Амийн туршлагын гэрчлэлүүд

73 нийтлэл 7 видео

Зөв замд эргэн орсон нь

Зөвхөн өнөөдөр л Таньгүйгээр би үнэхээр хөөрхийлөлтэй гэдгээ харж байна.

Бурханы аврал

Бурханы үгэнд ингэж хэлсэн байдаг: “Бурханы ажлын алхам бүр—хатуу ширүүн үг ч бай, шүүлт ч бай, эсвэл гэсгээлт ч бай—хүнийг төгс болгодог бөгөөд туйлы…

Хараат байдлын дөнгөнөөс ангижрах нь

Төгс Хүчит Бурхан ингэж хэлсэн байдаг: “Одоо бол Би хүн бүрийн төгсгөлийг тодорхойлдог үе, харин хүнийг хүн болгож эхлэх үе шат биш. Би хүн бүрийн үг,…

Од болох мөрөөдөл минь баяртай

Төгс Хүчит Бурхан ингэж хэлсэн байдаг: “Бүтээлүүдийн нэг болохын хувьд хүн өөрийн байр суурийг хадгалж, ухамсартайгаар авирлаж, Бүтээгчийн өөрт нь даа…

Найруулагч болох миний мөрөөдөл

“Амьдралдаа хэрвээ хүн цэвэрлэгдэж, зан чанартаа өөрчлөлт гаргаж, утга учиртай амьдралыг амьдран харуулж, бүтээлийн үүргээ биелүүлэхийг хүсвэл Бурханы…

Офицерын гэмшил

Төгс Хүчит Бурхан ингэж хэлсэн, “Дэлхий бүтээгдсэнээс эхлээд өнөөг хүртэл Өөрийнхөө ажлаар Бурханы хийсэн бүхэн бол хүнийг огтхон ч үзэн ядаагүй хайр …

Моабын үр удмын шалгалт

Төгс Хүчит Бурхан ингэж хэлсэн байдаг: “Өнөөдөр хийгдэж байгаа бүх ажил нь хүнийг ариусгаж, өөрчлөх зорилготой; үгээр хийсэн шүүлт, гэсгээлтээр мөн цэ…

Завхралынхаа үнэнийг би харж байна

Манай чуулганд гэр бүлийнхэндээ ихэд боогдож, хязгаарлуулдаг нэг санваартан байлаа. Улмаар тэр эгч үүргээ биелүүлэхдээ ухамсаргүй байж, бүлгийн цуглаанд оролцохоо байнга мартдаг байв. Би түүнтэй нөхөрлөж, “Та үүрэгтээ ийм хариуцлагагүй, хааш яаш байх ёсгүй. Та бол чуулганы санваартан, та ах эгч нарын маань амийг хариуцдаг. Бурхан танд ийм чухал даалгавар даалгасан, хэрэв та үүнд хөнгөн хуумгай хандвал Бурхан жигшиж, үзэн ядах болно!” гэж хэлэв.

“Бурханы эсрэг босох”-ын жинхэнэ утга

Жан Жунь   Шэньян хот, Ляонин муж Өнгөрсөн хугацаанд би “Бурханы эсрэг босох” гэдэг нь Бурханаас урван тэрсэлж, чуулганд явахаа больж, үүрэгт ажл…