32. Ухаалаг охидод ямар шагнал өгөгддөг вэ? Мунхаг охид гамшигт унах уу?

Холбогдох Бурханы үг:

“Ариун Сүнсний ажлыг дагах” гэдэг нь Бурханы өнөөгийн хүслийг ойлгож, Бурханы өнөөгийн шаардлагын дагуу үйлдэж чаддаг байж, өнөөдрийн Бурханд захирагдаж, Түүнийг дагаж, Бурханы хамгийн шинэ айлдваруудын дагуу орж чаддаг байна гэсэн үг юм. Зөвхөн энэ л Ариун Сүнсний ажлыг дагадаг, Ариун Сүнсний урсгалд байдаг хүн юм. Тийм хүмүүс Бурханы сайшаалыг хүртэж, Бурханыг харж чаддаг төдийгүй хамгийн сүүлийн үеийн ажлаас нь Бурханы зан чанарыг мэдэж, хүний үзэл, дуулгаваргүй байдал, уг чанар болон мөн чанарыг мэдэж чаддаг; түүнчлэн тэд үйлчлэлийнхээ үеэр өөрсдийн зан чанарыг аажмаар өөрчилж чаддаг. Ийм хүмүүс л Бурханыг олж авах чадвартай, үнэн замыг үнэхээр олсон хүмүүс юм. Ариун Сүнсний ажлаар таягдан хаягдсан хүмүүс бүгдээрээ Бурханы хамгийн сүүлийн үеийн ажлыг дагаж чаддаггүй, харин Бурханы хамгийн сүүлийн үеийн ажилд тэрсэлдэг хүмүүс юм. Тийм хүмүүс Бурханыг илт эсэргүүцдэг нь Бурхан шинэ ажил хийснээс болдог, мөн Бурханы дүр, өөрсдийнх нь үзэлд байдаг дүрээс өөр байгаагаас болдог—иймээс тэд Бурханыг илт эсэргүүцэж, шүүж, улмаар Бурхан тэднийг жигшин голоход хүрдэг. Бурханы хамгийн сүүлийн үеийн ажлын талаар мэдэх нь амархан хэрэг биш боловч хэрвээ хүмүүс Бурханы ажлыг дуулгавартай дагаж, Бурханы ажлыг эрж хайх санаатай байвал Бурханыг харж, Ариун Сүнсний шинэхэн удирдамжийг олж авах боломжтой байх болно. Бурханы ажлыг зориуд эсэргүүцдэг хүмүүс Ариун Сүнсний гэгээрэл юм уу Бурханы удирдамжийг хүлээн авч чадахгүй. Тиймээс хүмүүс Бурханы хамгийн сүүлийн үеийн ажлыг хүлээн авч чадах уу, үгүй юу гэдэг нь Бурханы нигүүлслээс хамаардаг, мөн тэдний эрэл хайгуул болон санаа зорилгоос хамаардаг.

Ариун Сүнсний өнөөгийн айлдваруудыг дуулгавартай дагаж чаддаг бүх хүн ерөөгддөг. Тэд өмнө нь ямар байсан, эсвэл Ариун Сүнс тэдэн дотор хэрхэн ажилладаг байсан нь хамаагүй—Бурханы хамгийн сүүлийн үеийн ажлыг олж авсан хүмүүс хамгийн их ерөөгддөг бөгөөд өнөөдөр хамгийн сүүлийн үеийн ажлыг дагаж чаддаггүй хүмүүс таягдан хаягддаг. Бурхан шинэ гэрлийг хүлээн зөвшөөрч чаддаг хүмүүсийг хүсдэг бөгөөд Өөрийнх нь хамгийн сүүлийн үеийн ажлыг хүлээн зөвшөөрдөг, мэддэг хүмүүсийг хүсдэг. Та нарыг ухаалаг охид байх ёстой гэж яагаад хэлдэг вэ? Ухаалаг охид Ариун Сүнсний ажлыг эрж хайж, шинэ зүйлсийг ойлгож, цаашлаад хуучин үзлээ хойш тавьж, Бурханы өнөөдрийн ажлыг дуулгавартай дагаж чаддаг. Өнөөдрийн шинэ ажлыг хүлээн зөвшөөрдөг энэ бүлэг хүмүүсийг Бурхан аль эрт урьдчилан тогтоосон бөгөөд хамгийн их ерөөгдсөн хүмүүс билээ. Та нар Бурханы дуу хоолойг шууд сонсож, Бурханы илрэлтийг хардаг, иймээс тэнгэр газар даяар, эрин үеүдийн туршид хэн ч энэ бүлэг хүмүүс та нараас илүү ерөөгдөөгүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы шинэхэн ажлыг мэдэж, Түүний мөрийг дага”-аас эш татав

Хаанчлалын эрин үед бие махбодтой болсон Бурханы ажлын алхам бүрийг туулсан үедээ чи олон жил тээсэн итгэл найдвар чинь эцэстээ биелснийг мэдрэх болно. Одоо л чи Бурханыг үнэхээр нүүр тулан харсан гэдгээ мэдэрнэ; одоо л Бурханы царайг ширтэж, Бурханы хувийн айлдварыг сонсож, Бурханы ажлын мэргэн ухааныг ойлгож, Бурхан хэчнээн бодитой бөгөөд төгс хүчтэй болохыг үнэхээр мэдэрсэн гэж чамд санагдана. Өнгөрсөн үеийн хүмүүсийн хэзээ ч харж, эзэмшиж байгаагүй олон зүйлийг олж авсан гэдгээ чи мэдэрнэ. Энэ үед чи Бурханд итгэх гэж юу болох, Бурханы хүсэлд нийцэх гэж юу болох талаар тодорхой мэднэ. Мэдээж, хэрвээ чи өнгөрсөн үеийн үзэл бодолтой зууралдаж, хоёр дахь удаагаа бие махбодтой болсон Бурханы тухай баримтыг голж, эсвэл үгүйсгэвэл юу ч олж авалгүй гар хоосон үлдээд, эцэст нь Бурханыг эсэргүүцсэн гэмтэй гэж хэлүүлнэ. Үнэнийг дуулгавартай дагаж, Бурханы ажилд захирагддаг хүмүүс хоёр дахь удаагаа бие махбодтой болсон Бурхан—Төгс Хүчитийн нэрэн дор орно. Тэд Бурханы хувийн удирдамжийг хүлээн авч, илүү их, илүү өндөр үнэнийг олж авч, бас жинхэнэ амьдралыг хүлээн авч чадна. Тэд өнгөрсөн үеийн хүмүүсийн хэзээ ч харж байгаагүй үзэгдлийг харна: “Би өөртэй минь ярьсан хоолойн зүг эргэж хараад долоон алтан дэнгийн суурийг үзэв; долоон алтан дэнгийн суурийн голд нь хөлөө хүрсэн өмсгөлтэй, алтан бүсээр цээжээ бүсэлсэн хүний Хүүгийн дүртэй Нэгэн зогсож байв. Түүний толгой болон үс нь ноос мэт, цас мэт цав цагаан; нүд нь галын дөл мэт; хөл нь зууханд шатааж өнгөлсөн гууль адил; дуу хоолой нь их усны шуугиан мэт байлаа. Тэрээр баруун гартаа долоон од барьсан: амнаас нь хоёр талдаа хурц иртэй илд гарсан: царайг нь харвал хурц нар мэт гэрэлтэж байв” (Илчлэл 1:12–16). Энэ үзэгдэл нь Бурханы бүхий л зан чанарын илэрхийлэл бөгөөд Түүний бүхий л зан чанарын илэрхийлэл нь бас энэ удаа бие махбодтой болсон Бурханы ажлын илэрхийлэл юм. Гэсгээлт, шүүлтийн урсгалд хүний Хүү айлдвараараа дамжуулан төрөлх зан чанараа илэрхийлж, Түүний гэсгээлт, шүүлтийг хүлээн авдаг бүх хүнд хүний Хүүгийн жинхэнэ царайг харах боломж олгодог нь Иоханы харсан хүний Хүүгийн нүүр царайн үнэн зөв дүрслэл юм. (Мэдээж, Хаанчлалын эрин үе дэх Бурханы ажлыг хүлээн авдаггүй хүмүүст энэ бүхэн үзэгдэхгүй.) Хүний хэлийг ашиглан Бурханы жинхэнэ нүүр царайг бүрэн илэрхийлж чадахгүй тул Бурхан Өөрийн жинхэнэ царайг хүнд харуулахын тулд төрөлх зан чанараа илэрхийлэх аргыг ашигладаг. Өөрөөр хэлбэл, хүний Хүүгийн төрөлх зан чанарыг ойлгосон бүх хүн нь хүний Хүүгийн жинхэнэ царайг харсан билээ, учир нь Бурхан дэндүү агуу бөгөөд хүний хэлээр бүрэн илэрхийлэх аргагүй. Хүн Хаанчлалын эрин үе дэх Бурханы ажлын алхам бүрийг туулмагцаа дэнгүүдийн дундах хүний Хүүгийн талаар хэлсэн Иоханы үгийн жинхэнэ утгыг мэднэ: “Түүний толгой болон үс нь ноос мэт, цас мэт цав цагаан; нүд нь галын дөл мэт; хөл нь зууханд шатааж өнгөлсөн гууль адил; дуу хоолой нь их усны шуугиан мэт байлаа. Тэрээр баруун гартаа долоон од барьсан: амнаас нь хоёр талдаа хурц иртэй илд гарсан: царайг нь харвал хурц нар мэт гэрэлтэж байв.” Тэр үед чи, маш олон үг хэлсэн энэ эгэл махбод нь хоёр дахь удаа бие махбод болсон Бурхан гарцаагүй мөн гэдгийг ямар ч эргэлзээгүйгээр мэднэ. Түүнчлэн, хэчнээн их ерөөгдсөнөө үнэхээр мэдэрч, хамгийн хувьтай хүн гэдгээ мэдэрнэ. Чи энэхүү ерөөлийг хүлээн авахыг хүсэхгүй байна гэж үү?

Үг нь махбодоор илэрсэн номын Өмнөх үг-ээс эш татав

Би та нарт хэлье, тэмдгийн улмаас Бурханд итгэдэг хүмүүс бол гарцаагүй устгагдах ангилалд багтдаг. Махбодоор эргэн ирсэн Есүсийн үгийг хүлээн зөвшөөрөх чадваргүй хүмүүс бол гарцаагүй тамын үр удам, тэргүүн тэнгэрэлчийн үр хойч, мөнхийн сүйрэлд өртөх ангилал юм. Олон хүн Миний хэлсэн зүйлийг тоохгүй байж магад, гэвч Есүс тэнгэрээс цагаан үүлэн дээр бууж ирэхийг хоёр нүдээрээ харах үед чинь зөвт байдлын Нар олон нийтэд үзэгдэнэ гэдгийг Би Есүсийг дагадаг ариун хүмүүс гэгддэг хүн бүрд хэлэхийг хүсэж байна. Есүс тэнгэрээс буун ирж буйг нүдээр үзэх тэр үе чамд маш сэтгэл догдлом мөч байж болох ч энэ үе бас шийтгүүлэхээр там руу буух үе чинь гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Энэ нь Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөний төгсгөлийн цаг үе байх бөгөөд Бурхан сайныг шагнаж, мууг шийтгэх үе байх болно. Учир нь, хүн тэмдгийг харахаас өмнө, үнэний илэрхийлэл л байх үед Бурханы шүүлт дууссан байх болно. Үнэнийг хүлээн авдаг, тэмдгийг эрж хайдаггүй хүмүүс ариусаж, Бурханы сэнтийн өмнө эргэн ирж, Бүтээгчийн тэвэрт орсон байх болно. “Цагаан үүл хөлөглөн ирээгүй Есүс бол хуурамч Христ” хэмээн муйхарлан итгэдэг хүмүүс мөнхийн шийтгэл хүртэнэ, учир нь тэд тэмдэг үзүүлдэг Есүст л итгэдэг, харин хатуу шүүлт зарлан, амийн үнэн замыг гаргадаг Есүсийг хүлээн зөвшөөрдөггүй. Тэгэхээр Есүс цагаан үүлэн дээр ил тодоор эргэн ирэх үедээ л үүнийг шийдвэрлэх болно. Тэд хэтэрхий зөрүүд, өөртөө итгэлтэй, биеэ тоосон. Иймэрхүү өөдгүй хүмүүс яаж Есүсээр шагнуулж чадах билээ?

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Есүсийн сүнслэг биеийг харах үед чинь Бурхан тэнгэр, газрыг шинээр бүтээсэн байх болно”-оос эш татав

Христэд үнэхээр итгэдэг бүх хүнийг амиар хангахын тулд Тэр эцсийн өдрүүдэд ирсэн. Энэ ажил нь хуучин эринийг төгсгөж, шинэ эринд орохын төлөө байдаг бөгөөд Түүний ажил бол шинэ эринд орох бүх хүний явах ёстой зам юм. Хэрвээ чи хүлээн зөвшөөрч чадахгүй, оронд нь яллаж, доромжилж, бүр хяхаж хавчдаг бол мөнхийн галд шатах тавилантай бөгөөд Бурханы хаанчлалд хэзээ ч орж чадахгүй. Учир нь энэ Христ бол Өөрөө Ариун Сүнсний илэрхийлэл, Бурханы илэрхийлэл, Бурханы газар дэлхий дээрх ажлаа даалгасан Нэгэн билээ. Иймд хэрвээ чи эцсийн өдрүүдийн Христийн хийсэн бүхнийг хүлээн зөвшөөрч чадахгүй бол Ариун Сүнсийг доромжилж байна гэж Би хэлнэ. Ариун Сүнсийг доромжилдог хүмүүсийн амсах ёстой залхаан цээрлүүлэлт бүгдэд тодорхой байдаг. Хэрвээ чи эцсийн өдрүүдийн Христийг эсэргүүцэж, голбол үр дагаврыг нь өмнөөс чинь үүрч чадах хэн ч байхгүй гэж Би бас хэлдэг. Түүнчлэн энэ өдрөөс хойш Бурханы сайшаалыг хүртэх өөр боломж чамд олдохгүй; чи өөрийгөө аврахыг оролдсон ч Бурханы царайг дахин хэзээ ч харахгүй. Учир нь чиний эсэргүүцдэг зүйл хүн биш, чиний голдог зүйл ямар нэг шалихгүй хүн биш, харин Христ билээ. Чи үүний үр дагавар юу байхыг мэдэж байна уу? Чи жижиг алдаа гаргасан биш, харин асар том нүгэл үйлдсэн байх болно.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Эцсийн өдрүүдийн Христ л хүнд мөнх амийн замыг өгч чадна”-аас эш татав

Лавлагаанд зориулсан номлол, нөхөрлөлийн эшлэлүүд:

Эцсийн өдрүүдэд Бурхан бие махбодтой болж, үг хэлж, айлдахаар хүмүүсийн дунд нууцаар буун ирж, Бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн ажил гүйцэтгэж, Өөрийнх нь дуу хоолойг сонсож, сэнтийнх нь өмнө эргэн ирдэг бүх хүнийг ариусгаж, төгс болгож, тэднийг ялагчдын бүлэг болгодог. Тэгээд Бурхан агуу гамшгийг авчирч, Бурханы эцсийн өдрүүдийн шүүлтийг хүлээн авдаггүй хүмүүсийг бүгдийг нь цэвэршүүлж, гэсгээдэг. Үүний дараа Бурхан бүх хүний өмнө ил тод харагдахаар үүл хөлөглөн бууж ирнэ. Тэр нь Илчлэл 1:7 дахь зөгнөлийг бүрэн биелүүлдэг: “Харагтун, Тэр үүлсийн хамт ирнэ; нүд бүр Түүнийг харна, Түүнийг жадалсан хүмүүс ч бас харна: газар дэлхийн бүх овог Түүнээс болж гашуудна.” Эзэн үүл хөлөглөн бууж ирэхэд Түүнийг жадалсан хүмүүс Түүнийг харж мөн л чадах уу? Түүнийг жадалсан хүмүүс нь яг хэн юм бэ? Тэд бол Эзэн Есүсийг загалмайд цовдолсон хүмүүс гэж зарим нь хэлдэг. Үнэхээр тийм гэж үү? Эзэн Есүсийг загалмайд цовдолсон хүмүүсийг Бурхан аль эрт харааж, устгаагүй гэж үү? Бодит байдал дээр Түүнийг жадалсан хүмүүс бол бие махбодтой болсон Бурханыг эцсийн өдрүүдэд ажиллахаар нууцаар бууж ирсэн байх хугацаанд Бурханы дуу хоолойг эрж хайдаггүй, Төгс Хүчит Бурханыг яллаж, эсэргүүцдэг хүмүүс юм. Тэр үед тэд өөрсдийнх нь эсэргүүцэж, ялладаг байсан Төгс Хүчит Бурхан яг үнэндээ энэ олон жил хүсэн хүлээсэн Аврагч Есүс нь болохыг харна. Тэд цээжээ дэлдэн, цурхиран уйлж, шүдээ хавирна. Бурханы дуу хоолойг сонсдог ухаалаг охид л Эзэнийг эргэн ирэхэд угтах боломжтой байж, Хурганы хуримын зоогт оролцохоор Бурханы сэнтийн өмнө хүргэгдэж, ялагчид болж Бурханаар төгс болгуулж чадна. Энэ нь Илчлэл 14:4 дэх “Тэд бол эмсээр бузарлагдаагүй хүмүүс юм; учир нь тэд ариун билээ. Тэд бол Хургыг хаашаа ч явсан дагадаг хүмүүс юм. Тэднийг Бурхан болон Хурганы анхны үр жимс болгон хүмүүсийн дундаас золин аварчээ” гэх зөгнөлийг биелүүлдэг. Эзэн үүл хөлөглөн бууж ирнэ гэсэн үзэлтэйгээ зууралддаг ч Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг эрж хайж, судалдаггүй хүмүүсийг мунхаг охид гэж тооцдог. Ялангуяа Төгс Хүчит Бурханыг улайран эсэргүүцэж, ялладаг хүмүүс бол эцсийн өдрүүд дэх Бурханы ажлаар илчлэгдсэн фарисайчууд, антихристүүд юм. Тэд бүгд Бурханыг дахин цовдолсон хүмүүс билээ. Энэ бүх хүн агуу гамшигт унаж, шийтгэл хүртэнэ.

“Хаанчлалын сайн мэдээний тухай сонгодог асуулт, хариулт” номоос эш татав

Өнөөдөр Бурханы үг түгж, гэрчлэгдсэн бөгөөд та нар бол бүх улс үндэстэн, бүх бүс нутгаас Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрсөн эхний бүлэг хүмүүс юм. Та нар хамгийн ерөөлтэй… Нэгдүгээрт, Эзэн Есүс эргэн ирж, хүний Хүүгийн дүрээр бие махбодтой болоод эцсийн өдрүүдэд үнэнийг илэрхийлж, шүүлтийн ажлаа хийж байгаа гэдгийг харсан учраас та нар Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрсөн. Тэгвэл хүлээн зөвшөөрсөн гэдэг нь та нар өргөгдсөн, Бурханы өмнө өргөгдсөн гэсэн үг юм. Та нар Эзэнтэй уулзахын тулд агаарт өргөгджээ. Энэ “агаар” гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ? Хүмүүсийг олж авахын тулд сайн мэдээг түгээх, онлайнаар үг хэлэх нь “агаарт” байгаа хэрэг биш үү? “Агаар” хаана байдаг вэ? “Агаар” бол зүйрлэл бөгөөд бид тэнгэрт байна уу, эсвэл газар дээр байна уу гэсэн асуултыг төлөөлдөг. Чухамдаа гэвэл бид газар дээр байгаа ч Бурханы дэргэдэх амьдралыг эдэлж, мөн сэнтийгээс урсдаг амийн голын ус болох Бурханы үгийг идэж уудаг тул гурав дахь тэнгэрт байгаа мэт амьдардаг. Үүний бодит ач холбогдлын дагуу бол бид хаана байна вэ? Тэнгэрт үү, эсвэл газар дээр үү? Хэлэхэд хэцүү учраас үүнийг дүрслэхийн тулд бид “агаарт” гэдгийг ашигладаг. Өнөөдөр та нар Хургатай хамт зоог барихын тулд Бурханы сэнтийн өмнө өргөгдсөн нь Бурхантай хамт зоог барьж буй хэрэг юм. Хоёрдугаарт, та нар эцсийн өдрүүдэд Бурханаар төгс болгуулах боломжийг олж авсан. Хэрвээ та нар Христийн суудлын өмнөх шүүлт, гэсгээлтээр дамжуулан ариусгагдаж, төгс болгуулбал Бурханы сайшаалыг хүртэх эрхтэй байх болно. Ямар их ерөөл вэ! Үе үеийн ариун хүмүүсийн хүсэн эрмэлздэг байсан ч ихэнхийнх нь авч чадаагүй зүйлийг бид хүртлээ. Бид хамгийн хувьтай биш гэж үү? Гуравдугаарт, бид Бурханы шүүлт гэсгээлт, засалт харьцалт, цээрлүүлэлт сахилгажуулалтыг туулж байна. Хэдийгээр зүрх сэтгэлдээ бага зэрэг зовж, эхэндээ ичиж зовмоор санагдаж болох ч эцэст нь бид ямар нэг зүйлд хүрнэ. Өөрөөр хэлбэл, бид ариусаж, үнэнийг ойлгон, Бурханыг мэдэх үр дүнд хүрнэ. Цээрлүүлэгдэж байхдаа бид нэр төр, нэр нүүрээ хойш тавьж, нүүрээрээ газар унан мөргөж, гашуунаар уйлан, нүглээ улайж, гэмшдэг ч хэсэг зуур ийм цэвэршүүлэлт туулсныхаа дараа жинхэнэ хүний төрхийг амьдран харуулж эхэлдэг. Бид улам бүр ухаалаг болж, мөс чанар маань сэрж, сүнс маань гэрэлтэж, Бурханыг хардаг. Бид энэ замд бүрэн итгэлтэй болж, бидний зам улам гэгээлэг болоод, эцэст нь бид төгс болгуулах замд орж, ялагчид болдог. Ялагчид болно гэдэг юу гэсэн үг вэ? Энэ нь агуу гамшгийн зовлонг туулахгүй гэсэн утгатай; гамшиг ирэх үед “Мянган хүн дэргэд чинь унаж, арван мянган хүн баруун гар талд чинь унана; гэвч энэ гамшиг чиний ойр очихгүй” (Дуулал 91:7). Энэ чинь агуу ерөөл биш гэж үү? Үл итгэгчид болон шашны хүмүүс гамшигт унана, харин бид гамшгийн дунд байгаа мэт харагдаж болох ч Бурхан бидэнтэй хамт байх тул гамшиг бидэнд тохиолдохгүй. Хэрвээ та нар үнэнийг үнэхээр олж авсан бол үхлийг амсахгүй гэдгийг Би хэлье. Энэ үг үнэн. Хамгийн агуу ерөөл буюу Бурханы эцсийн өдрүүдийн амлалт бидэн дээр биелэх болно.

“Амийн оролтын тухай номлол ба нөхөрлөл” номоос эш татав

Өмнөх: 30. Муу ёрын сүнсний ажилтай, чөтгөр шүглэсэн хүмүүсийг Бурхан яагаад авардаггүй вэ?

Дараах: 33. Гамшгаас өмнө өргөгдөх гэж юу вэ? Гамшгийн өмнө бий болсон ялагч гэж юу вэ?

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх