Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бурханы үгийн магтан дуу

Бурханы үгийн магтан дуу

Магтан дууны ангилал

Hymns-of-experience
Магтан дуу
New
Хамгийн шинэ магтан дуу

Бусад цомог

Бурханыг мэдэх
Бурханыг мэдэх
Бурханыг гэрчлэх
Бурханыг гэрчлэх
Бурханыг магтах
Бурханыг магтах
Сайн мэдээний гэрчлэлүүд
Сайн мэдээний гэрчлэлүүд
Амийн туршлагууд
Амийн туршлагууд

Ая зан

Сүр жавхлантай агаад бадрангуй
Сүрлэг, бадрангуй
Цогтой
Цогтой
Уянгын
Уянгын
Амирлангуй
Амирлангуй
Урам зоригтой
Урам зоригтой
Тайвшралын
Тайвшралын

Бурханы үгийн магтан дуу

Төгс Хүчит Бурхан яруу алдарт хаан ширээндээ заларлаа Бурхан хэрхэн бүх зүйлийг захирдаг вэ Завхарсан хүн төрөлхтөний харуусал Хүн төрөлхтний хувь заяанд анхаарлаа хандуулагтун Бурханы ажлыг хэн ч ойлгодоггүй Бурхан зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөг удирдагч Орчлон ертөнц дэх Бурханы ажлын хандлага Бурханы илрэлтийн утга учир Бие махбодтой болсон Бурхан хүн төрөлхтнийг шинэ эрин рүү хөтөлдөг Байлдан дагуулах ажлын дотоод утга учир Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажлын ач холбогдол Бурхан шүүлтээр бууж ирнэ Бурханы ажил урагшилсаар байна Шинэ ажлыг хүлээн авсан хүмүүс ерөөлтэй еэ Бурханы хөлийн мөрийг яаж хайх вэ Бурхан бидний дунд чимээгүй ирсэн Бурханы ирэхийг хэн ч мэдэхгүй Бие махбодтой болсон Бурхан бүх хүн төрөлхтнийг байлдан дагуулах ажлыг хийдэг Бурхан Сатаныг ялж, бүх хүн төрөлхтнийг аврахын тулд бие махбодтой болсон Бие махбодтой болох үедээ Бурханы харуулдаг эрх мэдэл болон хүч чадал Хоёр мянган жилийн хүсэл Бие махбодтой болсон Бурхан жирийн нэг хүн биш Бурхан тэнгэрт, мѳн дэлхийд оршдог Бурханы үйл хэрэг өргөн уудам орчлонг дүүргэдэг Бурханы үг үнэн, үүрд мөнхөд хувирашгүй Үнэн бол амьдралын бүх онч мэргэн үгний хамгийн дээд нь билээ Босоод, Бурхантай хамтран ажилла Бурханы хүмүүст хайрладаг үг нь тэдний сахих ёстой зам юм Зөвхөн Бурханаас эмээснээр муугаас зайлж чадна Өөрийг нь сонсдог, дуулгавартай нэгнийг Бурхан нандигнадаг Бурханы цор ганц хүсэл бол хүн Түүнийг сонсож, дагах явдал Юу ч Бурханы ажилд саад болж чадахгүй Бурханы зан чанарын бэлгэ тэмдэг Бурхан асар өршөөнгүй агаад гүнээ хилэнтэй Бурханы ажлын хүрэхийг зорьдог эцсийн үр дүн Хүн Түүнд үнэнчээр итгэж, Түүнийг хайрлана гэж Бурхан найддаг Бурханд хамгийн эрхэм тахилаа өргөх нь Бурханыг мэдсэнээр хүрсэн үр дүн Бурханд зүрх сэтгэлээ нээх үед Хүний төлөөх Бурханы хайр хэчнээн чухал вэ Бурханы хүн төрлөхтнийг өрөвдөх сэтгэл Бурхан хүн төрөлхтөнд үргэлж санаа тавьдаг Бүхнийг халамжлах Бурханы төгс халамж Бурхан хүнийг Өөрийн хамгийн эрхэм нэгэн гэж үздэг Бие махбодтой болсон Бурхан хамгийн хайр татам Бурханы мөн чанар үнэхээр оршдог Бүтээгчийн эрх мэдлийн жинхэнэ биелэл Бурханы бүх бүтээл Түүний ноёрхолд ирэх ёстой Бурханы аврахаар зорьж буй хүн төрлөхтөн Бурханы ялгамж чанар ба байр суурь Амийн усан гол Бурхан хүнийг аврахдаа бүрэн төгс аврах болно Зөвхөн ариусгагдсан нэгэн амралтанд орох болно Бурханы ялалтын бэлэг тэмдэгүүд Бүх хүмүүс Бурханы гэрэлд амьдардаг Хүн болон Бурханы амрах газар өөр Бурханы хүнд өгсөн хамгийн агуу ерөөл Бурхан хүнд бүх найдвараа тавьдаг Бурханы хүсэл хүн бүрт нээлттэй Зөвхөн Бүтээгч энэ хүн төрөлxтнийг өрөвддөг Бурханы олж авсан хүмүүс мөнхийн адислалыг хүртэнэ Бурхан хүнийг удирдахаар үргэлж ажилласаар байна Бурханы уур хилэнгийн бэлгэдлийн утга учир Бурханы ардууд төлөвших тусам, агуу улаан луу улам сүйрнэ Бүх дэлхий баясаж, Бурханыг магтагтун Үнэнийг хүлээн авсан зөвхөн тэр хүмүүс Бурханы дууг сонсоно Бурханы үнэн бодит байдал ба хайр татам байдал Анхны хүн төрөлхтөн сүнстэй амьд оршихуй байлаа Бурхан илүү олон хүн Түүний авралыг аваасай гэж хүсдэг Бурханы хайрыг ямар ч бүтээгдсэн зүйл эзэмшдэггүй Бурханыг бие махбодтой болоход л Түүний итгэмжит хүн Үнэнийг хүлээн авдаг нэгэн болоорой Бурханыг хайрлагсад ерөөлтэй Бүх зүйл Бурханы тогтоосон хууль, журмаар амьдардаг Хүн төрөлхтөн зөвхөн Бурханыг шүтэн мөргөснөөр сайн хувь заяатай байна Сэвгүй ариун хайр Бурханы хүрэхийг хүссэн замд ямар ч хүч саад болж чадахгүй Үнэн Залбирал Бурханд гэрчлэл хийх нь хүний үүрэг Хүн төрөлхтний амралт руу орох ганц зам Зөвхөн Бурханд Амийн зам бий Бүтээл нь Бурханы эрхшээлд байх ёстой Чи үүрэг зорилгоо мэдэж байна уу Бурханы эрх мэдлийн дор Сатан юуг ч өөрчилж чадахгүй Бурхан бүх хайраа хүн төрлөхтөнд өгсөн Бурхан суу алдраараа дэлхийн зүүн зүгт илэрсэн Бурханы нэрийн утга учир Бурханы мөн чанар эрхэм чанараар дүүрэн Бурхан эрин үе болгонд шинэ ажил хийдэг Жинхэнэ залбирлын үр нөлөө Бид хамгийн их ерөөгдсөн Бурханы дийлэнх ажил нь үгээр биелэгддэг Бие махбодтой болсон Бурхан л хүнийг бүрэн аварч чадна Христийн мөн чанар нь Түүний ажил ба илэрхийллүүдээр тодорхойлогддог Хэдий чинээ үнэнийг хэрэгжүүлнэ амийн ахиц чинь төдий чинээ хурдан байна Хүний үүрэг бол бүтээгдсэн зүйлийн хариуцлага билээ Залбирлын утга учир Хаанчлалын эрин үед Бурхан хүнийг үгээр төгс болгодог Хүн төрөлхтөн үргэлжлүүлэн амьдарч чадна гэж Бурхан найддаг Бурхан хүнийг шинэ эрин рүү аваачсан Бурханы даалгаврыг биелүүлэхийн тулд оюун санаа, биеэ өгөхтүн Жинхэнэ хүний дүр төрх Бурханы эрх мэдлийн төгс илрэл Бурхан махбодод ажилласнаар л хүн төрөлхтнийг олж авч чадна Бурхан үнэхээр хүмүүсийн дунд ирсэн Бурхан хүн төрөлхтний ирээдүйн төлөө шаналдаг Үнэн замыг эрж хайх зарчмууд Христийн мөн чанар бол Бурхан Бурхан хүнийг боломжийнхоо хэрээр аврахыг хүсдэг Эцсийн өдрүүдийн бие махбодтой болсон Бурхан үндсэндээ үгийн ажил хийдэг Бурханд итгэх итгэлээ бүхнээс дээгүүр тавих ёстой Үнэнийг хэрэгжүүлэх нь бодит төлөөс шаарддаг Үнэний төлөө чи бүхнийг орхих ёстой Эзэн Есүсийг дуурайцгаа Та нарыг гэсэн Бурханы найдварыг та нар мэдэрсэн үү Бурхан хүн төрөлхтнийг удирдахын ач холбогдол Эцсийн өдрүүдэд Бурхан бүхнийг үгээр дамжуулан биелүүлдэг Бүтээлүүд Бурханы эрх мэдэлд дуулгавартай байх ёстой Бурханы эрх мэдэл цор ганц Бурханы алдар дотор бүх ертөнц цоо шинэ Бурханы аврах хүмүүс Түүний зүрх сэтгэлд хамгийн чухал Бурхан хүн төрөлхтөнд илүү сайхан маргаашийг бүтээдэг Завхарсан хүн төрөлхтөнд бие махбодтой болсон Бурханы аврал хэрэгтэй Бурхан хүнийг цэвэршүүлэх нь хамгийн утга учиртай Зөвхөн Бурханыг мэдсэнээр л хүн Бурханаас эмээж, муугаас зайлж чадна Үзэл, төсөөллөөр чи Бурханыг хэзээ ч мэдэхгүй Том, бага гэлтгүй бүх зүйл дээр Бурханы замыг дагагтун Бурханы хайр болон мөн чанар аминч бус Хүн төрөлхтний төлөөх Бурханы хүсэл хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй Бурханы үгээр амьдралаа дүүргэ Бурханы хайр хамгийн бодитой Хүн төрөлхтөн, Бурхан хоёр нэгдлийн жаргалыг хуваалцдаг Бурхантай хэвийн харилцаа тогтоох нь Итгэгчдийн дагах ёстой эрэл хайгуул Залуусын мөрдөх ёстой зүйл Хүн Өөрийг нь мэдэж, ойлгож чадна гэж Бурхан найддаг Чи өнөөдрийн ивээлээ нандигнах ёстой Чи ачаа үүрэх тусмаа Бурханаар илүү амархан төгс болгуулна Хүн төрөлхтөнд өгсөн Бурханы эцсийн амлалт Үнэнийг хайрладаг хүмүүсийн эрэлхийлэх ёстой зүйл Бурханы төгс болгодог зүйл бол итгэл Эцсийн өдрүүдийн Христийн илрэлт ба ажлыг хэрхэн мэдэх вэ Гай зовлон дунд бат зогсдог хүмүүс л ялагчид мөн Бурханы ажлын төлөө өөрийгөө бүхэлд нь зориул Бурханы эрх мэдлийг мэдэх зам Бурханы дотнын хүмүүс л Түүнд үйлчлэх үнэ цэнэтэй Хаанчлалын сүлд дуулал (I) Хаанчлал дэлхий дээр бууж ирлээ Бурханд итгэхийн жинхэнэ утга учир Эцсийг нь хүртэл дагахын тулд Сүнсний ажилд дуулгавартай бай Амжилт эсвэл бүтэлгүйтэл нь хүний эрэл хайгуулаас шалтгаалдаг Бурханы одоогийн ажлыг чи дагасан уу Бодит байдлыг амьдран харуулснаар л чи гэрчлэл хийж чадна Бурханы цорын ганц хүсэл Бурханы ерөөлд хандах Иовын хандлага Бурханаас эмээж муугаас зайлахад шаардлагатай зам Бурханы даруу байдал үнэхээр хайр татам билээ Шүүлтээс зайлсхийхийн үр дагавар Ариун Сүнсний шинэ ажлыг дагаж, Бурханы магтаалыг хүртээрэй Бурханы Үгийг Дээдлэгсэд Ерөөлтэй еэ Бурханы үгийг хэрэгжүүлж, Бурханыг хангалуун байлгах нь эн тэргүүнд байдаг Эцсийн өдрүүдийн Христийг үгүйсгэх нь Сүнсийг доромжилдог Хүний хийх ёстой зүйлийг чанга атга Петр Бурханыг хамгийн сайн мэддэг байв Бурханы гэсгээлт, шүүлт бол хайр гэдгийг мэдээрэй Зан чанарын өөрчлөлт нь бодит амьдралаас салшгүй Бурханыг гэсэн Петрийн хайрын илэрхийлэл Хүний үнэнч итгэлийг Бурхан хүсдэг Бурханыг ойлгохын төлөө идэвхтэй санаа тавьдаг хэн ч байхгүй Алдагдсан цаг хугацаа ахин хэзээ ч ирэхгүй Итгэлд хүрэх түлхүүр нь Бурханы үгийг амийн бодит байдал болгон зөвшөөрөх явдал юм Зан чанараа өөрчлөхөд Ариун Сүнсний ажил шаардлагатай Хамгийн утга учиртай амьдрал Бурханы олж авсан хүмүүс бодит байдлыг эзэмшдэг Бурханы бүх хүмүүс мэдрэмжээ гаргадаг Итгэлээрээ чи маш ихийг олж авсан Бие махбодтой Бурхан хүн төрөлхтөнд маш чухал Чи Бурханд хариуд нь юу өгсөн бэ? Махбод дахь Бурханыг хэн мэдсэн бэ? Үнэнч хүмүүсийг Бурхан ерөөдөг Хүнийг аврах гэсэн Бурханы чин сэтгэлийн хүслийг хэн ч ойлгодоггүй Бурхан алдар суугаа Зүүн зүгт аваачсан Хүмүүс Бурханы үгэнд зүрх сэтгэлээсээ ханддаггүй Магтаал Сионд ирлээ Петрийн туршлагыг дуурайгаарай Христ Сүнсийг бүхэлд нь илэрхийлдэг Бурханы шүүлт бол хайр Бурханы өмнө тайван байх дадлага Хэтэрхий цөөн хүн Бурхантай таарамжтай байдаг Хэрхэн төгс болгуулах тухай Бурханы хувьд хүнийг төгс болгох шилдэг арга нь цэвэршүүлэлт юм Бурханы махбод, Сүнс хоёр мөн чанартаа адилхан Эцсийн өдрүүдэд Бурхан хүнийг үгээрээ шүүж, төгс болгодог Бие махбодтой болохын ач холбогдол Есүс эргэн ирэхэд чи хэрхэн угтах вэ? Бурхан хүнийг бүтээсэн утга учрыг сэргээх болно Бурханаар төгс болгуулахын тулд шашны үзлийг хая Хүний хашхираанаар дамжуулан Бурхан хэрэгтэй зүйлийг нь өгдөг Өөрийнх нь хүслийг биелүүлж чадах хүмүүсийг Бурхан ихэд хүсдэг Бурханы үгийн жинхэнэ утга учрыг ойлгодог хүн хэзээ ч байсангүй Бурхан бол бүх хүн төрөлхтний оршин тогтнолын үндэс Хүнийг Сатан завхруулсны хор уршгийн тухай үнэн Бурхан хүний үнэн зүрх сэтгэлийг хүсдэг Бурханы өмнө тайван байдаг хүмүүс л аминд анхаарлаа төвлөрүүлдэг Бурхан бол үнэн, зам, амь мѳн Бурхан зүрхийг чинь, сүнсийг чинь хайна Жинхэнэ залбирал руу хэрхэн орох вэ Бурханы хаанчлал дэлхий дээр илэрсэн Чи Бурханыг гэсэн жинхэнэ хайртай болохоор эрж хайх ёстой Чи Бурханд гэрчлэл хийдэг нэгэн байхыг хүсэж байна уу?

0Хайлтын үр дүн