Шашны ертөнц яагаад Төгс Хүчит Бурхан болон Төгс Хүчит Бурханы Чуулганыг яллаж, галзууран эсэргүүцэхэд маш их хичээл чармайлт гаргадаг юм бэ?

Лавлахад зориулсан Библийн ишлэлүүд: “Өөр нэг сургаалт зүйрлэл сонсоцгоо: Нэг газрын эзэн усан үзмийн талбай байгуулж, үүнийгээ тойруулан хашаа барьж…

Яагаад ХКН-ын засгийн газар Төгс Хүчит Бурхан болон Төгс Хүчит Бурханы Чуулганыг галзууран дарангуйлж, балмадаар хяхан хавчдаг юм бэ?

Лавлахад зориулсан Библийн ишлэлүүд: “Энэ бол ёрын муу үеийнхэн” (Лук 11:29). “Бүх ертөнц хорон муу нэгний дор байдаг” (1Иохан 5:19). “хүмүүсийн үй…

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих