Эцсийн өдрүүдийн түгшүүрийн дохио

Одоогоор, олон нийтийн ёс суртахуун өдөр ирэх бүр дордсоор байгаа. Хүмүүс улам ёрын муу, ичгүүр сонжуургүй болсон. Байгалийн гамшиг дэлхий даяар олон удаа тохиолдож байна. Ховорхон үзэгддэг одон орны үзэгдэл ч бас харагдаж байна. Эзэний эргэн ирэлтийн тухай Библийн зөгнөлүүд ч үндсэндээ аль хэдийн биелэгдсэн. Эзэний эргэн ирэлтийн өдөр аль хэдийн ирсэн. Сүсэг бишрэлтэй олон Христэд итгэгчдэд Эзэн аль хэдийн эргэн ирсэн гэсэн зөн совин байдаг...

Библийн зөгнөл

Библийн зөгнөл

Учир нь дэлхий ертөнцийн эхлэлээс өнөөг хүртэл хэзээ ч тохиолдож байгаагүй, мөн хэзээ ч тохиолдохгүй агуу гай гамшиг болно. Тэр өдрүүдийг богиносгохоос өөрөөр ямар ч махан бие аврагдахгүй: харин сонгогдогсдын төлөө тэр өдрүүдийг богиносгох болно.” (Матай 24:21-22)

Ноагийн өдрүүдэд ямар байсан шиг Хүний Хүүгийн өдрүүдэд ч бас тийм байх болно. Ноа бүхээгт орох өдрийг хүртэл тэд идэж, ууж, гэрлэж, нөхөрт гарцгааж байсан ба үер болж, тэднийг бүгдийг нь устгажээ. Лотын өдрүүдэд ч мөн үүнтэй адил байсан: тэд идэж, ууж, худалдан авч, худалдаж, тарьж, барьж байгуулж байсан: Харин Лотыг Содомоос гарсан тэр өдөр тэнгэрээс гал, хүхэр бууж, тэднийг бүгдийг нь устгав. Хүний Хүү илчлэгдэх өдөр ч гэсэн ийм байх болно.” (Лук 17:26-30)

Дараалсан дөрвөн цуст сар

Дараалсан дөрвөн цуст сар

Blood Moons, the disaster, Bible prophecies, the Lord

2014 оны 4 дүгээр сараас 2015 оны 9 дүгээр сар хүртэл ховорхон үзэгддэг үзэгдэл болох дараалсан дөрвөн цуст сар тэнгэрт харагдсан. Эдгээр цуст сар харагдсан нь хоёр зөгнөлийг биелүүлдэг. Энэ зөгнөлүүдийн нэгийг Илчлэл 6:12-оос олж болно: “Тэр зургаа дахь лацыг нээхийг би харлаа, асар хүчтэй газар хөдлөлт болов; нар хялгасан таар мэт харлаж, сар цус шиг болов.” Иоелын номны 2:29-31-д дараах зүйлийг зөгнөсөн байдаг: “Түүнчлэн эдгээр өдрүүдэд зарц нар болон шивэгчид дээр ч мөн адил Би Өөрийн Сүнсээ цутгах болно. Мөн Би тэнгэр болон газарт цус, гал, утааны баганын гайхамшгийг үзүүлэх болно. Еховагийн ирэлтийн агуу бөгөөд аймшигт өдөр болохоос өмнө нар хав харанхуй болж сар цусаар бүрхэх болно.”Энэ дараалсан дөрвөн цуст сар харагдах нь Еховагийн агуу, аймшигт өдөр удахгүй ирнэ гэдгийн тэмдэг юм. Эш үзүүлэгч Иеолын ном болон Илчлэлийн номон дахь зөгнөлүүдийн дагуу агуу гамшиг болохоос өмнө Бурханы Сүнс ярих болно. Түүний үг Өөрийнхөө боолууд болон шивэгчингүүдийг услана. Өөрөөр хэлбэл, агуу гамшгийн өмнө Бурхан бүлэг ялагчдыг бий болгоно. Нэмж хэлэхэд,“Түүнчлэн эдгээр өдрүүдэд зарц нар болон шивэгчид дээр ч мөн адил Би Өөрийн Сүнсээ цутгах болно”гэсэн зөгнөл хэрхэн биелэх вэ?

Шашны ертөнцийн сүйрэл хоосрол

Шашны ертөнцийн сүйрэл хоосрол

Хоёр мянган жилийн өмнө Эзэн Есүсийг Өөрийнхөө ажлыг хийхээр ирэх үед нэгэнтээ Еховагийн алдраар гэрэлтэж байсан ариун сүм өлсгөлөн гачаалд нэрвэгдэж, хулгайчдын үүр болсон байсан юм. Өнөөдөр шашны ертөнц Ариун Сүнсний ажлыг алдаж, сүйрэл хоосролд автсан бөгөөд энэ нь олон олон шударга бус явдлын тайз юм. Шашны удирдагчид Эзэний тушаалыг сахиж чадаагүй ба Эзэний замаас бүрмөсөн талийж одсон. Эзэн эргэн ирж, шинэ ажил гүйцэтгэсэн гэдгийг энэ нь харуулахгүй байна гэж үү?

Мөн ургац хураах хүртэл гурван сар дутуу байхад Би та нараас бороог татсан: Би нэг хотод бороо оруулж, нөгөө хотод бороо оруулаагүй: нэг хэсэгт нь бороо орсон, харин бороо ороогүй хэсэг нь хатсан. Иймээс хоёр, гурван хот нь ус уухын тулд өөр хот руу гэлдэрсэн; гэхдээ тэд сэтгэл ханаагүй: гэсэн ч та нар Над руу буцан ирээгүй” (Амос 4:7-8).

Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт

Эзэн ил тод буун ирэх тухай зөгнөл

Харагтун, Тэр үүлсийн хамт ирнэ; нүд бүр Түүнийг харна, Түүнийг жадалсан хүмүүс ч бас харна: газар дэлхийн бүх овог Түүнээс болж гашуудна. Тийм ээ, Амен.” (Илчлэл 1:7)

Гамшгийн тэр өдрүүдийн дараа нэн даруй нар харанхуйлж, сар гэрэлтэхгүй, одод тэнгэрээс унаж, тэнгэрийн хүчнүүд сэгсрэгдэнэ: Тэгээд хүний Хүүгийн тэмдэг тэнгэрт илрэн харагдана: газар дээрх бүх овог гашуудан уйлах ба тэд хүний Хүү тэнгэрийн үүлэн дээр хүч чадал, агуу алдартайгаар ирэхийг харах болно.” (Матай 24:29-30)

“Адамын долоо дахь үе Енох тэдний тухай мөн эш үзүүлэн, Харагтун, Эзэн арван мянган ариун хүмүүстэйгээ ирэв гэжээ.” (Иуда 1:14)

“Бас, Галилын эрчүүд ээ, яагаад та нар тэнгэр өөд ширтэн зогсоно вэ? Та нараас өргөгдөн тэнгэр лүү аваачигдсан энэ Есүс тэнгэр лүү явсныг нь та нар харсантай адил байдлаар ирэх болно.” (Үйлс 1:11)

Нар, сар оддод тэмдэг бий болно; газар дээр үндэстнүүдийн дунд айдас төрнө; тэнгис болон давалгаа хүрхрэн шуугина; Хүмүүс газар дэлхий дээр ирж байгаа зүйлийг ёрлож, айсандаа ухаан алдана: учир нь тэнгэрийн хүчнүүд сэгсрэгдсэн билээ. Дараа нь тэд сүр хүч болон агуу алдартайгаар үүлэн дээр ирэх хүний Хүүг харна.” (Лук 21:25-27)

Эзэн нууцаар буун ирэх тухай зөгнөл

Шөнө дөлөөр хашхирах дуу гарч, ‘Хараач, сүйт залуу ирлээ;түүнийг угтан авцгаа’ гэлээ.” (Матай 25:6)

Хэрэв чи сэрэхгүй бол Би хулгайч мэт очихба ямар цагт Би чам дээр очихыг чи мэдэхгүй.” (Илчлэл 3:3)

Харагтун, Би хулгайч мэт ирнэ.Сэрүүн байж, хувцсаа байлгадаг хүн ерөөлтэй еэ, эс бөгөөс тэр нүцгэн явж, тэд ичгүүрийг нь харах вий.” (Илчлэл 16:15)

Харагтун, Би үүдэнд зогсоод тогшиж байна: хэрвээ хэн нэгэн Миний дуу хоолойг сонсоод хаалгаа нээвэл, Би түүн дотор орж, түүнтэй хамт, тэр Надтай хамт хооллох болно.” (Илчлэл 3:20)

Учир нь тэнгэрийн нэг хязгаараас нөгөө хязгаар хүртэл цахилдаг аянга шиг; хүний Хүү ч бас Өөрийн өдөртөө тийнхүү байх болно. Гэхдээ тэр эхлээд олон зовлон туулах ёстой бөгөөд энэ үеийнхэнд гологдоно.” (Лук 17:24-25)

Аянга зүүнээс цахилж, баруун зүгт ч гэсэн гялбадаг шиг; хүний Хүүгийн ирэлт нь ч мөн тийм байх болно.” (Матай 24:27)

Одоо, Эзэн эцсийн өдрүүдэд яг хэрхэн ирэх вэ? Хэрвээ хүмүүс, Эзэн үүлэн дунд ирнэ гэж батлан

Бурханы ирэлтийн нууц мөрийг хайхгүйгээр үргэлжид тэнгэр лүү ширтсээр байвал 

тэд ер нь Эзэний ирэлтийг угтан авч чадах болов уу?

Холбогдолтой кино клипүүд

Эзэний ирэлтийн арга барилын (нууц ба ил тод) тухай асуулт, хариулт

Judgment, the last days, Incarnation, kingdom of heaven

Эзэн Есүс, эргэн ирэх болно гэдгээ хэлсэн, тэгвэл Тэр ямар байдлаар ирэх вэ?
Хэдэн мянган жилийн туршид хүн Аврагчийн ирэхийг нүдээр харж чадах юмсан хэмээн эгээрэн хүссэн. Түүнийг мянга мянган жилийн турш мөрөөдөн халаглан хүссэн хүмүүсийн дунд Аврагч Есүс биеэрээ цагаан үүлэн дээр залран биечлэн бууж ирэхийг хүн харахыг хүссэн.

Сайн мэдээний асуулт хариулт

Second Coming, Lord Jesus, Jesus is the truth the prophesy, word of God, new work name of God, Jesus Christ, kingdom of heaven, the rapture the cross, God's judgement, the last days believe in God, good works, Jesus Christ, salvation

Ухаалаг охид

Библи дараах түүхийг өгүүлдэг: Шөнө дөлөөр хэн нэгэн “сүйт залуу ирлээ” гэж хашхирав. Ухаалаг охид Бурханы дууг сонсоод сүйт залууг угтахаар очиж, Түүнтэй хамт хуримын найрт ороход, харин мунхаг охид хаалганы гадаа үлджээ. Одоо ямар төрлийн хүмүүс дээр ухаалаг болон мунхаг охидын тухай зөгнөл биелэгдэх вэ?

Бурханы дуу хоолойг хэрхэн таних вэ?

Ухаалаг охидын юу нь ухаалаг вэ?

Эзэн Есүс “Шөнө дөлөөр хашхирах дуу гарч, ‘Хараач, сүйт залуу ирлээ; түүнийг угтан авцгаа’ гэлээ” (Матай 25:6) хэмээн хэлсэн. Илчлэлд “Харагтун, Би үүдэнд зогсоод тогшиж байна: хэрвээ хэн нэгэн Миний дуу хоолойг сонсоод хаалгаа нээвэл, Би түүн дотор орж, түүнтэй хамт, тэр Надтай хамт хооллох болно” (Илчлэл 3:20) гэж зөгнөсөн. Энэ нь Эзэний ирэлтийн үеэр өргөгдөхийн жинхэнэ утга учир юм. Хэрвээ та нар Эзэний хоёр дахь ирэлтийг угтахыг хүсэж байвал Түүний дуу хоолойг сонсох чадвартай байх нь үндсэндээ чухал. Бурхан ажиллаж, Өөрийн үгийг илэрхийлэх үед ухаалаг охид Түүний дууг таньж чадах бөгөөд тэгснээрээ Хурганы хуримын зоогонд явж, сэнтийн өмнө өргөгддөг.

Сайн мэдээний номнууд

Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсохуй

(Шинэ итгэгчдэд зайлшгүй чухал зүйлс)

Бурханы ажлын гурван үе шат, Түүний нэрнүүд, Түүний бие махбодтой болсоны нууц, үнэн замыг худал замаас хэрхэн ялгах вэ? болон Бурханы үгийн үнэний үзэгдлийн бусад талуудын талаар энэ номонд түүвэрлэн оруулсан, ингэснээр сүүлчийн өдрүүд дэх Бурханы ажлыг хүлээн авсан шинэ итгэгчдэд эдгээр нь аль болох хурдан үндэслэх юм.

Цааш унших

Эзэний ирэлтийг угтан авах

The Word Appears in the Flesh Эцсийн өдрүүдийн Христ болох Төгс Хүчит Бурханы хэлсэн сонгодог үгс Utterances of Christ of the Last Days Continuation of The Word Appears in the Flesh Records of Christ’s Talks The Twenty Truths of Bearing Witness to God Эцсийн өдрүүдийн Христийн гэрчүүд (Бурханыг гэрчлэх тухай хорин үнэн)

Үг нь махбодоор илэрсэн

Энэ нь бүтээлийн цаг үеэс хойш Бурханы бүх хүн төрөлхтөнд хандсан эхний удаа байсан юм. Үүнээс ч илүүтэйгээр эдгээр айлдварууд нь хүн төрөлхтний дунд Бурханы илэрхийлсэн анхны эх бичвэрүүд бөгөөд түүгээрээ Тэр хүмүүсийг ил болгож, тэднийг удирдан чиглүүлж, шүүж, тэдэнтэй чин сэтгэлээсээ ярилцсан, иймээс тэдгээр нь бас Бурхан хүмүүст Өөрийн хөлийн мөрийг, Өөрийн оршдог газрыг, Бурханы зан чанарыг, Бурханд юу байгаа, Тэр юу болохыг, Бурханы бодлыг болон хүн төрөлхтний төлөөх Өөрийн халамжийг мэдэгдсэн анхны айлдварууд юм. Эдгээр нь бүтээлийн цаг үеэс хойш Бурхан хүн төрөлхтөнтэй гуравдагч тэнгэрээс ярьсан эхний айлдварууд байсан бөгөөд Бурхан үгсийн дундаас хүн төрөлхтөнд үзэгдэж, Өөрийн дуу хоолойг илэрхийлэхийн тулд Өөрийн төрөлхийн ялгамж чанарыг ашигласан анхны удаа байсан гэж хэлж болно.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Бид Бурханыг магтан шинэ дуу дуулах үедээ, бид бол Илчлэлийн номонд зөгнөгдсөн, Хургыг дагаж, шинэ дууг дуулж байгаа бүлэг хүмүүс юм гэдгээ мэдэрч чаддаг. Бид Бурханы сэнтийн өмнө очиж, Хурганы хуримын зоогонд оролцсондоо үнэхээр их ерөөгдсөн гэдгээ бид жинхэнээсээ мэдэрдэг.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдварууд (Түүвэр)

Төгс Xүчит Бурхан, эцсийн өдрүүдийн Христ хүмүүсийг үгээр шүүн ариутгаж, тэднийг шинэ эрин буюу Хаанчлалын эрин үед хөтлөнө. Түүний ноёрхол дор дуулгавартай дагадаг бүх хүмүүс илүү дээд үнэнийг эдэлж, илүү их ерөөлийг хүлээн авах болно. Тэд үнэхээр гэрэлд амьдарч, үнэн, зам, амийг олж авах болно.

Эцсийн өдрүүдийн Христ болох Төгс Хүчит Бурханы хэлсэн сонгодог үгс

Эцсийн өдрүүдийн Христ болох Төгс Хүчит Бурханы илэрхийлсэн үгсийн сонгодог түүврийг энэ номонд эмхэтгэсэн. Эдгээр үг нь Бурханы илрэлтийг хүсэн хүлээдэг бүх хүмүүст Түүний мөрийг эрж хайхад нь замчлах гарын авлага юм. Тэдгээр нь тэнгэрийн хаанчлалын үүдийг олоход таныг хөтөлж чадна.

Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсохуй (Шинэ итгэгчдэд зайлшгүй чухал зүйлс)

Бурханы ажлын гурван үе шат, Түүний нэрнүүд, Түүний бие махбодтой болсоны нууц, үнэн замыг худал замаас хэрхэн ялгах вэ? болон Бурханы үгийн үнэний үзэгдлийн бусад талуудын талаар энэ номонд түүвэрлэн оруулсан, ингэснээр сүүлчийн өдрүүд дэх Бурханы ажлыг хүлээн авсан шинэ итгэгчдэд эдгээр нь аль болох хурдан үндэслэх юм.

Хаанчлалын сайн мэдэний тухай Бурханы сонгодог үгс (Түүвэр)

Төгс Хүчит Бурханы сонгодог үгсийн түүвэр энэ номонд багтсан бөгөөд Бурханы илрэлтэнд найдан залбирч байгаа бүх хүмүүст Аврагч цагаан үүлэн дээр сууж аль хэдийн ирсэн гэдгийг гэрчилж, Хаанчлалын эрин үе дэх Төгс Хүчит Бурханы илрэлт болон ажлыг гэрчилдэг. Энэ нь, Төгс Хүчит Бурхан болон Эзэн Есүс нь нэгэн Бурхан – Тэр бол Илчлэлийн номонд зөгнөгдсөн, хуйлмал ном болон долоон лацыг нээсэн Хурга юм гэдгийг хүн төрөлхтөнд ухааруулдаг.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн гэрчүүд (Бурханыг гэрчлэх тухай хорин үнэн)

Төгс Хүчит Бурхан, эцсийн өдрүүдийн Христ олон янзын үнэнийг илэрхийлж, Библи дэх үнэн болон нууц бүрийг ил болгож, Бурханы ажлын гурван үе шатны дотоод түүх, Бурхан махбодтой болсны нууц, эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажил гэх мэтийг хүн төрөлхтөнд илчилсэн. Энэ нь, Төгс Хүчит Бурхан бол Эзэн Есүсийн эргэн ирэлт бөгөөд Тэр бол эцсийн өдрүүд дэх Бурханы илрэлт мөн гэдгийг гэрчилдэг.

Төгс Хүчит Бурханы айлдвар,

"Бурханы илрэлт шинэ эрин үеийг авчирсан"

Төгс Хүчит Бурхан ингэж хэлсэн: “Бурханы илрэлт гэдэг нь Тэрээр Өөрийн ажлаа хийхийн тулд газар дэлхий дээр биечлэн ирнэ гэсэн утгатай. Өөрийн ялгамж чанар, зан чанартайгаар, Өөрийн төрөлх аргаараа, нэгэн эринийг төгсгөж, нөгөө эринийг эхлүүлэх ажлаа явуулахын тулд Тэр хүмүүсийн дунд бууж ирдэг. Ийм байдлаар илрэх нь ямар нэг ёслолын хэлбэр биш. Энэ нь шинж тэмдэг, дүр зураг, гайхамшиг, эсвэл агуу их үзэгдэл биш, тэр ч байтугай ямар нэг төрлийн шашны үйл явц ч биш юм. Энэ нь хүрч, харж болох үнэн бодит нөхцөл байдал юм. Ийм илрэлт нь тодорхой үйл явцыг дагахын төлөө биш эсвэл богино хугацааны ажил хэргийн төлөө ч биш; харин Түүний удирдлагын төлөвлөгөөний ажлын үе шатны төлөө байдаг. >Бүрэн бичвэр

Төгс Хүчит Бурханы айлдвар,

"Хаанчлалын эрин үе бол Үгний эрин үе юм"

Төгс Хүчит Бурхан ингэж хэлсэн: “Хаанчлалын эрин үед шинэ эрин үед дагуулан оруулахын тулд, Өөрийн ажлын арга барилыг өөрчлөхийн тулд, мөн бүхэл эриний төлөөх ажлыг хийхийн тулд Бурхан үгээ хэрэглэдэг. Энэ нь Үгийн эрин үед Бурханы ажилладаг зарчим юм. Тэр, өөр өөр өнцгөөс ярихын тулд махбод болж, Үг нь махбодоор илэрсэн Бурханыг болон Түүний мэргэн ухаан, гайхамшгийг үнэхээр харах боломжийг хүнд олгожээ. Хүнийг байлдан дагуулж, хүнийг төгс болгож, хүнийг таягдах зорилгодоо илүү сайн хүрэхийн тулд тийм ажил хийгдсэн. Үгийн эрин үед ажиллахын тулд үг ашиглахын жинхэнэ утга учир нь энэ юм. … Бурхан энэ дэлхийг үгээр бүтээсэн, хорвоо дахины хүмүүсийг үгээр удирддаг ба тэднийг үгээр байлдан дагуулж авардаг. Эцэст нь Тэр, хуучны бүхий л дэлхийг төгсгөл болгоход үгийг ашиглана. Зөвхөн тэр үед л удирдлагын төлөвлөгөө бүрэн хэрэгжих юм. >Бүрэн бичвэр

Бие махбодтой болохын нууц

Төгс Хүчит Бурханы айлдвар,

“Хоёр удаа бие махбодтой болох нь бие махбодтой болох ач холбогдлыг гүйцээдэг”

Төгс Хүчит Бурхан ингэж хэлсэн: “Есүс Бид хоёр нэг Сүнснээс ирсэн. Хэдийгээр Бидний махан бие ямар ч хамаагүй боловч Бидний Сүнснүүд нэг юм; хэдийгээр Бидний хийдэг зүйл болон Бидний үүрдэг ажил адилхан биш боловч Бид мөн чанартаа адилхан; Бидний махан бие өөр өөр хэлбэрийг олсон бөгөөд энэ нь эрин үеийн өөрчлөлт болон Бидний ажлын хэрэгцээнээс болсон; Бидний үйлчлэл адилгүй, иймээс Бидний авчирсан ажил болоод хүнд илчилдэг Бидний зан чанар мөн өөр. Тийм учраас энэ өдөр хүний харж байгаа, хүлээн авч байгаа зүйл өнгөрсөн үеийнхтэй адилгүй; эрин үеийн өөрчлөлтийн улмаас ийм байдаг. Хэдийгээр Тэдний махан биеийн хүйс болон хэлбэр өөр боловч, мөн хэдийгээр Тэд нэгэн цаг үед байтугай, нэг гэр бүлээс төрөөгүй боловч Тэдний Сүнс нь нэг юм. Хэдий Тэдний махан бие нь ямар нэгэн байдлаар, ямар ч махбодын эсвэл цусан хамааралгүй боловч Тэд бол хоёр өөр цаг хугацаан дахь бие махбод болсон Бурхан гэдгийг энэ нь үгүйсгэхгүй. >Бүрэн бичвэр

Бурханыг мэдэх зам

Төгс Хүчит Бурханы айлдвар,

“Бурханы ажлын гурван үе шатыг мэдэх нь Бурханыг мэдэх зам юм”

Төгс Хүчит Бурхан ингэж хэлсэн: “Ажлын гурван үе шат нь Бурханы бүх удирдлагын гол цөмд байдаг ба тэдгээрт Бурханы зан чанар болон Тэр юу болох нь илэрхийлэгддэг. Бурханы ажлын гурван үе шатыг мэддэггүй хүмүүс нь Бурхан Өөрийнхөө зан чанарыг хэрхэн илэрхийлдэгийг ухаарах чадваргүй, мөн тэд Бурханы ажлын мэргэн ухааныг бас мэддэггүй бөгөөд хүн төрөлхтнийг авардаг Түүний олон зам болоод бүх хүн төрөлхтний төлөөх Түүний хүслийн талаар мэдэхгүй хэвээр байдаг. Ажлын гурван үе шат нь хүн төрөлхтнийг аврах ажлын бүрэн илэрхийлэл билээ. Ажлын гурван үе шатыг мэддэггүй хүмүүс Ариун Сүнсний ажилладаг олон янзын арга зам болон зарчмуудыг мэдэхгүй байх болно; ажлын нэг үе шатнаас үлдсэн хоосон сургаалыг хатуу чанд дагадаг хүмүүс нь Бурханыг хоосон сургаалаар хязгаарладаг хүмүүс бөгөөд Бурханд итгэх тэдний итгэл нь тодорхойгүй, тогтворгүй байдаг. Тийм хүмүүс хэзээ ч Бурханы авралыг хүлээн авахгүй. >Бүрэн бичвэр

Сайн мэдээний кинонууд

Kingdom of Heaven, Awakening, the rapture, the mystery
the rapture, Salvation meaning, rapture in the bible
The Mystery, love God, house church, the last days,
Musical Drama, dance drama, True Friends, Great Love, true story

Илүү олон тусгай сэдэв

Эзэн эргэн ирсэн! Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч чадах вэ?