32. Ухаалаг охидод ямар шагнал өгөгддөг вэ? Мунхаг охид гамшигт унах уу?

Холбогдолтой Бурханы үг:

“Ариун Сүнсний ажлыг дагах” гэдэг нь Бурханы өнөөгийн хүслийг ойлгож, Бурханы өнөөгийн шаардлагын дагуу үйлдэх чадвартай байж, өнөөдрийн Бурханыг дуулгавартай дагаж, Бурханы хамгийн шинэ айлдварын дагуу орох гэсэн үг юм. Зөвхөн энэ л Ариун Сүнсний ажлыг дагаж, Ариун Сүнсний урсгалд байдаг хүн юм. Тийм хүмүүс Бурханд сайшаагдаж, Бурханыг харж чаддаг төдийгүй Бурханы хамгийн сүүлийн үеийн ажлаас Бурханы зан чанарыг мэдэж, мөн хүний үзэл, дуулгаваргүй байдал, уг чанар болон мөн чанарыг мэдэж чаддаг; түүнчлэн тэд үйлчлэлийнхээ үеэр өөрсдийн зан чанарыг аажмаар өөрчилж чаддаг. Ийм хүмүүс л Бурханыг олж авах чадвартай, үнэн замыг үнэхээр олсон хүмүүс юм. Ариун Сүнсний ажлаар таягдан хаягдсан хүмүүс нь бүгд Бурханы хамгийн сүүлийн үеийн ажлыг дагаж чаддаггүй, харин үүнээс урвадаг хүмүүс юм. Тийм хүмүүс Бурханыг илт эсэргүүцдэг нь Бурхан шинэ ажил хийснээс болдог, мөн Бурханы дүр, өөрсдийнх нь үзэлд байдаг Бурханы дүрээс өөр байгаагаас болдог—иймээс тэд Бурханыг илт эсэргүүцэж, шүүн, улмаар Бурхан тэднийг жигшин голоход хүрдэг. Бурханы хамгийн сүүлийн үеийн ажлын талаарх мэдлэгийг эзэмших нь амархан хэрэг биш боловч хэрвээ хүмүүс Бурханы ажилд санаатайгаар дуулгавартай байж, Бурханы ажлыг эрж хайвал тэд Бурханыг харах боломжтой байх ба Ариун Сүнсний хамгийн шинэ удирдамжийг олж авах боломжтой байх болно. Бурханы ажлыг зориуд эсэргүүцдэг хүмүүс Ариун Сүнсний гэгээрлийг эсвэл Бурханы удирдамжийг хүлээн авч чадахгүй; тиймээс хүмүүс Бурханы хамгийн сүүлийн үеийн ажлыг хүлээн авч чадах уу эсвэл үгүй юу гэдэг нь Бурханы нигүүлслээс хамаардаг, энэ нь мөн тэдний эрэл хайгуулаас хамаардаг ба тэдний санаа зорилгоос хамаардаг.

Ариун Сүнсний өнөөгийн айлдваруудыг дуулгавартай дагаж чаддаг бүх хүн ерөөгдсөн юм. Тэд өмнө нь ямар байсан нь, эсвэл Ариун Сүнс тэдэн дотор хэрхэн ажилладаг байсан нь хамаагүй—хамгийн сүүлийн үеийн ажлыг олж авсан хүмүүс хамгийн их ерөөгдсөн бөгөөд өнөөдөр хамгийн сүүлийн үеийн ажлыг дагах чадваргүй хүмүүс таягдан хаягддаг. Бурхан шинэ гэрлийг хүлээн зөвшөөрч чадах хүмүүсийг хүсдэг бөгөөд Түүний хамгийн сүүлийн үеийн ажлыг хүлээн зөвшөөрч, мэдэж чадах хүмүүсийг Тэр хүсдэг. Та нар ариун онгон байх ёстой гэж яагаад хэлдэг вэ? Ариун онгон хүн нь Ариун Сүнсний ажлыг эрж хайж, шинэ зүйлийг ойлгож, цаашлаад хуучин үзлээ хойш тавьж, Бурханы өнөөдрийн ажлыг дуулгавартай дагаж чаддаг. Өнөөдрийн шинэ ажлыг хүлээн зөвшөөрсөн энэ бүлэг хүмүүс аль эртнээс Бурханаар урьдчилан тогтоогдсон бөгөөд хүмүүсээс хамгийн ерөөлтэй нь билээ. Та нар Бурханы дуу хоолойг шууд сонсож, Бурханы илрэлтийг хардаг, иймээс тэнгэр газар даяар, эрин үеүдийн туршид хэн ч энэ бүлэг хүмүүс та нараас илүү ерөөгдөөгүй юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы шинэхэн ажлыг мэдэж Бурханы мөрийг дага”-аас

Хаанчлалын эрин үед бие махбодтой болсон Бурханы ажлын алхам бүрийг туулсан үедээ чи олон жилийн итгэл найдвар эцэстээ биелснийг мэдрэх болно. Одоо л чи Бурханыг үнэхээр нүүр тулан харсан гэдгээ мэдрэх болно; одоо л чи Бурханы царайг ширтэж, Бурханы хувийн айлдварыг сонсож, Бурханы ажлын мэргэн ухааныг үнэлж, Бурхан хэчнээн бодитой бөгөөд төгс хүчтэй вэ гэдгийг үнэхээр мэдрэх болно. Өнгөрсөн үеийн хүмүүсийн хэзээ ч харж, эзэмшиж байгаагүй олон зүйлийг олж авсан гэдгээ чи мэдрэх болно. Энэ үед чи Бурханд итгэх гэж юу болох, Бурханы зүрх сэтгэлийн араас явах гэж юу болох талаар тодорхой мэдэх болно. Мэдээж, хэрвээ чи өнгөрсөн үеийн үзэл бодолтой зууралдаж, хоёр дахь удаа бие махбод болсон Бурханыг голж, эсвэл үгүйсгэвэл гар хоосон үлдэж, юуг ч олж авалгүй, эцсийн эцэст Бурханыг эсэргүүцсэн гэмтэй байх болно. Үнэнийг дуулгавартай дагаж, Бурханы ажилд захирагддаг хүмүүс нь хоёр дахь бие махбод болсон Бурхан буюу Төгс Хүчитийн нэрэн дор орох болно. Тэд Бурханы хувийн удирдамжийг хүлээн авч чадах ба илүү их, өндөр үнэнийг олж авч, жинхэнэ хүний амьдралыг хүлээн авах болно. Тэд өнгөрсөн үеийн хүмүүсийн хэзээ ч хараагүй үзэгдлийг харах болно: “Би өөртэй минь ярьсан хоолойн зүг эргэж харахд долоон алтан дэнгийн суурийг үзэв; долоон алтан дэнгийн суурийн голд нь хөлөө хүрсэн өмсгөлтэй, алтан бүсээр цээжээ бүсэлсэн Хүний Хүүгийн дүртэй Нэгэн зогсож байв. Түүний толгой болон үс нь ноос мэт, цас мэт цав цагаан; нүд нь галын дөл мэт; хөл нь зууханд шатсан юм шиг өнгөлсөн гууль адил; дуу хоолой нь их усны шуугиан мэт байлаа. Тэрээр баруун гартаа долоон од барьсан: амнаас нь хоёр талдаа хурц иртэй илд гарсан: царайг нь харвал хүч чадалд нь нар мэт гэрэлтэж байв” (Илчлэл 1:12-16). Энэ үзэгдэл нь Бурханы бүхий л зан чанарын илэрхийлэл бөгөөд Түүний бүхий л зан чанарын тийм илэрхийлэл нь мөн энэ удаад махбод болох үеийн Бурханы ажлын илэрхийлэл юм. Гэсгээлт ба шүүлтийн ширүүн урсгалд хүний Хүү үг хэлснээрээ дамжуулан Өөрийн төрөлх зан чанарыг илэрхийлж, Түүний гэсгээлт, шүүлтийг хүлээн зөвшөөрдөг бүх хүнд хүний Хүүгийн жинхэнэ царайг харах боломж олгож байна. Энэ царай нь Иоханы харсан хүний Хүүгийн царайн үнэн зөв дүрслэл байх болно. (Мэдээж Хаанчлалын эрин үе дэх Бурханы ажлыг хүлээн зөвшөөрдөггүй хүмүүст энэ бүхэн үзэгдэхгүй.) Хүний үгийг ашиглан Бурханы жинхэнэ царайг бүрэн илэрхийлж чадахгүй тул Бурхан Өөрийн жинхэнэ царайг хүнд харуулахын тулд Өөрийн төрөлх зан чанарын илэрхийллийг ашигладаг. Өөрөөр хэлбэл, хүний Хүүгийн төрөлх зан чанарыг мэдэрсэн бүх хүн нь хүний Хүүгийн жинхэнэ царайг харсан, учир нь Бурхан хэтэрхий агуу бөгөөд хүний үг бүрэн илэрхийлж чадахгүй. Нэгэнт хүн Хаанчлалын эрин үе дэх Бурханы ажлын алхам бүрийг туулчихвал, дэнгүүдийн дунд байсан хүний Хүүгийн талаар хэлсэн Иоханы үгийн жинхэнэ утгыг мэдэх болно: Түүний толгой болон үс нь ноос мэт, цас мэт цав цагаан; нүд нь галын дөл мэт; хөл нь зууханд шатсан юм шиг өнгөлсөн гууль адил; дуу хоолой нь их усны шуугиан мэт байлаа. Тэрээр баруун гартаа долоон од барьсан: амнаас нь хоёр талдаа хурц иртэй илд гарсан: царайг нь харвал хүч чадалд нь нар мэт гэрэлтэж байв” (Илчлэл 1:12-16). Тэр үед чи, маш олон үг хэлсэн энэ эгэл махбод нь үнэхээр хоёр дахь удаа бие махбод болсон Бурхан юм гэдгийг ямар ч эргэлзээгүйгээр мэдэх болно. Тэгээд чи хичнээн ерөөлтэй болохоо үнэхээр ухамсарлаж, өөрсдийгөө хамгийн хувьтай нь гэдгийг мэдрэх болно. Чи энэхүү ерөөлийг хүлээн зөвшөөрөхийг хүсэхгүй гэж үү?

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Удиртгал”-аас

Би та нарт хэлье, тэмдгийн улмаас Бурханд итгэгчид бол гарцаагүй устгагдах ангилалд багтдаг. Махбодод эргэн ирсэн Есүсийн үгийг хүлээн зөвшөөрөх чадваргүй хүмүүс бол гарцаагүй тамын үр удам, тэргүүн тэнгэрэлчийн үр хойч, мөнхийн сүйрэлд өртөх ангилалд хамаардаг. Олон хүн Миний хэлсэн зүйлийг тоохгүй байж магад, гэвч Есүс тэнгэрээс цагаан үүлэн дээр бууж ирэхийг хоёр нүдээрээ харах үед чинь зөвт байдлын Нар олон нийтэд үзэгдэнэ гэдгийг Би Есүсийг дагадаг ариун хүмүүс гэгддэг хүн бүрд хэлэхийг хүсэж байна. Есүс тэнгэрээс буун ирж буйг нүдээр үзэх тэр үе чамд маш сэтгэл догдлом мөч байж болох ч, энэ үе бас шийтгүүлэхээр там руу буух үе чинь гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Энэ нь Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөний төгсгөлийг зарлаж, Бурхан сайныг шагнаж, мууг шийтгэх үе байх болно. Учир нь, хүн тэмдгийг харахаас өмнө, үнэний илэрхийлэл л байх үед Бурханы шүүлт дууссан байх болно. Үнэнийг хүлээн зөвшөөрдөг, тэмдгийг эрж хайдаггүй хүмүүс ариусаж, Бурханы сэнтийн өмнө эргэн ирж, Бүтээгчийн тэвэрт орсон байх болно. “Цагаан үүл хөлөглөн ирээгүй Есүс бол хуурамч Христ” хэмээн муйхарлан итгэдэг хүмүүс мөнхийн шийтгэл хүртэнэ, учир нь тэд тэмдэг үзүүлдэг Есүст л итгэдэг, харин хатуу шүүлт зарлан, амийн үнэн замыг гаргадаг Есүсийг хүлээн зөвшөөрдөггүй. Тэгэхээр Есүс цагаан үүлэн дээр ил тодоор эргэн ирэх үедээ л үүнийг шийдвэрлэх болно. Тэд хэтэрхий зөрүүд, өөртөө итгэлтэй, биеэ тоосон. Энэхүү дорой хүмүүс яаж Есүсээр шагнуулж чадах билээ?

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Есүсийн сүнслэг биеийг олж харах үед чинь Бурхан тэнгэр, газрыг шинээр бүтээсэн байх болно”-оос

Христэд үнэхээр итгэдэг бүх хүнийг амиар хангахын тулд Тэр эцсийн өдрүүдэд ирдэг. Энэ ажил нь хуучин эринийг төгсгөж, шинэ эринд оруулахын төлөө байдаг бөгөөд шинэ эринд орох бүх хүний явах ёстой зам юм. Хэрвээ чи хүлээн зөвшөөрч чадахгүй, оронд нь яллаж, доромжилж, хяхаж хавчдаг бол мөнхийн галд шатах тавилантай бөгөөд Бурханы хаанчлалд хэзээ ч орж чадахгүй. Учир нь энэ Христ бол Өөрөө Ариун Сүнсний илэрхийлэл, Бурханы илэрхийлэл, Бурханы газар дэлхий дээрх ажлаа даалгасан Нэгэн билээ. Иймд хэрвээ чи эцсийн өдрүүдийн Христийн хийсэн бүхнийг хүлээн зөвшөөрч чадахгүй бол Ариун Сүнсийг доромжилж байна гэж Би хэлдэг. Ариун Сүнсийг доромжилдог хүмүүсийн амсах ёстой залхаан цээрлүүлэлт бүгдэд тодорхой байдаг. Хэрвээ чи эцсийн өдрүүдийн Христийг эсэргүүцэж, үгүйсгэвэл үр дагаврыг нь өмнөөс чинь үүрч чадах хэн ч байхгүй гэж Би бас хэлдэг. Түүнчлэн энэ өдрөөс хойш Бурханы сайшаалыг хүртэх өөр боломж чамд олдохгүй; чи өөрийгөө аврахыг оролдсон ч Бурханы царайг дахин хэзээ ч харахгүй. Учир нь чиний эсэргүүцдэг зүйл хүн биш, чиний голдог зүйл ямар нэг шалихгүй хүн биш, харин Христ билээ. Чи үүний үр дагаврыг мэдэж байна уу? Чиний хийсэн зүйл чинь жижиг алдаа биш, харин асар том нүгэл үйлдсэн.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Эцсийн өдрүүдийн Христ л хүнд мөнх амийн замыг өгч чадна”-аас

Лавлагаанд зориулсан номлол, нөхөрлөлийн эшлэлүүд:

Эцсийн өдрүүдэд Бурхан бие махбодтой болдог ба Бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн ажлыг гүйцэтгэж, Түүний дуу хоолойг сонсож, сэнтийнийх нь өмнө эргэн ирдэг бүх хүнийг ариусган төгс болгож, тэднийг ялагчдын бүлэг болгон үгээ айлдаж, ярихын тулд хүмүүсийн дунд нууцаар бууж ирдэг. Тэгээд Бурхан агуу гай гамшгийг авчирч эцсийн өдрүүдийн Бурханы шүүлтийг хүлээн авдаггүй тэдгээр хүмүүсийг бүгдийг нь цэвэршүүлж гэсгээдэг. Үүний дараа Бурхан бүх хүмүүсийн өмнө нээлттэйгээр илрэхээр үүл хөлөглөн бууж ирэх болно. Энэ нь Илчлэл 1:7 дахь зөгнөлийг бүрэн биелүүлэх болно. “Харагтун, Тэр үүлсийн хамт ирнэ; нүд бүр Түүнийг харна, Түүнийг жадалсан хүмүүс ч бас харна: газар дэлхийн бүх овог Түүнээс болж гашуудна.” Эзэн үүл хөлөглөн бууж ирэхэд Түүнийг жадалсан тэдгээр хүмүүс Түүнийг харсаар байх уу? Түүнийг жадалсан хүмүүс нь хэн бэ? Зарим нь тэд Эзэн Есүсийг загалмайд цовдолсон хүмүүс гэж хэлдэг. Үнэхээр тийм хэрэг болсон юм уу? Бурхан аль эрт Эзэн Есүсийг загалмайд цовдолсон хүмүүсийг харааж устгаагүй гэж үү? Бодит байдал дээр Түүнийг жадалсан хүмүүс бол бие махбодтой болсон Бурхан эцсийн өдрүүдэд ажиллахаар нууцаар бууж ирсэн тэр үед Бурханы дуу хоолойг эрж хайдаггүй мөн Төгс Хүчит Бурханыг яллаж эсэргүүцдэг хүмүүс юм. Тэр үед л тэд тэдний эсэргүүцэж ялладаг байсан Төгс Хүчит Бурхан яг үнэндээ бол эдгээр жилүүдэд тэдний хүсэн хүлээсэн Аврагч Есүс болохыг харах болно. Тэд цээжээ цохин цурхиран уйлж шүдээ хавирах ба. Зөвхөн Бурханы дуу хоолойг сонсдог ухаалаг охид л Эзэний эргэн ирэлтийг угтах боломжтой болж, Хурганы хуримын зоогонд оролцохоор Бурханы хаан ширээний өмнө хүргэгдэх ба ялагчид болохоор Бурханаар төгс болгогдох болно. Энэ нь Илчлэл 14:4 дэх зөгнөлийг биелүүлдэг. “Тэд бол эмсээр бузарлагдаагүй хүмүүс юм; учир нь тэд ариун билээ. Тэд бол Хургыг хаашаа ч явсан дагадаг хүмүүс юм. Тэднийг Бурхан болон Хурганы анхны үр жимс болгон хүмүүсийн дундаас золин аварчээ.” Зөвхөн Эзэн үүл хөлөглөн бууж ирнэ гэсэн үзэлдээ баригдаж эцсийн өдрүүдийн Бурханы ажлыг эрж хайн судалдаггүй тэдгээр хүмүүсийг мунхаг охид гэж тооцдог. Ялангуяа Төгс Хүчит Бурханыг хэрцгийгээр эсэргүүцэж ялладаг тэдгээр хүмүүс нь эцсийн өдрүүдэд Бурханы ажлаар илчлэгдсэн фарисайчууд ба Христийг эсэргүүцэгчид юм. Тэд бүгд Бурханыг дахин загалмайд цовдолсон хүмүүс юм. Эдгээр хүмүүс бүгд агуу гай гамшигт унах ба шийтгэл хүртэх болно.

Хаанчлалын сайн мэдээний тухай сонгодог асуулт, хариултаас

Өнөөдөр Бурханы үг түгж, гэрчлэгдсэн бөгөөд та нар бол бүх улс үндэстэн, бүх бүс нутгаас Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрсөн эхний бүлэг хүмүүс юм. Та нар хамгийн ерөөлтэй. … Нэгдүгээрт, Эзэн Есүс эргэн ирж, хүний Хүүгийн дүрээр бие махбодтой болоод эцсийн өдрүүдэд үнэнийг илэрхийлж, шүүлтийн ажлаа хийж байгаа гэдгийг харсан учраас та нар Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрсөн. Тэгвэл хүлээн зөвшөөрсөн гэдэг нь та нар өргөгдсөн, Бурханы өмнө өргөгдсөн гэсэн үг юм. Та нар Эзэнтэй уулзахын тулд агаарт өргөгджээ. Энэ “агаар” гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ? Хүмүүсийг олж авахын тулд сайн мэдээг түгээх, онлайнаар үг хэлэх нь “агаарт” байгаа хэрэг биш үү? “Агаар” хаана байдаг вэ? “Агаар” бол зүйрлэл бөгөөд бид тэнгэрт байна уу, эсвэл газар дээр байна уу гэсэн асуултыг төлөөлдөг. Чухамдаа гэвэл бид газар дээр байгаа ч Бурханы дэргэдэх амьдралыг эдэлж, мөн сэнтийгээс урсдаг амийн голын ус болох Бурханы үгийг идэж уудаг тул гурав дахь тэнгэрт байгаа мэт амьдардаг. Үүний бодит ач холбогдлын дагуу бол бид хаана байна вэ? Тэнгэрт үү, эсвэл газар дээр үү? Хэлэхэд хэцүү учраас үүнийг дүрслэхийн тулд бид “агаарт” гэдгийг ашигладаг. Өнөөдөр та нар Хургатай хамт зоог барихын тулд Бурханы сэнтийн өмнө өргөгдсөн нь Бурхантай хамт зоог барьж буй хэрэг юм. Хоёрдугаарт, та нар эцсийн өдрүүдэд Бурханаар төгс болгуулах боломжийг олж авсан. Хэрвээ та нар Христийн суудлын өмнөх шүүлт, гэсгээлтээр дамжуулан ариусгагдаж, төгс болгуулбал Бурханы сайшаалыг хүртэх эрхтэй байх болно. Ямар их ерөөл вэ! Үе үеийн ариун хүмүүсийн хүсэн эрмэлздэг байсан ч ихэнхийнх нь авч чадаагүй зүйлийг бид хүртлээ. Бид хамгийн хувьтай биш гэж үү? Гуравдугаарт, бид Бурханы шүүлт гэсгээлт, засалт харьцалт, цээрлүүлэлт сахилгажуулалтыг туулж байна. Хэдийгээр зүрх сэтгэлдээ бага зэрэг зовж, эхэндээ ичиж зовмоор санагдаж болох ч эцэст нь бид ямар нэг зүйлд хүрнэ. Өөрөөр хэлбэл, бид ариусаж, үнэнийг ойлгон, Бурханыг мэдэх үр дүнд хүрнэ. Цээрлүүлэгдэж байхдаа бид нэр төр, нэр нүүрээ хойш тавьж, нүүрээрээ газар унан мөргөж, гашуунаар уйлан, нүглээ улайж, гэмшдэг ч хэсэг зуур ийм цэвэршүүлэлт туулсныхаа дараа жинхэнэ хүний төрхийг амьдран харуулж эхэлдэг. Бид улам бүр ухаалаг болж, мөс чанар маань сэрж, сүнс маань гэрэлтэж, Бурханыг хардаг. Бид энэ замд бүрэн итгэлтэй болж, бидний зам улам гэгээлэг болоод, эцэст нь бид төгс болгуулах замд орж, ялагчид болдог. Ялагчид болно гэдэг юу гэсэн үг вэ? Энэ нь агуу гамшгийн зовлонг туулахгүй гэсэн утгатай; гамшиг ирэх үед “Мянган хүн дэргэд чинь унаж, арван мянган хүн баруун гар талд чинь унана; гэвч энэ гамшиг чиний ойр очихгүй” (Дуулал 91:7). Энэ чинь агуу ерөөл биш гэж үү? Үл итгэгчид болон шашны хүмүүс гамшигт унана, харин бид гамшгийн дунд байгаа мэт харагдаж болох ч Бурхан бидэнтэй хамт байх тул гамшиг бидэнд тохиолдохгүй. Хэрвээ та нар үнэнийг үнэхээр олж авсан бол үхлийг амсахгүй гэдгийг Би хэлье. Энэ үг үнэн. Хамгийн агуу ерөөл буюу Бурханы эцсийн өдрүүдийн амлалт бидэн дээр биелэх болно.

Амийн оролтын тухай номлол ба нөхөрлөл, 130-р дэвтэр -ээс

Өмнөх: 31. Ухаалаг охид гэж юу вэ? Мунхаг охид гэж юу вэ?

Дараах: 33. Гамшгаас өмнө өргөгдөх гэж юу вэ? Гамшгийн өмнө бий болсон ялагч гэж юу вэ?

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

4. Хүн Бурханы нэрийн ач холбогдлыг мэдэхгүй байх юм уу Бурханы шинэ нэрийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байх асуудлын шинж чанар юу вэ?

Хэрэв хүн зөвхөн "Ехова бол Бурхан", "Есүс бол Христ" гэсэн зөвхөн нэг эрин үед хэрэглэгдэх үнэнийг дагах аваас хүн хэзээ ч Ариун Сүнсний ажлыг дагаж дийлэхгүйгээр барахгүй үүрд Ариун Сүнсний ажлыг олж авах чадваргүй байх болно.

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх