Цор ганц Бурхан Өөрөө I

Бурханы эрх мэдэл (I) (II хэсэг)

Дөрөв дэх өдөр Бурхан Өөрийн эрх мэдлийг дахин нэгэнтээ ашиглахад хүн төрөлхтний улирал, өдөр, жил бий болсон

Бүтээгч Өөрийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхдээ Өөрийн үгийг ашигласан ба ийм байдлаар Тэр Өөрийн төлөвлөгөөний эхний гурван өдрийг өнгөрүүлсэн. Энэ гурван өдрийн туршид Бурхан завгүй мэт харагдаагүй эсвэл Өөрийгөө ядраагаагүй; эсрэгээр нь Тэр Өөрийн төлөвлөгөөний анхны гайхалтай гурван өдрийг өнгөрөөсөн ба дэлхий ертөнцийн үндсэн өөрчлөлтийн агуу үүргийг гүйцэтгэсэн. Түүний нүдний өмнө цоо шинэ ертөнц бий болсон ба Түүний бодол дотор битүүмжлэгдэн байсан гайхалтай дүр зураг эцсийн эцэст хэсэг хэсгээрээ Бурханы үгээр илчлэгдсэн юм. Шинэ зүйл бүрийн илрэлт нь шинээр төрсөн хүүхэд мэт байсан ба Өөрийнх нь бодолд байсан дүр зургууд амилсныг харах Бүтээгчид таатай байлаа. Энэ үед, Түүний зүрх сэтгэл нь сэтгэл ханамжийн хэлтэрхийг олж авсан боловч Түүний төлөвлөгөө дөнгөж эхэлж байв. Нүд ирмэхийн зуурт шинэ өдөр ирсэн ба Бүтээгчийн төлөвлөгөөний дараагийн хуудас юу байсан бэ? Тэр юу гэж хэлсэн бэ? Тэр Өөрийн эрх мэдлийг хэрхэн үзүүлсэн бэ? Мөн үүний зэрэгцээ, энэ шинэ дэлхий дээр ямар шинэ зүйлс бий болсон бэ? Бүтээгчийн удирдамжийн дагуу, Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн дөрөв дэх өдөр буюу дахин нэг шинэ эхлэлийн өдөрт бидний харц шилжлээ. Мэдээж Бүтээгчийн хувьд энэ нь маргаангүйгээр өөр нэгэн гайхалтай өдөр байсан ба өнөөгийн хүн төрөлхтний хувьд туйлын чухал өдөр байлаа. Энэ нь мэдээж үнэлж баршгүй өдөр байсан юм. Энэ нь хэр гайхалтай, энэ нь хэр чухал мөн хэр үнэлж баршгүй үнэ цэнэтэй байсан бэ? Эхлээд Бүтээгчийн хэлсэн үгсийг сонсоцгооё…

“Бурхан: ‘Огторгуйн мандалд Шөнө ба өдрийг хуваах, шинж тэмдэг буюу улирал, өдөр ба жилийг ангилах гэрэлтүүлэгчид бий болог: Тэднийг дэлхийг гэрэлтүүлэх огторгуйн мандал дахь гэрэл нь байг’ хэмээв, тэгэхэд Түүний хэлсэн ёсоор болов” (Эхлэл 1:14–15). Энэ нь, хуурай газар болоод үүн дээрх өвс ургамлыг Бурхан бүтээсний дараа бүтээлүүдээр дамжуулан харуулсан Түүний эрх мэдлийн өөр нэгэн илэрхийлэл байв. Бурханд тийм хүч чадал байдаг учраас Бурханы хувьд ийм үйл хэрэг нь мөн адил амархан байсан; Бурхан Өөрийн үгэндээ хүрдэг бөгөөд Түүний үг биелэгдэх болно. Бурхан тэнгэрт гэрэлтүүлэгч бий болохыг тушаасан ба эдгээр гэрэлтүүлэгчид нь зөвхөн тэнгэрт болон газар дээр гэрэлтээд зогсохгүй өдөр шөнө, улирал, хоног, жилийн тэмдэг болж байсан. Ийм байдлаар Бурхан Өөрийн үгээ хэлэнгүүт Бурханы хийхийг хүссэн үйл хэрэг бүр нь Бурханы утга учрын дагуу, Бурханы тогтоосон байдлаар биелж байсан юм.

Тэнгэр дэх гэрэлтүүлэгчид нь гэрлийг цацруулж чадах тэнгэр дэх зүйл юм; тэдгээр нь тэнгэрт гэрэлтэж, хуурай газар болоод далайг гийгүүлдэг. Тэд Бурханы тушаасан хэмнэл, давтамжийн дагуу эргэлдэж, газрыг өөр өөр цаг хугацаанд гэрэлтүүлдэг ба ийм байдлаар гэрлүүдийн тойргоор эргэлдэх мөчлөг нь газрын баруун, зүүн зүгт өдөр шөнө бий болоход хүргэж, тэдгээр нь өдөр шөнийн тэмдэг болоод зогсохгүй мөн эдгээр өөр өөр мөчлөгүүдээр дамжин тэд мөн хүн төрөлхтний баяр наадам, төрөл бүрийн онцгой өдрүүдийг тэмдэглэдэг. Тэдгээр нь Бурханы гаргасан—хавар, зун, намар, өвөл гэсэн дөрвөн улирлын төгс иж бүрдэл, хавсралт бөгөөд эдгээрийн хамтаар гэрэлтүүлэг нь хүн төрөлхтний сарны тоолол, өдөр, жилийн ердийн үнэн зөв тэмдэг болдог. Хэдийгээр газар тариалан дөнгөж үүссэний дараа л хүмүүс Бурханы бүтээсэн гэрэлтүүлгээс үүдсэн сарны тоолол, өдөр, жилийг ялган салгаж, ойлгож эхэлсэн боловч үнэндээ хүмүүсийн өнөөдөр ойлгодог сарны тоолол, өдөр, жил нь Бурханы бүх зүйлийн бүтээлийн дөрөв дэх өдөр аль хэдийн бий болсон бөгөөд мөн хүмүүсийн мэдэрч туулдаг хавар, зун, намар, өвлийн ээлжлэн солигддог мөчлөг ч гэсэн Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн дөрөв дэх өдөр хэдийнэ эхэлсэн юм. Бурханы бүтээсэн гэрэл нь өдөр шөнийг тогтмол, нарийн зөв, тов тодорхой ялгаж, өдрүүдийг тоолж, сарны тоолол болон жилийг ойлгомжтойгоор тэмдэглэх боломжийг хүмүүст олгосон. (Бүтэн сартай өдөр нь нэг сарын эцэс байсан ба үүнээс хүн гэрлийн гэрэлтүүлгийн шинэ мөчлөг эхэлснийг мэдэж авч байсан; хавирган сар нь нэг сар дундаа орсныг илтгэдэг ба энэ нь сарны шинэ тоолол эхэлснийг хүмүүст хэлдэг, үүнээс сарны тоололд хэдэн өдөр, хэдэн шөнө байсныг, улиралд хэдэн сарны тоолол байсныг, жилд хэдэн улирал байсныг бодож олж болно, энэ бүхэн нь тогтмол харагддаг байсан.) Иймээс, хүмүүс гэрэлтүүлгийн өөрчлөлтөөр тэмдэглэгдсэн сарны тоолол, өдөр, жилийг амархан мэддэг байв. Энэ мөчөөс эхлээд хүн төрөлхтөн болон бүх зүйлс гэрлийн өөрчлөлтөөс үүдсэн өдөр шөнийн эмх цэгцтэй ээлж ба улирлуудын ээлжлэн солигдолтын дунд өөрийн мэдэлгүй амьдарч байсан юм. Энэ нь, Бүтээгч дөрөв дэх өдөр гэрэлтүүлэгчийг бүтээсний ач холбогдол байлаа. Үүний адилаар Бүтээгчийн энэ үйлдлийн зорилго болон ач холбогдол нь Түүний эрх мэдэл, хүч чадлаас мөн л салшгүй юм. Иймээс Бурханы бүтээсэн гэрэлтүүлэгчид болон тэдгээрийн хүнд авчрах үнэ цэнэ нь Бүтээгчийн эрх мэдлийн хичээл чармайлтын өөр нэгэн ончтой шийдэл байлаа.

