Өдөр тутмын Бурханы үг: Бурханыг мэдэх нь

Recital-daily-words-of-God-pc

Өдөр тутмын Бурханы үг: Бурханыг мэдэх нь

(“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос)
Сүүлд шинэчлэгдсэн:

Бурханы үгийг сонсож, Түүний ажил, зан чанар, мөн чанарыг мэдэн, Бурханаас эмээж, муугаас зайлах замд хөл тавиарай.

Цааш нь
Сүүлд шинэчлэгдсэн:2020-09-06