Эзэн үнэхээр үүл хөлөглөн эргэж ирэх үү?

2021-11-26

Гамшиг ар араасаа тохиолдож, цар тахал дэлхийгээр тархаж байгааг бид харж байна. Эзэн үүл хөлөглөн эргэн ирж, өөрсдийг нь тэнгэрт өөд аваачин, энэ харанхуй ертөнцөөс, гамшгаас аварч, тэнгэрийн хаанчлалд аваачна гэж итгэгчид шаргуу хүлээж ирлээ. Тэд тэнгэр лүү ширтэж, зогсолтгүй залбиран, үүл хөлөглөсөн Эзэнийг харах гэж хүлээн, харцаа буруулж зүрхлэлгүй, Эзэн ирж, өөрсдийг нь гамшигт хаях вий гэхээс айдаг. Гэхдээ гамшиг ирчихсэн боловч Эзэн Есүс тэнгэрээс бууж ирэхийг угтаж аваагүй л байгаадаа урам хугарсан. Эзэн Есүс ер нь үнэхээр ирэх юм болов уу гэж oлон хүн гайхширч байна. Заримынх нь сэтгэл тавгүйтэж, Эзэн өөрсдийг нь гамшигт хаясан байж магад гэж бодож байна. Яахаа мэдэхгүй олон пастор ярьдаг юмаа өөрчилж, Эзэн гамшгийн дундуур, эсвэл гамшгийн дараа ирнэ гэж хэлж, зарим нь бүр Эзэн 2028 юм уу 2030 онд ирнэ гэж хэлж зүрхэлдэг. Судрын эдгээр тайлбар нь итгэгчдэд бүх зүйл зүгээр байгаа гэсэн итгэл төрүүлэн, эцэст нь гамшиг руу илгээх боломжтой. Гэхдээ итгэгчид хэчнээн удаан итгэж, хэчнээн шаргуу ажиллалаа гээд Эзэнийг угтаж аваагүй. Энэ ямар хэцүү болохыг бид төсөөлж болно. Итгэлтэй хүмүүс Библид юу гэж хэлдэг, гамшигт унаж, уйлж шүдээ хавирах нь ичгүүрийн тэмдэг, харин итгэлийн амжилт, бүтэлгүйтэл гамшгийн өмнө Эзэнийг угтан авснаар тодорхойлогддог гэдгийг бүгд мэддэг. Тэгвэл шашны ертөнцийн хүмүүс яагаад Эзэнийг угтан аваагүй, харин гамшигт унасан бэ? Эзэн итгэмжит бус учраас гарч ирээгүй байж болох уу? Огтхон ч үгүй. Шашны ертөнц Эзэнийг угтан авч чадахгүй байгаа нь Эзэн эргэж ирээгүй гэсэн үг биш. Үнэндээ Эзэн аль эрт махбодод эргэн ирж, хүний Хүү болж гарч ирээд, ажиллаж байна. Бүх урсгалын олон хүн Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэнийг угтан авсан. Гэхдээ Эзэн үүл хөлөглөн ирэх тухай санаатай зууралддаг шашны хүмүүс Эзэнийг хараахан угтаж аваагүй. 1991 онд Зүүний Аянга Төгс Хүчит Бурхан гарч ирж, ажиллаж байгааг гэрчилж эхлэн, бүхэл бүтэн гучин жил ингэж гэрчилсэн. Төгс Хүчит Бурхан сая сая үг илэрхийлж, бүх урсгалын, үнэнийг хайрладаг хүмүүс Төгс Хүчит Бурханы үгийг уншиж, цэвэр үнэн гэдгийг таньж, Бурханы дуу хоолойг сонсож байгаагаа ухаарч, Төгс Хүчит Бурханы өмнө очин, Эзэнийг угтан авсан. Төгс Хүчит Бурханы илэрхийлсэн үнэн удаан хугацаанд интернэтэд байж, их гэрэл мэт зүүнээс баруун зүгт гялалзаж, дэлхийг бүхэлд нь гэрэлтүүлэн, Эзэн Есүсийн үгийг бүрэн биелүүлдэг: “Аянга зүүнээс цахилж, баруун зүгт ч гэсэн гялбадаг шиг; хүний Хүүгийн ирэлт нь ч мөн тийм байх болно(Матай 24:27). Төгс Хүчит Бурханы илрэлт, ажил дэлхийг бүхэлд нь донсолгосон байхад шашны ертөнцийн антихрист хүчнүүд Бурханы илрэлт, ажлыг судлах ч үгүйгээр Зүүний Аянгыг шүүж, яллаж, эсэргүүцэж ирсэн. Тэдний цорын ганц үндэслэл нь үүл хөлөглөж ирээгүй ямар ч Эзэн Есүс бол хуурамч, бие махбодтой болж ирсэн Эзэн бол хуурамч Христ гэдэг юм. Шашны ертөнц Эзэнийг угтан аваагүй, харин ч Эзэн Есүсийг угтан авах зөгнөлийг нь дагаагүй, өөрсдийн үзлээр явж, Эзэн үүл хөлөглөн эргэж ирэх ёстой гэж дур зоргоороо шийдсэн учраас л гамшигт унасан гэдгийг бид бүгд харж болно. Тэд Эзэний үгийг хэрэгжүүлэхгүйгээр Эзэн ирж, өөрсдийг нь тэнгэрийн хаанчлал руу шууд аваачихыг хүсэн хүлээж байна. Эзэнийг угтан авах чухал асуудал дээр ийм аймшигтай алдаа гаргаж байгаа нь өргөгдөх боломжоо алдаж байгаа гэсэн үг бөгөөд эцэст нь тэд гамшигт унан, уйлж шүдээ хавирах болно. Энэ нь Бурханы үгийг биелүүлдэг: “Миний ард түмэн мэдлэг дутагдсанаас болж устгагдсан(Хосеа 4:6).

Эзэн Есүс үүл хөлөглөн ирдэг үү, эсвэл бие махбодтой болсон хүний Хүү болж ажиллахаар гарч ирдэг үү гэдгийг мэдэхийн тулд бид эхлээд гүнзгий амьсгаа авч, хоёр дахь удаагаа ирэх тухай Эзэн Есүсийн зарим зөгнөлийг сайтар бодох ёстой бөгөөд бид сүрхий гэгээрч магад. Зарим эшлэлийг харцгаая. “Аянга зүүнээс цахилж, баруун зүгт ч гэсэн гялбадаг шиг; хүний Хүүгийн ирэлт нь ч мөн тийм байх болно(Матай 24:27). “Учир нь тэнгэрийн нэг хязгаараас нөгөө хязгаар хүртэл цахилдаг аянга шиг; хүний Хүү ч бас Өөрийн өдөртөө тийнхүү байх болно. Гэхдээ Тэр эхлээд олон зовлон туулах ёстой бөгөөд энэ үеийнхэнд гологдоно(Лук 17:24–25). “Тиймээс та нар бас бэлэн бай. Хүний Хүү та нарын бодоогүй цаг мөчид ирнэ(Матай 24:44). “Хүний Хүүгийн ирэлт нь ч бас Ноагийн өдрүүд шиг байх болно(Матай 24:37). “Шөнө дөлөөр хашхирах дуу гарч, ‘Хараач, Сүйт залуу ирлээ; Түүнийг угтан авцгаа’ гэлээ(Матай 25:6). “Хэрэв чи сэрэхгүй бол Би хулгайч мэт очих ба ямар цагт Би чам дээр очихыг чи мэдэхгүй(Илчлэл 3:3). “Харагтун, Би хулгайч мэт ирнэ(Илчлэл 16:15). “Харагтун, Би үүдэнд зогсоод тогшиж байна: Хэрвээ хэн нэгэн Миний дуу хоолойг сонсоод хаалгаа нээвэл, Би түүн дотор орж, түүнтэй хамт, тэр Надтай хамт хооллох болно(Илчлэл 3:20). Бид үүнийг нухацтай бодож үзвэл эргэн ирэх тухай Эзэний зөгнөлд “хүний Хүү”, “хүний Хүүгийн ирэлт”, “хүний Хүү ирнэ”, “хүний Хүү Өөрийн өдөртөө” “хүний Хүүгийн ирэлт нь ч бас Ноагийн өдрүүд шиг байх болно” гэж үргэлж дурддагийг харахад амархан. Эзэн Есүс “хүний Хүүгийн ирэлт” гэж олон удаа хэлсэн, энэ нь эцсийн өдрүүдэд Эзэнийг угтан авахад бидэнд маш чухал юм. Тэгэхээр “хүний Хүү” гэж юуг хэлдэг вэ? Энэ нь хүний Хүүгийн махбод өмссөн Бурханы Сүнсийг хэлж байгаа нь эргэлзээгүй, энэ нь Бурхан бие махбодтой болсон тухай л байх боломжтой. Эзэн бас Өөрийгөө “хулгайч” мэт ирнэ гэж олон удаа хэлсэн. Тэгэхээр “хулгайч” гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ? Энэ нь Эзэн чимээгүйхэн, нууцаар ирдэг, хүмүүсийг мэдээгүй байхад Бурхан хүний Хүүгийн махбодтой болж, үг хэлж, ажиллахаар бууж ирдэг гэсэн үг. Эзэн эцсийн өдрүүдэд эргэн ирэхдээ хүний Хүү болж ирнэ, энэ нь гамшгаас өмнө буюу дэлхий хамгийн харанхуй үедээ байхад тохиолдоно гэдэгт итгэлтэй байж болно. “Шөнө дөлөөр хашхирах дуу гарч, ‘Хараач, Сүйт залуу ирлээ; Түүнийг угтан авцгаа’ гэлээ(Матай 25:6). Зүүний Аянга 1991 оноос одоо 2021 он хүртэл Төгс Хүчит Бурханыг гэрчилж ирсэн, энэ 30 жилд ХКН-ын улангассан дарангуйлал, баривчилгаа, хор хөнөөлийг туулсан. ХКН бүр улс даяарх суртал ухуулгын машинаа ашиглан, Зүүний Аянгын гэрчилдэг “Төгс Хүчит Бурханы” нэрийг дэлхий даяар түгээж, хүн болгоны мэддэг алдартай нэр болгосон. Энэ нь Эзэн Есүсийг ийм зөгнөлийг биелүүлдэг: “Учир нь тэнгэрийн нэг хязгаараас нөгөө хязгаар хүртэл цахилдаг аянга шиг; хүний Хүү ч бас Өөрийн өдөртөө тийнхүү байх болно. Гэхдээ Тэр эхлээд олон зовлон туулах ёстой бөгөөд энэ үеийнхэнд гологдоно(Лук 17:24–25). Зүүний Аянга Төгс Хүчит Бурханыг олон жил гэрчилсний дараа бүх урсгалын, үнэнийг хайрладаг хүмүүс Төгс Хүчит Бурханы үгийг уншиж, энэ бол үнэн, чуулгануудад хандсан Ариун Сүнсний үг хэмээн таньж, Бурханы дуу хоолойг сонсож, Төгс Хүчит Бурханыг баяр хөөртэйгөөр хүлээн авсан. Тэд бол Бурханы сэнтийн өмнө өргөгдсөн, Эзэний зоогт оролцож буй ухаалаг охид юм. Төгс Хүчит Бурханыг шүүж, ялладаг байж байгаад хожим үгийг нь уншиж, эцэст нь Бурханы дуу хоолойг сонсож, Бурханы өмнө очсон бүр ч олон хүн бий. Дараа нь тэд Төгс Хүчит Бурханыг эсэргүүцэж, ялладаг байсандаа харамсдаг. Хурганы хуримын зоогт оролцож буй энэ ухаалаг охид Төгс Хүчит Бурхан бол эцсийн өдрүүдэд илэрч, бууж ирсэн хүний Хүү гэдгийг гэрчилж байна. Гэвч үгчилсэн Судартай зууралдаж, Эзэн үүл хөлөглөн ирэхээс өөрийг хүлээн авахаас татгалздаг хүмүүс бол гамшигт унаж буй мунхаг охид юм. Тэд Эзэн Есүс агуу гамшгийн дараа үүл хөлөглөн гарч ирэхийг харахаар хүлээж л чадна. Энэ хүмүүс Эзэнийг угтан авахгүйн гол шалтгаан нь Эзэн Есүсийн Өөрийнх нь амнаас гарсан зөгнөлд биш, хүмүүсээс гарсан библийн зөгнөлд л итгэдэгт байгаа юм. Тэд Эзэн үүл хөлөглөн ирвэл л хүлээн авна, харин Бурхан хүний Хүү болон махбодоор гарч ирж, ажиллаж буй баримтыг голдог. Тэд итгэмээргүй төөрөгдөлд орсон, мунхаг! Эзэн эргэж ирэх тухайгаа ярихдаа “хүний Хүү” гэж олон удаа дурдсан атал маш олон “ухаалаг”, “мэргэн” пастор, библийн эрдэмтэд хүний Хүүгийн тухай санааг сүйтгэж, аймшигтай алдаа гаргасан. Тэд оюун ухааныхаа золиос болсон! Төгс Хүчит Бурхан маш их үнэнийг илэрхийлсэн ч тэд хүний Хүү гэж харахаас татгалзсаар байдаг. Энэ ердөө л харалган явдал бус уу? Тэр бие махбодтой болсон Бурхан биш бол яаж ийм их үнэнийг илэрхийлж чадах юм бэ? Тэд үүл хөлөглөн бууж ирэх Эзэн Есүсийг л хүлээн авч чадна гэдэг санаатай зууралдсаар, тийм ч учраас өргөгдөх боломжоо алдаж, харин ч гамшигт унаж байна. Энэ нь мөнхийн харамсал болох болно.

Эзэн бие махбодтой болсон хүний Хүү болж ажиллахаар эргэн ирсэн гэдгийг бид бүгд харж болно. Энэ бол хэн ч яагаад ч үгүйсгэж чадахааргүй маргашгүй баримт юм. Гэхдээ олон хүн Илчлэл 1:7 дахь “Харагтун, Тэр үүлсийн хамт ирнэ” гэдгийн талаар асууж, энэ бол Эзэн үүл хөлөглөн ирнэ гэсэн үг байх ёстой гэж боддог. Тэр үүл хөлөглөн ирнэ гэж хэлэх, Тэр хүний Хүү болж ирнэ гэж хэлэх хоёр зөрчилдөхгүй гэж үү? Тэгж санагдаж магадгүй ч үнэндээ энэ нь зөрчилддөггүй. Ердөө л хүн ойлгоход бэрхшээлтэй байдаг. Библийн аливаа зөгнөл маргаангүй биелнэ, гэхдээ тэнд тодорхой үйл явц, алхам бий. Мөн хүний Хүү гарч ирэх болон Эзэн үүл хөлөглөн ирэхэд дараалал бий. Эзэн эхлээд бие махбодтой болж, нууцаар ажиллахаар ирдэг, дараа нь Тэр үүл хөлөглөн ил тод гарч ирдэг. Энэ нь яагаад хоёр алхмаар явагддаг вэ? Тэр хооронд юу болдог вэ? Үүн дотор нууц бий. Эхлээд Эзэн Есүс юу гэж зөгнөснийг харцгаая. Эзэн Есүс ингэж хэлсэн: “Та нарт хэлэх зүйл Надад олон байгаа боловч та нар одоо тэдгээрийг дааж чадахгүй. Гэхдээ үнэний Сүнс болох Тэр ирэх үедээ та нарыг бүх үнэн рүү удирдана(Иохан 16:12–13). “Үнэнээр тэднийг ариусгаач: Таны үг үнэн билээ(Иохан 17:17). “Хэрвээ Миний үгийг сонсоод баримталдаггүй хүн байвал Би түүнийг шүүхгүй: учир нь Би дэлхий ертөнцийг шүүхийн тулд биш харин аврахын тулд ирсэн билээ. Намайг голж, Миний үгийг хүлээж авдаггүй хүнийг шүүх шүүгч байдаг: Миний хэлсэн үгс түүнийг эцсийн өдөр шүүх болно(Иохан 12:47–48). “Учир нь Эцэг ямар ч хүнийг шүүдэггүй, харин бүх шүүлтийг Хүүдээ даатгасан билээ… Тэр хүний Хүү болохоор шүүлтийг гүйцэтгэх эрх мэдлийг ч Түүнд өгсөн(Иохан 5:22, 27). Бас “Учир нь шүүлт Бурханы гэрээс эхлэх цаг болжээ(1 Петр 4:17). Эзэн Есүсийн зөгнөл бүхэлдээ биелсэн. Хүн төрөлхтнийг таамаглаагүй байхад хүний Хүү нууцаар ирж, маш олон үнэнийг илэрхийлж, эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажлыг хийсэн. Хүний Хүү бол Бурханы сонгосон хүмүүсийг бүх үнэн рүү замчилж, гамшгийн өмнө бүлэг ялагчийг бүрэн төгс болгосон үнэний Сүнс юм. Төгс Хүчит Бурханы хаанчлалын сайн мэдээ ч бас дэлхийн улс орон бүрд түгж, Төгс Хүчит Бурхан Сатаныг ялж, бүх алдар сууг олж авсныг харуулдаг. Одоо агуу гамшиг эхэлсэн болохоор Бурхан бүлэг ялагчийг бүрэн төгс болгосон, Түүний агуу ажил дуусаж байна. Гамшгийн дараа Бурхан үүл хөлөглөн бүх ард түмэн, улс үндэстэнд ил тод харагдана. Тэр үед хүний Хүү гарч ирж, Эзэн үүл хөлөглөн ирэх тухай зөгнөлүүд бүрэн биелнэ. Төгс Хүчит Бурхан гарч ирж, Бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн ажлаа эхлүүлсэн болохоор Төгс Хүчит Бурханыг хүлээн авсан хүмүүс Бурханы үгийг өдөр бүр идэж ууж байна, Бурханы шүүлт, цэвэрлэгээг хүлээн авснаараа тэд нүглээс, Сатаны хүчнээс аажмаар зугтаж байна. Бурхан тэднийг гамшгийн өмнө ялагчид болгосон, тэд бол анхны үр жимс билээ. Энэ нь Илчлэлийн зөгнөлийг бүрэн биелүүлдэг: “Харагтун, Би үүдэнд зогсоод тогшиж байна: Хэрвээ хэн нэгэн Миний дуу хоолойг сонсоод хаалгаа нээвэл, Би түүн дотор орж, түүнтэй хамт, тэр Надтай хамт хооллох болно(Илчлэл 3:20). “Тэднийг Бурхан болон Хурганы анхны үр жимс болгон хүмүүсийн дундаас золин аварчээ(Илчлэл 14:4). Төгс Хүчит Бурхан эцсийн өдрүүдэд шүүлтийн ажлаа хийхээр нууцаар ирснээс хойш бүхэл бүтэн гучин жил болжээ. Тэр маш олон үнэнийг илэрхийлж, Библийн, Бурханы 6,000 жилийн удирдлагын төлөвлөгөөний бүх нууцыг илчилж, хүний завхарсан мөн чанарыг шүүж, ил болгохын тулд маш ихийг хэлсэн, эдгээр үг нь бидэнд нүгэл, Сатаны хүчнийг хаяж, бүрэн аврагдах боломж олгодог үнэний зам юм. Бурханы сонгосон хүмүүс Төгс Хүчит Бурханы шүүлт, гэсгээлт, засалт, харьцалт, шалгалт, цэвэршүүлэлтийг туулж, завхралаа тодорхой харж, нүүр хийх газаргүй болтлоо ичиж, Бурханы өмнө харуусал дүүрэн бөхийж, өөрсдийгөө үзэн ядаж, жигшин, мөн Бурханы зөвт зан чанар халдахыг тэвчихгүй гэдгийг харж, Бурханыг хүндэлдэг болж, аажмаар Бурханаас эмээж, муугаас зайлж, үнэхээр гэмшиж, өөрчлөгддөг. Төгс Хүчит Бурхан гамшгийн өмнө бүлэг ялагчийг бүрэн төгс болгож, анхны үр жимснүүдийг олж авсан. Эдгээр ялагчийн гэрчлэлийг видео, кино болгосон нь интернэтэд байгаа бөгөөд үзсэн бүх хүнд үнэхээр итгэл үнэмшил төрүүлдэг. Энэ бол эцсийн өдрүүд дэх Бурханы илрэлт, ажил гэдэг нь маш тодорхой! Төгс Хүчит Бурхан маш олон үнэнийг илэрхийлж, маш агуу ажил хийн, бүх дэлхийг төдийгүй орчлонг бүхэлд нь донсолгосон. Төгс Хүчит Бурхан дэлхийг өөрчилж, хуучин эрин үеийг төгсгөл болгож, шинэ эрин үеийг эхлүүлсэн. Хаанчлалын эрин үе эхэллээ. Төгс Хүчит Бурхан бол хүний Хүүгийн илрэлт, эргэн ирсэн Эзэн Есүс гэдгийг энэ нь баталдаг. Бидний Аврагч гараад ирчихсэн, ажиллаж байна! Бурханы гэрээс эхэлсэн шүүлтийн ажил хэдийнээ бараг дууссан, ингээд агуу гамшиг буусан. Гамшиг хэдийнээ эхэлсэн, улам л нэмэгдэх болно гэж хэлж болно. Бурханыг эсэргүүцдэг мууг үйлдэгч, ёрын муу хүчнүүд бүгд гамшгийн үеэр шийтгүүлж, устах бол Бурханы эцсийн өдрүүдийн шүүлт, гэсгээлтээр цэвэрлэгдсэн хүмүүсийг Бурхан гамшгийн үеэр хамгаалж, авч үлдэнэ. Гамшиг дуусах үед Сатаны энэхүү ёрын муу дэлхий устгагдаж, дараа нь Бурхан үүл хөлөглөн бүх хүнд ил тод харагдана. Илчлэл 1:7 дахь зөгнөл ингэж биелнэ: “Харагтун, Тэр үүлсийн хамт ирнэ; нүд бүр Түүнийг харна, Түүнийг жадалсан хүмүүс ч бас харна: газар дэлхийн бүх овог Түүнээс болж гашуудна.” Бүх овог яагаад гашуудна гэж? Яагаад гэвэл, Төгс Хүчит Бурхан маш олон үнэнийг илэрхийлж, маш агуу ажил хийсэн, гэтэл тэд үүнийг судлахаас татгалзаад зогсохгүй, шашны ертөнцийн антихрист хүчнүүдийн хамтаар Төгс Хүчит Бурханыг яллаж, шүүж, доромжилж, Бурханы зан чанарт халдаж, гамшигт унасан. Эцэст нь тэд зөвхөн цээжээ нүдэж, уйлж, шүдээ хавирна, энэ нь “газар дэлхийн бүх овог Түүнээс болж гашуудна” гэсэн Илчлэлийн гунигт зөгнөлийг биелүүлнэ. Төгс Хүчит Бурханы шүүлт, гэсгээлтийг хүлээн авснаар цэвэрлэгдэж, төгс болгуулсан хүмүүс Бурхан ил тод гарч ирэхийг харж, хөөр баяртайгаар бүжиглэн, Бурханы төгс хүчин, мэргэн ухаан, зөвт байдлыг магтах болно. Төгс Хүчит Бурханы хэлснээр: “Намайг хайрлаж, өөрсдийгөө орхидог хүмүүс дээр Миний өршөөл харагддаг. Харин хорон муу хүмүүст очдог шийтгэл нь яг нарийндаа Миний зөвт зан чанарын нотолгоо, тэр ч бүү хэл, Миний уур хилэнгийн гэрчлэл юм. Гамшиг ирэх үед Намайг эсэргүүцдэг бүхэн өлсгөлөн, тахалд нэрвэгдээд цурхиран уйлна. Бүх төрлийн хорон мууг үйлдсэн боловч Намайг олон жил дагасан хүмүүс нүглийнхээ төлөөсийг төлөхөөс зайлахгүй; тэд ч бас хэдэн сая жилийн турш ховорхон үзэгдэх гамшигт унаж, байнга айж, түгшсэн байдалтай амьдарна. Надад үнэнч зангаа харуулсан дагагчид маань баярлан хөөрч, Миний сүр хүчийг шагшин магтана. Тэд үгээр хэлэхийн аргагүй сэтгэл ханамжийг мэдэрч, хүн төрөлхтөнд Миний урьд өмнө хэзээ ч хайрлаж байгаагүй баяр хөөр дунд амьдарна. Учир нь Би хүний сайн үйлийг нандигнаж, муу үйлийг нь жигшдэг билээ. Би хүн төрөлхтнийг анх залж чиглүүлж эхэлснээсээ хойш Өөртэйгөө санаа нэгтэй бүлэг хүмүүсийг олж авах гэж хүсэмжлэн найдсаар ирсэн юм. Харин Надтай адил санаатай биш хүмүүсийг Би хэзээ ч мартдаггүй; Би зүрх сэтгэлдээ тэднийг үргэлж үзэн ядаж, тэдэнд цээрлэл авчрах боломжийг хүлээдэг бөгөөд үүнийг Би баясан харна. Одоо Миний өдөр нэгэнт ирчихлээ, Би цаашид хүлээх хэрэггүй!(Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Хүрэх газрынхаа төлөө хангалттай сайн үйл бэлд).

Төгс Хүчит Бурхан хүн төрөлхтнийг бүрэн цэвэрлэж, аврахын тулд эцсийн өдрүүд дэх шүүлтийн ажлаараа олон үнэнийг илэрхийлсэн. Энэ нь хүн төрөлхтний аврагдаж, Бурханы хаанчлалд орох цорын ганц боломж, энэ насанд нэг удаа олдох боломж юм. Агуу гамшиг эхэлж байна. Сэрж, Төгс Хүчит Бурханы ажлыг алгуурлалгүй судалдаг хүмүүс хоцрохгүй, учир нь Төгс Хүчит Бурхан ингэж хэлдэг: “Олон ард түмнийг гэсгээх үед минь шашны ертөнц дэх хүмүүс цагаан үүл хөлөглөн айсуй Ариун Нэгнийг харсан байх тул Миний ажлаар байлдан дагуулагдаж, өөр өөр түвшинд Миний хаанчлалд эргэн ирнэ(Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдварууд, 26-р бүлэг). Зарим хүн Бурханы дуу хоолойг сонсож, үйл хэргийг нь харж, Бурханы өмнө очиж, гамшгийн үеэр Бурханы авралыг хүртэнэ гэдгийг харж болно. Энэ бол гамшгийн үеэр өргөгдөж байгаа хэрэг, тэдний хамгийн сүүлчийн боломж, бас хүн төрөлхтнийг гэх Бурханы агуу өршөөл. Ухаантай хүмүүс ямар сонголт хийхээ мэднэ. Эзэн үүл хөлөглөн ирэхийг мөрөөдөн хүлээдэг хүмүүсийн төгсгөл ойлгомжтой. Өнөөдөр Төгс Хүчит Бурханы үгийн сүүлчийн нэг хэсгийг харцгаая. “Олон хүн Миний хэлсэн зүйлийг тоохгүй байж магад, гэвч Есүс тэнгэрээс цагаан үүлэн дээр бууж ирэхийг хоёр нүдээрээ харах үед чинь зөвт байдлын Нар олон нийтэд үзэгдэнэ гэдгийг Би Есүсийг дагадаг ариун хүмүүс гэгддэг хүн бүрд хэлэхийг хүсэж байна. Есүс тэнгэрээс буун ирж буйг нүдээр үзэх тэр үе чамд маш сэтгэл догдлом мөч байж болох ч энэ үе бас шийтгүүлэхээр там руу буух үе чинь гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Энэ нь Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөний төгсгөлийн цаг үе байх бөгөөд Бурхан сайныг шагнаж, мууг шийтгэх үе байх болно. Учир нь, хүн тэмдгийг харахаас өмнө, үнэний илэрхийлэл л байх үед Бурханы шүүлт дууссан байх болно. Үнэнийг хүлээн авдаг, тэмдгийг эрж хайдаггүй хүмүүс ариусаж, Бурханы сэнтийн өмнө эргэн ирж, Бүтээгчийн тэвэрт орсон байх болно. ‘Цагаан үүл хөлөглөн ирээгүй Есүс бол хуурамч Христ’ хэмээн муйхарлан итгэдэг хүмүүс мөнхийн шийтгэл хүртэнэ, учир нь тэд тэмдэг үзүүлдэг Есүст л итгэдэг, харин хатуу шүүлт зарлан, амийн үнэн замыг гаргадаг Есүсийг хүлээн зөвшөөрдөггүй. Тэгэхээр Есүс цагаан үүлэн дээр ил тодоор эргэн ирэх үедээ л үүнийг шийдвэрлэх болно. Тэд хэтэрхий зөрүүд, өөртөө итгэлтэй, биеэ тоосон. Иймэрхүү өөдгүй хүмүүс яаж Есүсээр шагнуулж чадах билээ? Есүс эргэн ирнэ гэдэг нь үнэнийг хүлээн зөвшөөрөх чадвартай хүмүүсийн хувьд агуу аврал, тэгж чаддаггүй хүмүүсийн хувьд яллалтын тэмдэг юм. Та нар өөрсдийн замыг сонгох хэрэгтэй ба Ариун Сүнсийг доромжилж, үнэнийг голох ёсгүй. Та нар юм мэдэхгүй, биеэ тоосон хүн байх бус, харин Ариун Сүнсний удирдамжийг дуулгавартай дагаж, үнэнийг хүсэн хүлээж, эрж хайдаг хүн байх хэрэгтэй; ийм байдлаар л та нар ашиг тус хүртэх болно(Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Есүсийн сүнслэг биеийг харах үед чинь Бурхан тэнгэр, газрыг шинээр бүтээсэн байх болно).

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Бие махбодтой болох гэж юу вэ

Бид бүгдийн мэдэхээр, хоёр мянган жилийн өмнө Бурхан хүн төрөлхтнийг золин аврахын тулд хүний ертөнцөд Эзэн Есүсийн дүрээр махбод болж...

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих