Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханд үнэнч зүрх сэтгэлээр дуулгавартай байдаг хүмүүсийг Бурхан гарцаагүй олж авна” | Эшлэл 485

Ариун Сүнсний ажил өдрөөс өдөрт өөрчлөгдөж, алхам тутамдаа улам өндөрт дээшилж, маргаашийн илчлэл алхам алхмаар бүр ч өндөрт өгсөн, өнөөдрийнхөөс ч илүү өндөр болдог. Бурхан хүнийг төгс болгодог ажил нь ийм юм. Хүмүүс хөл нийлүүлэн алхаж чадахгүй бол хэдийд ч таягдан хаягдаж магадгүй. Хүмүүст дуулгавартай байх зүрх сэтгэл үгүй бол эцэст нь хүртэл дагаж чадахгүй. Урьдын эрин үе өнгөрчихсөн; энэ бол шинэ эрин үе. Шинэ эрин үед шинэ ажил хийгдэх ёстой. Ялангуяа хүмүүсийг төгс болгох сүүлчийн эрин үед Бурхан илүү шинэ ажлыг бүр ч хурдан гүйцэтгэнэ. Тийм учраас зүрх сэтгэлд нь дуулгавартай байдал байхгүй бол хүмүүст Бурханы мөрийг дагахад хэцүү байдаг. Бурхан ямар ч дүрэмд баригддаггүй, мөн Өөрийн ажлын аль ч шатыг хувиршгүй гэж үздэггүй. Харин ч Түүний хийдэг ажил хэзээд илүү шинэ, улам өндөр байдаг. Түүний ажил алхам бүрд улам бодитой болж, хүний бодит хэрэгцээнд улам бүр нийцдэг. Хүмүүс ийм ажлыг туулсныхаа дараа л зан чанарынхаа сүүлчийн өөрчлөлтөд хүрч чадна. Амийн тухай хүний мэдлэг улам өндөр түвшинд хүрдэг, иймээс Бурханы ажил ч мөн адил улам өндөр түвшинд хүрдэг. Хүн ийм маягаар л төгс болгуулж, Бурхан ашиглахад тохиромжтой болж чаддаг. Бурхан нэг талаар, хүний үзлийг няцааж, өөрчилж, нөгөө талаар, хүнийг илүү өндөр, илүү бодитой байдал руу, Бурханд итгэх итгэлийн хамгийн өндөр түвшин рүү хөтлөхийн тулд ийм маягаар ажилладаг, тэгснээр Бурханы хүсэл эцэст нь биелж чадна. Дур зоргоороо тэрсэлдэг дуулгаваргүй уг чанартай хүмүүс, Бурханы хурдтай бөгөөд эрчтэй урагшлах ажлын энэ үе шатанд бүгдээрээ таягдан хаягдах болно; сайн дураараа дуулгавартай байдаг, дуртайяа өөрсдийгөө даруу болгодог хүмүүс л замын төгсгөл хүртэл урагшилж чадна. Энэ төрлийн ажилд хэрхэн захирагдахыг, мөн өөрийн үзлийг хэрхэн хаяхыг та нар бүгдээрээ сурах хэрэгтэй. Алхам бүрдээ хянуур байх хэрэгтэй. Хайнга байвал чи Ариун Сүнсэнд гологдож, Бурханы ажлыг үймүүлдэг нэгэн болох нь дамжиггүй. Ажлын энэ үе шатыг туулахаас өмнө хүний хуучны хууль, дүрэм тоогоо алдаж, хүн учраа олохоо больсон ба үүний уршгаар биеэ тоож, өөрийгөө мартсан. Эдгээр нь цөм Бурханы шинэ ажлыг хүлээж авахаас хүнийг хазаарлаж байдаг саад тотгор юм; тэдгээр нь Бурханы талаарх хүний мэдлэгт дайсагнаж байдаг. Хүмүүс зүрх сэтгэлдээ дуулгавартай биш, бас үнэнийг эгээрэн хүсдэг ч үгүй байх нь аюултай байдаг. Хэрвээ чи зөвхөн энгийн ажил болон үгэнд л захирагддаг, илүү гүн гүнзгий зүйлийг хүлээн авах чадваргүй бол чи хуучнаа баримталдаг, Ариун Сүнсний ажилтай хөл нийлүүлж чадахгүй нэгэн юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос эш татав

Эцсийг нь хүртэл дагахын тулд Сүнсний ажилд дуулгавартай бай

I

Ариун Сүнсний ажил өдөр өдрөөр өөрчлөгдөж, агуу илчлэлүүдээр алхам алхмаар өндөрт ахидаг. Ингэж Бурхан хүн төрөлхтнийг төгс болгохоор ажилладаг. Хэрэв хүн гүйцэхгүй бол ард нь үлдэж болзошгүй. Дуулгавартай зүрх сэтгэлгүйгээр, хүн эцсийг нь хүртэл дагаж чадахгүй. Уг чанар нь дуулгаваргүй, дураараа эсэргүүцэгчид Бурханы ажил хурдсах хэрээр ард нь үлдэх болно. Дуулгавартай, өөрсдийгөө баяртайгаар даруусгагчид л эцсийг нь хүртэл, замын төгсгөл хүртэл ахиж чадна.

II

Өмнөх эрин өнгөрсөн, одоо бол шинэ эрин. Шинэ эрин үе ирэхэд шинэ ажил хийгдэх ёстой. Бурхан хүнийг төгс болгох эцсийн эрин үе ирэхэд Бурхан маш хурдан ажиллаж, шинэ ажлаа гүйцэтгэнэ. Дуулгаваргүй зүрх сэтгэлтэй хүнд Бурханы мөрийг дагах хэчнээн хэцүү вэ! Уг чанар нь дуулгаваргүй, дураараа эсэргүүцэгчид Бурханы ажил хурдсах хэрээр ард нь үлдэх болно. Дуулгавартай, өөрсдийгөө баяртайгаар даруусгагчид л эцсийг нь хүртэл, замын төгсгөл хүртэл ахиж чадна.

III

Бурханы ажил өөрчлөгддөг, дүрмээр хязгаарлагдахгүй харин хэзээд шинэ, илүү өндөр байдаг. Түүний ажил алхам бүртээ илүү бодит болж, хүний бодит хэрэгцээтэй улам илүү зохицдог. Хүн зөвхөн ийм ажлаар дамжих үед л зан чанар нь эцэстээ өөрчлөгдөж чадна. Уг чанар нь дуулгаваргүй, дураараа эсэргүүцэгчид Бурханы ажил хурдсах хэрээр ард нь үлдэх болно. Дуулгавартай, өөрсдийгөө баяртайгаар даруусгагчид л эцсийг нь хүртэл, замын төгсгөл хүртэл ахиж чадна.

Xүний aмийн мэдлэг өсөхөд, Бурхан ч ажлаа дээшлүүлдэг. Ингэж хүн төгс болж, Бурхан ашиглахад тохиромжтой болдог. Түүний ажил хүний үзэлтэй тэмцэж, үүнийг зөв болгож, илүү өндөр, бодит байдал руу, Бурханы итгэлийн хамгийн өндөр түвшин рүү хөтлөхөд Бурханы хүсэл биелнэ. Уг чанар нь дуулгаваргүй, дураараа эсэргүүцэгчид Бурханы ажил хурдсах хэрээр ард нь үлдэх болно. Дуулгавартай, өөрсдийгөө баяртайгаар даруусгагчид л эцсийг нь хүртэл, замын төгсгөл хүртэл ахиж чадна.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент