Бурханы үг | “Цор ганц Бурхан Өөрөө I Бурханы эрх мэдэл (I)” (III хэсэг)

Хуваалцах

Цуцлах