01Агуу цагаан сэнтийн шүүлт аль эрт эхэлсэн гэдгийг чи мэдсэн үү?

Илчлэлийн номд зөгнөсөн агуу цагаан сэнтийн шүүлт гэдэг нь эцсийн өдрүүдэд Эзэн эргэн ирэхдээ тэнгэрт ширээ засаж суугаад, хуйлмал номыг дэлгэж, зан авирт нь үндэслэн тэнгэр лүү, эсвэл там руу явах эсэхийг нь шийдэхийн тулд хүмүүсийг толгой дараалан шүүнэ гэсэн үг гэж олон хүн итгэдэг. Энэ бүх төсөөлөл үндэслэлтэй мэт санагдах боловч Бурхан үнэхээр юм болгоныг бидний төсөөлсөн шиг гүйцэтгэнэ гэж үү? Илчлэлийн номд зөгнөсөн агуу цагаан сэнтийн шүүлт нь ердөө л Иоханы харсан үзэгдэл гэдэг нь үнэн—энэ бол баримт биш юм. Тэгэхээр Эзэн эргэн ирээд агуу цагаан сэнтийн шүүлтийг яг яаж гүйцэтгэх вэ?

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд

“Агуу цагаан сэнтий болон дээр нь заларсан Нэгнийг би харлаа, Түүний дүр төрхөөс тэнгэр, газар зугтсан ба тэдний хувьд байх газар олдсонгүй. Их, бага үхсэн хүмүүс Бурханы өмнө зогсож байгааг би харлаа; номнууд дэлгээстэй байв: өөр нэг ном дэлгээстэй байсан нь амийн ном байлаа: үхэгсэд өөрсдийнхөө үйлсийн дагуу уг номонд бичигдсэн зүйлсээр шүүгдэв” (Илчлэл 20:11–12).

“Хэрвээ Миний үгийг сонсоод баримталдаггүй хүн байвал Би түүнийг шүүхгүй: учир нь Би дэлхий ертөнцийг шүүхийн тулд биш харин аврахын тулд ирсэн билээ. Намайг голж, Миний үгийг хүлээж авдаггүй хүнийг шүүх шүүгч байдаг: Миний хэлсэн үгс түүнийг эцсийн өдөр шүүх болно” (Иохан 12:47–48).

“Учир нь Эцэг ямар ч хүнийг шүүдэггүй, харин бүх шүүлтийг Хүүдээ даатгасан билээ” (Иохан 5:22).

“Учир нь шүүлт Бурханы гэрээс эхлэх цаг болжээ” (1 Петр 4:17).

02Эцсийн өдрүүдэд Бурхан ажлын өөр нэг үе шат буюу шүүлтийн ажлыг яагаад хийх ёстой вэ?

Нигүүлслийн эрин үед Эзэн Есүсийн золин авралын ажил хүн төрөлхтний нүглийг л өршөөсөн. Энэ нь тэднийг завхарсан зан чанараас нь салгаагүй; тэдний биеэ тоосон, ихэрхүү, аминч зан, шунал, шударга бус, ов мэхтэй байдал болон бусад сатанлаг зан чанар хэвээр үлдсэн. Эдгээр завхарсан зан чанарыг нь шийдвэрлэхгүй л бол хүмүүс байнга нүгэл үйлдэж, Бурханыг эсэргүүцэж, Түүнээс урван, нүгэл үйлдээд дараа нь нүглээ улайдаг мөчлөгтөө гацчихаад, нүгэлт уг чанарынхаа хүлээснээс ангижирч, Бурханаар бүрэн авруулж чадахгүй. Биднийг бүрэн аврах гэж эцсийн өдрүүдэд Бурхан махбодод эргэн ирсэн. Тэр хүн төрөлхтнийг цэвэрлэж, аврахын тулд бүх үнэнийг илэрхийлсэн бөгөөд биднийг нүглээ хаяж, Бурханаар ариусгагдаж, аврагдаасай гэсэндээ хүмүүсийн нүгэлт уг чанар, сатанлаг зан чанарыг шийдвэрлэхээр Бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн ажлыг гүйцэтгэж байна.

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд

“Үнэнээр, үнэнээр Би та нарт хэлье, нүгэл үйлддэг хэн боловч нүглийн боол юм. Боол гэрт мөнхөд байдаггүй, харин Хүү мөнхөд байдаг” (Иохан 8:34–35).

“Би бол та нарын Бурхан Ехова: тиймээс та нар өөрсдийгөө ариусгаж, ариун байх ёстой; учир нь Би ариун билээ” (Леви 11:44).

“Эцсийн үед илчлэгдэхэд бэлэн авралын төлөө та нар итгэлээрээ дамжуулан Бурханы хүчээр хамгаалагджээ” (1 Петр 1:5).

“Иймээс Христ олны нүглийг үүрэхийн тулд нэг удаа өргөгдсөн; хоёр дахь удаагаа үзэгдэхдээ нүглийг үүрэхийн тулд биш, харин Өөрийг нь хүлээдэг хүмүүсийг аврахын тулд ирнэ” (Еврей 9:28).

“Түүний тушаалыг дагаснаар амийн мод руу очих эрхтэй болж, хотын хаалгаар орох хүмүүс ерөөлтэй еэ” (Илчлэл 22:14).

03Хүн төрөлхтнийг бүрэн цэвэрлэж, аврахын тулд эцсийн өдрүүд дэх шүүлтийн ажлыг Бурхан хэрхэн хийдэг вэ

Эцсийн өдрүүдэд хүн төрөлхтний нүгэл үйлдэж, Бурханыг эсэргүүцдэг сатанлаг уг чанарыг нь шүүж, ил гаргахын тулд үнэнийг илэрхийлж, ямар ч зөрчлийг үл тэвчих зөвт, ариун зан чанараа Тэр илчилдэг. Бурханы үгийн шүүлт, гэсгээлт, шалгалт, цэвэршүүлэлтээр дамжуулан сатанлаг завхралынхаа үнэн болон мөн чанарыг хүмүүс тодорхой хардаг. Тэд өөрсдийгөө жигшиж, хаяж, жинхэнээсээ Бурханд гэмшдэг. Тэд үнэнийг эрж хайж, үнэнийг хэрэгжүүлж, Бурханы үгээр амьдарч эхэлдэг ба сатанлаг уг чанарынхаа хүлээсийг аажмаар хаяж, цэвэрлэгдэн, Бурханд чин сэтгэлээсээ захирагдаж, шүтэн мөргөдөг хүмүүс болдог.

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд

“Та нарт хэлэх зүйл Надад олон байгаа боловч та нар одоо тэдгээрийг дааж чадахгүй. Гэхдээ үнэний Сүнс болох Тэр ирэх үедээ та нарыг бүх үнэн рүү удирдана” (Иохан 16:12–13).

“Үнэнээр тэднийг ариусгаач: Таны үг үнэн билээ” (Иохан 17:17).

“Энэ нь бүх газарт тохиолдоно гэж Ехова хэлээд, ‘Үүний доторх хоёр хэсэг таслагдаж, сүйрнэ; харин гурав дахь нь тэндээ үлдэнэ. Би гурав дахь хэсгийг гал дундуур гаргаж, мөнгийг цэвэршүүлдэг шиг цэвэршүүлж, алтыг шалгадаг шиг шалгана. Тэд Миний нэрийг дуудаж, Би тэднийг сонсоно. Энэ бол Миний ардууд гэж Би хэлнэ. Ехова бол миний Бурхан гэж тэд хэлнэ’ гэлээ” (Зехариа 13:8–9).

“Даниел аа, өөрийнхөө замаар яв: учир нь эцсийн цаг хүртэл эдгээр үг битүүмжлэгдэн, лацдагдсан. Олон хүн ариусгагдаж, цэвэрлэгдэн, шалгагдана; гэхдээ хорон муу хүмүүс хорон муугаа үйлдэнэ: хорон муу хүмүүсээс нэг нь ч ойлгохгүй; харин ухаалаг хүмүүс ойлгоно” (Даниел 12:9–10).

04Бурханы эцсийн өдрүүдийн шүүлтийг хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалзахын үр дагавар

Эцсийн өдрүүдэд Бурхан агуу цагаан сэнтийн шүүлтээ явуулахдаа эхлээд махбод болж, үнэнийг илэрхийлж, Бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн ажил хийж, гамшиг тохиохоос өмнө бүлэг ялагчдыг бий болгодог. Бурханы шүүлтийн ажил дуусмагц Тэрээр агуу гамшиг буулгаж, сайныг шагнаж, мууг шийтгэж эхэлдэг. Эзэн үүлэн дээр ирэхийг мунхаглан хүлээдэг, эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажлыг нь хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалздаг, цэвэрлэгдэж, аврагдаагүй хүмүүс гамшигт нэрвэгдэн, уйлж, шүдээ хавирна.

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд

“Тэр өдөр олон хүн, ‘Эзэн минь, Эзэн минь, бид Таны нэрээр эш үзүүлээгүй гэж үү? Таны нэрээр чөтгөрүүдийг хөөгөөгүй гэж үү? Мөн Таны нэрээр гайхамшгуудыг үйлдэж байгаагүй гэж үү?’ гэх болно. Тэгэхэд нь Би тэдэнд ингэж хэлнэ, ‘Би та нарыг хэзээ ч танихгүй: ёс бусыг үйлдэгчид та нар Надаас зайл’ гэж хэлнэ” (Матай 7:22–23).

“Харагтун, Тэр үүлсийн хамт ирнэ; нүд бүр Түүнийг харна, Түүнийг жадалсан хүмүүс ч бас харна: газар дэлхийн бүх овог Түүнээс болж гашуудна. Тийм ээ, Амен” (Илчлэл 1:7).

“Харин хулчгар, итгэлгүй, жигшүүрт, алуурчид, завхай хүмүүс, мэргэ төлөгчид, шүтээнд мөргөгчид, бүх худалч хүмүүст оногдох хувь нь гал болон хүхрээр шатаж байгаа нуур юм: энэ нь хоёр дахь үхэл билээ гэв” (Илчлэл 21:8).

“Шударга бус хүн, шударга бусаараа байг: бузар нь бузар чигээрээ байг: зөвт хүн зөвт хэвээрээ байг: ариун нэгэн нь ариунаараа байг. Харагтун, Би удахгүй ирнэ; хийсэн үйлдлийнх нь дагуу хүн бүрд өгөхийн тулд Миний шагнал Надад байгаа” (Илчлэл 22:11–12).

Бурхны хаанчлал бууж ирлээ

Бурханы хаанчлал дэлхий дээр бууж ирлээ! Та Бурханы хаанчлалд орохыг хүсэж байна уу?

Лавлагаанд зориулсан нийтлэлүүд

Агуу цагаан сэнтийн шүүлт аль эрт эхэлсэн

Албан ёсны вэбсайт