Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.
Бурханы үгийн магтан дуу Магтан дуу

Магтан дууны цомог – “Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя”

Хаанчлалын шинэ дуунууд

Бурханы үгийн магтан дууны бичлэг
Илүү ихийг харуул
Багыг харуул
  • Үр дүн олдсонгүй