Төгс Хүчит Бурхан ба Төгс Хүчит Бурханы Чуулган

Цааш нь

Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы үүсэл, хөгжил

Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь Төгс Хүчит Бурхан – эргэн ирсэн Эзэн Есүс – эцсийн өдрүүдийн Христийн илрэлт болон ажлын улмаас мөн Түүний зөвт шүүлт, гэсгээлтийн дор үүсэн бий болсон. Тус чуулган нь эцсийн өдрүүд дэх Төгс Хүчит Бурханы ажлыг чин сэтгэлээсээ хүлээн авдаг, Бурханы үгээр байлдан дагуулагдаж, аврагдсан хүмүүсээс бүрддэг. Чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулсан бөгөөд Тэр биечлэн удирдаж, хариулдаг ба энэ нь яалаа ч гэсэн хүнээр хэзээ ч байгуулагдаагүй. Энэ бол Төгс Хүчит Бурханы Чуулган дахь сонгогдсон бүх хүмүүсийн хүлээн зөвшөөрдөг үнэн байдал.

Чуулганы зургийн цомог

  • Чуулганы амьдрал
  • Сайн мэдээ түгээх
  • Дуу бүжиг

Холбоо барих

Сайн мэдээний шууд утас

  • Ази
  • Европ
  • Номхон далайн бүс нутаг
  • Америк
Илүү ихийг харуул

Холбогдох бусад арга замууд

+976-9578-8733 contact.mn@kingdomsalvation.org

Мессеж үлдээх

    Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих