01Бид хуурамч Христүүдээс үргэлж болгоомжилдог бол Эзэний эргэн ирэлтийг угтан авч чадах уу?

Эцсийн өдрүүдэд гарч ирж, ажлаа гүйцэтгэхээр эргэн ирэх үед нь хуурамч Христүүд, хуурамч эш үзүүлэгчид ч бас гарч ирж хүмүүсийг мэхэлнэ хэмээн Эзэн Есүс нэгэнтээ зөгнөсөн. Эцсийн өдрүүд одоо төгсгөлдөө ойртож байгаа бөгөөд үнэнийг илэрхийлж, Бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн ажлаа гүйцэтгэхээр Эзэн Есүс аль эрт махбодоор эргээд ирчихсэн. Гэтэл зарим хүн хуурамч Христүүдэд мэхлэгдэхээс айдаг тул байнга сөрөг, сэрэмжилсэн байдалтай хэвээр үлдээд, эцсийн өдрүүд дэх Бурханы илрэлт, ажлыг эрж хайж, судалж зүрхэлдэггүй, бүр хуурамч Христүүдээс болгоомжлохыг хамгийн чухал хэрэг гэж хардаг. Гэвч ингэснээрээ тэд Эзэний эргэн ирэлтийг яаж угтан авч чадах юм бэ?

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд

“Гуй, тэгвэл та нарт өгнө; хай, тэгвэл олно; тогш, тэгвэл та нарт нээгдэнэ” (Матай 7:7).

“Хайртууд минь, сүнс бүрд битгий итгэ, харин сүнснүүд Бурханаас ирсэн эсэхийг шалга: учир нь олон хуурамч эш үзүүлэгч дэлхий дээр гарч ирсэн” (1 Иохан 4:1).

“Иймээс итгэл нь сонсохоос, сонсох нь Христийн үгээр ирдэг” (Ром 10:17).

02Жинхэнэ Христийг хуурамч Христүүдээс ялган таних нь

Бид Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан авахыг хүсдэг бол жинхэнэ Христ, хуурамч Христүүдийг хэрхэн ялгахаа мэддэг байх нь нэн чухал, учир нь энэ нь Бурханы сэнтийн өмнө өргөгдөж чадах эсэхтэй маань шууд холбоотой. Бидэнд ийм ялган таних чадвар байхгүй бол хуурамч Христүүдэд амархан мэхлэгдэж, Христийн ирэлтийг үгүйсгэж, яллана. Эцэст нь бид Эзэнд хаягдсан мунхаг охид болж, тэнгэрийн хаанчлал руу өргөгдөх боломжоо алдана. Тэгвэл бид жинхэнэ Христ, хуурамч Христүүдийг хэрхэн ялган таньж болох вэ?

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд

“Есүс түүнд, ‘Би бол зам, үнэн, амь юм.’ гэжээ” (Иохан 14:6).

“Та нарт хэлэх зүйл Надад олон байгаа боловч та нар одоо тэдгээрийг дааж чадахгүй. Гэхдээ үнэний Сүнс болох Тэр ирэх үедээ та нарыг бүх үнэн рүү удирдана” (Иохан 16:12-13).

“Хэрвээ Миний үгийг сонсоод баримталдаггүй хүн байвал Би түүнийг шүүхгүй: учир нь Би дэлхий ертөнцийг шүүхийн тулд биш харин аврахын тулд ирсэн билээ. Намайг голж, Миний үгийг хүлээж авдаггүй хүнийг шүүх шүүгч байдаг: Миний хэлсэн үгс түүнийг эцсийн өдөр шүүх болно” (Иохан 12:47-48).

“Есүс хариуд нь ингэж хэллээ, ‘Хэн нэгэн хүн та нарыг мэхлэх вий, болгоомжтой бай. Учир нь олон хүн Миний нэрээр ирж, “Би бол Христ” хэмээн хэлж олныг мэхлэнэ’” (Матай 24:4–5).

“Учир нь хуурамч Христүүд болон хуурамч эш үзүүлэгчид гарч ирэн агуу тэмдэг, гайхамшгуудыг үзүүлэх ба боломжтой бол сонгогдсон хүмүүсийг ч хууран мэхэлнэ” (Матай 24:24).

03Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэний эргэн ирэлтийг угтан ав

Христ бол махбод дахь Бурхан юм; Тэр бурханлаг мөн чанартай; Тэрээр хэдийд ч, хаана ч үнэнийг илэрхийлж, Бурханы дуу хоолойг гаргаж чадна. Тиймээс эргэн ирэхэд нь Эзэнийг угтан авахын гол түлхүүр бол Бурханы дуу хоолойг хэрхэн сонсохоо мэддэг байх явдал юм. Эзэн эргэн ирсэн гэж хэн нэгний гэрчлэхийг сонсоод бид ухаалаг охид шиг байж, эрж хайж, судлах санаачилга гаргах ёстой бөгөөд Бурханы дуу хоолой мөн гэдгийг таних мөчид үүнийг хүлээн зөвшөөрч, дагах ёстой. Ийм маягаар бид Эзэнийг угтан авч, Түүнтэй хамт зоогт оролцож чадна.

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд

“Харагтун, Би үүдэнд зогсоод тогшиж байна: Хэрвээ хэн нэгэн Миний дуу хоолойг сонсоод хаалгаа нээвэл, Би түүн дотор орж, түүнтэй хамт, тэр Надтай хамт хооллох болно” (Илчлэл 3:20).

“Шөнө дөлөөр хашхирах дуу гарч, ‘Хараач, Сүйт залуу ирлээ; Түүнийг угтан авцгаа’ гэлээ” (Матай 25:6).

“Миний хонин сүрэг Миний дуу хоолойг сонсдог, Би тэднийг мэддэг бөгөөд тэд Намайг дагадаг” (Иохан 10:27).

“Чуулгануудад Сүнс юу айлдаж буйг чихтэй бүхэн сонсогтун” (Илчлэл 2:7).

Хэлэлцэцгээе

Итгэлдээ ямар нэгэн бэрхшээл юм уу асуулттай тулгарвал хүссэн үедээ бидэнтэй холбоо бариарай.

Лавлагаанд зориулсан нийтлэлүүд

Жинхэнэ Христ болон хуурамч Христүүдийг ялган таньж, Эзэний эргэн ирэлтийг угтан авах нь

Албан ёсны вэбсайт