Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.
Бурханы үгийн магтан дуу Чуулганы магтан дуу

Хамгийн шинэ магтан дуу

Ариун Сүнсний ажилтай хүмүүсийг Бурхан төгс болгодог

Бурханы үгийн магтан дуу
  00:00
  00:00
  Shxg
  Ариун Сүнсний ажилтай хүмүүсийг Бурхан төгс болгодог Бурханы үгийн магтан дуу
  Shxg
  Бурхан бол хүний мөнхийн дэмжлэг Бурханы үгийн магтан дуу
  Shxg
  Бурхан тэнгэр, газар, бүх зүйлийг хүний төлөө бүтээсэн Бурханы үгийн магтан дуу
  Shxg
  Бурхан бие махбодтой болох нь// үндсэндээ үгээ илэрхийлэхийн төлөө байдаг Бурханы үгийн магтан дуу
  Shxg
  Хүн төрөлхтөн Бурханы хүсдэг шиг байхаа больсон Бурханы үгийн магтан дуу
  Shxg
  Бүх нууц илчлэгдсэн Бурханы үгийн магтан дуу
  Shxg
  Бурхан хүний аврахын тулд асар их зовдог Бурханы үгийн магтан дуу
  Shxg
  Бурханы удирдлагын ажлын зорилго Бурханы үгийн магтан дуу
  Shxg
  Бурхан хүн бүрт зөв шударгаар ханддаг Бурханы үгийн магтан дуу
  Shxg
  Чи мөнх амийн эх сурвалжийг мэдэх үү? Бурханы үгийн магтан дуу
  Shxg
  Фарисайчууд Есүсийг эсэргүүцдэгийн үндэс Бурханы үгийн магтан дуу
  Shxg
  Бурхан Сатаныг бүрэн ялдаг хүмүүсийг л олж авна Бурханы үгийн магтан дуу

  Хаанчлалын шинэ дуунууд

  Бурханы үгийн магтан дууны бичлэг
  Илүү ихийг харуул
  Багыг харуул
  Илүү ихийг харуул
  Багыг харуул
  • Үр дүн олдсонгүй