Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурхан бол хүний амийн эх сурвалж” | Эшлэл 587

Өргөн уудам дэлхий ертөнцөд тоо томшгүй өөрчлөлтүүд дахин дахин бий болж байдаг. Орчлон ертөнц дээрх бүх зүйлийг захирагч Түүнээс өөр хэн ч хүн төрөлхтнийг хөтөлж, удирдан чиглүүлж чадахгүй. Энэ хүн төрөлхтний төлөө хөдөлмөрлөж эсвэл тэдний төлөө бэлтгэл хийх хүчтэй нэгэн байхгүй, тэр ч бүү хэл хүн төрөлхтнийг гэрэлтэй хүрэх газар луу хөтлөх, газар дэлхийн шударга бус байдлаас чөлөөлөх хүн байхгүй. Бурхан хүн төрөлхтний уналтыг харахдаа сэтгэл нь гонсойн тэдний ирээдүйд гашуудан уйлдаг. Хүн төрөлхтнийг буцах замгүй болж, доройтол руу удаанаар алхаж байгааг харахдаа Тэр уй гашууг мэдэрдэг. Хүн төрөлхтөн хорон муу нэгнийг хайхын тулд Бурханы зүрх сэтгэлийг шархлуулж, Түүнээс татгалзсан. Иймэрхүү хүн төрөлхтний явах чиглэлийг хэн ч бодож үзэж байгаагүй. Яг энэ шалтгааны улмаас Бурханы уур хилэнг хэн ч мэдэрдэггүй юм. Хэн ч Бурханы таалалд нийцэх замыг эрж хайж эсвэл Бурхантай ойр болохоор хичээдэггүй. Цаашлаад Бурханы уй гашуу, зовлон шаналлыг ойлгохоор зүтгэдэг хүн үгүй. Бурханы дуу хоолойг сонссоныхоо дараа ч гэсэн хүн Бурханаас холдон алхаж, Бурханы нигүүлсэл халамжаас бултаж, Бурханы үнэнээс зайлсхийж, Бурханы дайсан Сатанд өөрийгөө худалдах гэдэг. Бурханыг үгүйсгэн гэм буруугаа үл хүлээх хүнд Бурхан хэрхэн арга хэмжээ авах талаар хэн бодсон бэ? Бурханы олон удаагийн сануулга, сургамж нь хүний махан бие ба сүнс тэвчихийн аргагүй урьдаас бэлтгэсэн, урьд өмнө байгаагүй гамшиг Түүний гарт байгаатай холбоотой гэдгийг хэн ч мэддэггүй. Энэ гай гамшиг нь дан ганц махан биеийн төдийгүй мөн сүнсний шийтгэл юм. Чи үүнийг мэдэх ёстой: Бурханы төлөвлөгөө хүчингүй болж, Түүний сануулга, сургамжид хариу өгөөгүй үед Тэр ямар уур хилэнг гаргах вэ? Энэ нь өнөөг хүртэл бүтээлийн сонсож эсвэл мэдэрч туулсан юутай ч адилгүй байх болно. Тиймээс Би энэ гай гамшиг урьд өмнө үзэгдээгүй бөгөөд дахин хэзээ ч давтагдахгүй гэдгийг хэлэх нь зүйтэй юм. Учир нь Бурханы төлөвлөгөөнд зөвхөн нэг бүтээл, нэг аврал л байдаг. Энэ нь эхний бөгөөд эцсийн удаа юм. Тиймээс хүн төрөлхтний авралын төлөөх Бурханы сайн санаа болон гал халуун хүлээлтийг хэн ч ойлгодоггүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос эш татав

Бурхан хүн төрөлхтний ирээдүйн төлөө шаналдаг

I

Түүхийн өмнөх үеэс хойш тоймгүй олон удаа өөрчлөгдсөн энэ уудам дэлхийд бүхнийг Захирагч Түүнээс өөр хэн ч хүнийг удирдаж, хөтлөөгүй. Ямар ч агуу нэгэн хүн төрөлхтний хэрэгцээний төлөө хөдөлмөрлөж, бэлддэггүй. Хэн ч тэднийг гэрэлт ирээдүй рүү удирдаж, энэ дэлхийн шударга бус явдлаас чөлөөлж чадахгүй. Бурхан хүн төрөлхтний ирээдүйн төлөө шаналдаг. Тэдний уналтанд Тэр хэчнээн гашуудна вэ! Хүмүүс буцах замгүй гэдгээ ухааралгүй алхаж байгааг хараад Тэр гунигладаг. Хүн тэрсэлж, Бурханы сэтгэлийг шархлуулсан; Сатаны хорон муу замаар тэд баяртай алхсан. Хүн төрөлхтөн эцэстээ хаашаа явахыг хэн ч тодорхой хардаггүй.

II

Хэн Бурханы уур хилэнг мэдэрдэг вэ? Хэн Түүнийг баярлуулж, дотно байхыг хүсдэг вэ? Бурханы уй гунигийг харж, мэдэрч буй өвдөлтийг нь ойлгохыг хичээдэг хүн хаана байна вэ? Хүмүүс Бурханы дуудахыг сонссон ч гэсэн Бурханы өршөөл, үнэн болон халамжаас өөрсдийг нь холдуулах зам дээр үлддэг, тэд өөрсдийгөө Сатанд сайн дураараа худалддаг. Бурхан хүн төрөлхтний ирээдүйн төлөө шаналдаг. Тэдний уналтанд Тэр хэчнээн гашуудна вэ! Хүмүүс буцах замгүй гэдгээ ухааралгүй алхаж байгааг хараад Тэр гунигладаг. Хүн тэрсэлж, Бурханы сэтгэлийг шархлуулсан; Сатаны хорон муу замаар тэд баяртай алхсан. Хүн төрөлхтөн эцэстээ хаашаа явахыг хэн ч тодорхой хардаггүй.

III

Өөрийг нь үл тоож, эсэргүүцдэг хүнд Бурхан яаж хандах вэ? Бурханы дуудлага болон уриалгыг тэвчишгүй, аймшигт гамшиг дагадгийг мэдээрэй. Энэ нь махан биеийг төдийгүй сүнсийг ч бас шийтгэдэг. Бурханы төлөвлөгөө хүчингүй болж, дуу хоолой нь үгүйсгэгдэхэд Бурханы уур хилэн яахыг хэн ч хэлж мэдэхгүй; үүнийг хэн ч хэзээ ч мэдэрч, сонсож байгаагүй. Энэ бол ер бусын гамшиг; Бурханы төлөвлөгөөнд нэг бүтээл, нэг аврал л байдаг. Энэ бол эхний ба эцсийн удаа. Хүн төрөлхтөнийг аврах Бурханы шаналалт хайр, дүрэлзсэн хүслийг хэн ч зүрх сэтгэлээрээ мэдэрч чадахгүй. Бурхан хүн төрөлхтний ирээдүйн төлөө шаналдаг. Тэдний уналтанд Тэр хэчнээн гашуудна вэ! Хүмүүс буцах замгүй гэдгээ ухааралгүй алхаж байгааг хараад Тэр гунигладаг. Хүн тэрсэлж, Бурханы сэтгэлийг шархлуулсан; Сатаны хорон муу замаар тэд баяртай алхсан. Хүн төрөлхтөн эцэстээ хаашаа явахыг хэн ч тодорхой хардаггүй. Хүн төрөлхтөн эцэстээ хаашаа явахыг.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханы бодит байдалд туйлын дуулгавартай байж чаддаг хүмүүс бол Бурханыг үнэхээр хайрладаг хүмүүс юм” | Эшлэл 489

Бодит байдлын тухай мэдлэгтэй болох, Бурханы ажлыг нэгд нэггүй ойлгох—энэ хоёр нь Түүний үгээс харагддаг бөгөөд эдгээр айлдвараар л...