Бурханы үгийн магтан дуу

Бурханы үгийн магтан дуу

Магтан дууны ангилал

hymns-of-experience
Магтан дуу
new
Хамгийн шинэ магтан дуу

Бусад цомог

experience
Амийн туршлагууд
gospel-witness
Сайн мэдээний гэрчлэлүүд
witness-god
Бурханыг гэрчлэх
know-god
Бурханыг мэдэх
praise-god
Бурханыг магтах

Ая зан

mood-majestic-and-solemn
Сүрлэг, бадрангуй
mood-passionate
Цогтой
mood-lyrical
Уянгын
mood-lighthearted
Амирлангуй
mood-enthusiastic
Урам зоригтой
mood-relaxing
Тайвшралын

Бурханы үгийн магтан дуу

Төгс Хүчит Бурхан яруу алдарт хаан ширээндээ заларлаа Завхарсан хүн төрөлхтөний харуусал Хүн төрөлхтний хувь заяанд анхаарлаа хандуулагтун Бурханы удирдлагын ажлын зорилго нь хүн төрөлхтөнийг аврах билээ Бурхан зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөг удирдагч Орчлон ертөнц дэх Бурханы ажлын хандлага Бурханы илрэлтийн утга учир Байлдан дагуулах ажлын дотоод утга учир Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажлын ач холбогдол Бурхан шүүлтээр бууж ирнэ Бурханы ажил урагшилсаар байна Шинэ ажлыг хүлээн авсан хүмүүс ерөөлтэй еэ Бурханы хөлийн мөрийг яаж хайх вэ Бурхан бидний дунд чимээгүй ирсэн Бурханы ирэхийг хэн ч мэдэхгүй Бие махбодтой болсон Бурхан бүх хүн төрөлхтнийг байлдан дагуулах ажлыг Бурхан Сатаныг ялж, бүх хүн төрөлхтнийг аврахын тулд бие махбодтой болсон Хоёр мянган жилийн хүсэл Бие махбодтой болсон Бурхан жирийн нэг хүн биш Бурханы үг үнэн, үүрд мөнхөд хувирашгүй Үнэн бол амьдралын бүх онч мэргэн үгний хамгийн дээд нь билээ Босоод, Бурхантай хамтран ажилла Бурханы хүмүүст хайрладаг үг нь тэдний сахих ёстой зам юм Өөрийг нь сонсдог, дуулгавартай нэгнийг Бурхан нандигнадаг Бурханы цор ганц хүсэл бол хүн Түүнийг сонсож, дагах явдал Бурханы зан чанарын бэлгэ тэмдэг Бурхан асар өршөөнгүй агаад гүнээ хилэнтэй Бурханы ажлын хүрэхийг зорьдог эцсийн үр дүн Хүн Түүнд үнэнчээр итгэж, Түүнийг хайрлана гэж Бурхан найддаг Бурханд хамгийн эрхэм тахилаа өргөх нь Бурханыг мэдсэнээр хүрсэн үр дүн Бурханд зүрх сэтгэлээ нээх үед Хүний төлөөх Бурханы хайр хэчнээн чухал вэ Бурханы хүн төрлөхтнийг өрөвдөх сэтгэл Бүхнийг халамжлах Бурханы төгс халамж Бурхан хүнийг Өөрийн хамгийн эрхэм нэгэн гэж үздэг Бие махбодтой болсон Бурхан хамгийн хайр татам Бурханы мөн чанар үнэхээр оршдог Бүтээгчийн эрх мэдлийн жинхэнэ биелэл Бурханы бүх бүтээл Түүний ноёрхолд ирэх ёстой Бурханы аврахаар зорьж буй хүн төрлөхтөн Бурханы ялалтын бэлэг тэмдэгүүд Бурханы хүнд өгсөн хамгийн агуу ерөөл Бидний Бурхан хаан мэт хаанчилдаг Бурхан Өөрийн алдар суугаа зүүн зүгт аваачсан Тэр бол бидний Бурхан Бие махбодтой болох үедээ Бурханы харуулдаг эрх мэдэл болон хүч чадал Христийн мөн чанар бол Бурхан

0Хайлтын үр дүн