Жинхэнэ Бурхан гэж хэн бэ?

Өнөөдөр ихэнх хүн итгэл бишрэлтэй, Бурхан байгаа гэдэгт итгэдэг. Тэд зүрх сэтгэлдээ байгаа Бурханд итгэдэг шүү дээ. Ийнхүү он цагийн эрхээр, өөр өөр г…