2. Ямар хүмүүс Ариун Сүнсний ажлыг олж авч чаддаг, ямар нь чаддаггүй тухай

Холбогдох Бурханы үг:

Ариун Сүнсний ажил үргэлж урагшилж байдаг ба Ариун Сүнсний урсгалд байгаа бүх хүн ч бас алхам алхмаар гүнзгийрч, өөрчлөгдөж байх ёстой. Тэд ганцхан үе шатанд зогсох ёсгүй. Ариун Сүнсний ажлыг мэддэггүй хүмүүс л анхны ажлынх нь дунд үлддэг ба Ариун Сүнсний шинэ ажлыг хүлээн зөвшөөрдөггүй. Дуулгаваргүй хүмүүс л Ариун Сүнсний ажлыг олж авах чадваргүй байх болно. Хэрвээ хүний хэрэгжүүлэлт Ариун Сүнсний шинэ ажилтай хөл нийлүүлдэггүй бол өнөөдрийн ажлаас гарцаагүй салсан байх бөгөөд өнөөдрийн ажилтай нийцэхгүй нь гарцаагүй. Ийм хоцрогдсон хүмүүс Бурханы хүслийг биелүүлж ердөө чадахгүй, эцэстээ Бурханы гэрчлэлд зогсох хүмүүс болж бүр ч чадахгүй. Түүнчлэн бүхий л удирдлагын ажил ийм бүлэг хүмүүсийн дунд дуусгавар болж чадахгүй. Нэгэнтээ Еховагийн хуулийг мөрддөг байсан хүмүүс, нэг үе загалмайн төлөө зовсон хүмүүсийн хувьд гэвэл, эцсийн өдрүүдийн ажлын үе шатыг хүлээн зөвшөөрч чадахгүй бол хийсэн бүхэн нь хий дэмий, хэрэггүй болно. Ариун Сүнсний ажлын хамгийн тодорхой илэрхийлэл нь амьдралтай ойрхон бөгөөд өнгөрсөнтэй зууралддаггүй. Өнөөдрийн ажилтай хөл нийлүүлээгүй, өнөөдрийн хэрэгжүүлэлтээс салсан хүмүүс бол Ариун Сүнсний ажлыг хүлээн зөвшөөрөлгүй, эсэргүүцдэг хүмүүс юм. Ийм хүмүүс Бурханы өнөөгийн ажлыг эсэргүүцдэг. Хэдий тэд өнгөрсөн үеийн гэрэлтэй зууралддаг ч Ариун Сүнсний ажлыг мэддэггүй хүмүүс гэдгийг нь үгүйсгэж болохгүй. Хүний хэрэгжүүлэлт дэх өөрчлөлт, өнгөрсөн болоод өнөөдрийн хэрэгжүүлэлтийн хоорондох ялгаа, өмнөх эрин үед хэрхэн хэрэгжүүлж байсан, өнөөдөр үүнийг хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа талаар яагаад эхнээс нь дуустал ингэж их яриад байна вэ? Ариун Сүнсний ажил байнга урагшилдгаас болж хүний хэрэгжүүлэлт дэх ийм хуваагдлыг үргэлж ярьдаг, тиймээс хүний хэрэгжүүлэлт ч бас байнга өөрчлөгдөх шаардлагатай. Хэрэв хүн нэг үе шатанд гацсан хэвээр үлдвэл Бурханы шинэ ажил болон шинэ гэрэлтэй хөл нийлүүлэх чадваргүйг энэ нь нотолдог; энэ нь Бурханы удирдлагын төлөвлөгөө өөрчлөгдөөгүй гэдгийг нотолдоггүй. Ариун Сүнсний урсгалын гадна байгаа хүмүүс үргэлж өөрсдийнх нь зөв гэж боддог боловч үнэндээ тэдэн дээрх Бурханы ажил аль хэдийн зогссон ба Ариун Сүнсний ажил тэдэнд байдаггүй. Шинэ ажлаа гүйцэлдүүлэхээр Бурханы зорьдог өөр бүлэг хүмүүс буюу өөр бүлэг хүмүүс рүү Бурханы ажил аль хэдийн шилжсэн. Шашны хүмүүс Бурханы шинэ ажлыг хүлээн зөвшөөрөх чадваргүй, өнгөрсөн үеийн хуучин ажилтай л зууралддаг учраас Бурхан тэр хүмүүсийг орхисон бөгөөд шинэ ажлыг нь хүлээн зөвшөөрдөг хүмүүс дээр энэхүү шинэ ажлаа хийдэг. Тэд бол Бурханы шинэ ажилд хамтран ажилладаг хүмүүс бөгөөд ийм маягаар л Түүний удирдлага гүйцэлдэж чадна. Бурханы удирдлага үргэлж урагшилж, хүний хэрэгжүүлэлт үргэлж илүү өндөрт өсөн дээшилж байдаг. Бурхан үргэлж ажиллаж байгаа ба хүнд үргэлж хэрэгцээ байдаг, тэгснээр хоёулаа оргилдоо хүрч, Бурхан хүн хоёр бүрэн нэгддэг. Энэ бол Бурханы ажлын биелэлтийн илэрхийлэл, Бурханы бүхий л удирдлагын эцсийн үр дүн юм.

Бурханы ажлын үе шат бүрд хүнд тавигддаг харгалзах шаардлагууд бас бий. Ариун Сүнсний урсгал доторх бүх хүн Ариун Сүнстэй хамт, Ариун Сүнсний сахилгажуулалттай байдаг, харин Ариун Сүнсний урсгалын гаднах хүмүүс Сатаны захиргаан дор, Ариун Сүнсний ямар ч ажилгүй байдаг. Ариун Сүнсний урсгалд байгаа хүмүүс бол Бурханы шинэ ажлыг хүлээн зөвшөөрч, Бурханы шинэ ажилд хамтран ажилладаг хүмүүс юм. Хэрвээ энэ урсгал доторх хүмүүс хамтран ажиллах чадваргүй, энэ хугацаанд Бурханы шаардсан үнэнийг хэрэгжүүлж чаддаггүй бол сахилгажуулагдан, цаанадаж Ариун Сүнсэнд хаягдах болно. Ариун Сүнсний шинэ ажлыг хүлээн зөвшөөрдөг хүмүүс Ариун Сүнсний урсгал дотор амьдарч, Ариун Сүнсний халамж, хамгаалалтыг хүртэнэ. Үнэнийг хэрэгжүүлэхийг хүсдэг хүмүүсийг Ариун Сүнс гэгээрүүлдэг бөгөөд үнэнийг хэрэгжүүлэх хүсэлгүй хүмүүсийг Ариун Сүнс сахилгажуулж, бүр шийтгэж ч болох юм. Ямар төрлийн хүн байхаас үл хамааран Ариун Сүнсний урсгалд л байгаа цагт, Өөрийнх нь нэрийн төлөө шинэ ажлыг нь хүлээн зөвшөөрдөг бүх хүний хувьд Бурхан хариуцлага үүрэх болно. Түүний нэрийг алдаршуулдаг, үгийг нь хэрэгжүүлэхийг хүсдэг хүмүүс Түүний ерөөлийг хүртэнэ; Түүнд дуулгаваргүй байж, Түүний үгийг хэрэгжүүлдэггүй хүмүүс Түүнээс шийтгэл хүртэнэ. Ариун Сүнсний урсгалд байгаа хүмүүс бол шинэ ажлыг хүлээн зөвшөөрдөг хүмүүс бөгөөд шинэ ажлыг хүлээн зөвшөөрсѳн тул Бурхантай зохих ёсоор хамтран ажиллах ёстой, мөн үүргээ биелүүлдэггүй босогчид болж болохгүй. Энэ бол хүнд Бурханы тавьдаг цорын ганц шаардлага юм. Харин шинэ ажлыг хүлээн зөвшөөрдөггүй хүмүүсийн хувьд бол өөр: Тэд Ариун Сүнсний урсгалын гадна байдаг, Ариун Сүнсний сахилгажуулалт, зэмлэл тэдэнд хамаагүй байдаг. Энэ хүмүүс бүхий л өдөржингөө махан бие, оюун санаан дотроо амьдарч, уураг тархиных нь дүн шинжилгээ, судалгаанаас үүссэн хоосон сургаалын дагуу бүхнийг хийдэг. Энэ нь Ариун Сүнсний шинэ ажлын шаарддаг зүйл биш, Бурхантай хийх хамтын ажиллагаа бүр ч биш. Бурханы шинэ ажлыг хүлээн зөвшөөрдөггүй хүмүүсийн дэргэд Бурхан байдаггүй, түүнчлэн Бурханы ерөөл, хамгаалалт байдаггүй. Тэдний үг, үйлдлийн ихэнх нь Ариун Сүнсний ажлын урьдын шаардлагатай зууралддаг; тэдгээр нь хоосон сургаал болохоос үнэн биш юм. Энэ хүмүүсийн цугларалт нь шашин төдийхөн юм гэдгийг батлахад эдгээр хоосон сургаал, дүрэм журам хангалттай; тэд бол сонгогдсон хүмүүс ч биш, Бурханы ажлын бай ч биш. Тэд бүгдийн цугларалтыг шашны томоохон цуглаан гэж л нэрлэхээс биш чуулган гэж нэрлэж болохгүй. Энэ бол өөрчлөгдөшгүй баримт юм. Тэдэнд Ариун Сүнсний шинэ ажил байдаггүй; тэдний хийдэг зүйл шашны үнэр ханхлуулж, амьдран харуулдаг зүйл нь шашнаар бялхдаг мэт санагддаг; тэд Ариун Сүнстэй хамт байдаггүй, ажлыг нь эзэмшдэггүй, тэр ч бүү хэл, Ариун Сүнсний сахилгажуулалт, эсвэл гэгээрлийг хүлээн авах эрхгүй. Энэ хүмүүс цөмөөрөө амьгүй цогцос, сүнслэг байдалгүй өтнүүд юм. Тэдэнд хүний тэрслүү байдал, эсэргүүцлийн талаар ямар ч мэдлэг байхгүй, хүний бүх муу үйлийн тухай ямар ч мэдлэг байдаггүй, үүгээр ч үл барам тэд Бурханы ажил, Бурханы одоогийн хүслийг бүгдийг нь мэддэггүй. Тэд бүгдээрээ мэдлэггүй, олиггүй хүмүүс, мөн итгэгчид гэж дуудахад ч зохихгүй өөдгүй амьтад! Тэдний хийдэг юу ч Бурханы удирдлагын ажилтай хамаагүй байдаг ба Бурханы төлөвлөгөөнд хохирол учруулж бүр ч чаддаггүй. Тэдний үг, үйлдэл хэтэрхий жигшүүртэй, хэтэрхий өрөвдөлтэй бөгөөд зүгээр л дурдахын ч хэрэггүй. Ариун Сүнсний урсгалд байдаггүй хүмүүсийн хийсэн зүйлс Ариун Сүнсний шинэ ажилтай ямар ч хамаагүй байдаг. Ийм учраас тэд юу ч хийлээ гэсэн тэдэнд Ариун Сүнсний сахилгажуулалт байдаггүй, түүнчлэн Ариун Сүнсний гэгээрэл байдаггүй. Учир нь тэд цөмөөрөө үнэнийг хайрладаггүй, Ариун Сүнсээр жигшигдэж, гологдсон хүмүүс юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы ажил ба хүний хэрэгжүүлэлт”-ээс эш татав

Үгийг нь эрэлхийлж, эрхэмлэдэг хүмүүсийн дотор Бурхан ажилладаг. Бурханы үгийг эрхэмлэх тусам Ариун Сүнс чиний дотор илүү их ажиллана. Хүн Бурханы үгийг эрхэмлэх тусам Бурханаар төгс болгуулах боломж нь төдий чинээ нэмэгдэнэ. Өөрийг нь үнэхээр хайрладаг хүмүүсийг Бурхан төгс болгодог бөгөөд Өөрийнх нь өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгадаг хүмүүсийг Тэр төгс болгодог. Бурханы бүх ажлыг эрхэмлэх, Бурханы гэгээрлийг эрхэмлэх, Бурханы хамт байгааг эрхэмлэх, Бурханы халамж, хамгаалалтыг эрхэмлэх, Бурханы үг хэрхэн бодит байдал чинь болж, амийг чинь хангаж байгааг эрхэмлэх нь бүгд Бурханы зүрх сэтгэлтэй хамгийн сайн нийцдэг. Хэрвээ чи Бурханы ажлыг эрхэмлэдэг бол, өөрөөр хэлбэл, чам дээр хийсэн Түүний бүх ажлыг эрхэмлэдэг бол Тэр чамайг ерөөж, чиний бүх зүйлийг өсгөж үржүүлэх болно. Чи Бурханы үгийг эрхэмлэдэггүй бол Тэр чиний дотор ажиллахгүй, харин итгэлийн чинь төлөө өчүүхэн нигүүлсэл соёрхоно, эсвэл чамайг багахан эд баялаг, гэр бүлийг чинь багахан амар амгалан байдлаар ерөөнө. Чи Бурханы үгийг бодит байдлаа болгон, Түүнийг сэтгэл хангалуун байлгаж, Түүний зүрх сэтгэлийн дагуу байж чаддаг байхаар хичээх ёстой. Ердөө л Түүний нигүүлслийг эдлэхийн төлөө мэрийх ёсгүй. Итгэгчдийн хувьд Бурханы ажлыг хүлээн авч, төгс болгуулж, Бурханы хүслийг биелүүлдэг хүмүүс болохоос илүү чухал зүйл үгүй. Энэ бол чиний эрэлхийлэх ёстой зорилго юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Өөрийнх нь зүрх сэтгэлийн дагуух хүмүүсийг Бурхан төгс болгодог”-оос эш татав

Бурхан маш ихийг ярьсан болохоор Түүний үгийг идэж, уухын тулд чи чадах бүхнээ хийх ёстой, дараа нь чи өөрийн мэдэлгүй ойлгож авах бөгөөд нэг л мэдэхэд Ариун Сүнс чамайг гэгээрүүлнэ. Ариун Сүнс хүнийг гэгээрүүлэх үедээ хүнд ихэвчлэн мэдэгддэггүй. Цангаж, эрж хайх үед чинь Тэр чамайг гэгээрүүлж, залж чиглүүлдэг. Ариун Сүнсний ажилладаг зарчим нь чиний идэж уудаг Бурханы үгэнд төвлөрдөг. Бурханы үгэнд ямар ч ач холбогдол өгдөггүй, Түүний үгэнд үргэлж өөр хандлага баримталдаг—Түүний үгийг уншсан ч бай, үгүй ч бай ялгаагүй гэж мунгинан боддог бүх хүн бол бодит байдлыг эзэмшдэггүй хүмүүс юм. Ийм хүнээс Ариун Сүнсний ажлыг ч, Түүний гэгээрлийг ч харах аргагүй. Иймэрхүү хүмүүс бол сургаалт үлгэрийна Нангуо гуайтай адил, бусдын хүчээр амьдардаг дүр үзүүлэгчид юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Хаанчлалын эрин үе бол үгийн эрин үе юм”-аас эш татав

Ариун Сүнс ямар хүмүүсийг гэгээрүүлдэг вэ? Хэрсүү, хурц оюун ухаантай хүмүүсийг. Тэдэнд мэдрэмж, гэгээрэл өгөхөд тэд энэ бол Ариун Сүнсний ажил бөгөөд Бурхан үүнийг хийж байна гэдгийг мэдэрч чаддаг. Заримдаа Ариун Сүнсэнд зэмлүүлмэгцээ мэддэг тул өөрсдийгөө хазаарладаг. Тэд бол Ариун Сүнсний гэгээрүүлдэг хүмүүс юм. Хэрвээ хүн хайхрамжгүй, сүнслэг зүйлсийг ойлгодоггүй бол өөрт нь мэдрэмж өгөх үед ухаарахгүй. Тэд Ариун Сүнсний ажлыг анхаардаггүй тул Ариун Сүнс тэднийг дахин гэгээрүүлэх гэж оролдохгүй. Хэрвээ тэд гурав, дөрвөн оролдлогын дараа тусгаж авахгүй хэвээр байвал Ариун Сүнс тэдэн дээр ажиллахаа болино. Яагаад зарим хүн урагшлах тусмаа улам дүнсгэр болж, сэтгэлээр унаж, эрч хүчээ алдаж, дотроо Ариун Сүнсний гэгээрэлгүй болдог вэ? Тэдний дотор амьгүй зүйлс, амьгүй хоосон сургаалаас өөр юм байдаггүй тул тэд яаж ер нь эрч хүчтэй байж чадах юм бэ? Хүмүүс зөвхөн урам зоригтоо л найдвал удаан тэсэж чадахгүй. Хүч чадалтай байхын тулд чи үнэнийг ойлгох ёстой. Тиймээс Бурханд итгэх итгэлдээ чи хурц оюун ухаантай байх ёстой, Бурханы үгийг нухацтай авч үзэж, өөрийгөө мэдэхэд анхаарлаа төвлөрүүлдэг байх ёстой. Үнэнийг ойлгосноор, мөн мэдэж туулснаар чи Бурханы хүслийг ойлгох ёстой; тэр үед л Ариун Сүнсний ажлыг олж авна. Ариун Сүнсний ажил ер бусын бодитой байдаг. Зарим хүн үнэнийг ойлгох чадвартай байдаг мөртөө Ариун Сүнсний ажлыг биечлэн туулдаггүй. Цаашлаад та нар хамгийн нарийн мэдрэмж, хамгийн хурц гэрэлд анхаарлаа төвлөрүүлэх ёстой. Чамд ямар нэг зүйл тохиолдох болгонд үүнийг ажиглаж, үүнд үнэний өнцгөөс хандах ёстой, ингэснээрээ чи аажмаар зөв замд хөл тавина.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Чи бүх зүйлийг үнэний өнцгөөс харах ёстой”-оос эш татав

Хэрвээ хүмүүс Бурханд итгэх итгэлдээ зүрх сэтгэлээ Түүнд өгдөггүй бол, хэрвээ тэдний зүрх сэтгэл Түүнд байдаггүй, тэд Түүний ачааг өөрийн мэт үздэггүй бол хийдэг бүхэн нь Бурханыг хууран мэхлэх үйл, шашны хүмүүсийн ердийн үйл бөгөөд Бурханы сайшаалыг хүртэж чадахгүй. Бурхан ийм хүнээс юу ч олж авч чаддаггүй; ийм төрлийн хүн Бурханы гэрт байгаа чимэглэл, илүүц агаад хэрэггүй зүйл адилаар Бурханы ажилд товойлгогч болон үйлчилж л чаддаг. Бурхан ийм хүнийг ашигладаггүй. Ийм хүн дээр Ариун Сүнс ажиллах боломж байдаггүйгээс гадна төгс болгуулах үнэ цэн ч байдаггүй. Ийм хүн бол үнэндээ алхаж яваа үхдэл юм. Тийм хүмүүст Ариун Сүнсний ашиглаж болох юу ч байдаггүй, харин ч эсрэгээрээ тэднийг бүгдийг нь Сатан хувьдаа завшиж, гүн гүнзгий завхруулсан. Бурхан энэ хүмүүсийг таягдан хаяна. Одоогоор Ариун Сүнс хүмүүсийг ашиглахдаа аливааг хийхийн тулд хүсүүштэй талуудыг нь ашиглаад зогсохгүй, мөн хүсэмгүй хэсгүүдийг нь ч төгс болгож, өөрчилдөг. Хэрвээ зүрх сэтгэл чинь Бурхан руу урсаж, Бурханы өмнө тайван байж чаддаг бол чи Ариун Сүнсээр ашиглагдаж, Ариун Сүнсний гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтийг хүлээн авах боломжтой, эрхтэй байх болно, үүнээс ч илүүтэйгээр Ариун Сүнс дутагдлыг чинь нөхөх боломж чамд гарч ирнэ. Зүрх сэтгэлээ Бурханд өгөх үедээ чи эерэг талд илүү гүнзгий орж, мэдлэг ухааны илүү өндөр түвшинд хүрч чадна; сөрөг талд чи өөрийн алдаа, дутагдлын талаар илүү их ойлголттой болж, Бурханы хүслийг хангалуун байлгахаар эрэлхийлэхдээ илүү мэрийх бөгөөд идэвхгүй байхгүй, харин идэвхтэйгээр орох болно. Тиймээс чи зөв хүн болно. Зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө тайван байгаа тохиолдолд Ариун Сүнснээс магтаал хүлээн авах болон Бурханд таалагдах эсэхийн чинь гол түлхүүр нь чи идэвхтэйгээр орж чадах уу, үгүй юү гэдэг юм. Ариун Сүнс хүнийг гэгээрүүлж, ашиглах үед энэ нь түүнийг хэзээ ч идэвхгүй болгодоггүй, харин үргэлж идэвхтэйгээр ахин дэвшихэд хүргэдэг. Энэ хүнд сул талууд байдаг хэдий ч тэдгээр сул талд үндэслэн амьдрахаас зайлсхийж чаддаг. Тэрээр өөрийн амийн өсөлтийг удаашруулахаас зайлсхийж, Бурханы хүслийг хангалуун байлгахаар эрэлхийлсээр байж чадна. Энэ бол стандарт мөн. Хэрвээ чи үүнд хүрч чадах юм бол Ариун Сүнсний өмнө байх болсон гэдгийг чинь хангалттай нотолдог. Хэрвээ хүн үргэлж сөрөг байвал, мөн хэрвээ гэгээрэл хүлээн авч, өөрийгөө мэдэж авсны дараа ч сөрөг, идэвхгүй хэвээр үлдээд, өндийн босож, Бурхантай хамт үйлдэж чадахгүй бол ийм төрлийн хүн ердөө Бурханы нигүүлслийг хүлээн авдаг боловч Ариун Сүнс түүнтэй хамт байдаггүй. Хүн сөрөг байх үед энэ нь, түүний зүрх сэтгэл Бурхан руу эргээгүй, түүний сүнсийг Бурханы Сүнс хөдөлгөөгүй гэсэн үг юм. Үүнийг бүгд ойлгох ёстой.