Хүн төрөлхтөн хараахан гарч ирээгүй байсан энэ шинэ дэлхийд Өөрийн удахгүй бүтээх шинэ амьдралд зориулан үдэш болон өглөө, огторгуй, газар болон далай, ургамал, ногоо болон төрөл бүрийн мод, гэрэлтүүлэгчид, улирал, өдөр, жилийг Бүтээгч бэлтгэсэн юм. Бүтээгчийн эрх мэдэл, хүч чадал нь Түүний бүтээсэн шинэ зүйл бүрд илэрхийлэгдэж байсан бөгөөд Түүний үг болон ололт амжилт нэг дор, өчүүхэн төдий ч зөрчилдөөнгүй, өчүүхэн төдий ч зай завсаргүйгээр тохиолдсон билээ. Эдгээр шинэ зүйлсийн илрэлт болон үүсэл нь Бүтээгчийн эрх мэдэл болон хүч чадлын баталгаа байсан: Тэр Өөрийн үгэндээ хүрдэг бөгөөд Түүний үг биелэх болно, мөн биелсэн зүйлс нь үүрд мөнх үргэлжилнэ. Энэ баримт хэзээ ч өөрчлөгдөөгүй: энэ нь урьд нь ч байсан, өнөөдөр ч байгаа ба үүрд мөнхөд байх болно. Та нар судрын тэдгээр үгийг дахин нэгэнтээ харвал тэдгээр нь та нарт шинэхэн санагдаж байна уу? Та нар шинэ агуулгыг харж, шинэ нээлт хийсэн үү? Тэгсэн бол Бүтээгчийн үйл хэрэг та нарын зүрх сэтгэлийг хөдөлгөж, Түүний эрх мэдэл, хүч чадлын талаарх та нарын мэдлэгийн чиглэлийг зааж, Бүтээгчийг ойлгох та нарын ойлголтын үүдийг нээж Түүний үйл хэрэг болоод эрх мэдэл нь эдгээр үгэнд амь хайрласан учраас юм. Иймээс эдгээр үгээс хүн Бүтээгчийн эрх мэдлийн бодитой, тод томруун илрэлийг харж, Бүтээгчийн ноёрхлыг үнэхээр нүдээр харж, Бүтээгчийн эрх мэдэл, хүч чадлын ер бусын байдлыг харсан.

Бүтээгчийн эрх мэдэл, хүч чадал нь гайхамшгийн араас гайхамшгийг бүтээж, Тэр хүмүүсийн анхаарлыг татсан бөгөөд хүн өөрийн эрхгүй Түүний эрх мэдлийн илрэлээс үүдсэн гайхалтай үйл хэргийг цочирдон ширтэж байсан. Түүний хосгүй хүч чадал нь баяр хөөрөөс баяр хөөрийг авчирдаг ба хүмүүс гайхаж, баярлаж, бахдан биширсэндээ уулга алдаж, сэтгэл нь догдолж, хөгжин баясаж байсан; үүнээс илүүгээр хүний сэтгэл илт хөдөлсөн бөгөөд түүнд хүндлэл, бишрэл болон сэтгэл татагдалт бий болсон. Бүтээгчийн эрх мэдэл болон үйл хэрэг нь хүний сүнсэнд агуу нөлөө үзүүлж, хүний сүнсийг цэвэрлэж цаашлаад хүний сүнсийг хангадаг. Түүний бодол нэг бүр, Түүний яриа нэг бүр, Түүний эрх мэдлийн илчлэл бүр нь бүх зүйлийн дундах шилдэг бүтээл бөгөөд энэ нь бүтээгдсэн хүн төрөлхтний гүн гүнзгий ойлголт, мэдлэгийн хамгийн үнэ цэнэтэй агуу ажил хэрэг юм. Бид Бүтээгчийн амнаас гарсан бүтээл бүрийг тоолох үед бидний сүнс Бурханы хүч чадлын гайхамшигт татагддаг бөгөөд бид дараах өдрийн: Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн тав дахь өдрийн Бүтээгчийн хөлийн мөрийг дагаж байна.

Бүтээгчийн үйл хэргээс илүү ихийг харангаа Судрын ишлэлийг үргэлжлүүлэн уншицгаая.

Тав дахь өдөр олон янзын амьд биетүүд нь Бүтээгчийн эрх мэдлийг өөр өөр байдлаар харуулсан

Сударт “Бурхан: ‘Уснууд амьтай хөдөлдөг амьтдыг үржүүлж, жигүүртэн шувууд газар дэлхий дээгүүр, тэнгэр огторгуйгаар нисэг’ гэв. Тэгээд Бурхан аварга том загас ба усанд үржин амьдардаг бүхий л амьтдыг төрөл төрлөөр нь бүтээв. Дараа нь жигүүртэн шувуудыг төрөл төрлөөр нь бүтээв” (Эхлэл 1:20–21) гэж байдаг. Энэ өдөр Бурхан усан дахь амьд биет болон агаар дахь шувуудыг бүтээсэн гэдгийг Судар бидэнд тодорхой өгүүлдэг бөгөөд өөрөөр хэлбэл Тэр олон янзын загас, шувуудыг бүтээж, тэдгээрийг төрөл төрлөөр нь ангилсан. Ийм байдлаар газар, тэнгэр огторгуй болон ус Бурханы бүтээлээр дүүрсэн…

