Төгс Xүчит Бурханы Чуулганы албан ёсны цахим хуудас (hidden-advent.org, godfootsteps.org) болон Төгс Xүчит Бурханы Чуулганы сайн мэдээний цахим хуудасны (kingdomsalvation.org, holyspiritspeaks.org, easternlightning.org) Нууцлалын бодит хэрэгжүүлэлтийг энэхүү нууцлалын бодлогод тайлбарлана. Эцсийн өдрүүдэд Христийн хаанчлалын сайн мэдээг сурган номлох зорилгоор Төгс Xүчит Бурханы Чуулганы цахим хуудсыг бүтээсэн бөгөөд худалдаа арилжааны үйл ажилллагаатай ямар ч холбоогүй юм. Энэхүү цахим хуудсууд нь үнэнийг эрэлхийлдэг, үнэний мөрийг мөшгин хөөдөг, Бурханы илрэлтийг хүсэн тэмүүлдэг хэн бүхнийг тохь тухтай байдлаар хангахыг зорино. Энэ цахим хуудсан дээрх бүх материалыг үнэ төлбөргүй уншиж, татаж авах боломжтой. Та бүхний тохь тухтай байдлыг хангахын тулд эдгээр цахим хуудсуудад, бусад цахим хуудсуудад нэвтрэх холбоосуудыг хамруулж болно. Тийм арга замаар холбогдсон цахим хуудаснуудын нууцлалын бодлогын хэрэглээ болон агуулгын төлөөх хариуцлагыг бид хүлээхгүй.

Бидний цуглуулдаг мэдээлэл

1. Төгс Xүчит Бурханы Чуулганы цахим хуудсанд бид дараахь мэдээллийг цуглуулдаг:

(1) Цахим хуудсаар эсвэл коммент бичих замаар бидэнтэй холбогдохдоо та бүхний бөглөж бүртгүүлдэг имэйл хаяг болон нэр

(2) Цахим хуудсаар зочлохдоо та бүхний ашигладаг вэб серверийн хандалтын протокол

(3) Та бүхний төхөөрөмжний вэб хөтчид Google Analytics /задлан шинжилгээ/ сookies байршуулан, мэдээллийн урсгалын статистик бүртгэлд зориулсан мэдээллийг цуглуулна.

2. Вэб серверийн хандалтын протокол болон Google Analytics /задлан шинжилгээ/ хэсэгт (http://www.google.com/analytics/) дараахь мэдээллийг цуглуулдаг:

(1) Төхөөрөмжийн мэдээлэл. Манай цахим хуудсаар зочлохдоо та бүхний ашигладаг компьютер, гар утасны төхөөрөмж болон бусад төхөөрөмжүүдийнн IP хаяг, GPS, онцгой төхөөрөмж тодорхойлон тогтоогч, вэб хөтчийн төрөл, хөтчийн хэл гэх мэт хувийн чанартай бус мэдээлэл.

(2) Давтан харах мэдээлэл. Энэ цахим хуудсанд та бүхний зочилж буй арга зам [Google хайлтын систем, Facebook-ээр дамжуулан хуваалцсан линк эсвэл шууд URL (интернет эх сурвалжид хандах лавлагаа) дээр шивэх] мөн та бүхний харсан цахим хуудаснууд, хуудас бүрийг ашиглахад зарцуулсан хугацаа, хамгийн сүүлд та бүхний ашигласан цахим хуудас зэргийг оролцуулаад энэ цахим хуудсыг гүйлгэн үзсэн протокол.

(3) “Күүки” ашиглан Google Analytics–ын цуглуулж буй холбогдох мэдээлэл.

“Күүки болон ижил төстэй технологийг” үзнэ үү (https://www.google.com/intl/en-us/policies/privacy/ ).

Бид яагаад ийм мэдээллийг цуглуулдаг вэ?

1. Имэйлээр харилцах. Та бүхэнтэй имэйлээр харилцахын тулд л бид имэйл хаягийн талаарх мэдээллийг авдаг.

2. Статистик дүн шинжилгээ. Nginx Httpd хандалтаас дүн мэдээ үүсгэн, тэдгээрийг Google Analytics–тай хослуулан хэрэглэгчид манай цахим хуудсыг хэрхэн ашиглаж байгааг бид мэдэж авдаг.

Цахим хуудсанд өдөрт хандаж буй хандалтын тоо (IP хаягийн тоо) эсвэл тодорхой хугацаан дахь хандалтын тоо, зочилсон цахим хуудасны тоо, цахим хуудас бүрт зарцуулсан хугацаа, цахим хуудасны гарч ирэх хугацаа, хэрэглэгчийн газар зүйн байршил, нэвтэрч буй төхөөрөмжийн хувь, вэб хөтчийн сонголт, хэрэглэгчид манай цахим хуудсанд хэрхэн хандаж буй арга зам (хаягийг шууд шивж оруулах, хайлт хийх, Facebook болон Twitter зэрэг гуравдагч талуудын холбоос дээр дарах) ба хандалтын хувь хэмжээ зэрэг мэдээллийг бид судалдаг. Энэ нь цахим хуудасныхаа ашиглалтын хөдөлгөөнд дүн шинжилгээ хийх, улмаар хэрэглэгчийн ашиглалтыг сайжруулах, цахим хуудсуудаа сурталчлах (SEO-хайлтын системүүд болон Facebook, Twitter зэрэг гуравдагч талын хөтөлбөрийг ашиглан зар сурталчилгаа хийх) талаар дүн шинжилгээ хийх боломжийг бидэнд олгоно.

Амлалт ба Сонголт

Төгс Xүчит Бурханы Чуулганы цахим хуудаснууд нь зөвхөн дээр дурдсан мэдээллийг та бүхнээс цуглуулан авч зөвхөн дээр дурдсан тохиолдлуудад ашиглана гэдгийг амлах байна. Бид та бүхний мэдээллийг гуравдагч талд хэзээ ч задруулахгүй, худалдахгүй, дамжуулахгүй, түрээсээр ашиглуулахгүй, хуваалцахгүй.

Та бүхэн вэб хөтөчдөө Google Analytics-ын күүкиг хаах тохиргоо хийж болно.

Хэрэв та бүхэн асуулт асуух, санал бодлоо илэрхийлэх бол бидэнд дараахь хаягаар эргэлзэлгүй имэйл илгээнэ үү. [email protected].

Нууцлалын мэдэгдлийг шинэчлэх

Бид энэхүү нууцлалын талаарх мэдэгдлээ зарим тохиолдолд шинэчилж болно. Ямар нэгэн өөрчлөлт хийгдсэн тохиолдолд цахим хуудасны доод хэсэг дэх “Нууцлалын мэдэгдэл”-д “*” тэмдэг нэмж оруулна.

Энэхүү Нууцлалын бодлого хамгийн сүүлд 2017 оны 1 дүгээр сарын 17-нд шинэчлэгдсэн.