Нэг Бурхан ажлын гурван үе шатыг хэрхэн хийдгийг таних нь

2022-01-02

Манай өнөөдрийн нөхөрлөлийн сэдэв бол “Нэг Бурхан ажлын гурван үе шатыг хэрхэн хийдгийг таних нь.” Энэ сэдэв чухал бөгөөд бидний төгсгөл, хүрэх газартай шууд холбоотой. Мөн бид тэнгэрийн хаанчлалд орж чадах эсэхтэй шууд холбоотой. Бид Бурханд итгэдэг хэр нь Бурханы ажлыг мэддэггүй бол маш аюултай байж болно. Бид Бурханы авралыг амархан алдаж, энэ нь мөхөлд хүргэж болно. Тэгвэл бид яагаад ингэж хэлдэг вэ? Хоёр мянган жилийн өмнө Эзэн Есүс хүн төрөлхтнийг золин аврахаар ирээд “Гэмшицгээ: тэнгэрийн хаанчлал ойрхон байна(Матай 4:17) гэж хэлснийг бид мэднэ. Эзэн Есүс олон үнэнийг илэрхийлж, олон гайхамшиг үзүүлсэн, энэ нь Эзэн Есүс Мессиа байсан гэдгийг баталдаг. Гэхдээ Иудейн шашны хувьд, Эзэн Есүсийн нэр Мессиа байгаагүй, Тэр хааны ордонд ч төрөөгүй, бас өөрсдийг нь удирдан Ромын засаглалаас гаргаагүй учраас гарцаагүй Мессиа биш байв. Тэгэхээр Эзэн Есүс хэчнээн их үнэнийг илэрхийлж, хэчнээн олон гайхамшиг үзүүлсэн нь хамаагүй, Эзэн Есүс бол Бурхан гэдгийг хэн ч хүлээн зөвшөөрөөгүй, хүн бүр Иудейн шашны удирдагчдыг дагаж Эзэн Есүсийг цовдолсон. Үр дүн нь юу байв? Израил бараг хоёр мянган жил газрын хөрснөөс арчигдлаа. Энэ гашуун сургамж яаж тохиолдсон бэ? Хүмүүс Бурханы ажлыг мэдэх гэж эрж хайгаагүй, өөрсдийн үзэл, санаа бодолтойгоо зууралдсаар, Бурханы ажлыг эсэргүүцэж, ялласан. Одоо Эзэн Есүс Төгс Хүчит Бурхан болж эргэн ирээд сая сая үнэн үг илэрхийлсэн бөгөөд одоо хүн төрөлхтнийг бүрэн ариусгаж, аврахын тулд эцсийн өдрүүд дэх шүүлтийн ажлыг хийдэг. Гэвч шашны ертөнц яадаг вэ? Төгс Хүчит Бурханы нэр Есүс биш, бас үүл хөлөглөн ирээгүйг хараад тэд Төгс Хүчит Бурхан бол эргэн ирсэн Эзэн Есүс гэдгийг хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалзаж, пастор, ахлагч нарыг даган Төгс Хүчит Бурханыг улайран эсэргүүцэж, яллаж байгаа нь дахиад л Бурханыг цовдолж байгаа хэрэг юм. Зарим хүн “Бурхан ажиллаж, хүн төрөлхтнийг аврахаар гарч ирэх болгонд Бурханд итгэж, Бурханы илрэлтийг хүлээдэг хүмүүс яагаад үргэлж Бурханыг яллаж, голдог юм бэ?” гэж асууж магад. Яагаад гэвэл, хүмүүс Сатанаар дэндүү гүн завхруулагдсан учраас үнэнийг жигшиж, үзэн ядаж, уг чанартаа Бурханы эсэргүүцдэг. Өөр нэг шалтгаан нь хүмүүс Бурханы ажлыг мэддэггүй, Бурханы ажлын талаар үзэл, санаа бодлоор дүүрэн байдаг. Бурхан Хуулийн эрин үед ажлаа дуусгах үед Иудейн шашны хүмүүс Бурханы ажил дууссан, Бурхан цаашид ажил хийхгүй гэж итгэж байсан. Өөрсдийг нь Ромын дэглэмээс аврах Мессиаг хүлээж байсан хэр нь Эзэн Есүсийн хийсэн золин авралын ажлыг хүлээж аваагүй, үүний улмаас Эзэний авралыг алдсан. Бурхан Нигүүлслийн эрин үеийн ажлыг дуусгах үед бүх урсгалын итгэгчид Эзэн Есүс нэгэнт хүн төрөлхтнийг золин аварсан юм чинь хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы ажил дууссан, шинэ ажил хийгдэхгүй, Эзэн эргэн ирэхдээ биднийг шууд тэнгэрийн хаанчлалд аваачна гэж бодсон. Өнөөдөр агуу гамшиг ирэх үед Эзэн үүл хөлөглөн ирэхийг олон хүн хүлээсэн хэвээр, Төгс Хүчит Бурханы шүүлтийн ажлыг хүлээн авахаас татгалздагийн улмаас Аврагчийг угтан авч чадалгүй, гамшигт унадаг. Тэд бүгдээрээ Эзэн Есүсийг ажлаа дуусгах үед хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы ажил дууссан, цаашид ажил байхгүй гэж боддог. Тэгвэл үүнийг бодоод үзье. Хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы ажил үнэхээр хүмүүсийн төсөөлдөг шиг тийм энгийн гэж үү? Эцсийн өдрүүдэд Төгс Хүчит Бурхан хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы ажлын нууцыг илчилсэн. Хүн төрөлхтнийг Сатан завхруулсны дараа Бурхан биднийг аврах гурван үе шаттай төлөвлөгөө эхлүүлснийг бид бүгдээрээ харсан. Эхлээд Тэр Ехова нэрээр Хуулийн эрин үеийн ажлыг хийсэн, дараа нь Эзэн Есүсийн бие махбодтой болж ирээд Нигүүлслийн эрин үед золин аврын ажил хийсэн, эцсийн өдрүүдэд Төгс Хүчит Бурхан нэрээр Хаанчлалын эрин үед шүүлтийн ажил хийхээр Бурхан дахин махбод болж ирсэн. Ажлын энэ гурван үе шат нь хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы бүрэн төгс удирдлагын төлөвлөгөө юм. Хэдийгээр Ехова, Эзэн Есүс, Төгс Хүчит Бурхан гэдэг нэрс нь өөр, эрин үе болгонд хийсэн ажил нь өөр боловч энэхүү гурван үе шат нь нягт холбоотой, тус бүр нь өмнөх дээрээ үндэслэдэг, эцэст нь хүн төрөлхтнийг бүрэн аварч, шинэ эрин үе рүү аваачна. Энэ бол эрин үе болгонд өөр өөр ажил хийдэг нэг Бурхан гэдгийн нотолгоо юм. Тэгэхээр ажлын энэхүү гурван үе шатыг нэг Бурхан хийсэн гэдгийг хэрхэн таньж болох вэ? Үнэний энэ талыг ойлгох нь авралд хүрч, хаанчлалд ороход нэн чухал. Одоо Бурханы үгэнд үндэслэн энэ асуудлын талаар нөхөрлөцгөөе.

Эхлээд би Төгс Хүчит Бурханы үгийн нэг хэсгийг уншъя. Төгс Хүчит Бурхан ингэж хэлсэн байдаг: “Миний бүхий л удирдлагын төлөвлөгөө болох зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөө нь эхний Хуулийн эрин үе; Нигүүлслийн эрин үе (энэ нь бас Золин авралын эрин үе юм); эцсийн өдрүүдийн Хаанчлалын эрин үе гэсэн гурван үе шат буюу гурван эрин үеэс бүрддэг. Энэ гурван эрин үе дэх Миний ажил өөр өөр эрин үеийн дагуу агуулгаараа ялгардаг боловч энэхүү ажил нь үе шат бүрд хүний хэрэгцээнд нийцдэг—илүү нарийн хэлбэл, энэ нь Сатаны эсрэг Миний явуулдаг дайнд Сатаны хэрэглэдэг арга мэхийн дагуу хийгддэг. Миний ажлын зорилго бол Сатаныг ялж, мэргэн ухаан, төгс хүчээ харуулж, мөн Сатаны бүх арга мэхийг илчилж, улмаар Сатаны эзэмшил дор амьдардаг бүхий л хүн төрөлхтнийг аврах явдал билээ. Энэ нь Өөрийн мэргэн ухаан, төгс хүчийг харуулж, мөн Сатаны тэвчишгүй муу муухайг илчлэхийн төлөө байдаг; цаашлаад сайн мууг ялгах, Би бол бүх зүйлийн Захирагч гэдгийг мэдэх, Сатан бол хүн төрөлхтний дайсан, адгийн муу, ёрын нэгэн гэдгийг тодорхой харах боломжийг бүтээгдсэн зүйлсэд олгож, мөн сайн ба муу, үнэн ба гажууд онол, ариун байдал ба бузар булай болон юу агуу, юу жигшүүртэй гэдгийн хоорондох ялгааг туйлын тодорхой ялган таних боломж олгохын төлөө байдаг. Тийнхүү хүн төрөлхтнийг завхруулдаг нь Би биш, зөвхөн Бүтээгч болох Би л хүн төрөлхтнийг аварч, таашаан эдэлж чадах зүйлсийг нь хүмүүст хүртээж чадна хэмээн мэдлэггүй хүн төрөлхтөн Надад гэрчлэл хийж чаддаг болно; Би бол бүх зүйлийн Захирагч, Сатан бол Миний бүтээсэн зүйлсийн нэг төдий бөгөөд хожим нь Надаас урвасан юм гэдгийг тэд мэдэж авна. Миний зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөө гурван үе шатанд хуваагддаг ба Би бүтээгдсэн зүйлсээр Өөртөө гэрчлэл хийлгэж, тэдэнд Өөрийн хүслийг ойлгуулж, Би бол үнэн гэдгийг мэдүүлэх үр дүнд хүрэхийн тулд ийнхүү ажилладаг(Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Золин авралын эрин үеийн ажлын цаад үнэн түүх). Хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы ажил гурван үе шатад хуваагддаг гэдгийг Төгс Хүчит Бурханы үгээс харж байна. Эхнийх нь 3,000 гаруй жилийн өмнө Ехова Бурханы хийсэн Хуулийн эрин үеийн ажил, хоёр дахь нь хоёр мянган жилийн өмнө Эзэн Есүсийн хийсэн Нигүүлслийн эрин үеийн ажил, гурав дахь үе шат нь одоо эцсийн өдрүүдийн төгсгөлд Төгс Хүчит Бурханы хийсэн Хаанчлалын эрин үе дэх шүүлтийн ажил юм. Энэ гурван үе шатны агуулга нь өөр боловч үе шат бүр өмнөхөөсөө ахиж, ажлыг гүнзгийрүүлдэг. Энэ үе шатууд нь мөн нягт холбоотой, эцэст нь хүн төрөлхтнийг бүрэн аврах болно. Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүд дэх шүүлтийн ажил Нигүүлслийн эрин үеийг төгсгөж, Хаанчлалыг эрин үеийг эхлүүлдэг, ажлын энэ үе шат хүн төрөлхтний хувь заяаг тодорхойлдог. Бурханы ажлыг ойлгохгүй бол бид Бурханаар авруулж, төгс болгуулах эцсийн боломжоо алдахад амархан, тэгвэл насан туршдаа харамсана.

Энэ нь, ажлын гурван үе шат гэдэг нь чухамдаа юу болохыг тайлбарлах нь бүр ч илүү чухал гэсэн үг юм. Бодоод үзэцгээе, “Хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы эхний алхам нь яагаад хууль гаргах ажлыг хийх байв?” Яагаад гэвэл, анх хүмүүс нярай хүүхэд шиг, Бурханд хэрхэн шүтэн мөргөхөө мэдэхгүй, яаж амьдрахаа мэдэхгүй, хүн алах, хулгай хийх нь нүгэл гэдэг энгийн ёс суртахууны зарчмыг ч ойлгодоггүй байсан. Ехова Бурхан газар дээр яаж амьдрахыг хүмүүст заахын тулд хууль, тушаал гаргаж, хүмүүст алж, хулгайлж, садар самууныг үйлдэж болохгүй гэдгийг хэлснээр хүмүүс нүглийн талаар үндсэн ойлголттой болж, юу хийх, юу хийж болохгүйгээ мэддэг болж, хууль, Амралтын өдрийг сахин мөрдөж мэддэг болсон. Хуулийг сахин мөрдсөн хүмүүсийг Бурхан ерөөж, хуулийг зөрчсөн хүмүүс яллуулж, наманчлал болгож нүглийн тахил өргөх ёстой байв. Хүмүүс тодорхой хууль, дүрэм журмыг зөрчих үед Еховагийн уур хилэн, шийтгэл ирж, тэд чулуугаар шидүүлэх юм уу тэнгэрээс буух галд шатаагддаг байв. Израилийн ард түмэн Бурханы сүр жавхлан, уур хилэнгээс гадна Хайр энэрэл, өршөөлийг нь амсаж, Ехова Бурхан бол тэнгэр, газрыг бүтээсэн цор ганц жинхэнэ Бурхан гэдэгт итгэсэн. Тиймээс бүгд Еховагаас эмээж, Еховагийн хуулийг дуулгавартай дагаж, хэвийн амьдарч, газар дээр Бурханыг шүтэж, Бурханы өмнө амьдарч чаддаг байжээ. Хуулийн эрин үе дэх Бурханы ажлын үр дүн энэ байв. Тэгвэл, Хуулийн эрин үе дэх Бурханы ажил дууссан нь хүн төрөлхтнийг аврах Түүний ажил дууссан гэсэн үг үү? Мэдээж үгүй. Хуулийн эрин үеийн хүмүүс нүгэл гэж юу болох, хэрхэн тахил өргөж, наманчилж, Бурханыг хэрхэн шүтэхийг мэддэг байсан ч Сатаны завхралын улмаас ихэвчлэн хуулийг сахин мөрдөж чаддаггүй байсан. Ялангуяа Хуулийн эрин үеийн сүүлчээр хүмүүс улам их нүгэл үйлдэж, тэрийгээ наманчлах нүглийн тахил нь хангалттай байгаагүй. Хэрвээ Бурханы ажил Хуулийн эрин үед дууссан бол хүмүүс бүх нүглийнхээ төлөө хуулиар яллуулж, цаазлуулж, хүн төрөлхтөн газрын хөрснөөс арчигдах байсан. Тиймээс Ехова Бурхан эш үзүүлэгчдийг ашиглан хүн төрөлхтнийг золин аврах нүглийн тахил болж Мессиа ирнэ гэж хэлсэн. Зөгнөлд ингэж хэлсэн, “Учир нь бидэнд хүүхэд төрж, бидэнд хүү өгөгдөнө: засаглал Түүний мөрөн дээр байх болно: Түүний нэрийг Гайхамшигт, Зөвлөгч, Тѳгс Хүчит Бурхан, Мөнхийн Эцэг, Энхийн Жонон гэж дуудах болно(Исаиа 9:6). “Бид бүхний гэм бурууг Түүнд Ехова тохлоо(Исаиа 53:6). “Хэрэв Ехова Түүнийг нүглийн тахил болгон өргөвөл(Исаиа 53:10). Үүний дараа Бурхан амласныхаа дагуу хүн төрөлхтнийг золин аврах ажлаа хийхээр Эзэн Есүс болж махбодоор ирсэн. Эзэн Есүс хүмүүсийн дунд амьдарч байхдаа олон үнэнийг илэрхийлж, хүмүүст нүглээ улайж, гэмшихийг, Эзэнийг бүх зүрх, сэтгэл, оюун ухаанаараа хайрлахыг, хөршөө өөр шигээ хайрлаж, сүнсээр, үнэнээр Бурханд шүтэн мөргөхийг заасан. Эдгээр үнэн хуулийг бүрэн дүүрэн төгс болгож, хүмүүст хэрэгжүүлэх шинэ зам өгсөн. Эзэн мөн өвчтэйг эдгээж, чөтгөрийг хөөн зайлуулж, хүмүүсийн нүглийг уучилж, ерөөл, нигүүлсэл хайрлаж, эцэст нь нүгэлгүй махбод болж цовдлогдсон. Эзэн хүн болгоны нүглийг авч, хүн төрөлхтнийг золин аварсан. Үүний дараа, хүмүүс нүгэл үйлдсэн үедээ тахил өргөх хэрэггүй болж, залбирч, нүглээ улайж байгаа цагт уучлагдаж, Бурханы ерөөл, нигүүлслийг эдэлж байв. Хүмүүс Бурханы нигүүлсэнгүй, хайр энэрэлтэй зан чанарыг туулж мэдрэн, хүмүүс болон Бурханы хоорондох харилцаа хавьгүй ойр болсон. Эзэн Есүсийн ажил Хуучин Гэрээний зөгнөлийг бүрэн биелүүлсэн нь илэрхий байна. Энэ нь хүмүүсийг хуулийн дөнгөнөөс аварч, Хуулийн эрин үеийг төгсгөж, Нигүүлслийн эрин үе рүү хүн төрөлхтнийг аваачсан. Энэ нь Эзэн Есүс бол Аврагч, Мессиагийн ирэлт байсныг нотолдог. Эзэн Есүсийн илэрхийлсэн үнэн, золин авралтын ажил нь Бурханы зан чанар, Бурханд юу байгаа, Бурхан юу болох бүхний илэрхийлэл бөгөөд Бурханы цор ганц эрх мэдэл, хүч чадлыг бүрэн илчилж, Эзэн Есүс бол бие махбодтой болсон Бурхан, Эзэн Есүс, Ехова хоёр бол нэг Сүнс, нэг Бурхан гэдгийг баталдаг. Яг л Эзэн Есүсийн хэлснээр, “Би Эцэгийн дотор, Эцэг Миний дотор байгаа(Иохан 14:10). “Би болон Миний Эцэг нэг юм(Иохан 10:30). Золин авралын ажил, Хуулийн эрин үеийн ажил бол өөр өөр эрин үед нэг Бурханы хийсэн ажлын хоёр өөр үе шат юм. Яг л Төгс Хүчит Бурханы үгэнд хэлдгээр: “Есүсийн хийсэн ажил Есүсийн нэрийг төлөөлж, Нигүүлслийн эрин үеийг төлөөлсөн; Еховагийн хийсэн ажлын тухайд бол энэ нь Еховаг төлөөлсөн бөгөөд Хуулийн эрин үеийг төлөөлсөн. Тэдний ажил бол хоёр өөр эрин үе дэх нэг Сүнсний ажил байсан юм… Есүс ирж, Еховагийн ажлыг дуусгаж, Еховагийн ажлыг үргэлжлүүлж, улмаар Өөрийнхөө ажлыг буюу шинэ ажлыг гүйцэтгэсэн учраас л энэ бол шинэ эрин үе байсан бөгөөд Есүс бол Бурхан Өөрөө байсан гэдгийг энэ нь нотолдог. Тэд ажлын илт өөр хоёр үе шатыг гүйцэтгэсэн. Нэг үе шат нь сүмд явагдсан ба нөгөө нь сүмийн гадна хийгджээ. Нэг үе шат нь хуулийн дагуу хүний амьдралыг удирдан хөтлөх, харин нөгөө нь нүглийн тахил өргөхийн төлөө байв. Ажлын энэ хоёр үе шат харваас өөр байсан; энэ нь шинэ эрин үеийг хуучнаас салгадаг бөгөөд тэдгээр нь хоёр өөр эрин үе юм гэж хэлэх нь туйлын зөв. Тэдний ажлын байршил өөр байсан, ажлынх нь агуулга өөр байсан, ажлынх нь зорилго өөр байсан юм. Иймээс тэдгээрийг хоёр эрин үед хувааж болно: Шинэ ба Хуучин Гэрээ буюу шинэ ба хуучин эрин үе… Хэдийгээр Тэднийг хоёр өөр нэрээр нэрлэж байсан ч ажлын хоёр үе шатыг хоёуланг нь нэг Сүнс хийсэн бөгөөд хийгдсэн ажил нь үргэлжилсэн ажил байв. Нэр нь өөр байсны адилаар ажлын агуулга өөр, эрин үе өөр байсан. Еховаг ирэх үед тэр нь Еховагийн эрин үе байсан бөгөөд Есүсийг ирэх үед Есүсийн эрин үе байв. Иймээс ирэх болгондоо Бурхан нэг нэрээр нэрлэгдэж, нэг эрин үеийг төлөөлж, шинэ замыг нээдэг; шинэ зам болгонд Тэрээр шинэ нэр авдаг нь Бурхан үргэлж шинэ байдаг, хэзээ ч хуучин байдаггүй, Түүний ажил урагш ахихаа хэзээ ч больдоггүй гэдгийг харуулдаг(Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Бурханы ажлын үзэгдэл 3).

Нигүүлслийн эрин үе бараг хоёр мянган жил үргэлжилсэн бөгөөд бараг бүх итгэгч Эзэн Есүс хүн төрөлхтнийг аврахаар цовдлогдох үед хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы ажил дууссан, Эзэн эцсийн өдрүүдэд эргэн ирээд итгэлтэй хүмүүсийг шууд тэнгэр лүү өргөнө гэж бодсон. Тэгэхээр энэ үнэхээр тийм гэж үү? Итгэгчид нүглээ уучлуулсан гэдэг нь үнэн боловч хүмүүсийн нүгэлт уг чанар шийдвэрлэгдээгүй л байгаа. Бид нүгэлт уг чанартаа захирагдсаар, өөрийн эрхгүй үргэлж худал хэлж, нүгэл үйлддэг, алдар нэр, ашиг хонжооны төлөө тэмцэлддэг, атаач, биеэ тоосон, өөрийгөө зөвтгөдөг, тэрслүү, хүлээцтэй байх чадваргүй, хөршөө өөр шигээ хайрлахыг хэрэгжүүлж чаддаггүй, Эзэнийг хайрлаж, дуулгавартай дагах нь бүр ч хэцүү байдаг. Хоёр мянган жилийн турш бүх итгэгч өдөр нь нүгэл үйлдэж, шөнө нь нүглээ улайдаг энэ мөчлөгт баригдан амьдарч, нүгэлд амьдрахын шаналал, зовлонг гүнээ туулж мэдэрдэг. Энэ бол няцаахын аргагүй баримт. Ингэж нүгэлд амьдардаг хүмүүс аврагддаг уу? Тэд тэнгэрийн хаанчлалд орж чадах уу? Эзэн Есүс ингэж хэлсэн: “Үнэнээр, үнэнээр Би та нарт хэлье, нүгэл үйлддэг хэн боловч нүглийн боол юм. Боол гэрт мөнхөд байдаггүй, харин хүү мөнхөд байдаг(Иохан 8:34–35). “Тиймээс та нар ариун бай, учир нь Би ариун билээ(Леви 11:45). “Ариун байдалгүйгээр хэн ч Эзэнийг харахгүй(Еврей 12:14). Бурхан зөвт, ариун байдаг. Үргэлж нүгэл үйлдэж, Өөрийг нь эсэргүүцдэг хүмүүсийг хаанчлалдаа оруулахыг зөвшөөрч яаж чадах билээ? Тэгвэл Эзэн Есүс золин авралын ажлыг дуусгах үедээ, хүн төрөлхтнийг бүрэн ариусгаж, авран, хүмүүсийг хаанчлалд аваачихын тулд эцсийн өдрүүдэд шүүлтийн ажил хийхээр дахин ирнэ гэж хэлсэн. Яг л Эзэн Есүсийн зөгнөснөөр, “Та нарт хэлэх зүйл Надад олон байгаа боловч та нар одоо тэдгээрийг дааж чадахгүй. Гэхдээ үнэний Сүнс болох Тэр ирэх үедээ та нарыг бүх үнэн рүү удирдана(Иохан 16:12–13). “Үнэнээр тэднийг ариусгаач: Таны үг үнэн билээ(Иохан 17:17). “Намайг голж, Миний үгийг хүлээж авдаггүй хүнийг шүүх шүүгч байдаг: Миний хэлсэн үгс түүнийг эцсийн өдөр шүүх болно(Иохан 12:48). Эцсийн өдрүүдэд Эзэн Есүс хүн төрөлхтнийг ариусгаж, аврахад шаардлагатай бүх үнэнийг илэрхийлж, Бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн ажлыг хийхээр амласан ёсоороо Төгс Хүчит Бурхан болж бие махбодоор эргэн ирсэн, энэ нь хүмүүсийн нүгэлт уг чанарыг бүрэн шийдвэрлэж, Бурханаар бүрэн авруулах боломж олгодог. Энэ нь Төгс Хүчит Бурхан бол “үнэний Сүнс”, эцсийн өдрүүдэд гарч ирж, ажиллаж байгаа Эзэн Есүс гэдгийг харуулдаг.

Арай илүү тодруулахын тулд Төгс Хүчит Бурханы үгийн зарим хэсгийг харцгаая. Төгс Хүчит Бурхан ингэж хэлсэн байдаг: “Энэ удаад бие махбодтой болсон нь Есүсийн ажил дууссаны дараа Бурхан хоёр дахь удаа бие махбод болсон хэрэг юм. Мэдээж, энэ удаа бие махбодтой болсон нь бие даан тусдаа тохиолддоггүй; харин энэ нь Хуулийн эрин үе, Нигүүлслийн эрин үеийн дараах, ажлын гурав дахь үе шат юм. Бурхан ажлын шинэ үе шатыг эхлэх бүрд үргэлж шинэ эхлэл байх ёстой, мөн ердөө шинэ эрин үеийг авчрах ёстой. Иймээс Бурханы зан чанар, Түүний ажиллах арга зам, ажлын байршил болон Түүний нэрэнд ч гэсэн харгалзах өөрчлөлтүүд гардаг. Тиймээс хүний хувьд, шинэ эрин үе дэх Бурханы ажлыг хүлээн зөвшөөрөхөд хэцүү байдагт гайхах зүйлгүй. Гэхдээ Өөрийг нь хүн хэрхэн эсэргүүцэхээс үл хамааран Бурхан үргэлж Өөрийн ажлыг хийж, бүх хүн төрөлхтнийг урагш хөтөлж байгаа. Есүс хүний ертөнцөд ирэх үедээ Нигүүлслийн эрин үеийг эхлүүлж, Хуулийн эрин үеийг төгсгөсөн. Эцсийн өдрүүдэд Бурхан дахин нэг удаа махбод болсон ба энэ удаа бие махбодтой болохдоо Нигүүлслийн эрин үеийг төгсгөж, Хаанчлалын эрин үеийг эхлүүлсэн юм. Хоёр дахь удаа бие махбодтой болсон Бурханыг хүлээн зөвшөөрч чаддаг бүх хүн Хаанчлалын эрин үе рүү хүргэгдэж, Бурханы удирдамжийг биечлэн хүлээн авч чадна. Хэдийгээр Есүс хүмүүсийн дунд их ажил хийсэн ч бүх хүн төрөлхтний золин авралыг л гүйцэлдүүлж, хүний нүглийн тахил болсон юм; Тэрээр хүнийг бүх завхарсан зан чанараас нь салгаагүй. Хүнийг Сатаны нөлөөнөөс бүрэн аврах нь, Есүсээс нүглийн тахил болж хүний нүглийг үүрэхийг шаардаад зогсохгүй, бас хүнийг сатанлаг завхарсан зан чанараас нь бүрэн салгахын тулд улам их ажил хийхийг Бурханаас шаардсан. Ингээд хүний нүгэл уучлагдсаны дараа Бурхан хүн төрөлхтнийг шинэ эрин үе рүү хөтлөхийн тулд махбодод эргэн ирж, гэсгээлт, шүүлтийн ажлыг эхлүүлсэн юм. Энэ ажил нь хүнийг илүү өндөр хүрээнд аваачсан. Түүний ноёрхол дор захирагддаг бүх хүн илүү өндөр үнэнийг эдэлж, илүү агуу ерөөлийг хүлээн авна. Тэд үнэхээр гэрэлд амьдарч, үнэн, зам, амийг олж авна(Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Өмнөх үг).

Шүүлт, гэсгээлтийн энэ ажлаар дамжуулан өөрийнхөө доторх бохир, завхарсан мөн чанарын талаар хүн бүрэн мэдэж авах бөгөөд бүрэн өөрчлөгдөж, цэвэр болж чадна. Ийм маягаар л хүн Бурханы сэнтийн өмнө буцан очих үнэ цэнтэй болж чадна. Өнөөдөр хийгдэж байгаа бүх ажил нь хүнийг цэвэрлэж, өөрчлөхийн төлөө байдаг; үгийн шүүлт, гэсгээлт, мөн цэвэршүүлэлтээр дамжуулан хүн завхралаа хаяж, ариусгагдаж чадна. Ажлын энэ үе шатыг авралын ажил гэж үзэхээс илүүгээр ариусгалтын ажил гэж нэрлэх нь илүү тохиромжтой. Үнэндээ энэ үе шат нь байлдан дагуулалтын шат, мөн түүнчлэн авралын ажлын хоёр дахь үе шат юм(Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Бие махбодтой болохын нууц 4).

Өнөөдрийн ажил Нигүүлслийн эрин үеийн ажлыг урагшлуулсан; өөрөөр хэлбэл, бүхий л зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөн дэх ажил урагшилсан. Хэдийгээр Нигүүлслийн эрин үе дууссан ч Бурханы ажилд ахиц гарлаа. Ажлын энэ үе шат нь Нигүүлслийн эрин үе болон Хуулийн эрин үед үндэслэн хийгддэг гэж Би яагаад ахин дахин хэлдэг вэ? Яагаад гэвэл, өнөөдрийн ажил бол Нигүүлслийн эрин үед хийгдсэн ажлын үргэлжлэл бөгөөд Хуулийн эрин үед хийгдсэн зүйлийн ахиц дэвшил юм. Гурван үе шат нь өөр хоорондоо нягт харилцан холбогдсон ба гинжин холбоос нэг бүр нь дараагийнхтайгаа нягт холбогдсон байдаг. Ажлын энэхүү үе шат нь Есүсийн хийсэн дээр тулгуурлан хийгддэг гэж Би бас яагаад хэлдэг вэ? Энэ үе шат Есүсийн хийсэн ажилд тулгуурлан хийгдээгүй гэж үзвэл энэ үе шатанд өөр цовдлол явагдах хэрэгтэй болох байсан бөгөөд өмнөх үе шатны золин аврах ажлыг дахиад эхнээс нь хийх хэрэгтэй болох байв. Энэ нь утгагүй байх байлаа. Иймээс ажил бүрэн дууссан юм биш, харин эрин үе урагшилсан бөгөөд ажлын түвшин өмнөхөөсөө бүр ч илүү өндөрт өргөгдсөн юм. Ажлын энэхүү үе шат Хуулийн эрин үеийн суурин дээр, Есүсийн ажлын суурин дээр хийгдсэн гэж хэлж болно. Бурханы ажил шат шатаар хийгдсэн бөгөөд энэ үе шат нь шинэ эхлэл биш юм. Ажлын гурван үе шатны хослолыг л зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөө гэж үзэж болно(Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Хоёр удаа бие махбодтой болох нь бие махбодтой болохын ач холбогдлыг гүйцээдэг).

Төгс Хүчит Бурханы үг маш тодорхой. Эзэн Есүсийн золин авралын ажил хүмүүсийн нүглийг л уучилсан боловч хүмүүсийн нүгэлт уг чанарыг таягдан хаяагүй, хүмүүсийг нүглээс бүрэн авраагүй учраас хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы ажил дуусаагүй байгаа. Эзэн Есүсийн золин авралын ажил эцсийн өдрүүд дэх шүүлтийн ажлын замыг зассан. Төгс Хүчит Бурханы хийсэн хүн төрөлхтнийг шүүж, ариусгаж, аврах ажил нь Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөний эцсийн үе шат, мөн хамгийн шийдвэрлэх үе шат юм. Төгс Хүчит Бурхан маш их үнэнийг илэрхийлсэн нь Библийн бүх нууцаас гадна, Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөний зорилго, ажлын гурван үе шатны дотоод үнэн, бие махбодтой болохын нууц, Бурхан хүмүүсийг ариусгаж, аврахын тулд шүүлтийн ажлыг хэрхэн хийдэг, төрөл бүрийн хүмүүсийн төгсгөл, хүрэх газар, Христийн хаанчлал газар дээр хэрхэн биелэх гэх мэт Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөний бүх нууцыг илчилдэг. Төгс Хүчит Бурхан мөн хүмүүсийн нүгэл, Бурханыг эсэргүүцдэгийн уг шалтгаан болох хүмүүсийн сатанлаг уг чанар, сатанлаг зан чанарыг илчилж, шүүдэг. Мөн Бурханд итгэхдээ баримтлах зөв үзэл бодол, Бурхантай хэрхэн хэвийн харилцаатай байх, хэрхэн үнэнч шударга хүн байх, хэрхэн Бурханаас эмээж, муугаас зайлах, Бурханыг хэрхэн дуулгавартай дагаж, хайрладаг болох гэх мэт Бурханд итгэхдээ хүмүүсийн хэрэгжүүлж, орох ёстой үнэний бүх талыг Төгс Хүчит Бурхан илэрхийлдэг. Хүмүүс завхралаа хаяж, Бурханаар бүрэн авруулахын тулд энэ бүх үнэний бодит байдалд орох ёстой. Бурханы сонгосон олон хүний хувьд Бурханы үгэн дэх шүүлт, гэсгээлт, засалт, харьцалт, шалгалт, цэвэршүүлэлт нь сатанлаг зан чанар, уг чанараа аажмаар ойлгож, үзэн ядах, Бурханы зан чанар бол ариун, зөвт, халдаж болохгүй гэдгийг ухаарах, зүрх сэтгэлдээ Бурханаас эмээж, чин сэтгэлээсээ гэмшдэг болох, завхарсан зан чанараа ариусгаж, өөрчилж, Бурханыг үнэхээр дуулгавартай дагах боломж олгосон. Ямар хавчлага, бэрхшээл, шалгалт, цэвэршүүлэлттэй тулгарах нь хамаагүй, тэд Төгс Хүчит Бурханыг тууштай дагаж, Төгс Хүчит Бурханы хаанчлалын сайн мэдээг түгээж, гэрчлэн, Сатаныг ялсан тухай олон сайхан гэрчлэл хийж чадна. Туршлагаар олсон гэрчлэлүүд нь онлайнд нийтлэгдэж, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт, ажлын талаар дэлхий даяар гэрчилсэн. Энэ хүмүүс бол агуу гамшгаас өмнө Бурханы бүрэн төгс болгосон ялагчид, анхны үр жимснүүд бөгөөд энэ нь Илчлэл дэх зөгнөлийг бүрэн биелүүлдэг, “Тэд бол Хургыг хаашаа ч явсан дагадаг хүмүүс юм. Тэднийг Бурхан болон Хурганы анхны үр жимс болгон хүмүүсийн дундаас золин аварчээ(Илчлэл 14:4). Энэ нь мөн Төгс Хүчит Бурханы хэлдэгтэй адил. “Ажлын гурван үе шат төгсөх үед Бурханд гэрчлэл хийдэг хүмүүсийн бүлэг, өөрөөр хэлбэл, Бурханыг мэддэг хүмүүсийн бүлэг бүтээгдэнэ. Энэ хүмүүс бүгд Бурханыг мэдэх ба үнэнийг хэрэгжүүлж чаддаг байна. Тэд хүн чанар, эрүүл ухааныг эзэмшиж, Бурханы авралын ажлын гурван үе шатыг бүгд мэднэ. Энэ нь эцэстээ биелэх ажил бөгөөд энэ хүмүүс бол 6,000 жилийн удирдлагын ажлын биелэлт, Сатаны эцсийн ялагдлыг гэрчлэх хамгийн хүчтэй гэрчлэл юм. Бурханд гэрчлэл хийж чаддаг хүмүүс нь Бурханы амлалт, ерөөлийг хүлээн авч чадах бөгөөд Бурханы эрх мэдлийг эзэмшиж, Бурханд гэрчлэл хийдэг бүлэг, бүр эцсээ хүртэл үлдэх бүлэг хүмүүс байх болно(Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Бурханы ажлын гурван үе шатыг мэдэх нь Бурханыг мэдэх зам юм). Төгс Хүчит Бурхан маш их үнэнийг илэрхийлж, маш агуу ажлыг гүйцэлдүүлсэн нь Бурханы цор ганц эрх мэдэл, хүч чадлыг бүрэн илчилж, Төгс Хүчит Бурхан бол эргэн ирсэн Эзэн Есүс гэдгийг баталдаг. Төгс Хүчит Бурхан, Эзэн Есүс хоёр нэг Сүнс, нэг Бурхан. Тиймээс, одоо зогсоод, бодож үзэцгээе: Бурханаас өөр хэн маш олон үнэнийг илэрхийлж, Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөний нууцыг илчилж чадах вэ? Хүмүүсийн нүгэл, Бурханыг эсэргүүцдэгийн уг шалтгааныг хэн ил болгож чадах вэ? Бурханаас өөр хэн хүмүүсийн завхралыг шүүж, хүн төрөлхтнийг нүглээс бүрэн аварч чадах вэ? Халдахыг огт тэвчдэггүй Бурханы ариун, зөвт зан чанарыг хэн илэрхийлж чадах вэ? Төгс Хүчит Бурхан бол бие махбодтой бодитой Бурхан, бүх зүйлийн эхлэл, төгсгөл болсон цор ганц жинхэнэ Бурхан гэдгийг баримтууд нотолдог!

Тэгэхээр одоо бүгд тодорхой ойлгов уу? Хуулийн эрин үе, Нигүүлслийн эрин үе, Хаанчлалын эрин үед хийгдсэн ажлын гурван үе шат нь өөр өөр эрин үед хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы ажлын гурван өөр үе шат юм. Хуулийн ажил хүнд нүгэл гэж юу болохыг зааж өгч, золин авралын ажил хүний нүглийг цагаатгаж, шүүлтийн ажил хүнд нүглийг арилгах боломж олгодог. Ажлын энэ гурван үе шат нь нягт холбоотой, тус бүр нь өмнөх дээрээ үндэслэдэг, эцэст нь хүмүүс Сатаны нөлөөнөөс бүрэн аврагдаж, Бурханы хаанчлалд хүргэгддэг. Хүн төрөлхтнийг удирдан, авардаг үйл явц бүхэлдээ энэ юм. Эхнээс нь төгсгөл хүртэл үүнийг нэг Бурхан хийдэг. Төгс Хүчит Бурханы нэр өөр, арга барил, ажил нь өөр, Бурханы мөн чанар, Бурханд юу байгаа, Бурхан юу болох, Бурханы зан чанар нь ижил, тэр нь хэзээ ч өөрчлөгддөггүй. Хэрвээ бид Хуулийн эрин үед Ехова Бурханы хэлсэн үг, Нигүүлслийн эрин үе дэх Эзэн Есүсийн үг, Хаанчлалын эрин үе дэх Төгс Хүчит Бурханы үгийг харвал энэ бүх үг үнэн. Тэдгээр нь Бурханы зан чанар, Бурханд юу байгаа, Бурхан юу болохын илэрхийлэл, илчлэл, нэг эх үүсвэрээс ирдэг, нэг Сүнсний дуу хоолой, үгс юм. Ажлын гурван үе шатыг нэг Бурхан хийдэг гэдгийн нотолгоо нь энэ. Төгс Хүчит Бурханы үгэнд хэлснээр: “Еховагийн ажлаас Есүсийнхийг хүртэл, Есүсийн ажлаас одоогийн энэ үе шатны ажил хүртэлх энэ гурван үе шат тасралтгүй уялдаатайгаар Бурханы удирдлагын бүхий л цар хүрээг хамардаг ба бүгдээрээ нэг Сүнсний ажил юм. Дэлхий ертөнцийн бүтээлээс хойш Бурхан үргэлж хүн төрөлхтнийг удирдан ажилласаар ирсэн. Тэр бол Эхлэл ба Төгсгөл, Эхэн ба Эцэс, эрин үеийг эхлүүлдэг Нэгэн, бас эрин үеийг төгсгөдөг Нэгэн юм. Өөр өөр эрин үе, өөр өөр байршил дахь ажлын гурван үе шат нь гарцаагүй нэг Сүнсний ажил мөн. Энэ гурван үе шатыг хуваадаг бүх хүн Бурханыг эсэргүүцэн зогсдог. Эхний үе шатнаас өнөөдрийг хүртэлх бүх ажил нь нэг Бурханы ажил, нэг Сүнсний ажил юм гэдгийг одоо чи ойлговол зохино. Үүнд эргэлзэх юмгүй(Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Бурханы ажлын үзэгдэл 3). “Тэр бол өршөөл, хайр энэрлээр дүүрэн Бурхан; Тэр бол хүний төлөөх нүглийн тахил бөгөөд хүний хоньчин; гэхдээ Тэр бас хүний шүүлт, гэсгээлт болон хараал юм. Тэрээр хүнийг газар дээр амьдрахад нь хоёр мянган жилийн турш удирдаж, бас ялзарсан хүн төрөлхтнийг нүглээс золин аварч чадсан. Өнөөдөр Тэр бас Өөрийг нь мэддэггүй хүн төрөлхтнийг байлдан дагуулж, Өөрийнхөө эрх мэдэл дор байлгаж, бүгдийг нь Өөртөө бүрэн захирагдуулж чаддаг. Эцэст нь, Тэрээр орчлон ертөнц дахины хүмүүсийн доторх бузар, зөв шударга бус бүгдийг шатаан, Тэр бол өршөөнгүй, энэрэнгүй Бурхан, мэргэн ухаан, гайхамшгийн Бурхан, мөн ариун Бурхан байгаад зогсохгүй, түүнчлэн хүнийг шүүдэг Бурхан юм гэдгийг хүмүүст харуулна(Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Хоёр удаа бие махбодтой болох нь бие махбодтой болохын ач холбогдлыг гүйцээдэг).

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих