Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.
Бурханы дуу хоолойг сонсох Христийг ойлгох
Бие махбодтой болсон Бурхан Бурханы ажлын гурван үе шат Эцсийн өдрүүдийн шүүлт Бурханы нэртэй холбоотой зүйлс Аврал ба Бүрэн аврал Бурханы ажил ба хүний ажил Бурханы дуу хоолойг мэдэх нь Эрт дээр үеэс хойш жинхэнэ зам хавчилт, шахалтанд өртсөөр ирсэн
Бие махбодтой болсон Бурхан Бурханы ажлын гурван үе шат Эцсийн өдрүүдийн шүүлт Бурханы нэртэй холбоотой зүйлс Аврал ба Бүрэн аврал Бурханы ажил ба хүний ажил Бурханы дуу хоолойг мэдэх нь Эрт дээр үеэс хойш жинхэнэ зам хавчилт, шахалтанд өртсөөр ирсэн

Онцгой сэдэв: Сайн мэдээ