Өдөр тутмын Бурханы үг: Амийн оролт | Эшлэл 421

Бурханы өмнө ирж Түүний үгийг амиа болгон хүлээн зөвшөөрөхийн тулд чи эхлээд Бурханы өмнө тайван байх ёстой. Бурханы өмнө тайван байх үед чинь л Бурхан чамайг гэгээрүүлж, чамд мэдлэг өгнө. Хүмүүс Бурханы өмнө тайван байх тусмаа Бурханы гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтийг төдий чинээ их хүлээн авч чаддаг. Энэ бүхэн нь хүмүүсээс чин сүсэгтэй, итгэлтэй байхыг шаарддаг; тэгж байж л тэд төгс болгуулж чадна. Сүнслэг амьдралд орох үндсэн гол хичээл бол Бурханы өмнө тайван байх явдал билээ. Бурханы өмнө тайван байснаар л сүнслэг бүх сургалт чинь үр ашигтай байх болно. Хэрвээ зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө тайван байж чадахгүй бол чи Ариун Сүнсний ажлыг хүлээн авч чадахгүй. Юу ч хийж байсан хамаагүй, зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө тайван байдаг бол чи Бурханы өмнө амьдардаг хүн юм. Юу ч хийж бай хамаагүй, зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө тайван байж, Бурханд ойртдог бол Бурханы өмнө тайван байдаг хүн мөн гэдгийг чинь энэ нь баталдаг. Хэрвээ бусадтай ярьж юм уу, алхаж байх үедээ “Зүрх сэтгэл минь Бурханд ойртож байгаа ба гаднын зүйлсэд төвлөрдөггүй, бас би Бурханы өмнө тайван байж чадна” хэмээн хэлж чаддаг бол чи Бурханы өмнө тайван байдаг хүн мөн. Зүрх сэтгэлийг чинь гаднын хэрэг явдал руу татдаг ямарваа зүйлтэй, эсвэл зүрх сэтгэлийг чинь Бурханаас салгадаг хүмүүстэй бүү холбогд. Зүрх сэтгэл чинь Бурхантай ойр дотно байхад саад болдог юуг ч бай хойш тавьж, түүнээс хол бай. Энэ нь аминд чинь илүү их ач тустай. Одоо үе бол яг нарийндаа Ариун Сүнсний агуу ажлын цаг үе, Бурхан хүмүүсийг биечлэн төгс болгодог цаг үе билээ. Хэрвээ энэ мөчид чи Бурханы өмнө тайван байж чаддаггүй бол Бурханы сэнтийн өмнө буцаж очих хүн биш юм. Хэрвээ чи Бурханыг бус өөр зүйл эрэлхийлдэг бол Бурханаар төгс болгуулах ямар ч аргагүй байх болно. Өнөөдөр Бурханаас ийм айлдваруудыг сонсож чаддаг атлаа Түүний өмнө тайван байж чаддаггүй хүмүүс бол үнэнийг хайрладаггүй, Бурханыг хайрладаггүй хүмүүс мөн. Хэрвээ чи энэ мөчид өөрийгөө өргөн барихгүй юм бол юу хүлээгээд байгаа юм бэ? Өөрийгөө өргөн барих гэдэг нь Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгах явдал билээ. Тэр нь жинхэнэ өргөл байх юм. Одоо зүрх сэтгэлээ Бурханд үнэхээр өргөн барьдаг хэн боловч Бурханаар бүрэн төгс болгуулах нь лавтай. Юу ч байлаа гэсэн, чамайг үймүүлж чадахгүй; чамайг засах ч бай, чамтай харьцах ч бай, эсвэл чи урагшгүйтэл, бүтэлгүйтэлтэй тулгарсан ч бай, зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө үргэлж тайван байх ёстой. Хүмүүс чамд яаж хандах нь хамаагүй, зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө тайван байх ёстой. Чамд ямар ч нөхцөл байдал тулгарсан бай хамаагүй—гай гамшиг, зовлон, хавчлага юм уу, өөр өөр шалгалт хүрээлсэн ч бай хамаагүй—зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө үргэлж тайван байх ёстой; эдгээр нь төгс болгох зам юм. Бурханы өмнө үнэхээр тайван байдаг нэгэнд л Бурханы одоогийн үг тодорхой болно. Тэгээд чи Ариун Сүнсний гэрэлтүүлэлт, гэгээрлээс гажилгүй илүү зөв хэрэгжүүлж, үйлчлэлд чинь илүү тодорхой чиглэл өгөх Бурханы санаа зорилгыг улам тодорхой ухаарч, Ариун Сүнсний хөдөлгөлт, удирдамжийг илүү нарийн зөв ухаарч, Ариун Сүнсний удирдамж дор амьдрахдаа итгэлтэй байж чадна. Энэ нь Бурханы өмнө үнэхээр тайван байснаар хүрдэг үр дүн билээ. Зүрх сэтгэл нь Бурханы өмнө тайван байдаггүйгээс болж хүмүүс Бурханы үгийг тодорхой ойлгодоггүй, хэрэгжүүлэлтийн ямар ч замгүй, Бурханы хүслийг ухаарч чаддаггүй, эсвэл хэрэгжүүлэлтийн зарчмаар дутагддаг. Бурханы өмнө тайван байх зорилго нь Бурханы үгээс нухацтай, прагматик, үнэн зөв, ил тод байдлыг эрж хайж, эцэстээ үнэнийг ойлгож, Бурханыг мэдэх явдал юм.

Хэрвээ зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө үргэлж тайван байдаггүй бол чамайг төгс болгох арга Бурханд үгүй. Шийдвэргүй байна гэдэг зүрх сэтгэлгүй байхтай эн тэнцүү бөгөөд зүрх сэтгэлгүй хүн Бурханы өмнө тайван байж чадахгүй; ийм хүн Бурхан хэр их ажил хийдгийг, хэр их үг хэлдгийг мэддэггүй, хэрхэн хэрэгжүүлэхээ ч мэддэггүй. Энэ чинь зүрх сэтгэлгүй хүн биш гэж үү? Зүрх сэтгэлгүй хүн Бурханы өмнө тайван байж чадах уу? Зүрх сэтгэлгүй хүмүүсийг төгс болгох ямар ч арга Бурханд байдаггүй—тэд адгуус амьтнаас өөрцгүй. Бурхан маш тодорхой, ил тод ярьсан атал зүрх сэтгэл чинь хөдлөлгүй, Бурханы өмнө тайван байх чадваргүй хэвээр үлддэг. Чи адгуус амьтан биш үү? Зарим хүн Бурханы өмнө тайван байхаар хэрэгжүүлэх үедээ замаасаа гаждаг. Хоол хийх цаг болоход тэд хоол хийдэггүй, гэр орны ажил хийх цаг болоход хийдэггүй, харин зүгээр л залбирч, тунгаан бодсоор байдаг. Бурханы өмнө тайван байх гэдэг нь хоол хийхгүй, гэр орны ажил хийхгүй юм уу, аж амьдралаа мартана гэсэн үг биш; харин ч аливаа хэвийн байдалд Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгаж, Бурханд зориулсан орон зайг зүрх сэтгэлдээ байлгаж чадна гэсэн үг юм. Залбирах үедээ чи Бурханы өмнө зохих ёсоор сөхөрч залбирах ёстой; гэр орны ажил хийх юм уу хоол хийх үедээ Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгаж, Бурханы үгийг тунгааж, эсвэл магтан дуу дуул. Чи ямар ч нөхцөл байдалд байсан бай, өөрийн гэсэн хэрэгжүүлэлтийн арга замтай байж, Бурханд ойртохын тулд чадах бүхнээ хийх ёстой бөгөөд Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгахын тулд бүх чадлаараа хичээх хэрэгтэй. Боломж олдох үед нэгэн үзүүрт сэтгэлээр залбир; боломж олдохгүй бол урдах ажлаа хийх зуураа зүрх сэтгэлдээ Бурхантай ойрт. Бурханы үгийг идэж, ууж чадах үедээ идэж, уу; залбирч чадах үедээ залбир; Бурханыг дурсах үедээ дурсан бод. Өөрөөр хэлбэл, оролтод өөрийгөө дадлагажуулахын тулд орчиндоо нийцүүлэн чадах бүхнээ хий. Ямар ч асуудалгүй байх үед зарим хүн Бурханы өмнө тайван байж чаддаг боловч ямар нэг зүйл тохиолдмогц оюун санаа нь самуурдаг. Тэр нь Бурханы өмнө тайван байгаа хэрэг биш юм. Туршлагажих зөв зам бол ямар ч нөхцөл байдалд хүний зүрх сэтгэл Бурханаас холдохгүй, эсвэл гаднын хүмүүс, хэрэг явдал, юмсаас болж сатаарахгүй байх явдал бөгөөд ийм хүн л Бурханы өмнө үнэхээр тайван байдаг хүн мөн. Цугларалтын үеэр залбирахдаа зүрх сэтгэл нь Бурханы өмнө тайван байж чаддаг боловч бусадтай нөхөрлөхдөө Бурханы өмнө тайван байж чадахгүй, бодол нь зоргоороо хадуурдаг гэж зарим хүн хэлдэг. Энэ нь Бурханы өмнө тайван байгаа хэрэг биш. Өнөөдөр ихэнх хүн ийм байдалд байдаг бөгөөд зүрх сэтгэл нь Бурханы өмнө үргэлж тайван байж чаддаггүй. Тиймээс та нар энэ талаар өөрсдийгөө дадлагажуулахад илүү их хичээл чармайлт гаргаж, амийн туршлагын зөв замд алхам алхмаар орж, Бурханаар төгс болгуулах замаар явж эхлэх ёстой.

Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгах тухай

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих