Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы Апп

Хурганы мөрийг дагаж, амийн баялаг хангалтыг эдлээрэй

Эзэнтэй дахин нэгдэх Тансаг зоог амтлах

Тэнгэрийн хаанчлалын сайн мэдээ

Та Бурханы шинэ ажлын талаар мэдэж авч, Хурганы мөрийг дагахыг хүсэж байна уу?

Эндээс та шинэ эрин үед зориулсан Бурханы айлдваруудыг олж чадна. Энд Бурхан үнэний нууцыг дэлгэдэг...

Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы ажлыг мэдэж аваад авралд хүрч, тэнгэрийн хаанчлалд орох замаар алхаарай.

Гэрчлэлүүд

Христэд итгэгч бүрд Бурханаар сонгогдсон тухай сэтгэл хөдлөм түүх бий.

Бурханд үнэхээр итгэдэг итгэгч болгон Түүний ажлыг туулж байгаа.

Христэд итгэгчдийн төрөл бүрийн туршлага, гэрчлэлээр дамжуулан Бурханы ажлыг мэдэж авч, Түүний хайр, авралыг мэдрээрэй.

Итгэл ба амьдрал

Бид амьдралдаа бүх төрлийн орчин, хүмүүс, үйл явдал, зүйлтэй нүүр тулдаг.

Өөрсдийнхөө итгэлд бид төрөл бүрийн будилаан, бэрхшээлтэй тулгардаг.

Итгэл ба амьдрал нь Христэд итгэгчдийн туршлага болон гэрчлэлийн талаарх өгүүллүүдээс анхааралтай сонгож авсан түүвэр бөгөөд Бурханы хайрласан гэрлийг тантай хуваалцан, янз бүрийн орчинд Бурханы хүслийг ойлгож, хэрэгжүүлэлтийн зөв замыг олоход тань тусална.

Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы айлдваруудыг сонсож, амийн усны хангалтыг хүртээрэй

Бурханы үг бол бидний өмнөх дэнлүү, зам дахь гэрэл бөгөөд урагшлах замыг маань гэрэлтүүлдэг.Бурханы мөртэй хөл нийлүүлж, эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдваруудыг сонсож, үнэний бүх нууцыг ойлгож, амийн амьд усны усалгаа болон хангалтыг амтлаарай!

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Хаанчлалын шинэ дуунуудыг хэдийд ч, хаана ч сонсоорой. Бурханы өмнө өөрийгөө тайван байлгаж, зүрх сэтгэлээ Түүнд ойртуулаарай.

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд

Кино
Найрал дууны видеонууд
Магтан дуунууд
Төрөл бүрийн шоу
Уншлагууд

Эндээс та, Эзэнийг эргэн ирэхэд Христэд итгэгчид баяр хөөртэйгээр угтан авч байгааг болон Бурханы сэнтийн өмнө өргөгдөж буй тэдний бодит туршлагыг олж харж болно. Христэд итгэгчид Бурханы эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажлыг туулж, улмаар зан чанарын өөрчлөлтөд хүрч буйг гэрчилсэн киног бид анхааралтай сонгосон юм. Христийн чуулганы эдгээр кино нь, Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг ойлгож, бүрэн аврал хүртэх замыг олж, тэнгэрийн хаанчлалд ороход таныг хөтөлнө.

Христийн сүмийн найрал дууны бүтээлүүдийн видеог таалан соёрхож, эцсийн өдрүүдийн Христийн илрэлтийг болон Бурханы хаанчлал хүн төрөлхтний дунд буун ирснийг магтаарай!

Чих тавин сонсоход тань зориулсан янз бүрийн магтан дууны видео энд бий. Тэдгээрийг зүрх сэтгэлээрээ сонсож, дагаж дуулан, үргэлж бидэнтэй хамт байдаг Бурханы хайранд талархаарай!

Энэ нь, Эзэний ирэлтийг угтан авахтай холбоотой бүх асуултад чинь хариулж, ХКН шашны итгэл үнэмшлийг хяхан хавчдаг тухай үнэнийг харуулах сайн мэдээний гэрчлэл, шашны хавчлагын тухай тоглолтуудын цуглуулга юм.

Бурханы үгийн уншлагын видео үзэж, чуулгануудад хандсан Ариун Сүнсний айлдваруудыг сонсоорой. Бурханы зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөний нууцыг ухаарч, хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы хүслийг ойлгоорой.

Таныг Бурхантай ойртуулах өдөр тутмын сүнслэг үйл ажиллагаа

Амьдралын хэмнэлийг гүйцэх зуур Бурхантай ойртох цаг зав маань улам багасдаг. Хурдаа бага зэрэг сааруулж, Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгаж, Түүнтэй хэвийн харилцаа тогтоохын тулд үгийг нь тунгаан бодож яагаад болохгүй гэж?

Тусгай онлайн төлөөлөгчид маань таны асуултуудад хариулна

Та амьдралдаа юм уу итгэлдээ ямар нэг асуулт, бэрхшээлтэй тулгарах бүрдээ эргэлзэж тээнэгэлзэлгүйгээр бидэнтэй холбоо бариарай. Таны сэтгэлийн үгийг сонсож, хамт судалж, ярилцахад бид үргэлж бэлэн байна.