайн гадаад талын хэрэгжүүлэлт ч амийг бус, харин хувийн зан чанарыг чинь л төлөөлдөг. Хүний гадаад талын хэрэгжүүлэлт Бурханы хүслийг биелүүлж чадахгүй. Чи байнга Бурханд өртэй тухайгаа ярьдаг ч бусдын амийг хангаж, Бурханыг хайрлахад бусдыг өдөөж чаддаггүй. Чиний ийм үйлдлүүд Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгана гэж чи итгэж байна уу? Энэ нь Бурханы хүсэл, энэ нь сүнснийх гэж чи боддог боловч үнэн хэрэгтээ энэ чинь утгагүй зүйл! Чиний таашаадаг, хүсдэг зүйл бол Бурханыг баясгадаг зүйл гэж чи үздэг. Чиний таашаадаг зүйл Бурханыг төлөөлж чадах уу? Хүний зан авир Бурханыг төлөөлж чадах уу? Чиний таашаадаг зүйл бол яг Бурханы үзэн яддаг зүйл бөгөөд чиний зуршлууд бол Бурханы жигшин голдог зүйл юм. Хэрвээ чамд өртэй санагдвал Бурханы өмнө очиж залбир. Энэ талаар бусдад ярих ямар ч хэрэггүй. Хэрвээ чи Бурханы өмнө залбиралгүй, оронд нь бусдын анхаарлыг байнга өөртөө татдаг бол энэ чинь Бурханы хүслийг биелүүлж чадах уу? Хэрвээ чиний үйлдэл үргэлж нүд хуурахаас цаашгүй байдаг бол чи дээд зэргийн нэрэлхүү гэсэн үг. Өнгөц сайн үйл л хийдэг, бодит байдалгүй хүмүүс ямар байдалтай хүмүүс вэ? Ийм хүмүүс бол зүгээр л хоёр нүүртэй фарисайчууд, шашны хүмүүс юм! Хэрвээ та нар гадаад талын хэрэгжүүлэлтийг хойш тавьж, өөрчлөлт хийж чадахгүй бол та нарт байгаа хоёр нүүртэй зангийн элементүүд улам ихэснэ. Хоёр нүүртэй зангийн элементүүд хэдий чинээ ихэснэ, Бурханыг эсэргүүцэх эсэргүүцэл төдий чинээ их байдаг. Эцэст нь ийм хүмүүс гарцаагүй таягдан хаягдана!

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханд итгэхдээ шашны зан үйлд биш бодит байдалд анхаарлаа хандуулах ёстой”-оос эш татав

Тайлбар:

а. Эх бичвэрт “Еховагийн” гэдэг үг байдаггүй.

Өмнөх: 2. Хуурамч удирдагч, хуурамч хоньчин гэж юу болох, тэднийг хэрхэн ялган таних тухай

Дараах: 4. Үл итгэгч гэж юу болох, тэд хэрхэн илэрдэг тухай

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

5. ХКН Төгс Хүчит Бурханы Чуулганыг улайран хавчиж, дарангуйлдгийн ар дахь жинхэнэ шалтгаан

Өршөөлгүй, догшин хэрцгий чөтгөрүүдтэй ийм харанхуй нийгэмд, нүд ирмэхийн төдийд хүн алдаг диаволын хаан, хайр татам, эелдэг зөөлөн, мөн ариун Бурханы оршин тогтнолыг хэрхэн тэвчиж чадах юм бэ?

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх