Бие махбодтой болсон Бурханы илрэлт ба ажлын тухай үг

Цааш нь

Бурханы, холбогдох үг

Лавлагаанд зориулсан видеонууд

Цааш нь үзэх

Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажлын тухай үг

Цааш нь

Бурханы, холбогдох үг

Эзэн Есүс хүн төрөлхтнийг золин аварсан хэдий ч Бурхан яагаад эцсийн өдрүүд дэх шүүлтийн ажлыг мөн л хийх хэрэгтэй байдаг тухай

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд: “Үнэнээр, үнэнээр Би та нарт хэлье, нүгэл үйлддэг хэн боловч нүглийн боол юм. Боол гэрт мөнхөд байдаггүй, хари…

Лавлагаанд зориулсан видеонууд

Цааш нь үзэх

Хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы авралын ажлын гурван үе шатны тухай үг

Цааш нь

Бурханы, холбогдох үг

Лавлагаанд зориулсан видеонууд

Цааш нь үзэх

Шашны ертөнц яагаад Төгс Хүчит Бурхан болон Төгс Хүчит Бурханы Чуулганыг яллаж, галзууран эсэргүүцэхэд маш их хичээл чармайлт гаргадаг юм бэ?

Лавлахад зориулсан Библийн ишлэлүүд: “Өөр нэг сургаалт зүйрлэл сонсоцгоо: Нэг газрын эзэн усан үзмийн талбай байгуулж, үүнийгээ тойруулан хашаа барьж…

Жинхэнэ гэрлийг харахын тулд мананг арчин хаях нь

Цааш нь

Зүүний Аянга хаанаас үүсэлтэй вэ?

Эзэн Есүс Христийн ихэнх дагалдагчид өөрсдийн пастор, ахмадууд, эсвэл номлогчдоосоо Зүүний Аянгын талаар сонсож байсан ч үнэндээ Зүүний Аянга хаанаас …

Цааш нь үзэх

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих