Эцсийн өдрүүдийн Христийн яриа (Түүвэр)

Эцсийн өдрүүдийн Христийн яриа (Түүвэр)

Эцсийн өдрүүдийн Христийн яриа (Түүвэр)

Бурханд итгэж, үнэнийг эрэлхийлэх явцад бидэнд тулгардаг янз бүрийн нөхцөл байдал, бодитой бэрхшээлийг шийдвэрлэж, үнэнийг ойлгох, амиа өсгөхөд биднийг удирдаж, чиглүүлж чадах Төгс Хүчит Бурханы үгийн уншлагыг сонсоорой.

Цааш нь
Хайлтын үр дүн
  • Бүгд

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих