Бурхан ирчихсэн, Тэр бол хаан

Бурхан ирчихсэн, Тэр бол хаан

Хайлтын үр дүн
  • Нэгдүгээр хэсэг: Бурханы илрэлт ба ажилд гэрчлэл хийх хорин үнэн
  • Хоёрдугаар хэсэг: Үнэн-бодит байдалд орох тухай асуулт хариулт

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих