Бие махбодтой болсон Бурханыг хэрхэн ойлгох вэ (Монгол хэлээр)

Бие махбодтой болсон Бурханыг хэрхэн ойлгох вэ (Монгол хэлээр)

1270 |2018-09-04

Эх хувийг нь үзэх

Эцсийн өдрүүдэд Бурхан хүнийг аврахаар ажиллахын тулд махбодтой болсон. Гэхдээ бие махбодтой болохын үнэнийг ойлгодоггүй учраас бид, бие махбодтой болсон Бурханыг жирийн хүнтэй адил гэж үздэг ба Бурханы дуу хоолойг таньдаггүй, бид бүр Эзэнийг хэрхэн угтан авахаа бүр ч мэддэггүй, бид Бурханыг үл тоомсорлож, яллахын тулд шашны ертөнц болоод эрх баригч хүчнийг дагаж чадах хэмжээнд очсон ба нөхцөл байдал, Бурхан Нигүүлслийн эрин үеийн Өөрийн ажлыг хийхийн тулд Эзэн Есүсийн бие махбодтой болж байсан үеийнхээс ямар ч ялгаагүй байгаа. Тиймээс бие махбодтой болох тухай үнэнийг ойлгох нь Бурханыг мэдэхэд чухал гэдэг нь харагдаж байна. Тэгвэл бие махбодтой болох гэж яг юу вэ? Бие махбодтой болохын мөн чанар юу вэ?


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах