Амийн туршлагын гэрчлэлүүд

Цааш нь

Газар хөдлөлтийн дараа

Жэйн, Филиппин Би 2019 оны 7-р сард Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн авсан юм. Хожим нь Төгс Хүчит Бурханы олон үгийг уншиж, унших бо…

Цааш нь үзэх

Хавчлагын тухай гэрчлэлүүд

Цааш нь

Сүйрэл дундах амийн дуу

Гао Жин, Хэнань муж 1999 онд надад Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөх аз завшаан тохиосон юм. Бурханы үгийг уншсанаар би тэдг…

Цааш нь үзэх

Бурханы өмнө буцаж очсон тухай гэрчлэлүүд

Цааш нь
Цааш нь үзэх

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих