Аврагдах болон авралын хоорондох үндсэн ялгаа юу вэ?

Аврагдах гэдэг нь яг юу гэсэн үг юм бэ? ... Энгийнээр хэлбэл, аврагдана гэдэг нь үргэлжлүүлэн амьдрах, амьд үлдэх, эргэн амь орох явдал юм.

2018-07-15 11:46:53

Аврагдах гэж юу вэ? Аврал гэж юу вэ?

Энэхүү аврал нь, Бурханаар аврагдахыг хүсэн тэмүүлдэг хүмүүст өгөгдсөн ба зөвхөн та нар үүнийг аваад зогсохгүй, Бурхан ч гэсэн та нарыг олж авах юм.

2018-07-15 11:45:44

Аврагдах болон авралын хоорондох үндсэн ялгаа юу вэ?

Аврагдах гэдэг нь яг юу гэсэн үг юм бэ? ... Энгийнээр хэлбэл, аврагдана гэдэг нь үргэлжлүүлэн амьдрах, амьд үлдэх, эргэн амь орох явдал юм.

2018-07-15 11:46:53

Аврагдах гэж юу вэ? Аврал гэж юу вэ?

Энэхүү аврал нь, Бурханаар аврагдахыг хүсэн тэмүүлдэг хүмүүст өгөгдсөн ба зөвхөн та нар үүнийг аваад зогсохгүй, Бурхан ч гэсэн та нарыг олж авах юм.

2018-07-15 11:45:44