Христийн сүмийн дуу “Бурхан зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөг удирдагч” (Lyrics)

2020-06-26

I

Бурханы ажлыг Бурхан Өөрөө гүйцэтгэдэг. Түүний ажлыг эхлүүлэгч болон дуусгагч нь Тэр Өөрөө билээ. Бурхан ажлыг төлөвлөж, Өөрөө удирдаж, үр дүнг нь гаргадаг билээ. Үүнийг Библид хэлсэнчлэн, “Бурхан бол Эхлэл ба Төгсгөл, Бурхан бол Таригч ба Хураагч” билээ. Түүний удирдлагын ажилтай холбоотой бүхэн Түүний гараар хийгддэг, Түүний гараар хийгддэг.

II

Бурхан зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөг удирдагч. Бурханы ажлыг Түүний оронд гүйцэтгэж чадах хэн ч үгүй. Бурханы ажлыг Түүний оронд хэн ч дуусгаж чадахгүй, Тэр бүх зүйлийг хянадаг. Тэр дэлхийг бүтээсэн учир Бүх ертөнцийг Өөрийн гэрэлд амьдруулахаар удирдана, Өөрийн гэрэлд амьдруулна. Тэр бүх ертөнцийг Өөрийн гэрэлд амьдруулахаар удирдана. Тэр эринийг бүхлээр нь дуусгаж, Өөрийн бүх төлөвлөгөөг үр дүнд хүргэнэ!

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих