Хоёр дахь онцгой үе: Өсөж торних

2018-07-08

Ямар айлд төрснөөс хамаараад хүмүүс гэр бүлийн өөр өөр орчинд өсөж, эцэг эхээсээ өөр өөр зүйл суралцдаг. Эдгээр хүчин зүйл нь хүний өсөж том болох нөхцөлийг тодорхойлдог бөгөөд өсөж торних нь хүний амьдралын хоёр дахь шийдвэрлэх онцгой үеийг төлөөлдөг. Энэхүү онцгой үе дээр хүмүүст мөн л ямар ч сонголт байдаггүй гэдгийг хэлэх нь илүүц биз ээ. Үүнийг мөн л урьдаас тогтоож, зохицуулсан байдаг.

Өсөж торних: Хоёр дахь онцгой үе

1. Хүн болгоны өсөж том болох тогтсон нөхцөл байдлыг Бүтээгч төлөвлөсөн

Өсөж торниход нь сургамж болж, нөлөөлөх хүмүүс, үйл явдал, юмсыг хүн сонгож чадахгүй. Хүн ямар мэдлэг, ур чадвар олж авах, ямар зуршилтай болохоо сонгож чадахгүй. Өөрийнх нь эцэг эх, хамаатан садан хэн байх, ямар орчинд өсөхөө хүн шийдэж чадахгүй; эргэн тойрныхоо хүмүүс, үйл явдал, юмстай харилцах хүний харилцаа, тэдгээр нь түүний хөгжилд хэрхэн нөлөөлдөг нь бүгд хүний хяналтаас гадуур байдаг. Тэгвэл эдгээр зүйлийг хэн шийддэг вэ? Хэн тэдгээрийг зохицуулдаг вэ? Энэ асуудал дээр хүмүүст ямар ч сонголт байдаггүй, тэд эдгээр зүйлийг өөрсдөө шийдэж чаддаггүй, мөн тэдгээр нь мэдээжээр аяндаа бүрэлддэггүй болохоор, энэ бүх хүн, үйл явдал, юмсын бүрэлдэх эсэх нь Бүтээгчийн гарт байдаг нь яриангүй. Бүтээгч нь хүн бүрийн төрөлтийн онцгой нөхцөл байдлыг зохицуулдаг шигээ хүний өсөж том болох тодорхой нөхцөл байдлыг мөн зохицуулдаг гэдэг нь мэдээжийн хэрэг. Хэрвээ хүний төрөлт нь эргэн тойрных нь хүмүүс, үйл явдал, юмст өөрчлөлт авчирдаг юм бол тухайн хүний өсөлт, хөгжил ч мөн тэдгээрт зайлшгүй нөлөөлөх болно. Жишээлбэл, зарим хүн ядуу гэр бүлд төрдөг боловч эд баялгаар хүрээлүүлэн өсдөг; зарим нь чинээлэг гэр бүлд төрдөг боловч гэр бүлийнхээ хөрөнгийг барж, улмаар ядуу орчинд өсдөг. Хэний ч төрөлт тогтсон дүрэм журамд захирагддаггүй бөгөөд зайлшгүй, тогтсон нөхцөл байдалд өсөж торнидог хэн ч үгүй. Эдгээр нь хүний төсөөлж, хянаж чадах зүйлс биш; тэдгээр нь хүний хувь заяаны үр дүн бөгөөд хүний хувь заяагаар тодорхойлогддог. Мэдээж, хүн болгонд зориулан Бүтээгчийн урьдаас тогтоосон хувь заяа эцсийн дүндээ эдгээр зүйлийг тодорхойлдог; тухайн хүний хувь заяаг захирдаг Бүтээгчийн дээд эрх болон төлөвлөгөө тэдгээрийг тодорхойлдог.

2. Хүмүүсийн өсөж торнидог янз бүрийн нөхцөл байдал нь өөр өөр үүргийг бий болгодог

Хүний төрөлтийн нөхцөл байдал нь түүний өсөж торних орчин, нөхцөлийг энгийн түвшинд тогтоодог бөгөөд хүний өсөж торнидог нөхцөл байдал нь мөн л түүний төрөлтийн нөхцөл байдлын үр дүн юм. Энэ хугацаанд хүн хэл сурч эхэлдэг, хүний ухаан ухаан олон шинэ зүйлтэй тулгарч, ойлгож өөрийн болгож эхлэх явцдаа хүн үргэлж өсөж байдаг. Хүний чихээрээ сонсож, нүдээрээ харж, оюун ухаанаараа ойлгож авдаг зүйлс нь хүний дотоод ертөнцийг аажмаар дүүргэж, сэргээдэг. Хүнтэй тааралддаг хүмүүс, үйл явдал, юмс; хүний суралцдаг эрүүл ухаан, мэдлэг, ур чадвар; хүнд нөлөөлж, хүнийг үнэмшүүлж, хүнд зааж сургадаг сэтгэлгээний арга барил нь бүгд хүний амьдралын хувь заяаг залж чиглүүлж, нөлөөлөх болно. Өсөхдөө сурдаг хэл болон сэтгэлгээний арга барил нь хүний залуу насаа өнгөрүүлдэг орчинтой салшгүй холбоотой, тэрхүү орчин нь эцэг эх, ах дүүс болон тэдний эргэн тойрны бусад хүн, үйл явдал, юмсаас бүрддэг. Иймээс хүний хөгжлийн замналыг түүний өссөн орчин тодорхойлдог, энэ хугацаанд тааралддаг хүмүүс, үйл явдал, юмсаас мөн хамаардаг. Хүний өсөж торних нөхцөл байдлыг аль эрт урьдаас тодорхойлсон байдаг болохоор энэ үйл явцын үеэр амьдрах орчныг ч гэсэн бас л угийн урьдаас тодорхойлсон байдаг. Хүн сонгож, шилснээр энэ нь шийдэгдэхгүй, харин Бүтээгчийн төлөвлөгөөний дагуу Бүтээгчийн нямбай зохицуулалтаар, хүний амьдралын хувь заяаг захирах Бүтээгчийн дээд эрхээр тодорхойлогдож, шийдэгддэг. Иймээс өсөж том болох явцдаа аливаа хүний уулзсан хүмүүс, тааралдсан юмс бүгд угийн Бүтээгчийн зохион байгуулалт, зохицуулалттай холбоотой байдаг. Хүмүүс ийм адармаатай холбоо хамаарлыг урьдаас харж чадахгүй, мөн тэд тэдгээрийг хянаж, ойлгож ч чадахгүй. Хүний өсөж торних орчинд олон янзын хүн, юмс нөлөөлдөг бөгөөд ямар ч хүн хэлхээ холбооны ийм асар том сүлжээг зохицуулж, зохион байгуулах чадахгүй. Бүх хүн, үйл явдал юмс бий болохыг Бүтээгчээс өөр ямар ч хүн, ямар ч зүйл хянаж чадахгүй, тэдгээрийн оршин байж, үгүй болохыг ч бас тэд хянаж чадахгүй, энэ бол Бүтээгчийн урьдчилан тогтоосноор хүний хөгжлийг төлөвшүүлж, хүмүүсийн өсөж торних янз бүрийн орчныг байгуулдаг хэлхээ холбооны асар том сүлжээ юм. Бүтээгчийн удирдлагын ажилд шаардлагатай янз бүрийн үүргийг бий болгож, үүрэг даалгавраа амжилттай биелүүлэх найдвартай бат бөх суурийг хүмүүст тавьж өгдөг зүйл нь энэ билээ.

Үг. II Боть: Бурханыг мэдэх тухай. Цор ганц Бурхан Өөрөө III

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Эхний онцгой үе: Төрөлт

Хүн хаана, ямар гэр бүлд төрсөн, хүний хүйс, дүр төрх, төрсөн цаг гээд эдгээр нь хүний амьдралын эхний онцгой үеийн нарийн зүйлс юм. Энэхүү...

Дөрөв дэх онцгой үе: Гэрлэлт

Хүн өсөж том болон, насанд хүрэх үедээ эцэг эхээсээ, төрж, өссөн орчноосоо улам холдож, оронд нь амьдралын зүг чигийг эрж хайн, эцэг...

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих