01Бид хэрхэн Бурханы илрэлтийг харж, Эзэний эргэн ирэлтийг угтан авч чадах вэ?

Эзэнийг угтан авах тухайд бол, Эзэн Есүс хүн төрөлхтөнд Сүнсээр харагдахыг үзэхээр олон хүн хүлээж байна. Гэхдээ энэ нь Эзэнийг угтан авах зөв зам мөн үү? Иов хуй салхинаас Еховагийн дуу хоолойг сонсоод “Би Таны тухай чихээрээ сонссон: харин одоо нүдээрээ харж байна” гэж хэлснийг бид бүгд мэднэ. Петр ч бас Эзэн Есүсийн дуу холойг сонссон ба ийнхүү Есүс бол Христ мөн хэмээн хүлээн зөвшөөрсөн юм. Бурхан хүмүүст хэрхэн харагдах нь хамаагүй, Бурханы дуу хоолойг сонссоноор л үнэхээр Бурханы илрэлт мөн гэдгийг нь тодорхойлж чадна гэдгийг бид эндээс харж болно. Бурханы дуу хоолойг сонсож чаддаг байх нь Түүний илрэлтийг харж, эргэн ирсэн Эзэнийг угтан авах цорын ганц зам гэдэг нь тодорхой юм.

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд

“Харагтун, Би үүдэнд зогсоод тогшиж байна: Хэрвээ хэн нэгэн Миний дуу хоолойг сонсоод хаалгаа нээвэл, Би түүн дотор орж, түүнтэй хамт, тэр Надтай хамт хооллох болно” (Илчлэл 3:20).

“Миний хонин сүрэг Миний дуу хоолойг сонсдог, Би тэднийг мэддэг бөгөөд тэд Намайг дагадаг” (Иохан 10:27).

“Чуулгануудад Сүнс юу айлдаж буйг чихтэй бүхэн сонсогтун” (Илчлэл 2:7).

02Бурханы дуу хоолой гэж юу вэ? Төгс Хүчит Бурханы үг бол Бурханы дуу хоолой мөн гэдэгт бид яаж итгэлтэй болох вэ?

Бурханы дуу хоолой гэдэг нь Түүний айлдваруудыг хэлдэг—энэ нь үнэнийг хэлдэг. Бурхан бие махбодтой болсон хэлбэрээрээ юм уу Сүнснийхээ хэлбэрээр ярьж байгаа эсэхээс үл хамааран, Тэрээр өндөрт зогсоод бүх хүн төрөлхтөнд хандан үг хэлж байгаа. Энэ бол Бурханы үгийн өнгө, онцлог шинж болон бүтээлийн Эзэний ярих өвөрмөц хэв маяг юм. Зүрх сэтгэл, сүнстэй хэн боловч Бурханы үгийг сонсмогцоо тэдгээр нь үнэн бөгөөд эрх мэдэл, хүч чадалтай гэдгийг мэдэрнэ. Тэдгээр нь Бурханы дуу хоолой болохыг мэднэ! Эзэн Есүс аль хэдийн эргэж ирсэн—Тэр бол Төгс Хүчит Бурхан, эцсийн өдрүүдийн Христ билээ. Тэрээр үнэнийг илэрхийлж, Бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн ажил хийж байгаа. Төгс Хүчит Бурханы айлдварууд нь Бурханы дуу хоолой мөн гэдгийг бид яаж баталгаауулж болох вэ?

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд

“Анх Үг байв, Үг Бурхантай хамт байсан ба Үг нь Бурхан байлаа” (Иохан 1:1).

“Есүс түүнд, ‘Би бол зам, үнэн, амь юм. Надаар дамжилгүйгээр хэн ч Эцэгт хүрэхгүй’ гэжээ” (Иохан 14:6).

“Сүнс бол амь өгдөг; махан бие бол ямар ч ашиггүй билээ. Миний та нарт хэлсэн үгс бол сүнс ба амь юм” (Иохан 6:63).

“Учир нь Бурханы үг бол амьд, хүчирхэг, хоёр иртэй илднээс ч хурц бөгөөд сэтгэл болон сүнс, үе мөч болон чөмгийг салтал нь нэвтрэн ордог, мөн зүрх сэтгэлийн бодол, санааны шүүгч билээ” (Еврей 4:12).

“Үнэнээр тэднийг ариусгаач: Таны үг үнэн билээ” (Иохан 17:17).

“Та нар үнэнийг мэдэж, үнэн та нарыг чөлөөлнө” (Иохан 8:32).

1)Бурханы үг бол зам, үнэн, амь юм.

2)Бурханы үг бол Бурханы зан чанарын илэрхийлэл юм. Тэдгээр нь хүч чадалтай, эрх мэдэлтэй.

3)Эцсийн өдрүүдэд Бурхан үнэнийг илэрхийлж, шүүлт, ариусгалтын ажлаа авчирдаг.

03Эзэнийг угтан авахдаа харж чадах зүйлээ л дагах нь ямар үр дагавартай вэ?

Төгс Хүчит Бурхан, эцсийн өдрүүдийн Христийн илэрхийлсэн үнэнийг дэлхий дахины хүмүүсийн эрж хайж, судлахад нь зориулан удаан хугацааны турш интернетэд ил тод нийтэлсээр ирсэн. Бурханы илрэлтийг хүсэн хүлээдэг олон жинхэнэ итгэгч Төгс Хүчит Бурханы илэрхийлсэн бүх үг үнэн бөгөөд хүч чадал, эрх мэдэлтэй болохыг харсан. Тэгээд энэ нь Бурханы дуу хоолой мөн гэдгийг таньж, ар араасаа Төгс Хүчит Бурхан руу эргэсэн юм. Гэсэн хэдий ч Эзэн үүл хөлөглөн ирнэ хэмээн зүтгэж, Бурханы дуу хоолойг сонсохоос татгалздаг хүмүүс бий. Зарим нь бүр Бурханы дуу хоолойг сонссон ч Бурханы илрэлт мөн гэж хүлээн зөвшөөрдөггүй бөгөөд Эзэний эргэн ирэлтийг эсэргүүцэж, ялладаг. Үүний үр дагавар ямар байх вэ?

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд

“Бурханы хүн Бурханы үгийг сонсдог, та нар Бурханых биш учраас тэдгээрийг сонсдоггүй” (Иохан 8: 47).

“Томас, чи Намайг харсан учир Надад итгэсэн; хараагүй атлаа итгэсэн хүмүүс ерөөлтэй еэ!” (Иохан 20: 29).

“Харагтун, Тэр үүлсийн хамт ирнэ; нүд бүр Түүнийг харна, Түүнийг жадалсан хүмүүс ч бас харна: газар дэлхийн бүх овог Түүнээс болж гашуудна. Тийм ээ, Амен” (Илчлэл 1:7).

Та Бурханы дуу хоолойг сонссон уу?

Албан ёсны вэбсайт