Бид Эзэн Есүсийн золин авралыг хүлээн зөвшөөрсний дараагаар тэнгэрийн хаанчлал руу өргөгдөж чадах уу

2018-12-19

Шашны хүрээллийн пасторууд болон ахлагч нар нь Эзэн Есүсийн загалмайн дээрх үгс болох "Гүйцэлдлээ" дээр суурилан хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы ажил ийнхүү гүйцэлдсэн гэж сурсан зангаараа дүгнэцгээдэг. Эзэнийг эргэн ирэхэд хүмүүсийг ариусгах ба аврах ямар ч ажил шаардагдахгүйгээр итгэгчдийг тэнгэрийн хаанчлалд хүлээн авна. Пасторууд болон ахлагч нарын энэ үзэл санаа Бурханы үгтэй нийцэж байна уу? Загалмайн дээр "Гүйцэлдлээ" гэж хэлэхдээ Эзэн Есүс эцсийн дүндээ юуг хэлж байв? Яагаад Бурхан хүмүүсийг шүүж, ариусгах ажлыг хийн, эцсийн өдрүүдэд үнэнийг илэрхийлэхийг хүсдэг вэ? Яг ямар төрлийн хүмүүс тэнгэрийн хаанчлалд орж чаддаг вэ?Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах