01Үнэн замыг судлах явцад хамгийн амархан гаргадаг алдаа

Сатан яагаад Еваг мэхэлж, Бурханы ерөөлийг алдахад хүргэж чадсаныг чи мэдэх үү? Яагаад Иудейн энгийн ардууд фарисайчуудыг даган Эзэнийг эсэргүүцэж, улмаар Эзэний авралыг алдсаныг чи мэдэх үү? Гол нь тэд Бурханы үгийг сонсоогүй, харин Сатаны цуу яриа, худал үгийг л сонсож байснаас болсон юм. Эзэн аль эрт эргээд ирчихсэн: Тэрээр үнэнийг илэрхийлж, Бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн ажлыг гүйцэтгэдэг бөгөөд Ева болон Иудейн энгийн ардуудын гаргасантай адил алдааг олон хүн гаргаж байна. Шашны ертөнцийн ахлагчид болон пасторуудын “Эзэн махбодоор ирсэн гэж айлддаг аливаа номлол худал” гэх мэт Эзэний үгээс зөрдөг төөрөгдөл, худал үгэнд тэд сохроор итгэдэг. Эцсийн өдрүүдийн Христ, Төгс Хүчит Бурханы илэрхийлсэнчлэн Сүнс чуулгануудад юу айлддагийг сонсох гэж эрж хайдаггүй. Ийм мунгинуу, ялган таних чадваргүй хүмүүс Эзэнийг эргэн ирэхэд угтаж авч чадна гэж үү?

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд

“Ехова Бурханы бүтээсэн ямар ч хээрийн араатан амьтдаас могой хамгийн зальтай нь байлаа. Тэр могой эмэгтэйгээс, Та нарт энэ цэцэрлэг дэх бүх модны жимснээс идэж болохгүй гэж Бурхан үнэхээр хэлсэн үү? гэжээ. Тэр эмэгтэй могойд, ‘Бид энэ цэцэрлэгийн модны жимсийг идэж болно, харин энэ цэцэрлэгийн голд байгаа модны жимсний тухайд Бурхан, “Та нар үүнээс идэж болохгүй, мөн хүрч ч болохгүй, эс бөгөөс та нар үхнэ” гэж айлдсан’ хэмээжээ. Тэгэхэд могой эмэгтэйд хандан, ‘Та нар үхэхгүй байж магадгүй, учир нь та нар үүнийг идсэн өдөртөө л нүд чинь нээгдэж, Бурхан шиг болж, сайн мууг мэдэх болно гэдгийг Бурхан мэддэг билээ’ гэжээ” (Эхлэл 3:1–5).

“Та нар эцэг диаволаасаа гаралтай бөгөөд эцгийнхээ хүслийг хийх болно. Тэр анхнаасаа алуурчин байсан ба түүнд ямар ч үнэн байхгүй тул Үнэнийг баримталдаггүй. Худлаа хэлэхдээ тэр өөрөөсөө хэлдэг: учир нь тэр бол худалч бөгөөд худал хуурмагийн эцэг мөн” (Иохан 8:44).

“Бурханы хүн Бурханы үгийг сонсдог, та нар Бурханых биш учраас тэдгээрийг сонсдоггүй” (Иохан 8:47).

02Үнэн замыг судлах явцдаа Сатаны цуу яриа, худал үгэнд итгэхийн үр дүн

Үнэн замыг судлахад нэн чухал зүйл нь Бурханы дуу хоолойг л сонсож, Сатаны цуу яриа, худал үгийг огт анхаарахгүй байх явдал юм; энэ бол үнэн замыг судлах хамгийн чухал зарчим бөгөөд бидний үр дүн, эцсийн хүрэх газартай шууд холбоотой. Хүмүүс ХКН-ын засгийн газрын цуурхал, худал үгийг л сонсоод, Сүнс чуулгануудад юу айлддагийг сонсдоггүй бол тэд юу болох вэ?

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд

“Миний ард түмэн мэдлэг дутагдсанаас болж устгагдсан” (Хосеа 4:6).

“Мунхгууд ухаан дутсанаас болж үхдэг” (Сургаалт үгс 10:21).

03Үнэн замыг судлах явцдаа Бурханы дуу хоолойг л сонс

Харагтун, Би үүдэнд зогсоод тогшиж байна: Хэрвээ хэн нэгэн Миний дуу хоолойг сонсоод хаалгаа нээвэл, Би түүн дотор орж, түүнтэй хамт, тэр Надтай хамт хооллох болно” (Илчлэл 3:20) гэж Илчлэлийн номд зөгнөсөн байдаг. Эцсийн өдрүүдийн Христ – Төгс Хүчит Бурхан айлдвараараа дамжуулан хүнд харагддаг. Ухаалаг охид Төгс Хүчит Бурханы үгийг сонсоод тэдгээр нь үнэн, Бурханы дуу хоолой мөн гэдгийг мэддэг. Тэд ямар ч цуу яриа, худал үгэнд өчүүхэн ч мэхлэгддэггүй бөгөөд Төгс Хүчит Бурханыг тууштай дагадаг. Тэгээд тэд Эзэнийг угтан авч, Хурганы найрт оролцож, эцсийн өдрүүд дэх Бурханы авралыг хүртэж чаддаг. Бурханы дуу хоолойг сонсох нь үнэн замыг судалж, Эзэнийг угтан авах цорын ганц зам гэдэг нь тодорхой юм.

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд

“Есүс түүнд, ‘Би бол зам, үнэн, амь юм.’ гэжээ” (Иохан 14:6).

“Миний хонин сүрэг Миний дуу хоолойг сонсдог, Би тэднийг мэддэг бөгөөд тэд Намайг дагадаг” (Иохан 10:27).

“Харагтун, Би үүдэнд зогсоод тогшиж байна: Хэрвээ хэн нэгэн Миний дуу хоолойг сонсоод хаалгаа нээвэл, Би түүн дотор орж, түүнтэй хамт, тэр Надтай хамт хооллох болно” (Илчлэл 3:20).

“Чуулгануудад Сүнс юу айлдаж буйг чихтэй бүхэн сонсогтун” (Илчлэл 2:7).

Хэлэлцэцгээе

Итгэлдээ ямар нэгэн бэрхшээл юм уу асуулттай тулгарвал хүссэн үедээ бидэнтэй холбоо бариарай.

Лавлагаанд зориулсан нийтлэлүүд

Үнэн замыг судлах явцдаа Бурханы дуу хоолойг л сонс—Сатаны цуу яриа, худал үгийг чи сонсох ёсгүй

Албан ёсны вэбсайт