Бурханыг үгээ хэлэнгүүт цоо шинэ амьдрал өөр өөрийн хэлбэртэйгээр тэр даруй Бүтээгчийн үгэн дунд амь орж байв. Тэд түлхэлцэн, үсрэн харайж, баяр хөөртэйгээр наадан тоглож энэ дэлхий дээр ирсэн… Бүх төрлийн хэлбэр, хэмжээтэй загас усанд шумбаж, бүх төрлийн дун элснээс гарч ирж, хайрстай, хясаатай, ясгүй биетүүд том, жижиг, урт богино янз бүрийн хэлбэртэйгээр нэн даруй бий болж байв. Мөн олон төрлийн далайн замаг давхийн ургаж, олон янзын усны амьтдын хөдөлгөөнд долгиолон, давалгаалж, тогтоол ус сэргэж эхэлсэн ба тэдэнд: Хурдал! Найзуудаа авчир! Учир нь чи хэзээ ч дахин ганцаардахгүй! гэж хэлж буй мэт байсан. Бурханы бүтээсэн олон янзын амьд биетүүд усанд илрэн гарсан цагаас эхлээд бүхий л шинэ амьдрал нь маш урт хугацааны туршид хөдөлгөөнгүй байсан усанд эрч хүчийг авчирч, шинэ эрин үеийг урин залсан юм… Тэр мөчөөс эхлээд тэд бие биедээ эрхлэн наадаж, бие биедээ хань болсон бөгөөд нэг нэгнийгээ огтхон ч ялгаварлаагүй. Ус өөрийн дотор буй амьтдын төлөө оршин тогтнож, өөрийн өвөрт буй амьд биет болгоныг тэжээн тэтгэсэн бөгөөд үүний шим тэжээлийн улмаас бүхий л амьд биет усны төлөө оршин байлаа. Бүгд бие биедээ амьдрал олгосон ба үүний зэрэгцээ Бүтээгчийн бүтээлийн ер бусын байдал, агуу байдал болон Бүтээгчийн эрх мэдлийн хэмжээлшгүй хүч чадлыг бүгд гэрчилсэн юм…

Далай тэнгис цаашид чимээгүй байхаа больсонтой адилаар тэнгэр ч гэсэн амьдралаар дүүрч эхэлсэн. Том болон жижиг шувууд нэг нэгээрээ газраас тэнгэр лүү хөөрөн ниссэн юм. Далайн амьтадтай адилгүй нь туяхан гоёмсог биеийг бүрхсэн далавч болон өд сөд тэдэнд байв. Тэд далавчаа дэлгэн, өөрсдийн гоёмсог өдөн бүрхүүлийг болон Бүтээгчийн тэдэнд хайрласан онцгой хөдөлгөөн, ур чадварыг бахархалтайгаар, ихэмсгээр дэлгэн харуулж байлаа. Тэд тэнгэр газрын хооронд тал газар болон ой хөвчийг туулан чөлөөтэйгээр, чадварлагаар халин нисэж байсан юм… Тэд бол агаарын дуртай зүйл байсан, тэд бол бүх зүйлийн хүсэн хүлээсэн зүйл байсан. Тэд тун удалгүй тэнгэр газрын хоорондох холбоо болох байсан бөгөөд бүх зүйлд мэдээ дамжуулах байсан юм… Тэд дуулан жиргэж, тэд баяр хөөртэйгээр халин ниссэн ба нэгэнтээ хоосон байсан энэхүү дэлхий ертөнцөд тэд баяр баясал, инээд хөөр, чичирхийллийг авчирсан билээ… Тэд өөрсдийн цээлхэн, уянгалаг жиргээнийг ашиглаж тэдэнд хайрласан амийн хариуд Бүтээгчийг магтан алдаршуулахын тулд өөрсдийн зүрх сэтгэл доторх үгийг ашигласан. Тэд Бүтээгчийн бүтээлийн төгс агаад ер бусын байдлыг харуулахын тулд баяр хөөртэйгээр бүжсэн ба Түүний тэдэнд хайрласан онцгой амиар дамжуулан Бүтээгчийн эрх мэдлийг гэрчлэхийн төлөө өөрсдийн бүхий л амьдралыг зориулах юм.

Тэд усанд эсвэл тэнгэрт байна уу гэдгээс үл хамааран энэхүү элбэг олон амьд биетүүд нь Бүтээгчийн тушааснаар амьдралын өөр өөр хэлбэр дүрстэйгээр оршин байсан бөгөөд Бүтээгчийн тушааснаар тэд өөрсдийн харгалзах төрөл зүйлийн дагуу цугларсан—энэ хууль, энэ дүрмийг ямар ч амьтан өөрчилж чадахгүй байсан. Тэд Бүтээгчийн тэдэнд тогтоож өгсөн хязгаарыг даван гарч зүрхлээгүй, мөн тэдэнд тэгэх боломж ч байгаагүй. Бүтээгчийн тушаасны дагуу өнөөдрийг хүртэл тэд амьдарч, өсөн үржиж, Бүтээгчийн тэдэнд тогтоож өгсөн амьдралын замнал, хууль дүрмийг чанд мөрдөж, Түүний үгээр илэрхийлэгдээгүй тушаалыг болон Түүний тэдэнд өгсөн тэнгэрийн зарлиг, зааврыг ухамсарлан дагасаар ирсэн. Тэд өөрсдийн тусгай аргаар Бүтээгчтэй ярилцаж Бүтээгчийн санаа зорилгод талархаж эхэлсэн бөгөөд Түүний тушаалыг дуулгавартай дагасан юм. Нэг нь ч Бүтээгчийн эрх мэдлийг зөрчөөгүй бөгөөд тэднийг захирах Түүний дээд эрх, тушаал нь Түүний бодол дотор байсан; ямар ч үг хэлэгдээгүй боловч Бүтээгчид байсан цор ганц эрх мэдэл нь, хүнээс ялгаатай, ямар ч хэл яриа эзэмшээгүй бүх зүйлсийг чимээгүй хянаж байсан. Өөрийн эрх мэдлийг ийм онцгой байдлаар харуулсан нь Бүтээгчийн цорын ганц эрх мэдлийн талаарх шинэ мэдлэгийг олж авч, шинэ тайлбар хийхэд хүнийг хүргэсэн. Энэ шинэ өдрийн Бүтээгчийн эрх мэдлийн хүчин чармайлт нь Бүтээгчийн цорын ганц чанарыг дахин нэгэнтээ харуулсан гэдгийг энд Би та нарт хэлэх ёстой.

Дараа нь судрын энэ ишлэлийн сүүлчийн өгүүлбэрийг харцгаая: “Бурхан харахад тэр нь сайхан байв.” Энэ нь юу гэсэн үг гэж та нар бодож байна вэ? Эндээс бид Бурханы сэтгэл хөдлөлийн хальт төсөөллийг олж хардаг. Түүний бүтээсэн бүх зүйл нь оршин тогтнож, Түүний үгийн улмаас бат зогсож, аажмаар өөрчлөгдөж эхлэхийг Бурхан харсан. Энэ үед Бурхан, Өөрийн үгээр бүтээсэн янз бүрийн зүйл болон Өөрийн хийсэн олон янзын үйл хэрэгт сэтгэл хангалуун байсан уу? Хариулт нь “Бурхан харахад тэр нь сайхан байв” гэдэг юм. Та нар эндээс юуг харж байна вэ? “Бурхан харахад тэр нь сайхан байв” гэдэг нь юуг илэрхийлж байна вэ? Энэ нь юуг бэлгэдэж байна вэ? Энэ нь, Өөрийн төлөвлөж, бичсэн зүйлээ биелүүлж, Өөрийн биелүүлэхээр зорьсон зорилгоо биелүүлэх хүч чадал, мэргэн ухаан Бурханд байсан гэсэн үг юм. Бурхан үүрэг даалгавар болгоноо биелүүлэх үедээ харамссан уу? Хариулт нь мөн л “Бурхан харахад тэр нь сайхан байв” гэдэг юм. Өөрөөр хэлбэл, Тэр харамсаагүйгээр үл барам харин ч сэтгэл хангалуун байсан. Тэр харамсаагүй гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Энэ нь, Бурханы төлөвлөгөө бол төгс, Түүний хүч чадал, мэргэн ухаан нь төгс бөгөөд зөвхөн Түүний эрх мэдлээр л тийм төгс байдалд хүрч болно гэсэн үг юм. Хүн даалгавраа биелүүлэх үедээ Бурханы адилаар энэ нь сайн болжээ гэж харж чаддаг уу? Хүний хийсэн бүхэн төгс болж чадах уу? Хүмүүс үүрд мөнх орших зүйл хийж чадах уу? Хүний хэлдгээр “юу ч төгс биш харин илүү дээр л гэж байдаг” ба хүний хийдэг юу ч төгс болж чадахгүй. Түүний хийсэн, хэрэгжүүлсэн бүхэн нь сайн байсныг Бурхан харах үед Бурханы хийсэн бүхэн Түүний үгээр тодорхойлогдсон, өөрөөр хэлбэл “Бурхан харахад тэр нь сайхан байх” үед Түүний хийсэн бүхэн нь байнгын хэлбэр дүрсээ олж, өөрсдийн төрлөөр ангилагдан, үүрд мөнхийн тогтмол байр суурь, зорилго болон чиг үүрэг тэдэнд өгөгдсөн. Цаашлаад бүх зүйлийн дундах тэдний үүрэг роль болон Бурхан бүх зүйлийг удирдах явцад тэдний явах аян нь аль хэдийн Бурханаар урьдчилан тодорхойлогдсон бөгөөд хувиршгүй байсан юм. Энэ нь бүх зүйлд Бүтээгчийн өгсөн тэнгэрийн хууль байлаа.

“Бурхан харахад тэр нь сайхан байв” хэмээх эдгээр энгийн, дутуу үнэлэгдсэн, ихэвчлэн үл ойшоогддог үгс нь Бурханаас бүх бүтээлд өгсөн тэнгэрийн хууль, тэнгэрийн зарлиг юм. Тэдгээр нь Бүтээгчийн эрх мэдлийн өөр нэгэн биелэл буюу илүү бодитой, илүү гүн гүнзгий зүйл юм. Өөрийн үгээр дамжуулан Бүтээгч Өөрийн олж авахаар зорьсон зүйлээ олж авч, Өөрийн биелүүлэхээр зорьсон зүйлдээ хүрээд зогсохгүй мөн Өөрийн бүтээсэн бүхнийг Өөрийн гараар хянаж, Өөрийн хийсэн бүхнийг Өөрийн эрх мэдлээр захирсан, цаашлаад энэ бүхэн нь эмх журамтай бөгөөд тогтмол байсан. Түүнчлэн бүх зүйлс Түүний үгээр амьдарч, үхэж байсан ба тэд Түүний эрх мэдлээр Түүний тогтоосон хуулийн дунд оршин тогтносон, үүнээс ангид ямар ч зүйл байгаагүй юм! Энэ хууль нь “Бурхан харахад тэр нь сайхан байх” яг тэр мөчид эхэлсэн бөгөөд Бүтээгч үүнийг хүчингүй болгох тэр өдөр хүртэл энэ нь Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөний төлөө оршин тогтнож, үргэлжилж, чиг үүргээ гүйцэтгэх болно! Бүтээгчийн цор ганц эрх мэдэл нь бүх зүйлийг бүтээж, бүх зүйлийг оршин тогтнохыг тушаах Түүний чадвараар илэрхийлэгдээд зогсохгүй мөн бүх зүйлийн дээд эрхийг атгаж, удирдах болон бүх зүйлд амь болон эрч хүчийг хайрлах Түүний чадвараар цаашлаад Өөрийн төлөвлөгөөний дагуу Түүний бүтээх бүх зүйлийг илрэн гарч, төгс хэлбэр, төгс амийн бүтэц, төгс үүрэг рольтойгоор Түүний бүтээсэн дэлхийд үүрд мөнхөд оршин тогтноход хүргэх Түүний ур чадвараар илэрхийлэгддэг. Иймээс ч энэ нь, Бүтээгчийн бодол ямар ч хориг хязгаарт баригддаггүй, цаг хугацаа, орон зай эсвэл газар зүйн байрлалаар хязгаарлагддаггүйтэй адил байдлаар илэрхийлэгддэг. Түүний эрх мэдлийн адилаар Бүтээгчийн цор ганц ялгамж чанар нь мөнхөөс мөнхөд өөрчлөгдөхгүй үлдэх болно. Түүний эрх мэдэл нь үргэлж Түүний цор ганц ялгамж чанарын төлөөлөл болон бэлгэ тэмдэг байх бөгөөд Түүний эрх мэдэл нь Түүний ялгамж чанартай зэрэгцэн үүрд мөнх оршин тогтнох болно!

Зургаа дахь өдөр Бүтээгчийг үгээ хэлэнгүүт Түүний сэтгэл дэх бүх төрлийн амьд биетүүд ээлж дараалан гарч ирсэн

Бүх зүйлийг бүтээх Бүтээгчийн ажил анзаарагдахгүйгээр таван өдөр үргэлжилсэн ба үүний дараа Бүтээгч бүх зүйлийг бүтээх зургаа дахь өдрийг нэн даруй угтан авсан. Энэ өдөр нь өөр нэг шинэ эхлэл, өөр нэг ер бусын өдөр байсан юм. Тэгвэл энэ шинэ өдрийн урд оройны Бүтээгчийн төлөвлөгөө юу байсан бэ? Ямар шинэ амьтдыг Тэр бий болгож, бүтээх гэж байсан бэ? Сонс, тэр бол Бүтээгчийн дуу хоолой юм…

“Бурхан: ‘газар дэлхийд амьтад төрөл төрлөөрөө бий болог, мал амьтан, хорхой шавьж, зэрлэг араатан амьтад бий болог’ гэсэнд тэр нь Түүний хэлснээр бий болов. Дараа нь араатан амьтад төрөл төрлөөрөө бүтээгдэж, мал адгуус, газар дээрх хорхой шавьж төрөл төрлөөрөө бүтээгдэв. Бурхан харахад тэр нь сайхан байв” (Эхлэл 1:24–25). Энэ нь ямар амьд биетүүдийг хамарч байна вэ? Сударт: төрөл бүрийн мал амьтан, хорхой шавьж болон газрын зэрлэг амьтад гэж байдаг. Өөрөөр хэлбэл, энэ өдөр газар дээр бүх төрлийн амьд биетүүд бий болоод зогсохгүй мөн тэдгээр нь төрөл төрлөөрөө ангилагдсан ба түүнчлэн “Бурхан харахад тэр нь сайхан байв.”

Өмнөх таван өдрийнхтэй адил хэмнэлтэйгээр зургаа дахь өдөр нь Бүтээгч Өөрийн хүссэн амьд биетүүдийг бий болохыг тушаасан ба тэдгээр нь газар дээр төрөл төрлөөрөө гарч ирсэн. Бүтээгч Өөрийн эрх мэдлийг үзүүлэх үед Түүний хэлсэн ямар ч үг талаар болоогүй ба иймээс зургаа дахь өдөр Түүний бүтээхээр зорьсон амьд биет бүр тогтоосон хугацаанд гарч ирсэн юм. Бүтээгчийг “газар дэлхийд амьтад төрөл төрлөөрөө бий болог” хэмээн хэлэнгүүт газар дэлхий амьдралаар дүүрч, газар дээр бүх төрлийн амьд биетүүдийн амьсгал гэнэт гарч ирсэн… Зүлэгтэй ногоон тал хээр газар тарган үхэрнүүд сүүлээ нааш цааш хөдөлгөн, ээлж дараалан бий болж, майлж буй хоньд сүрэглэн бэлчиж, морьд янцгаан давхиж эхэлсэн… Тэр даруй анир чимээгүй өргөн уудам ногоон тал амьтдаар дүүрсэн… Эдгээр янз бүрийн мал амьтдын илрэлт нь амар тайван ногоон тал дахь үзэсгэлэнтэй дүр зураг байсан бөгөөд хязгааргүй эрч хүчийг авчирсан… Тэдгээр нь хээр талын хань, хээр талын эзэн байсан ба бүгд бие биенээсээ хамааралтай байсан; иймээс тэд энэ газар шорооны хамгаалагч, манаач болох байсан ба энэ нь тэдний байнгын амьдрах газар болж, тэднийг хэрэгтэй бүхнээр нь, тэдний оршин тогтнолд зориулсан мөнхийн хоол тэжээлийн эх үүсвэрээр хангах байсан юм…

Тухайн өдөр Бүтээгчийн үгийн улмаас эдгээр янз бүрийн мал амьтад бий болж, үй олон шавж хорхой ээлж дараалан гарч ирсэн. Хэдийгээр тэд бүх бүтээлийн дундаас хамгийн жижигхэн амьд биетүүд байсан боловч тэдний амьдралын хүч нь мөн л Бүтээгчийн гайхамшигтай бүтээл байсан бөгөөд тэд тийм ч их оройтож бий болоогүй… Зарим нь өөрсдийн жаахан далавчийг дэвж байхад бусад нь аажмаар мөлхөж байсан; зарим нь дэвхэрч, харайж бусад нь найган ганхаж байсан; зарим нь урагш шаламгай хөдөлж байхад зарим нь хурднаар ухарч байсан; зарим нь хажуу тийш хөдөлж байхад бусад нь өндөр нам үсэрч байсан… Бүгд өөрсдийн гэр орныг олохоор хичээн завгүй байлаа: Зарим нь зүлэг рүү шигдэн орж, зарим нь газар нүхлэхээр зүтгэж, зарим нь мод руу нисэж, ой шугуйд нуугдаж байсан… Хэмжээ нь хэдийгээр жижиг ч гэсэн тэд гэдэс хоосон байх зовлонг туулахыг хүсээгүй бөгөөд өөрсдийн амьдрах газрыг олсныхоо дараа тэд хооллохын тулд хоол хүнс эрж хайхаар яарч байв. Зарим нь зөөлөн навчийг нь идэхийн тулд өвс ногоо руу авирсан, зарим нь амаараа дүүрэн шороо үмхэж, үүгээр хооллон тун таашаал, тааламжтайгаар идэж байсан (тэдний хувьд шороо хүртэл амттай зоог нь юм); зарим нь ойд нуугдсан боловч гялалзсан хар ногоон навчин дахь ургамлын шүүс нь шүүслэг хоол болж байсан учраас тэд амрахаа болиогүй… Цадсаныхаа дараа ч гэсэн шавжнууд өөрсдийн үйл ажиллагааг зогсоогоогүй; биеийн хэмжээ нь хэчнээн жижиг ч гэсэн тэд асар их эрч хүч болон хязгааргүй хөгжлийг эзэмшиж байсан иймээс бүх бүтээлүүдээс тэдгээр нь хамгийн идэвхтэй, хамгийн шаргуу нь байсан юм. Тэд хэзээ ч залхуурч байгаагүй ба хэзээ ч амарч байгаагүй. Цадангуутаа тэд мөн л өөрсдийн ирээдүйн төлөө шаргуу хөдөлмөрлөж, маргаашийнхаа төлөө, амьд үлдэхийн төлөө өөрсдийгөө завгүй байлгаж, яаран тэвдэж байлаа… Тэд өөрсдийгөө яаруулж, урамшуулахын тулд олон янзын айзам хэмнэлт дууллыг аяархнаар аялж байсан. Тэд түүнчлэн өвс ногоо, ой мод, ямх хөрс бүрд баяр хөөр нэмж, өдөр бүр, жил болгоныг өвөрмөц болгож байсан билээ… Өөрсдийн хэл болон өөрсдийн аргаар тэд газар дээрх бүх амьд биетэд мэдээлэл дамжуулж байсан. Өөрсдийн амьдралын онцгой замналыг ашиглан тэд бүх зүйлийг тэмдэглэж, тэдгээр дээр өөрсдийн ул мөрийг үлдээсэн юм… Тэд хөрс, өвс ногоо, ой модтой дотно харилцаатай байсан бөгөөд тэд хөрс, өвс ногоо, ой модонд эрч хүч, идэвх зориг авчирч, бүх амьд зүйлд Бүтээгчийн уриалга, мэндчилгээг авчирсан…

Бүтээгчийн харц Өөрийн бүтээсэн бүх зүйлийг ширтсэн ба энэ мөчид Түүний нүд ой мод, уулс дээр тогтож, Түүний сэтгэл хөдөлж байсан. Түүнийг үгээ хэлэнгүүт өтгөн ойд болон уулан дээр өмнө нь хэзээ ч байгаагүй амьтад гарч ирсэн: Тэдгээр нь Бурханы амаар хэлэгдсэн зэрлэг амьтад байлаа. Удаан хүлээсэн тэд толгойгоо сэгсэрч сүүлээ шарваж өөрсдийн цор ганц царайг харуулан гарч ирсэн. Зарим нь үсэрхэг бүрхүүлтэй, зарим нь хуягтай, зарим нь ярзайсан соёотой, зарим нь ярзайн инээсэн, зарим нь урт хүзүүтэй, зарим нь оготор сүүлтэй, зарим нь зэрлэг нүдтэй, зарим нь аймхай харцтай, зарим нь өвс ногоо идэхийн тулд бөхийсөн, зарим нь амандаа цустай, зарим нь хоёр хөл дээрээ үсэрч, зарим нь дөрвөн туурайгаараа алхаж, зарим нь модон дээгүүр алсын бараа харж, зарим нь ой модон дотор хэвтэж, зарим нь амрах агуй хайж, зарим нь хээр талаар хөгжилдөн давхиж, зарим нь ойд гэтэн явж байсан…; зарим нь архирч, зарим нь ульж, зарим нь хуцаж, зарим нь уйлж байсан…; зарим сопран, зарим нь баргил хоолойтой, зарим нь бүх хүчээрээ дуугарч, зарим нь тод уянгалаг дуугарч байсан…; зарим нь ширүүн догшин, зарим нь хөөрхөн, зарим нь ой гутмаар, зарим нь сэтгэл татам, зарим нь аймаар, зарим нь дур булаам гэнэн байсан…; Нэг нэгээрээ тэд бий болж эхэлсэн. Тэд хэрхэн амьсгаадаж, эрх чөлөөтэй байж, бие биенээ үл хайхран, нэг нэгнээ зэрвэс ч харахгүй байсныг хар… Дор бүрнээ Бүтээгчийн тэдэнд хайрласан амийг, өөрсдийн зэрлэг, догшин байдлыг агуулан тэд ой модонд, ууланд гарч ирсэн. Хамгийн дээрэнгүй бүхэлдээ түрэмгий—тэднийг хэн уул болоод ой хөвчийн жинхэнэ эзэд болгосон бэ? Тэдний гарч ирэхийг Бүтээгч тушаасан мөчөөс эхлээд тэд ой модыг “нэхэмжилж”, уулсыг “нэхэмжилсэн”, учир нь Бүтээгч аль хэдийн тэдний хил хязгаарыг тогтоож, тэдний оршин тогтнолын цар хүрээг тодорхойлсон. Зөвхөн тэд л уулс болон ойн жинхэнэ эзэд байсан бөгөөд тиймээс ч тэд маш зэрлэг, маш дээрэнгүй байсан юм. Тэднийг “зэрлэг амьтан” хэмээн нэрийдсэн нь бүх бүтээлүүдээс тэд үнэхээр зэрлэг, галзуу, сургах боломжгүй байсанд оршино. Тэднийг сургах боломжгүй байсан иймээс тэднийг хүмүүжүүлж болохгүй, тэд хүн төрөлхтөнтэй эв зохицолтой амьдарч чадахгүй эсвэл хүн төрөлхтний өмнөөс хөдөлмөрлөж чадахгүй байсан. Тэднийг сургах боломжгүй байсан учраас тэд хүн төрөлхтний төлөө ажиллаж чадахгүй мөн тэд хүн төрөлхтнөөс хол зайтай амьдрах хэрэгтэй болсон ба тэдэнд хүн ойртох боломжгүй байсан. Тэд хүнээс хол амьдарч, хүмүүс тэдэнд ойртох боломжгүй байсан учраас тэд Бүтээгчийн тэдэнд хайрласан үүрэг буюу уулс болон ойг хамгаалах үүргээ биелүүлэх чадвартай байсан. Тэдний зэрлэг байдал уулсыг хамгаалж, ой модыг манаж байсан бөгөөд энэ нь хамгийн сайн хамгаалалт, тэдний оршин тогтнол болон үржлийн баталгаа байсан. Үүний зэрэгцээ тэдний зэрлэг байдал нь бүх зүйлийн дундах тэнцвэрийг хадгалж, барьж байсан. Тэд гарч ирсэн нь уулс болон ой модонд тусламж дэмжлэг, түшиг тулгуурыг авчирсан; тэд гарч ирсэн нь зэлүүд хоосон уул, ой модонд хязгааргүй их эрч хүч, идэвх нэмсэн. Энэ үеэс эхлээд уулс болон ой мод тэдний байнгын амьдрах газар болсон бөгөөд тэд өөрийн гэр орныг хэзээ ч алдахааргүй болсон, учир нь уул болон ой нь тэдний төлөө бий болж, оршин тогтносон ба зэрлэг амьтад өөрсдийн үүргээ биелүүлж, тэдгээрийг сахин хамгаалахын тулд чадах бүхнээ хийнэ. Иймээс, өөрсдийн газар нутгийг хамгаалж, Бүтээгчийн бий болгосон бүх зүйлийн тэнцвэрийг хадгалахын тулд өөрсдийн зэрлэг догшин угийн чанараа үргэлжлүүлэн ашигладаг ба Бүтээгчийн эрх мэдэл, хүч чадлыг харуулахын тулд зэрлэг амьтад Бүтээгчийн зааврыг чанд хатуу мөрдөх юм.

