Өдөр тутмын Бурханы үг | “Төгс Хүчитийн санаа алдалт” | Эшлэл 261

Энэ дэлхий Төгс Хүчит Бурханы бодлоор Түүний нүдэн доор хурдан өөрчлөгдөж байгаа. Хүн төрөлхтний хэзээ ч сонсож байгаагүй зүйлс гэнэт ирэх боломжтой. Мөн хүн төрөлхтний үргэлж эзэмшиж байсан зүйлс мэдэгдэлгүйгээр алга болж болно. Төгс Хүчит Бурханы хаана байгааг хэн ч төсөөлж чадахгүй, Төгс Хүчит Бурханы амийн хүч чадлын ер бусын байдал болон агуу байдлыг хэн ч мэдэрч чадахгүй. Түүний ер бусын байдал нь хүмүүсийн сэрж мэдэхгүй зүйлсийг Тэр хэрхэн ухамсарлаж чаддагт оршино. Түүний агуу байдал нь, хүмүүс Түүнээс татгалзсан ч Тэр хүн төрөлхтнийг хэрхэн аварч байгаад оршдог билээ. Тэр үхэл болоод амийн утга учрыг мэддэг. Түүнчлэн Тэр Өөрийн бүтээсэн хүн төрөлхтний амьдралын дүрэм журмыг мэддэг билээ. Тэр бол хүмүүний оршин тогтнолын үндэс, хүн төрөлхтний төлөө дахин амилах Золин аврагч юм. Тэр аз жаргалтай зүрхнүүдийн санааг зовинуулж, уй гашууд автсан зүрх сэтгэлүүдийг баяр хөөртэй болгодог. Энэ бүхэн нь Түүний ажил, Түүний төлөвлөгөөний төлөө юм.

Төгс Хүчит Бурханы амийн хангалтыг орхисон хүн төрөлхтөн яагаад оршин байгаагаа мэдэхгүй атлаа үхлээс айдаг. Ямар ч дэмжлэг, тусламж байхгүй боловч хүн төрөлхтөн нүдээ аних хүсэлгүй хэвээр бөгөөд энэ дэлхий дээр сэтгэлийн мөс чанаргүй бие махбодод өөдгүйгээр оршин тогтнож эрэмгийгээр амь зуусаар. Чи ямар ч итгэл найдваргүй ингэж амьдардаг; тэр ямар ч зорилгогүй ийнхүү оршин байдаг. Зөвхөн Ариун Нэгэн л Өөрийг нь ирэхийг цөхрөн хүлээж зовж гиншин уйлж байгаа хүмүүсийг аврахаар ирнэ гэж домогт гардаг. Ухамсаргүй хүмүүст энэхүү итгэл үнэмшил биелэгдэхгүй. Гэвч, хүмүүс түүнийг хүсэн тэмүүлж байдаг. Төгс Хүчит Бурхан гүнээ зовж шаналж байгаа эдгээр хүмүүст өршөөл үзүүлдэг. Үүний зэрэгцээ Тэр хүмүүсийн хариултыг хэтэрхий удаан хүлээсэн учраас эдгээр ухамсаргүй хүмүүсээс залхсан байгаа. Тэр эрж хайж, чиний зүрх сэтгэл болоод сүнсийг эрж хайхыг хүсдэг. Тэр чамайг цангааж, өлсгөхгүй байхын тулд чамд ус болон хоол авчирч чамайг сэрээхийг хүсдэг. Чи ядрах үедээ, энэ ертөнцийн эл хуль байдлыг мэдэрч эхлэх үедээ бүү цочирд, бүү уйл. Төгс Хүчит Бурхан, Ажиглагч чамайг ирэх үед тэврэн угтана. Тэр чиний хажуунаас харж, чамайг эргэж ирэхийг хүлээж байгаа. Чиний ой санамж гэнэт сэргэхийг Тэр хүлээж байгаа: Бурханаас ирсэн гэдгээ ухамсарлахыг, ямар нэг байдлаар, хаа нэгтээ гээгдэж, замын хажууд ухаанаа алдаж, өөрийн мэдэлгүйгээр “аавтай” болсон гэдгээ ухамсарлахыг чамаас хүсэж байгаа. Улмаар чи Төгс Хүчит Бурхан чамайг үргэлж харж, чамайг эргэж ирэхийг хүлээж байгаа гэдгийг ухаарна. Тэр хариултгүй хариуг хүлээж, гашуунаар хүсэн тэмүүлж байгаа. Түүний ажиглалт нь үнэлж баршгүй бөгөөд энэ нь хүмүүсийн зүрх сэтгэл болон сүнсний төлөө юм. Магадгүй энэ ажиглалт хязгааргүй эсвэл энэ нь төгсгөлдөө хүрч байж ч болох юм. Гэхдээ чи өөрийнхөө зүрх сэтгэл болоод сүнсийг одоо яг хаана байгааг мэдэж байх хэрэгтэй.

Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос эш татав

Бурхан зүрхийг чинь, сүнсийг чинь хайна

Төгс Хүчитийн амийн хангалтыг орхисон хүн төрөлхтөн яагаад оршин байгаагаа мэдэхгүй атлаа үхлээс айдаг. Ямар ч дэмжлэг, тусламж байхгүй боловч хүн төрөлхтөн нүдээ аних хүсэлгүй хэвээр бөгөөд энэ дэлхий дээр сэтгэлийн мөс чанаргүй бие махбодод өөдгүйгээр оршин тогтнож, эрэмгийгээр амь зуусаар. Чи итгэл найдваргүй амьдардаг; тэр зорилгогүй оршин байдаг. Зөвхөн Ариун Нэгэн л Өөрийг нь ирэхийг цөхрөн хүлээж, зөвхөн Ариун Нэгэн л Өөрийг нь ирэхийг цөхрөн хүлээж, зовж бас гиншин уйлж байгаа хүмүүсийг Тэр аврахаар ирнэ гэж домогт гардаг. Ухамсаргүй хүмүүст энэхүү итгэл үнэмшил биелэгдэхгүй. Гэвч, хүмүүс түүнийг хүсэн тэмүүлж байдаг.

Гүнээ зовж шаналдаг энэ хүмүүст Төгс Хүчит өршөөл үзүүлдэг. Үүний зэрэгцээ Тэр хүмүүсийн хариултыг хэтэрхий удаан хүлээсэн учраас энэ ухамсаргүй хүмүүсээс залхсан байгаа. Тэр эрж хайж, чиний сүнс сэтгэл болоод сүнсийг эрж хайхыг хүсдэг. Тэр чамд хоол, ус авчирч өгөхийг хүсдэг. Тэр чамайг сэрээхийг хүсдэг. Тэгвэл чи цангахгүй, тэгээд бас өлсөхгүй. Чи ядрах тэрүүхэн үедээ, энэ ертөнцийн эл хуль байдлыг мэдэрч эхлэх үедээ, чи битгий цочирд, чи бүү уйл. Төгс Хүчит Бурхан, Ажиглагч чамайг ирэх үед тэврэн авна.

Тэр чиний хажуунаас харж, эргэж ирэхийг чинь хүлээж байгаа. Ой санамж чинь гэнэт сэргэж, Бурханаас ирсэн гэдгээ ухамсарлахыг Тэр хүлээж байгаа, ямар нэг байдлаар, хаа нэгтээ гээгдэж, замын хажууд ухаанаа алдаж, өөрийн мэдэлгүй “аавтай” болсон гэдгээ ухамсарлахыг чамаас хүсэж байгаа. Улмаар чи Төгс Хүчит чамайг үргэлж харж байгааг ухаарна, Чамайг эргэж ирэхийг Тэр цаг ямагт хүлээсээр ирсэн.

Тэр гашуунаар хүсэн тэмүүлдэг. Тэр хариултгүй хариуг хүлээсээр, хүлээсээр ирсэн. Түүний ажиглалт нь үнэлж баршгүй, энэ нь хүмүүсийн зүрх сэтгэл болон сүнсний төлөө юм. Магадгүй энэ ажиглалт үүрд үргэлжилнэ, эсвэл төгсгөлдөө хүрсэн ч байж болно. Гэхдээ чи зүрх сэтгэл болон сүнс чинь одоо яг хаана байгааг мэдэх ёстой, мэдэх ёстой.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент