Цуу яриа хаанаас гардаг, тэдгээрийг хэрхэн бий болгодог вэ?

Одоо Сатан анх хүн төрөлхтнийг завхруулсан үеийг бодоод үзэцгээе. Могой юу гэсэн бэ? Бурханы анх хэлсэн зүйл юу байсан бэ?

2018-07-03 17:06:43

Яагаад ХКН-ын засгийн газар Төгс Хүчит Бурхан болон Төгс Хүчит Бурханы Чуулганыг галзууран дарангуйлж, балмадаар хяхан хавчдаг юм бэ?

Лавлахад зориулсан Библийн ишлэлүүд: “Энэ бол ёрын муу үеийнхэн” (Лук 11:29). “Бүх ертөнц хорон муу нэгний дор байдаг” (1Иохан 5:19). “хүмүүсийн үйлс ёрын муу учраас гэрэл дэлхийд ирэхэд тэд харанхуйг гэрлээс илүү хай…

2018-07-03 17:22:57

Шашны ертөнц яагаад Төгс Хүчит Бурхан болон Төгс Хүчит Бурханы Чуулганыг яллаж, галзууран эсэргүүцэхэд маш их хичээл чармайлт гаргадаг юм бэ?

Лавлахад зориулсан Библийн ишлэлүүд: “Өөр нэг сургаалт зүйрлэл сонсоцгоо: Нэг газрын эзэн усан үзмийн талбай байгуулж, үүнийгээ тойруулан хашаа барьж, дарс шахагчийн нүх ухаж, цамхаг босгож, тариаланчдад түрээслээд, алс…

2018-07-03 17:41:16

Сатаны цуу ярианд итгэж, Түүнээс нүүр буруулдаг хүмүүст Бурхан хэрхэн ханддаг вэ?

Лавлахад зориулсан Библийн ишлэлүүд: Тэгэхэд могой эмэгтэйд хандан, Та нар гарцаагүй үхэхгүй: Учир нь та нар үүнийг идсэн өдөртөө л нүд чинь нээгдэж, бурхад шиг болж, сайн мууг мэдэх болно гэдгийг Бурхан мэддэг билээ гэ…

2018-07-03 18:00:20

Жинхэнэ замыг судлахын тулд Бурханы дуу хоолойг л сонс; Сатаны цуу ярианд огт бүү итгэ.

Лавлахад зориулсан Библийн ишлэлүүд: “Миний хонин сүрэг Миний дуу хоолойг сонсдог, Би тэднийг мэддэг бөгөөд тэд Намайг дагадаг” (Иохан 10:27). “Иймээс итгэл нь сонсохоос, сонсох нь Бурханы үгээр ирдэг” (Ром 10:17). “М…

2018-07-03 18:14:14