Бүтээгчийн эрх мэдлийн дор бүх зүйл төгс юм

Шувуу, загас гэх мэт, мод цэцэг гэх мэт хөдөлдөг болон хөдөлдөггүй зүйлсийг оролцуулаад мөн зургаа дахь өдөр бүтээгдсэн мал амьтан, шавж хорхой, зэрлэг амьтдыг оролцуулаад бүх зүйлс Бурханаар бүтээгдсэн—тэдгээр нь бүгд Бурханы хувьд сайн байсан ба цаашлаад Бурханы нүдээр эдгээр зүйл нь Түүний төлөвлөгөөний дагуу бүгд төгс төгөлдрийн оргилд хүрч, Бурханы хүрэхийг хүссэн стандартад хүрсэн байсан юм. Бүтээгч Өөрийн хийхээр зорьсон ажлаа Өөрийн төлөвлөгөөний дагуу алхам алхмаар хийсэн. Түүний бүтээхээр төлөвлөсөн зүйлс нэг нэгээрээ бий болж, тус бүрийнх нь илрэлт нь Бүтээгчийн эрх мэдлийн тусгал, Түүний эрх мэдлийн талсжилт болж байсан ба эдгээр талсжилтын улмаас бүх бүтээл, Бүтээгчийн нигүүлсэл болон Бүтээгчийн хангамжинд өөрийн эрхгүй талархаж байв. Бурханы гайхамшигтай үйл хэрэг илрэн гармагц энэ дэлхий хэсэг хэсгээрээ Бурханы бүтээгдсэн бүх зүйлсээр бүрхэгдсэн бөгөөд эмх замбараагүй харанхуй байснаа цэвэр тунгалаг, гэрэл гэгээтэй болж, үхсэн мэт чимээгүй байснаа хөл хөдөлгөөнтэй, хязгааргүй эрх хүчтэй болж өөрчлөгдсөн юм. Бүтээлийн бүх зүйлийн дунд томоос жижиг хүртэл, жижгээс бүр өчүүхнээ хүртэл Бүтээгчийн эрх мэдэл, хүч чадлаар бүтээгдээгүй нэг ч зүйл байгаагүй ба бүтээл нэг бүрийн оршин тогтнолд цорын ганц, төрөлхийн чухал байдал болон үнэ цэнэ байв. Өөрсдийн хэлбэр, бүтэц дэх ялгаанаас үл хамааран тэд Бүтээгчийн эрх мэдэл дор оршин тогтнохоор Бүтээгчээр бүтээгдсэн. Заримдаа хүмүүс маш муухай шавжийг харах ба тэд, “Тэр шавьж үнэхээр муухай юм, ийм муухай зүйл Бурханаар бүтээгдсэн байх учиргүй—Тэр ийм муухай зүйлийг бүтээх ёсгүй” гэж хэлдэг. Энэ бол тун тэнэг бодол! Тэд харин “Хэдийгээр энэ шавж маш муухай боловч энэ нь Бурханаар бүтээгдсэн, иймээс үүнд өөрийн гэсэн өвөрмөц зорилго байх учиртай” гэж хэлэх ёстой. Өөрийн бүтээсэн олон янзын амьд зүйлд Бурхан давтагдашгүй дүр төрх, бүх төрлийн чиг үүрэг, хэрэглээг өгөхөөр зорьсон бөгөөд иймээс Бурханы хийсэн зүйлсийн юу ч нэг хэвэнд цутгагдаагүй. Тэдний гадна талаас эхлээд дотоод бүрэлдэхүүн хэсэг хүртэл, амьдрах зуршлаас нь эхлээд оршин суудаг газар нутаг хүртэл—бүх зүйл өөр байдаг. Үхэр үхрийн дүр төрхтэй, илжиг нь илжигний дүр төрхтэй, буга буганы төрхтэй, заан нь зааны төрхтэй байдаг. Аль нь хамгийн сайхан харагддаг, аль нь хамгийн муухай гэдгийг чи хэлж чадах уу? Аль нь хамгийн хэрэгтэй, алиных нь оршин тогтнол хамгийн хэрэгцээгүй гэдгийг чи хэлж чадах уу? Зарим хүмүүст зааны байгаа байдал таалагддаг, гэхдээ талбайд үр суулгахын тулд хэн ч зааныг ашигладаггүй; дүр төрх нь бүх зүйлийн дундаас хамгийн сүрлэг учраас зарим хүмүүст арслан, барын харагдах байдал таалагддаг, гэхдээ чи тэднийг гэрийн тэжээвэр амьтан болгож чадах уу? Товчхондоо бүх зүйлийн тухайд хүмүүс Бүтээгчийн эрх мэдэлд захирагдах ёстой, өөрөөр хэлбэл Бүтээгчээс бүх зүйлд оноосон тушаалд захирагдах ёстой; энэ бол хамгийн ухаалаг хандлага юм. Зөвхөн Бүтээгчийн анхдагч санаа бодлыг эрж хайж, үүнд дуулгавартай байх хандлага нь л Бүтээгчийн эрх мэдлийн жинхэнэ хүлээн зөвшөөрөл болон гарцаагүй байдал юм. Энэ нь Бурханы хувьд сайн байсан, тэгвэл үүнээс алдаа мадаг олох ямар шалтгаан хүнд байгаа юм бэ?

Тиймээс Бүтээгчийн эрх мэдэл дор байгаа бүх зүйл Бүтээгчийн дээд эрхийн төлөө шинэ найрал хөгжмийг тоглож, Түүний шинэ өдрийн ажлын гайхалтай удиртгал хөгжмийг эхлүүлэх ба энэ мөчид Бүтээгч мөн Өөрийн удирдлагын ажлын шинэ хуудсыг нээх болно! Бүтээгчийн тогтоосон хаврын нахиалалт, зуны боловсролт, намрын ургац, өвлийн хадгалалтын хуулийн дагуу бүх зүйлс Бүтээгчийн удирдлагын төлөвлөгөөтэй хамт цуурайтаж, өөрсдийн шинэ өдрийг, шинэ эхлэлийг, амьдралын шинэ замналыг угтах ба тэд Бүтээгчийн эрх мэдлийн захиралт дор өдөр бүрийг угтахын тулд эцэс төгсгөлгүйгээр үе залгамжлан үржих болно…

Бүтээгдсэн болон бүтээгдээгүй зүйлсийн юу ч Бүтээгчийн ялгамж чанарыг орлож чадахгүй

Бүх зүйлийг бүтээж эхэлснээс хойш Бурханы хүч чадал илэрхийлэгдэж эхэлж, илчлэгдэж эхэлсэн, учир нь Бурхан бүх зүйлийг бүтээхдээ үгийг ашигласан. Тэр тэднийг ямар байдлаар бүтээснээс үл хамааран, Тэр яагаад тэднийг бүтээснээс үл хамааран бүх зүйлс Бурханы үгийн улмаас бий болж, бат зогсож, оршин тогтнож эхэлсэн ба энэ бол Бүтээгчийн цорын ганц эрх мэдэл юм. Хүн төрөлхтөн дэлхий дээр гарч ирэхээс өмнөх хугацаанд бүх зүйлийг хүн төрөлхтний төлөө бүтээхийн тулд Бүтээгч Өөрийн хүч чадал, эрх мэдлээ ашигласан ба хүн төрөлхтөнд тохирох амьдралын орчныг бэлтгэхийн тулд Өөрийн өвөрмөц арга барилыг ашигласан. Түүний хийсэн бүхэн нь тун удалгүй Түүний амьсгалыг хүлээн авах хүн төрөлхтний төлөөх бэлтгэл байсан. Өөрөөр хэлбэл, хүн төрөлхтөн бүтээгдэхээс өмнөх хугацаанд Бурханы эрх мэдэл нь хүн төрөлхтнөөс өөр бүх бүтээлд, тэнгэр, гэрэл, далай, хуурай газар зэрэг зүйлст мөн жижигхэн амьтад болон шувуунд түүнчлэн энгийн нүдэнд харагдахгүй олон янзын нянг оролцуулаад бүх төрлийн шавж, бичил биетнүүдэд харагдсан. Бүтээгчийн үгээр дамжуулан тэдгээрийн нэг бүрд амь өгөгдөж, Бүтээгчийн үгийн улмаас бүгд өсөн үржсэн ба Бүтээгчийн үгийн улмаас бүгд Бүтээгчийн дээд эрх дор амьдарсан. Хэдийгээр тэд Бүтээгчийн амьсгалыг хүлээн аваагүй ч тэд өөрсдийн өөр өөр хэлбэр дүрс, бүтцээр дамжуулан Бүтээгчийн тэдэнд хайрласан амьдрал болоод эрч хүчийг харуулж байсан; хэдийгээр тэд хүн төрөлхтөнд өгөгдсөнтэй адил ярих чадварыг Бүтээгчээс хүлээн аваагүй боловч Бүтээгчийн тэдэнд хайрласан, өөрсдийн амьдралыг илэрхийлэх аргыг тэд дор бүрнээ хүлээн авсан ба энэ нь хүний хэлээс ялгаатай байсан юм. Бүтээгчийн эрх мэдэл нь харваас хөдөлгөөнгүй материаллаг зүйлүүдэд амьдралын эрч хүчийг өгч ингэснээр тэд хэзээ ч алга болохгүйгээр зогсохгүй, цаашлаад бүх амьд биетүүдэд үржиж олшрох зөн билгийг өгсөн ба ингэснээр тэд хэзээ ч устаж үгүй болохгүй, ингэснээр тэд Бүтээгчийн тэдэнд олгосон амьд үлдэх хууль болон зарчмыг үеэс үед дамжуулах болно. Бүтээгч Өөрийн эрх мэдлээ харуулдаг байдал нь макро эсвэл микро үзэл бодлыг хатуу чанд баримтлахгүй бөгөөд энэ нь ямар нэг хэлбэрээр хязгаарлагддаггүй; Тэр орчлон ертөнцийн үйл ажиллагааг тушааж, бүх зүйлийн амьдрал, үхлийг захирч чадах ба цаашлаад Өөртөө үйлчлүүлэхийн тулд бүх зүйлийг удирдан жолоодож чадна; Тэр уул, гол мөрөн нуурын бүх ажиллагааг зохицуулж, тэдгээрийн доторх бүх зүйлийг захирч чадна, түүнээс ч илүүгээр бүх зүйлийг хэрэгтэй бүхнээр нь хангаж чадна. Энэ бол хүн төрөлхтнөөс гадна бүх зүйлийн дундах Бүтээгчийн цорын ганц эрх мэдлийн илрэл юм. Ийм илрэл нь зөвхөн амьдрал туршид байдаггүй ба хэзээ ч үгүй болж, эсвэл амрахгүй, ямар ч хүн эсвэл зүйл үүнийг өөрчилж, сүйтгэж чадахгүй мөн үүнийг ямар ч хүн эсвэл зүйл нэмж эсвэл хасч чадахгүй—учир нь хэн ч Бүтээгчийн ялгамж чанарыг орлож чадахгүй, тиймээс Бүтээгчийн эрх мэдлийг ямар ч бүтээгдсэн зүйл орлож чадахгүй ба бүтээгдээгүй ямар ч зүйл үүнд хүрч чадахгүй юм. Жишээ нь Бурханы элчүүд болон тэнгэрэлчүүдийг авч үзье. Тэд Бүтээгчийн эрх мэдлийг эзэмших нь бүү хэл Бурханы хүч чадлыг эзэмшдэггүй ба тэдэнд яагаад Бурханы хүч чадал, эрх мэдэл байдаггүйн шалтгаан нь тэд Бүтээгчийн мөн чанарыг эзэмшдэггүй учраас юм. Бурханы элчүүд болон тэнгэрэлчүүд гэх зэрэг бүтээгдээгүй зүйлс хэдийгээр Бурханы өмнөөс зарим зүйлийг хийж чадах боловч Бурханыг төлөөлж чадахгүй. Хэдий тэд хүний эзэмшдэггүй зарим нэг хүч чадлыг эзэмшдэг ч гэсэн тэд Бурханы эрх мэдлийг эзэмшдэггүй, тэд бүх зүйлийг бүтээх, бүх зүйлд тушаах, бүх зүйлийг захирах Бурханы эрх мэдлийг эзэмшдэггүй. Иймээс Бурханы давтагдашгүй чанарыг бүтээгдээгүй ямар ч зүйл орлож чадахгүй ба үүний адилаар Бурханы эрх мэдэл болоод хүч чадлыг бүтээгдээгүй ямар ч зүйл орлож чадахгүй. Бурханы ямар нэгэн элч бүх зүйлийг бүтээсэн гэж чи Библиэс уншсан уу? Бүх зүйлийг бүтээхийн тулд Бурхан яагаад Өөрийн элчүүд эсвэл тэнгэрэлчүүдийг илгээгээгүй вэ? Тэд Бурханы эрх мэдлийг эзэмшдэггүй байсан учраас Бурханы эрх мэдлийг харуулах чадварыг эзэмшдэггүй. Бүх бүтээлүүдийн адилаар тэд бүгд Бүтээгчийн дээд эрх дор болон Бүтээгчийн эрх мэдэл дор байдаг ба Бүтээгч мөн тэдний Бурхан, тэдний Захирагч билээ. Тэд сүр жавхаатай эсвэл сул дорой, их эсвэл бага хүч чадалтай байх нь хамаагүй тэд бүгдийн дотроос Бүтээгчийн эрх мэдлийг даван гарах нэг ч зүйл байхгүй ба тэдний дотроос нэг нь ч Бүтээгчийн ялгамж чанарыг орлож чадахгүй. Тэд хэзээ ч Бурхан гэж нэрлэгдэхгүй ба хэзээ ч Бүтээгч болж чадахгүй. Энэ бол хувиршгүй үнэн, бодит байдал юм!

Дээрх нөхөрлөлөөр дамжуулан бид дараах зүйлийг баталж болно: бүх зүйлийн Бүтээгч ба Захирагч, цорын ганц эрх мэдэл болоод цорын ганц хүч чадлыг эзэмшсэн Нэгнийг л зөвхөн цорын ганц Бурхан Өөрөө гэж нэрлэж болох уу? Энэ үед ийм асуулт нь та нарт хэтэрхий гүн гүнзгий санагдаж магадгүй. Энэ мөчид та нар үүнийг ойлгох чадваргүй байгаа ба үүний доторх мөн чанарыг ойлгож чадахгүй байгаа иймээс энэ мөчид үүнд хариулахад хэцүү мэт та нарт санагдаж байгаа. Тэр тохиолдолд Би Өөрийн нөхөрлөлийг үргэлжлүүлэх болно. Дараа нь Би Бурханы ганцаараа эзэмшдэг эрх мэдэл болон хүч чадлын олон талуудын бодит үйл хэргийг харах боломжийг та нарт олгох ба тэгснээр Би Бурханы цорын ганц байдлыг болон Бурханы цорын ганц эрх мэдэл гэдэг нь юу гэсэн үг болохыг үнэхээр ойлгож, ухаарч, мэдэж авах боломжийг та нарт олгох болно.

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?