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурхантай хэвийн харилцаа тогтоох нь маш чухал”-аас эш татав

Ариун Сүнсний ажил өөрийн гэсэн зарчимтай, мөн болзолтой байдаг. Ариун Сүнс ерөнхийдөө ямар төрлийн хүн дээр ажилладаг вэ? Ариун Сүнсний ажлыг олж авахын тулд хүн юу эзэмших ёстой вэ? Ариун Сүнсний ажлыг олж авахын тулд хүн хамгийн наанадаж хүний мөстэй, үнэнч зүрх сэтгэлтэй байх ёстой бөгөөд хүний мөсөнд үнэнч шударга зангийн элемент байх ёстой гэдгийг хүн өөрийн итгэлд тодорхой ойлгох ёстой. Чамайг үнэнч шударга зүрх сэтгэлтэй болоход л, мөн хүний хүн чанарт байх ёстой хүний мөс, эрүүл ухаантай болоход л Ариун Сүнс чам дээр ажиллаж чадна. Бурхан хүний зүрх сэтгэлийн гүнийг харж, бүх зүйлийг ажигладаг гэж хүмүүс үргэлж хэлдэг. Гэхдээ зарим хүн яагаад хэзээ ч Ариун Сүнсний гэгээрлийг хүртдэггүйг, яагаад хэзээ ч нигүүлсэл хүртэж чаддаггүйг, яагаад хэзээ ч баяр хөөртэй байдаггүйг, яагаад үргэлж сөрөг байж, сэтгэлээр унадгийг, яагаад эерэг байж чаддаггүйг хүмүүс хэзээ ч мэддэггүй. Тэдний байдлыг хар. Энэ хүмүүсийн нэг нь ч хүний мөсгүй, эсвэл үнэнч шударга зүрх сэтгэлгүй гэдэг нь тодорхой. Амар амгалан, баяр хөөртэй байдаг, үүргээ гүйцэтгэхдээ үргэлж идэвхтэй, сайжирч байдаг хүмүүс, мөн үргэлж ямар нэг зүйл олж авдаг, үргэлж ойлгодог, хэсэг хугацааны дараа хичээл чармайлтаасаа үргэлж ямар нэг зүйл авдаг хүмүүс—тэд төсөөллөөрөө эдгээрийг олж авдаг уу? Ном судалснаар тэдгээр зүйлийг сурдаг уу? Тэдгээрийг хэрхэн олж авдаг вэ? Ариун Сүнсний ажлаас ангижирч болох уу? (Үгүй.) Ариун Сүнсний ажил бол гол зүйл. Чамайг үнэнч зүрх сэтгэл болон хүн чанарын урьдач нөхцөл болох хүний мөс, эрүүл ухаан эзэмшихэд Бурхан чамайг ажиглана. Та нар Ариун Сүнс хэрхэн ажилладаг зүй тогтлын учрыг олов уу? Ариун Сүнс ер нь үнэнч шударга зүрх сэтгэлтэй хүмүүс дээр ажилладаг бөгөөд хүмүүс хэцүү байдалд орж, үнэнийг эрж хайж байхад нь ажилладаг. Өчүүхэн төдий ч эрүүл ухаангүй, хүний мөсгүй хүмүүсийг Бурхан тоож үзэхгүй. Хүн маш үнэнч шударга боловч хэсэг хугацаанд зүрх сэтгэл нь Бурханаас холдсон бол, сайжрах хүсэлгүй бол, сөрөг байдалд ороод үүнээсээ гардаггүй бол, байдлаа шийдвэрлэхийн тулд залбирдаггүй, үнэнийг эрж хайдаггүй бол, хамтран ажилладаггүй бол байдал нь тэгж хааяа харанхуйлах хугацаанд, эсвэл түүний түр зуур доройтох хугацаанд Ариун Сүнс түүн дээр ажиллахгүй. Тэгвэл хүн чанарын ухамсаргүй хүн дээр Ариун Сүнс ажиллаж яаж чадах юм бэ? Тэгэх нь бүр ч боломжгүй. Тэгвэл тийм хүмүүс юу хийх ёстой вэ? Тэдэнд дагах зам бий юу? Тэд чин сэтгэлээсээ гэмшиж, үнэнч шударга хүмүүс болох ёстой. Хүн яаж үнэнч шударга болох вэ? Нэгдүгээрт, зүрх сэтгэлээ Бурханд нээх ёстой, Бурханаас үнэнийг эрж хайх ёстой; үнэнийг ойлгосныхоо дараа хэрэгжүүлэх ёстой. Дараа нь чи Бурханы зохицуулалтыг дуулгавартай дагаж, Бурханд өөрийгөө хариуцуулах ёстой. Ийм л маягаар чи Бурханы магтаалыг хүртэнэ. Чи эхлээд хувийн нэр хүнд, нэрэлхүү зангаа хойш тавьж, хувийн ашиг сонирхлоо орхих ёстой. Юуны түрүүнд тэдгээрийг хойш тавих гэж хичээ, хойш тавьчихсаныхаа дараа бүхий л бие, сэтгэлээ үүрэгтээ болон Бурханыг гэрчлэх ажилд зориул, тэгээд Бурхан чамайг хэрхэн залж чиглүүлэхийг, дотор чинь амар тайван, баяр хөөр бий болох эсэхийг, чамд ийм нотолгоо байгаа эсэхийг хар. Чи эхлээд үнэн сэтгэлээсээ гэмшиж, Бурханд өөрийгөө тушааж, зүрх сэтгэлээ Бурханд нээж, эрхэмлэдэг зүйлсээ хойш тавих ёстой. Хэрвээ чи тэдгээртэй зууралдсаар байх зуураа Бурханд хүсэлт тавих юм бол Ариун Сүнсний ажлыг олж авч чадах уу? Ариун Сүнсний ажил болзолтой байдаг бөгөөд Бурхан бол ёрын мууг үзэн яддаг, ариун Бурхан билээ. Хэрвээ хүмүүс үргэлж эдгээр зүйлтэй зууралдаж, өөрсдийгөө Бурханд байнга хаалттай байлгаж, Бурханы ажил болон удирдамжийг голдог бол Бурхан тэдэн дээр ажиллахаа болино. Бурхан хүн бүр дээр ажиллах ёстой юм биш, эсвэл Тэр чамайг албадан энэ, тэрийг хийлгэдэг юм биш. Тэр чамайг хүчилдэггүй. Муу ёрын сүнсний ажил нь хүмүүсийг албадан энэ, тэрийг хийлгэж, тэр ч бүү хэл, хүмүүсийг эзэмдэж, хянах явдал юм. Ариун Сүнс тун зөөлөн ажилладаг; Тэр чамайг хөдөлгөдөг ба чи үүнийг мэдэрдэггүй. Чи зүгээр л өөрийн мэдэлгүй ямар нэг зүйл ойлгож, ухаарчихсан юм шиг санагддаг. Ариун Сүнс хүмүүсийг ингэж хөдөлгөдөг ба хэрвээ тэд дуулгавартай дагах юм бол үнэхээр гэмшиж чадна гэдгээ мэдэж авна.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Бурханд чин сэтгэлээ өг, тэгвэл чи үнэнийг олж авч чадна”-аас эш татав

Хүмүүс сэтгэлийнхээ гүнд сөрөг, сул дорой байдал, сэтгэлийн хямрал, эмзэг байдал; байнгын өөдгүй санаархал; эсвэл нэр хүнд, аминч хүсэл, өөрсдийн ашиг сонирхолд үргэлж автах явдал гэсэн нэлээд хэдэн муу байдал өвөрлөдөг; эсвэл тэд өөрсдийгөө хэв чанар муутай, зарим төрлийн сөрөг байдалтай гэж боддог. Тувт эдгээр байдалд амьдрахад Ариун Сүнсний ажлыг олж авахад чамд маш хэцүү. Хэрвээ Ариун Сүнсний ажлыг олж авахад бэрхшээлтэй байдаг бол чи дотроо тун цөөн эерэг зүйл агуулах бөгөөд үнэнийг олж авахад бэрх байх болно. Хүмүүс үргэлж сэтгэлийн тэнхээндээ найдан тэвчээр гаргаж, ийм тийм маягаар биеэ барьдаг боловч тэдгээр сөрөг, тааламжгүй байдлаас өөрсдийгөө ангижруулж мөн л чаддаггүй. Үүний нэг хэсэг нь хүний учир шалтгаанаас болдог; хүмүүс өөрсдөд нь тохирох хэрэгжүүлэлтийн замыг олж чаддаггүй. Өөр нэг шалтгаан буюу бас нэг томоохон шалтгаан гэвэл, хүмүүс үргэлж эдгээр сөрөг, уруудаж доройтох байдалд ордог бөгөөд Ариун Сүнс ажилладаггүй. Тэр тэдэнд хааяа гэгээрэл өгдөг байлаа ч гэсэн тэдэн дээр том ажил хийдэггүй. Тиймээс арга хэмжээ авахад хүмүүсээс асар их хичээл чармайлт шаардагддаг бөгөөд ямар нэг зүйлийг харж, ойлгоход тэдэнд хэцүү байдаг. Хэтэрхий олон сөрөг, тааламжгүй зүйл чиний доторх бүх орон зайг эзэлсэн учраас гэгээрэл, гэрэлтүүлэлт олж авах чамд хэцүү, гэрэлтэй байх тун хэцүү байдаг. Хэрвээ хүн Ариун Сүнсний гэгээрлийг хүртэж чадахгүй бол, Ариун Сүнсний ажлыг олж авч чадахгүй бол эдгээр байдлыг орхиж чадахгүй ба эдгээр сөрөг байдлыг өөрчилж чадахгүй; Ариун Сүнс ажиллахгүй бөгөөд чи урагшлах зам олж чадахгүй. Ийм хоёр шалтгаанаар эерэг, хэвийн байдалд ороход чамд хэцүү байдаг. Чи үүргээ биелүүлэхдээ ихийг тэвчиж, шаргуу ажилладаг хэдий ч, асар их хичээл чармайлт зарцуулж, гэр орон, ажил мэргэжлээ орхиж, бүх юмыг бүрмөсөн орхиж чаддаг хэдий ч дотоод байдал чинь үнэндээ бас л өөрчлөгдөөгүй. Үнэнийг хэрэгжүүлж, үнэн-бодит байдалд ороход чинь хэтэрхий олон ээдрээ бартаа чамайг барьсан хэвээр байдаг. Чиний доторх орон зайг янз бүрийн зүйл дүүргэдэг: Хувийн үзэл, төсөөлөл, мэдлэг, амьдралын гүн ухаан, түүнчлэн сөрөг зүйлс, аминч хүсэл, хувийн ашиг сонирхол, нэр хүндийн тухай санаа зовнил, бусадтай хийдэг маргаан. Хүмүүсийн дотор ямар ч эерэг зүйл байдаггүй. Тэдний тархи толгой сөрөг, тааламжгүй бодлоор дүүрэн; энэ нь хэний ч үгүйсгэж чадахгүй баримт юм. Тэдний зүрх сэтгэлийг сатанлаг зүйлс дүүргэж, эзэмдсэн. Хэрвээ чи эдгээр зүйлийг арилгахгүй бол, эдгээр байдлаас өөрийгөө ангижруулж чадахгүй бол, хүүхдийн жинхэнэ төрхтэй—цайлган, цовоо цолгин, гэнэн, чин сэтгэлтэй, цэвэр ариун—болон өөрчлөгдөж чадахгүй бол, мөн Бурханы өмнө очихгүй бол үнэнийг олж авахад маш хэцүү байх болно.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Бурханд чин сэтгэлээ өг, тэгвэл чи үнэнийг олж авч чадна”-аас эш татав

Тайлбар:

а. Эх бичвэрт “сургаалт үлгэрийн” гэх хэллэг байдаггүй.

Өмнөх: 1. Ариун Сүнсний ажил болон муу ёрын сүнсний ажлын хоорондох үндсэн ялгаа юу вэ?

Дараах: 3. Хүн Ариун Сүнсний ажлыг хэрхэн олж авч болох тухай

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх